Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soberanya ng Pilipinas

100,136 views

Published on

Dito niyo matutunan ang kahulugan at uri ng soberanya.

Published in: Economy & Finance
 • Phil Stanley, former director and manager of national record label Polydor Records says "You correctly named your new system "Demolisher" because that's exactly what it does: It demolishes the sportsbooks!" ▲▲▲ http://t.cn/A6zP2GDT
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Liza Jupas,Teacher @ Deped Toledo
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Soberanya ng Pilipinas

 1. 1. Soberanya ng Pilipinas
 2. 2. -Kahulugan at uri ng soberanya -Mga katangian ng soberanya -Kahalagahan ng panloob at panlabas na soberanya
 3. 3. Ang soberanya ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihan at makapag sarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan.
 4. 4. Soberanya- malaya sa loob at labas ng bansa
 5. 5. Simbolo ng Leon Ang leon ay naglalarawa n o nagsisimbol o ng impluwensy a sa atin ng Spain.
 6. 6. Simbolo ng Agila nakabukas ang pakpak Ang agilang nakabukas ang pakapak ang nagsisismbolo o naglalarawan ng impluwensya sa atin ng United States of America.
 7. 7. Simbolo ng Araw sa Gitna Ang simbolo ng hangaring maging malaya ay nilalarawan ng araw sa gitna.
 8. 8. Simbolo ng Tatlong Bituin Ang tatlong bituin ay sumasagis ag sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
 9. 9. Simbolo ng salitang “Republic of the Philippines” Ang salitang “Republic of the Philippines” sa Ingles o “Republika ng Pilipinas” sa tagalog ay nakikita sa ibaba. Ito ay nangangahulugang ang Pilipinas ay mayroong kalayaan at soberanya o kapangyarihan na iginagalang ng ibang bansa.
 10. 10. Kahulugan at uri ng Soberanya
 11. 11. Dalawang uri ng Soberanya: Soberanyang Panloob-Ito ang kapangyarihan ng estado na magpairal at magpatupad ng mga batas o patakaran upang mapamahalaan ang lahat ng nasa teritoryo ng bansa. Soberanyang Panlabas- Ito ang kapangyarihan ng estado na sumasaklaw sa labas ng teritoryo ng bansa.
 12. 12. Ang Kahalagahan ng Panloob na Soberanya: 1. May namumuno sa mamamayan, ari- arian, at tanggapan sa nasasakupan nito. 2. Nakapag-aari ng mga lupain, gusaling pambayan, at tanggapan sa nasasakupan nito.
 13. 13. Ang isang bansang malaya ay may soberanya.
 14. 14. Ang kahalagahan ng Soberanyang Panlabas: 1. Nakapagsarili 2. May karapatan at mga pribilehiyo sa ilalim ng pandaigdig ng mga batas. 3. Nakikipag-uugnayan sa ibang bansa.
 15. 15. Mga Katangian ng banasang may soberanya: 1. Ang soberanya ay walang taning na panahon. 2. Hindi ito pwedeng angkinin ng iba. 3. Lahat ng ari-arian, mamamayan, teritoryo ay saklaw ng soberanya. 4. Lubos ang kapangyarihan o soberanya ng isang malayang bansa.
 16. 16. Dag-dag aralin: Kastila-nagturo ng kristyanismo…lengwahe. Amerikano-edukasyon ika-4 na Hulyo 1946- kinilala ng USA(United States America) ang soberanya ng Pilipinas. Hulyo 12 1898- tayong Pilipino ay kumilala sa ating kalayan.

×