Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järjestölehtien merkitys 2017

240 views

Published on

Selvityksessä tarkastellaan painettujen ja digitaalisten lehtien roolia suomalaisten järjestöjen viestinnässä sekä niiden kehityssuuntia tulevaisuudessa. Raportti pohjautuu järjestölehtien tekijöiden haastatteluihin (6 kpl) sekä pääasiassa järjestölehtien päätoimittajille lähetettyyn nettikyselyyn (44 vastaajaa).

Selvityksen totetuttivat Aikakausmedian tilauksesta Katri Isotalo, Viestintä Isotalo sekä Taru Berndtson, Tutkimus- ja viestintäyritys Tarubee.

Lataa esitys ja katso koko raportti: http://www.aikakauslehdet.fi/jarjestolehdet

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Järjestölehtien merkitys 2017

 1. 1. Järjestölehtien merkitys 2017 Selvitys Aikakausmedialle Katri Isotalo, Viestintä Isotalo & Taru Berndtson, Tutkimus- ja viestintäyritys Tarubee
 2. 2. 1. Selvityksen tavoitteet ja toteutus 2. Vastaajat 3. Järjestöjen viestintäkanavat 4. Painettu järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 5. Digitaalinen järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 6. Yhteenveto
 3. 3. Selvityksessä tarkastellaan painettujen ja digitaalisten lehtien roolia suomalaisten järjestöjen viestinnässä sekä niiden kehityssuuntia tulevaisuudessa.
 4. 4. Raportti pohjautuu järjestölehtien tekijöiden haastatteluihin (6 kpl) sekä pääasiassa järjestölehtien päätoimittajille lähetettyyn nettikyselyyn (44 vastaajaa).
 5. 5. Kyselyyn vastaajat, % (”Missä ominaisuudessa vastaat tähän kyselyyn”, n=44) 86 5 5 22 päätoimittaja toiminnanjohtaja toimituspäällikkö/tuottaja toimitussihteeri jokin muu
 6. 6. 1. Selvityksen tavoitteet ja toteutus 2. Vastaajat 3. Järjestöjen viestintäkanavat 4. Painettu järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 5. Digitaalinen järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 6. Yhteenveto
 7. 7. Kyselyyn vastanneiden edustamissa järjestöissä oli useimmiten yli 10 000 henkilöjäsentä (61 %). Järjestöjen jäsenet olivat tyypillisesti keski-ikäisiä (55 %). Mukana oli nais- ja miesvoittoisia järjestöjä sekä järjestöjä, joissa sukupuolijakauma oli tasainen.
 8. 8. Järjestöjen jäsenmäärät (”Paljonko edustamassasi järjestössä on henkilöjäseniä?”, n=44) 9% 0% 30% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle 500 500 - 1 000 1 001 - 10 000 Yli 10 000
 9. 9. Jäsenistön tyypillinen ikä (”Minkä ikäisiä suurin osa jäsenistänne on?”, n=44) 5% 20% 55% 16% 5% En osaa sanoa Eläkeikäisiä (65 +) Keski-ikäisiä (45 - 65) Nuoria aikuisia (25 - 45) Lapsia tai nuoria (0 - 25)
 10. 10. Järjestöjen jäsenistön tyypillinen sukupuolijakauma (n=44) 32% 27% 36% 5% Enemmistö naisia Enemmistö miehiä Sukupuolijakauma on melko tasainen En osaa sanoa
 11. 11. Eri aloista kyselyssä parhaiten edustettuna olivat sosiaali- ja terveysala (34 %), yhteiskunta ja julkinen hallinto (14 %) sekä kauppa ja palvelualat (11 %).
 12. 12. Järjestöjen ala (”Mitä alaa järjestönne edustaa?”, n=44) 34% 14% 11% 9% 7% 7% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 13. 13. Ensisijainen järjestöjen viestinnän kohderyhmä olivat ammattilaiset (52 %).
 14. 14. Kenelle järjestö viestii ensisijaisesti (”Kenelle järjestönne viestii ensisijaisesti?”, n=44) 0% 0% 0% 0% 5% 7% 16% 20% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% lahjoittajille tai tukijäsenille opiskelijoille potilaille muille järjestön toiminnasta kiinnostuneille yhteiskunnallisille päättäjille harrastajille jokin muu kohderyhmä asiakkaille ammattilaisille
 15. 15. 1. Selvityksen tavoitteet ja toteutus 2. Vastaajat 3. Järjestöjen viestintäkanavat 4. Painettu järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 5. Digitaalinen järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 6. Yhteenveto
 16. 16. Järjestöjen käytetyimmät viestintäkanavat olivat painettu lehti (100 %), verkkosivut (95 %) ja Facebook (93 %).
