Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estatuaren aurrekontu orokorrak

124 views

Published on

ff

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estatuaren aurrekontu orokorrak

 1. 1. ESTATUKO AURREKONTU OROKORRAK (EAO)�
 2. 2. Zer dira?
 3. 3. Estatuaren Aurrekontu Orokorra aurrekontu publikoek jasotzen duten izena da Espainian. Gobernu batek urte batean zabaltzen duen atalik garrantsitzuenetariko bat da. Esparru gehienetan bere politika determinatzen du, eta urte horretako Estatuaren ekonomia mugitzen duen oinarria da.
 4. 4. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORRAK
 5. 5. Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakundeetako bakoitzari dagozkion aurrekontuek osatzen dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak.
 6. 6. Baliabideak esleitzea. Gobernuak argi eta garbi ezarri beharra dauka administrazioak zer- nolako zerbitzuak eman behar dituen eta eskura dauden baliabideak nola banatu behar diren gobernuko funtzio, politika eta programen artean (administrazioa, osasuna, defentsa). Aberastasuna birbanatzea. Aberastasunaren banaketan gorabehera handiak izaten dira eta aurrekontua da desberdintasun nagusiak berdintzeko baliabide egokia. Funtzioak:
 7. 7. Ekonomia orekatzea. Aurrekontuak hainbat eginkizun sustatzeko erabil daitezke, esate baterako, enplegua, prezioen egonkortasuna, ekonomi hazkundea, ingurumena eta kanpo balantza. Legegileek erabakiko dute zein helburuk daukan lehentasuna. Horiez gain, ordea, egileek beste bi funtzio ere gaineratzen dituzte: Aurrekontuari esker, izandako sarrerak eta egindako gastuak direla-eta, gobernuak azalpenak eman beharko ditu parlamentuaren aurrean. Aurrekontuari esker, gobernuak bere finantzak kontrolatu ahal izango ditu.
 8. 8. 5/2017 LEGEA, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena. A U R R E K O N T U L E G E A �
 9. 9. ZER DA EKONOMIA KONTZERTU BAT?
 10. 10. Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE) eta Espainiako Estatuaren arteko finantza eta zerga harremanak ezartzen eta arautzen dituen berezko sistema da. Itun honen legezko definizioa 1979ko Autonomia Estatutuaren 41. artikuluaren bigarren atalean dago jasota, baita Espainiako Gorteek 1981ean onartu zuten Legean ere (Kontzertu Ekonomikoari dagokiona).
 11. 11. ZERTARAKO BALIO DU?
 12. 12. Itunari esker, Euskadik, "lurralde historikoetako erakunde eskudunen bitartez", tributu araubide propioa "mantendu, ezarri eta arautzeko ahalmena du". Hots, autonomia osoa du euskal herritarrek ordaindu beharreko zergak erabakitzeko, kudeatzeko eta biltzeko. Hori horrela, EAEn zergei esker bildutakoa erkidegoarena da, eta hori da Jaurlaritzak eta hiru ogasunek zerbitzu publiko gehienak ordaintzeko erabiltzen dutena.
 13. 13. Zergatik da hain garrantzitsua Kontzertu Ekonomikoa?
 14. 14. Euskadiren autonomiaren muina da Ituna. Kontzerturik gabe, ez legoke autonomiarik. Itun horri esker, EAEk bere eskuduntzak garatzeko beharrezko dituen zerga sistema arautzeko eta baliabideak kudeatzeko ahalmena du. Euskal erakundeek euren zergak eta aurrekontuak erabaki ditzakete, autonomia osoz eta Estatuari baimenik eskatu gabe.
 15. 15. Estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari (EAE) transferitu ez dizkion eskuduntzengatik ordaintzen duen dirutza konpentsatzeko Euskadik urtero-urtero ordaintzen duen kopurua da. ZER DA KUPOA?
 16. 16. Aurtengo aurrekontuak� ��kronologikoki Lehenengo PPak parlamentuan aurrekontuak aurkeztu zituen, Ciudadanosek baietza eman zien. PPk beste laguntza behar zuen aurrekontuak aurrera ateratzeko horregatik PNVri laguntza eskatu zion. PNV-ek baldintza bat jarri zion, katalu�an inposatutako 155a desegitea. Azkenean PNV-k baietza eman zien aurrekontuei, nahiz eta katalu�ako 155.artikukua ez kendu. Zentsura mozioarekin PP-ak gobenuko burutik kendu eta PSOE jarri da, eta orain PP-k oposizioan dagoelarik berak egindako aurrekontuei elegiteak aurkeztu die. Dena PNV-k zentsura mozioan eman zuen botoagatik, hauek zigortu nahian.
 17. 17. EAJ-PNV PARTIDUA ESTATUAREN AURREKONTUEI BAIETZA EMAN DIO BERRIA ALBISTEA caff.co app.co Exekutibak azpimarratu duen bezala, euskadiko herritarren interesak partiduen interesen gainetik jarri ditu. Gainera, 155.artiuluaren desagerpena aurrera eramateko formarik onena dela dio.
 18. 18. PNVren Euzkadi Buru Batzarra (EBB) esan duenez azkenean EAJ- ren 5 legelbiltzarkideek baietz bozkatu dute 2018ko estatuaren aurrekontuei, Konstituzioko 155.artikulua Katalu�an altxatu ez arren, "ardura erabiliz" eta "Euskadiko herritarren interesak, EAJren interesen gainetik jartzen" jokatuko du.

×