Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karya kreatif

3,585 views

Published on

Karya Kreatif.
BMK, apakah itu karya kreatif.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karya kreatif

 1. 1. WAJ3116 BMK 2 KARYA KREATIFDIPERSEMBAHKAN OLEH:AILEEN MUJAN ASIMFRANCECSA ANAK FRANCISMAZIZIANA ANAK DAVIDMCELLEY LORIENCEMELANIE ANAK JERRY
 2. 2. APA ITU PENULISAN KREATIF???Mengikut Shahnon Ahmad (1993), “proseskreatif dapat dimaknakan sebagai tahaptindakan yang diperlakukan insan secarasedar atau tidak sedar dalam penciptaansesuatu.”Mengikut Nik Safiah (1987), penulisankreatif perlu berfikir secara kreatif untukmendapatkan idea dan fakta sertamenilai semula idea dan fakta yangdisampaikan secara berkesan.
 3. 3. Penulisan kreatif amat mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik sensitiviti pembaca melalui penulisan yang dihasilkan. Penulisan kreatif terbahagi kepada dua bentuk:a) Prosab) Puisi
 4. 4. Karya prosa:a) bentuk tulisan karangan biasa yang mengandungi jalinan fikiran pengarangb) tiada pola rimac) tidak terikat dengan bentuk-bentuk tertentu (seperti pantun dan syair)d) penglahiran idea dalam prosa lazimnya berbentuk eksplisit secara naratif atau deskriptif ataupun kedua-duanya sekali
 5. 5. Contoh karangan berbentuk prosa:a) cerpenb) novelc) dramad) autobiografie) kritikanf) eseig) jurnalh) surat dan lain-lain
 6. 6. Karya puisi:a) jalinan fikiran pengarang yang digubah dengan bahasa yang indahb) berirama dengan bentuk-bentuk yang tersendiric) bahasanya tidak terikat dengan tatabahasa Puisi dicipta untuk meluahkan perasaan atau maklumat tertentu
 7. 7. Contoh karya puisi:a) pantunb) syairc) gurindamd) selokae) bahasa beriramaf) Sajak
 8. 8. Sebarang bentuk penulisan memerlukan keupayaan penulis menjalin sebarang idea berdasarkan:a) pilihan diksib) kepelbagaian ragam ayatc) stilistikd) unsur kesatuane) pertautan dalam perenggan dan pemerengganan dalam bentuk-bentuk tertentu
 9. 9. Kemahiran penulisan kreatif dalam Sukatan Pelajaran KOMSAS ialah:a) Menulis karya berdasarkan lakaran dan catatan dengan menggunakan bahasa yang indahb) Menyusun peristiwa mengikut urutan bagi membina plot ceritac) Membina ayat yang puitis dalam bait atau perenggand) Menulis karya kreatif dalam bentuk surat dan catatan harian
 10. 10. e) Menulis dialog dan skrip dramaf) Menghasilkan pelbagai karya prosag) Menghasilkan pelbagai karya puisi (pantun, syair, sajak, gurindam dan seloka)
 11. 11. Sekian, terima kasih.

×