 17. 17. 75% 75% 80% 80% 84% 93% 95% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulutus Tapahtumat Uutiskirje Twitter Digilehti (näköis- tai muu digilehti) Facebook Verkkosivut (muu kuin digilehti) Painettu lehti Järjestöjen käytössä olevat viestintäkanavat, 1/2 (”Mitä kanavia käytätte järjestön viestinnässä tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot”, n=44)
 18. 18. Järjestöjen käytössä olevat viestintäkanavat, 2/2 (”Mitä kanavia käytätte järjestön viestinnässä tällä hetkellä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot”, n=44) 0% 5% 11% 27% 27% 43% 45% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pinterest Snapchat WhatsApp Mobiilisovellus älypuhelimeen tai tablettiin LinkedIn Instagram Blogi YouTube
 19. 19. Viiden vuoden kuluttua erityisesti YouTuben (74 %), mobiilisovellusten (68 %) ja digilehden (68 %) merkityksen arvioidaan kasvavan.
 20. 20. 43 50 56 57 57 68 68 74 43 40 39 40 34 29 18 24 14 10 5 2 9 3 14 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uutiskirje Twitter Instagram Blogi Verkkosivut (muu kuin digilehti) Mobiilisovellus älypuhelimeen tai tablettiin Digilehti YouTube merkitys kasvaa merkitys säilyy ennallaan merkitys vähenee Eri viestintäkanavien merkitys 5 vuoden päästä, 1/2 (”Miten arvioit eri kanavien merkitystä järjestönne viestinnässä viiden vuoden kuluttua”, n=33-44)
 21. 21. 6 14 14 20 26 28 31 40 91 59 81 73 63 69 58 49 3 27 5 7 11 3 11 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pinterest Painettu lehti Tapahtumat Koulutus Snapchat LinkedIn WhatsApp Facebook merkitys kasvaa merkitys säilyy ennallaan merkitys vähenee Eri viestintäkanavien merkitys 5 vuoden päästä, 2/2 (”Miten arvioit eri kanavien merkitystä järjestönne viestinnässä viiden vuoden kuluttua”, n=33-44)
 22. 22. 1. Selvityksen tavoitteet ja toteutus 2. Vastaajat 3. Järjestöjen viestintäkanavat 4. Painettu järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 5. Digitaalinen järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 6. Yhteenveto
 23. 23. Kaikki kyselyn järjestöt julkaisivat painettua lehteä. Lehdistä 64 % ilmestyi useammin kuin neljästi vuodessa.
 24. 24. Painetun lehden ilmestyminen tällä hetkellä (”Kuinka monta kertaa vuodessa painettu lehtenne ilmestyy tällä hetkellä?”, n=44) 0% 7% 57% 36% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25 - 52 kertaa vuodessa 13 - 24 kertaa vuodessa 5 - 12 kertaa vuodessa 3 - 4 kertaa vuodessa Kaksi kertaa vuodessa Kerran vuodessa
 25. 25. 61 % vastaajista arvioi painetun lehden ilmestyvän tulevaisuudessa yhtä usein kuin tällä hetkellä. 7 % vastaajista uskoi, että painettu lehti lopetetaan.
 26. 26. Arvio painetun lehden ilmestymisestä viiden vuoden kuluttua (”Miten usein arvioit painetun lehden ilmestyvän viiden vuoden päästä verrattuna nykytilanteeseen?”, n=44) 7% 32% 61% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Painettu lehti lopetetaan Harvemmin Yhtä usein Useammin
 27. 27. Painetulla lehdellä oli kaiken kaikkiaan paljon tehtäviä järjestön viestinnässä. Tärkeimmät niistä olivat • asiantuntijatiedon välittäminen (89 %), • järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen (84 %) sekä • jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen (84 %).
 28. 28. Painetun lehden tehtävät, 1/2 (”Mitä tehtäviä painetulla lehdellä on järjestönne viestinnässä?”, n=44) 61% 66% 73% 80% 84% 84% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen Järjestön mielikuvan muokkaaminen Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen Asiantuntijatiedon välittäminen
 29. 29. Painetun lehden tehtävät, 2/2 (”Mitä tehtäviä painetulla lehdellä on järjestönne viestinnässä?”, n=44) 2% 43% 45% 50% 50% 52% 55% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muu Vertaistuen tarjoaminen Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista Ajankohtaisviestintä alan uutisista Ilmoituskanava jäsenistölle Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) Uusien jäsenten hankinta
 30. 30. ” Jäsenet kokevat lehden tärkeänä jäsenetuna; sen takia jäsenmaksu kannattaa maksaa. Tuntuisi, että lehdelle on siis paikkansa. Lehden teko on myös halpaa suhteessa esimerkiksi somekanaviin. ” (haastattelu)
 31. 31. Tulevaisuudessa painetun lehden merkityksen arvellaan korostuvan erityisesti taustoittavan ja syventävän tiedon tarjoajana. Ajankohtaisviestintä sen sijaan siirtynee painetusta lehdestä yhä enemmän digitaalisiin kanaviin.
 32. 32. 33 35 35 39 43 48 60 52 47 51 45 40 36 26 14 19 14 16 17 16 14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uskottavuuden tuominen järjestölle Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Järjestön mielikuvan muokkaaminen Asiantuntijatiedon välittäminen Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen merkitys kasvaa merkitys säilyy ennallaan merkitys vähenee Painetun lehden tehtävien muuttuminen, 1/2 (”Miten arvioit painetun lehden tehtävien muuttuvan seuraavan viiden vuoden aikana?”, n=34-37)
 33. 33. 2 2 5 8 12 12 17 26 33 35 32 35 68 47 57 57 64 63 64 57 20 42 26 26 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista Ajankohtaisviestintä alan uutisista Ilmoituskanava jäsenistölle Vertaistuen tarjoaminen Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) Uusien jäsenten hankinta Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä merkitys kasvaa merkitys säilyy ennallaan merkitys vähenee Painetun lehden tehtävien muuttuminen, 2/2 (”Miten arvioit painetun lehden tehtävien muuttuvan seuraavan viiden vuoden aikana?”, n=34-37)
 34. 34. ” [Printtilehden] tehtävänä on sitoa jäsenistö yhteen, että ollaan samaa porukkaa. Informaatiomerkitys on muuttunut taustoittavaksi, sitä rakennetaan kiinnostavimman kautta. ” (haastattelu)
 35. 35. ” Jäsentyytyväisyyskyselyssä lehti on jatkuvasti arvioitu kuuluvan tärkeimpien jäsenetujen joukkoon. ” (kysely)
 36. 36. Järjestölehtien arvellaan jatkossa muuttuvan laadukkaiden yleisaikakauslehtien suuntaan: visuaalisuus, laatu ja journalistinen ote korostuvat.
 37. 37. Muut muutokset painetussa lehdessä, 1/2 (”Mitä muita muutoksia uskot painetussa lehdessä tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana?”, n=44) 27% 27% 30% 57% 66% 70% 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enemmän lyhyitä artikkeleja Sivumäärä vähenee Enemmän pitkiä artikkeleja Enemmän ajatonta sisältöä Journalistinen ote korostuu Laatuun panostetaan enemmän Visuaalisuus (kuvat, taitto) korostuu
 38. 38. Muut muutokset painetussa lehdessä, 2/2 (”Mitä muita muutoksia uskot painetussa lehdessä tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana?”, n=44) 2% 2% 7% 9% 11% 14% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Laatuun panostetaan vähemmän Visuaalisuuden (kuvat, taitto) merkitys pienenee Muu Sivumäärä kasvaa Enemmän ajankohtaissisältöä Lehdessä ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia Tiedotuksellinen ote korostuu
 39. 39. Painettua järjestölehteä julkaistaan ennen kaikkea jäsenten toiveesta. Se on houkutteleva jäsenetu. Osalle vastaajista lehdestä saatavat mainostulot olivat tärkeitä, ja mainostilan myyminen printtiin koettiin helpommaksi digilehteen verrattuna.
 40. 40. Syyt julkaista painettua lehteä, 1/2 (”Miksi julkaisette painettua lehteä?”, n=44) 57% 61% 66% 68% 73% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lehti on elämyksellinen tapa pitää yhteyttä jäsenistöön Lehti on keino erottua viestipaljoudessa Lehti tuo uskottavuutta järjestölle Lehti täydentää muita viestintäkanaviamme Lehti on houkutteleva jäsenetu Jäsenemme haluavat painetun lehden
 41. 41. Syyt julkaista painettua lehteä, 2/2 (”Miksi julkaisette painettua lehteä?”, n=44) 2% 36% 39% 50% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muu, mikä? Painettuun lehteen on helppo myydä mainontaa Lehti on ainoa tapa tavoittaa tietty kohderyhmä Lehdellä tavoitamme parhaiten järjestömme asioista kiinnostuneet Lehti on paras tapa välittää tietoa kattavasti ja kootusti
 42. 42. ” Ilman painettua lehteä meillä ei olisi juuri lainkaan mainostuloja, eikä näin ollen myöskään jäsenlehteä missään muodossa. ” (kysely)
 43. 43. ” Painetulla lehdellä erotumme muusta tietovirrasta sekä liiton jäsenten että sidosryhmien silmissä. ” (kysely)
 44. 44. 68 % ei ole harkinnut painetusta lehdestä luopumista. Suurin syy, miksi printtilehdestä luopumista on harkittu, on jakelukustannukset (27 %).
 45. 45. 16% 18% 18% 27% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä, koska lehden tekeminen on kallista (muut kuin paino- ja postikulut) Kyllä, painokustannusten takia Kyllä, koska printtilehti on liian hidas viestintäkanava Kyllä, postikulujen takia Ei, emme ole harkinneet painetusta lehdestä luopumista Onko järjestö harkinnut painetusta lehdestä luopumista, 2/2 (”Oletteko harkinneet luopuvanne painetusta lehdestä? Jos olette, miksi?”, n=44)
 46. 46. Onko järjestö harkinnut painetusta lehdestä luopumista, 2/2 (”Oletteko harkinneet luopuvanne painetusta lehdestä? Jos olette, miksi?”, n=44) 0% 2% 2% 5% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä, koska tavoitamme jäsenemme paremmin digitaalisissa kanavissa Kyllä, koska jäsenemme eivät ole kiinnostuneet painetusta lehdestä Kyllä, muu syy Kyllä, koska lehden tekeminen on vaivalloista Kyllä, koska haluamme keskittyä digitaaliseen viestintään imagosyistä
 47. 47. ” […] moni liittyy jäseneksi vain lehden saadakseen. Lehden julkaiseminen on kuitenkin tyyristä, joten paineet ovat kovat siirtää aineistoa yhä enemmän verkkolehteen. Verkkomainonnan tulot ovat kuitenkin marginaaliset printtiin verrattuna. Toisaalta lehden sivumäärää ei voi enempää vähentää ilman, että lehdestä tulee ilmoitusluettelo. ” (kysely)
 48. 48. ” [Lehti] koetaan luotettavaksi, helppolukuiseksi ja tärkeäksi osaksi oman ammattitaidon kehittämistä. Ainakin tähän asti mobiililehti on vain hyvin pienen osan käytössä, vaikka sen kehittämiseen on panostettu. Sen suurin merkitys onkin toimia ammatillisen tiedon sähköisenä arkistona. ” (kysely)
 49. 49. ” Se on ainoa viesti, minkä jäsenet varmasti (tai erittäin todennäköisesti Postin sekoiluista huolimatta) saavat perille asti. ” (kysely)
 50. 50. 1. Selvityksen tavoitteet ja toteutus 2. Vastaajat 3. Järjestöjen viestintäkanavat 4. Painettu järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 5. Digitaalinen järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 6. Yhteenveto
 51. 51. Suurin osa järjestöistä julkaisee näköislehteä painetun lehden rinnalla. Ns. ”aidosti digitaalista” lehteä julkaisee 23 % kyselyyn vastanneista.
 52. 52. Minkälaista digitaalista lehteä järjestö julkaisee (”Minkälaista digitaalista lehteä/lehtiä julkaisette?”, n=38) 10% 18% 18% 21% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Määräaikoina ilmestyvää digilehteä (muu kuin näköislehti) Jatkuvasti päivittyvää digilehteä Jotakin muuta, mitä? * Näköislehteä (ulkoasultaan painettua lehteä muistuttava, esim. pdf) Näköislehteä painetun lehden rinnalla Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta *) Jotakin muuta, mitä: • Lehden artikkeleita verkkosivuillamme • lehden juttuja uutisina • lisättynä rikasteilla so linkeillä, videoilla ja kuvakoosteilla • Päivittäinen uutisvirta verkossa • verkkosivu • lehden oma verkkosivu • Julkaisemme pääkirjoitukset.
 53. 53. Digilehti ilmestyi suurimmalla osalla vastaajista korkeintaan 12 kertaa vuodessa. Viiden vuoden kuluttua lähes kaikki arvioivat digilehden ilmestyvän yhtä usein tai useammin kuin tällä hetkellä.
 54. 54. Digilehden ilmestyminen tällä hetkellä (”Kuinka monta kertaa vuodessa digitaalinen lehtenne ilmestyy tällä hetkellä?”, n=38) 0% 11% 42% 29% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25 - 52 kertaa vuodessa 13 - 24 kertaa vuodessa 5 - 12 kertaa vuodessa 3 - 4 kertaa vuodessa Kaksi kertaa vuodessa Kerran vuodessa Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 55. 55. Arvio digilehden ilmestymisestä viiden vuoden kuluttua (”Miten usein arvioit digitaalisen lehden ilmestyvän viiden vuoden päästä verrattuna nykytilanteeseen?”, n=37) 3% 3% 49% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Digitaalinen lehti lopetetaan Harvemmin Yhtä usein Useammin Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 56. 56. Digilehden tehtävät olivat suureksi osaksi samoja kuin painetulla lehdellä, mutta tehtäviä nimettiin huomattavasti painettua lehteä vähemmän. Molemmissa tärkeimmäksi tehtäväksi nimettiin asiantuntijatiedon välittäminen.
 57. 57. Digilehden tehtävät, 1/2 (”Mitä tehtäviä digitaalisella lehdellä on järjestönne viestinnässä?”, n=38) 53% 53% 55% 58% 58% 61% 66% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista Ajankohtaisviestintä alan uutisista Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Järjestön mielikuvan muokkaaminen Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen Asiantuntijatiedon välittäminen Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 58. 58. Digilehden tehtävät, 2/2 (”Mitä tehtäviä digitaalisella lehdellä on järjestönne viestinnässä?”, n=38) 18% 21% 24% 37% 37% 47% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muu Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) Vertaistuen tarjoaminen Ilmoituskanava jäsenistölle Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen Uusien jäsenten hankinta Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 59. 59. 53% 54% 59% 64% 66% 69% 72% 44% 43% 41% 36% 26% 31% 19% 3% 3% 0% 0% 9% 0% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uusien jäsenten hankinta Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen Järjestön mielikuvan muokkaaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ajankohtaisviestintä alan uutisista Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista merkitys kasvaa merkitys säilyy ennallaan merkitys vähenee Digilehden tehtävien muuttuminen, 1/2 (”Miten arvioit digitaalisen lehden tehtävien muuttuvan seuraavan viiden vuoden aikana?”, n=34-37) Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 60. 60. 24% 27% 37% 40% 41% 49% 51% 51% 76% 45% 43% 51% 59% 51% 49% 43% 0% 27% 20% 9% 0% 0% 0% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vertaistuen tarjoaminen Ilmoituskanava jäsenistölle Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista Uskottavuuden tuominen järjestölle Asiantuntijatiedon välittäminen Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen merkitys kasvaa merkitys säilyy ennallaan merkitys vähenee Digilehden tehtävien muuttuminen, 2/2 (”Miten arvioit digitaalisen lehden tehtävien muuttuvan seuraavan viiden vuoden aikana?”, n=34-37) Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 61. 61. Suurimmat erot painetun ja digitaalisen lehden tehtävissä olivat tulojen hankinnassa (painettu +34 %-yksikköä), sitouttamisessa (painettu +30 %-yksikköä) sekä syventävän tiedon tarjoamisessa (painettu +26 %-yksikköä)
 62. 62. Digilehden tehtäviksi mainittiin painettua lehteä useammin ajankohtaisviestintä alan uutisista (3 %-yksikköä enemmän mainintoja) sekä ajankohtaisviestintä järjestön uutisista (erotus 1 %-yksikkö).
 63. 63. • Asiantuntijatiedon välittäminen (89 %) • Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen (84 %) • Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen (84 %) • Ajankohtaisviestintä alan uutisista (50 %) • Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista (45 %) • Vertaistuen tarjoaminen (43 %) • Asiantuntijatiedon välittäminen (68 %) • Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen (66 %) • Järjestön mielikuvan muokkaaminen (61 %) • Ilmoituskanava jäsenistölle (37 %) • Vertaistuen tarjoaminen (24 %) • Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) (21 %) TärkeimmätVähitentärkeät PRINTTILEHDEN TEHTÄVÄT DIGILEHDEN TEHTÄVÄT* * Digilehden tehtävät kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 64. 64. Tärkeimmät syyt julkaista digilehteä: 1. Digilehti täydentää muita viestintäkanavia 2. Digilehti on nykyaikainen tapa viestiä 3. Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia lehden sisältöön
 65. 65. Syyt julkaista digilehteä, 1/2 (”Miksi julkaisette digitaalista lehteä?”, n=38) 24% 27% 27% 41% 62% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muu syy Digilehti on ainoa tapa tavoittaa tietty kohderyhmä Digilehti tuo uskottavuutta järjestölle Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia lehden sisältöön Digilehti on nykyaikainen tapa viestiä Digilehti täydentää muita viestintäkanaviamme Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 66. 66. Syyt julkaista digilehteä, 2/2 (”Miksi julkaisette digitaalista lehteä?”, n=38) 3% 3% 5% 14% 14% 16% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Digilehteen on helppo myydä mainontaa Digilehti on paras tapa välittää tietoa kattavasti ja kootusti Digilehdellä tavoitamme parhaiten järjestömme asioista kiinnostuneet Digilehti on houkutteleva jäsenetu Digilehti on keino erottua viestipaljoudessa Jäsenemme haluavat digitaalisen lehden Digilehti on elämyksellinen tapa pitää yhteyttä jäsenistöön Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 67. 67. Digilehden rooli on vielä pieni verrattuna painettuun lehteen, mutta lehtien tekijöiden toiveissa on, että sekä mainostajat että yleisö löytäisivät digilehden tulevaisuudessa.
 68. 68. ” Digilehti on rinnakkainen paperilehden kanssa. Merkitys vielä pieni. Ilmoittajatkaan eivät ole vielä omaksuneet tätä kanavaa. ” (kysely)
 69. 69. ” Digilehti toimii lehtemme näköislehtenä, joten siitä hyötyvät erityisesti he, joille lehti ei ehkä tule, mutta jotka haluavat silti seurata toimintaamme. Sitä käytetään pitkälti paperilehden markkinointitarkoituksiin, eikä sen merkitys siten ole läheskään paperilehden tasolla. ” (kysely)
 70. 70. Digilehti koetaan helppona tapana arkistoida juttuja ja tavoittaa uutta kohderyhmää. Tekijät pitävät digilehteä tärkeänä imagollisena tekijänä.
 71. 71. ” …Digilehden merkitys on kuitenkin nopeasti kasvanut ja on ennen kaikkea järjestön imagon kannalta iso. Meillä on vahva oletus, että etenkin nuorempien ikäluokkien ja järjestäytymättömien tavoittamiseen digilehti soveltuu selvästi printtilehteä paremmin. ” (kysely)
 72. 72. Digilehden interaktiiviset mahdollisuudet kiinnostavat tekijöitä.
 73. 73. ” Digilehteen siirtyminen oli silmiä avaavaa. Se antaa printtilehden rinnalla valtavasti mahdollisuuksia mm asiatiedon jakamiseen ja palautteen saamiseen. ” (kysely)
 74. 74. ” Painettuun lehteen tehtyjä juttuja voidaan jakaa myös netissä erikseen ja esimerkiksi käydä niistä keskustelua sosiaalisessa mediassa. Verkkoon valikoidut jutut saavat enemmän näkyvyyttä ja niitä voivat lukea muutkin kuin jäsenet. ” (kysely)
 75. 75. Noin puolet mittaa digilehden toimivuutta tavoitteellisesti ainakin jollain tavalla. 44 % sanoo, että digilehdelle on vaikea saada lukijoita.
 76. 76. 24% 27% 27% 31% 27% 22% 38% 33% 16% 41% 16% 22% 32% 11% 19% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Olemme onnistuneet kasvattamaan yleisöämme digitaalisen lehden avulla Mittaamme digitaalisen lehden toimivuutta tavoitteellisesti Olemme saaneet jäseniltä positiivista palautetta digitaalisesta lehdestä Digitaalisen lehden avulla olemme kasvattaneet vaikuttavuuttamme samaa mieltä osittain samaa mieltä eri mieltä en osaa sanoa Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta Väittämiä digilehdistä 1/2 (”Mitä mieltä olet seuraavista digitaalista lehteä koskevista väittämistä?” n=36-37)
 77. 77. 8% 8% 8% 14% 46% 30% 28% 57% 32% 22% 44% 24% 14% 41% 19% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jäsenemme lukevat digilehteä aktiivisesti Jäsenemme tutkitusti pitävät digitaalisesta lehdestä Lukijoiden saaminen verkkolehdelle on helppoa Digitaalinen lehti on todella tärkeä jäsenillemme samaa mieltä osittain samaa mieltä eri mieltä en osaa sanoa Väittämiä digilehdistä 2/2 (”Mitä mieltä olet seuraavista digitaalista lehteä koskevista väittämistä?” n=36-37) Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta
 78. 78. Digilehteen uskotaan – vain yksi vastaaja sanoi harkitsevansa digilehdestä luopumista, koska ”emme halua sen kilpailevan painetun lehden kanssa”.
 79. 79. 3% 0% 0% 0% 0% 97% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kyllä, miksi? Kyllä, koska jäsenemme eivät ole kiinnostuneet digilehdestä Kyllä, koska digilehden tekeminen on kallista Kyllä, koska digilehden tekeminen on vaivalloista Kyllä, koska tavoitamme jäsenemme paremmin muissa kanavissa Ei, emme ole harkinneet digilehdestä luopumista. Onko järjestö harkinnut digilehdestä luopumista (”Oletteko harkinneet luopuvanne digitaalisesta lehdestä? Jos olette, miksi?”, n=37)
 80. 80. ” Emme ole suunnitelleet digilehdestä luopumista. Mutta seuraamme jatkuvasti sen merkitystä lukijoille ja siihen uhrattujen panosten suhdetta saavutettuihin tuloksiin. Mikäli huomamme, että panokset ja tulokset eivät ole oikeassa suhteessa, harkitsemme muita parempia vaihtoehtoja tilalle. ” (kysely)
 81. 81. ” Verkkojulkaisu on meillä jo nyt ensisijainen julkaisu, mutta painettu lehti on ja pysyy vielä pitkään tärkeänä jäsenviestinnän välineenä sekä jäsenkuntamme ikärakenteen että painotuotteen sitouttamisen kannalta ylivoimaisen käyttöliittymän takia. ” (kysely)
 82. 82. 1. Selvityksen tavoitteet ja toteutus 2. Vastaajat 3. Järjestöjen viestintäkanavat 4. Painettu järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 5. Digitaalinen järjestölehti nyt ja tulevaisuudessa 6. Yhteenveto
 83. 83. Painetun ja digitaalisen lehden tehtävät eivät eroa merkittävästi toisistaan. Painetulle lehdelle tehtäviä nimettiin kuitenkin useammin.
 84. 84. Lukijoille painetun lehden merkitys on suuri. 89 % järjestöistä julkaisee painettua lehteä, koska ”jäsenemme haluavat painetun lehden”. 16 % julkaisee digitaalista lehteä, koska ”jäsenemme haluavat digitaalisen lehden”.
 85. 85. Tekijät uskovat digitaaliseen lehteen ja haluavat jatkossa panostaa siihen. Lähes kaikki vastanneet uskovat digilehden ilmestyvän jatkossa useammin tai yhtä usein.
 86. 86. Kustannuspaineet vaikuttavat sekä painetun että digitaalisen lehden julkaisemiseen tulevaisuudessa. Suurin syy, miksi painetusta lehdestä luopumista harkitaan, ovat jakelukustannukset. Toisaalta erityisesti haastatteluissa kävi ilmi, että digilehti ja sen yhdistäminen somekanaviin ei välttämättä säästä rahaa tai työaikaa vaan saattaa vaatia niitä jopa enemmän kuin painettu lehti.
 87. 87. Digitaalinen lehti ei ole monilla vielä löytänyt luontevaa muotoa – suurimmalla osalla lehti on näköisversio painetusta lehdestä. Printtilehdet ilmestyvät jatkossa harvemmin, mutta laatuun panostetaan enemmän.
 88. 88. ” Työnjako on vaikeaa. Samoja asioita monessa mediassa. ” (haastattelu)
 89. 89. www.aikakausmedia.fi  www.mediakortit.fi @aikakausmedia

×