Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HELP! Näin tehdään hyvä aikakauslehtimainos (2016)

2,033 views

Published on

Miten tehdään vaikuttavaa aikakauslehtimainontaa, joka osuu kohteeseen ja tuo brändin olemuksen parhaiten esiin? Miten positioidaan brändi mielikuvakartalle?

HELP! Näin tehdään hyvä aikakauslehtimainos on brändäysopas, joka tarjoaa työkaluja mainonnan suunnittelun tueksi. Se kokoaa yhteen tutkimustietoa seitsemältä eri toimialalta: matkailu, kosmetiikka, autot, pukeutuminen, sisustus, hyvinvointi ja elintarvikkeet. Vuosina 2012–2014 toteutetut mainonnan tutkimukset toteutettiin lukijoiden syvähaastatteluina, minkä lisäksi kaikkien toimialojen mainoksista tehtiin semioottinen analyysi.

Sisältö:

1. Hyvän mainoksen säännöt 1–10: mitkä mainonnan keinot toimivat alasta riippumatta
2. Mitkä värit, muodot ja tunnelmat ovat tyypillisiä eri toimialoille
3. Mitä myyttejä ja tarinoita eri toimialoilla hyödynnetään
4. Vertailu: miten toimialat eroavat toisistaan
5. Tiivistelmä: näin tehdään hyvä mainos

Published in: Marketing

HELP! Näin tehdään hyvä aikakauslehtimainos (2016)

 1. 1. NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ MAINOS Mainonnan  vaiku*avuustutkimukset  brändäyksen  apuna  
 2. 2.     NAM!  Ruoka   WAU!  Sisustus   JES!  Hyvinvoin8   WROOM!  Autot   CHIC!  Muo8   LOOK!  Kosme8ikka   TRIP!  Matkailu       Tutkimuksissa mukana yli 400 tutkitusti vaikuttavaa aikakauslehtimainosta 7 eri toimialalta
 3. 3. 1.  Miten  posi=oidaan    brändi    arvokartalle?   2.  Miten  posi=oidaan  brändi  suhteessa  kilpailijoihin?   3.  Miten    ilmaistaan  brändin  arvoja  väreillä,  muodoilla,  tunnelmalla,  tarinalla,  myyteillä?   KÄYTTÖARVOT   NÄYTTÖARVOT   PERUSARVOT   BRÄNDIN  ARVOT   BRÄNDI  MIELIKUVAKARTALLE   Staattinen Dynaaminen Urbaani Orgaaninen
 4. 4. 1.  Miten  posi=oidaan    brändi    arvokartalle?   2.  Miten  posi=oidaan  brändi  suhteessa  kilpailijoihin?   3.  Miten    ilmaistaan  brändin  arvoja  väreillä,  muodoilla,  tunnelmalla,  tarinalla,  myyteillä?   KÄYTTÖARVOT   NÄYTTÖARVOT   PERUSARVOT   BRÄNDIN  ARVOT   BRÄNDI  MIELIKUVAKARTALLE   Asiakeskeinen Myyttinen Ylellinen Arkinen
 5. 5. NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ MAINOS Mainonnan  vaikuUavuustutkimukset  brändäyksen  työkaluna   1. Hyvän säännöt 2. Värit, muodot, tunnelmat 3. Myytit ja tarinat 4. Vertailu 5. Tiivistelmä
 6. 6. 1. Hyvän säännöt Selkeässä   mainoksessa  on   yksinkertainen   ase*elu,  eikä  liikaa   tavaraa  ja  teks8ä   kuvassa.   1.
 7. 7. 1. Hyvän säännöt Hyvät,  toimialalle   sopivat  värit   pysäy*ävät   katsomaan  ja   nau?maan   2.
 8. 8. Hyvä  tunnelma  saa   hyvälle  mielelle  ja   viihtymään   mainoksen  parissa     3. 1. Hyvän säännöt
 9. 9. Kertoo  tarinan,     joka  jää  mieleen.     4. 1. Hyvän säännöt
 10. 10. Myy?stä  sisältöä,   joka  vaiku*aa   5. 1. Hyvän säännöt
 11. 11. Omaperäinen  idea   herä*ää  huomion   6. 1. Hyvän säännöt
 12. 12. Ei  liikaa  teks8ä   7. 1. Hyvän säännöt
 13. 13. Herä*ää  halun   tuo*eeseen   1. Hyvän säännöt 8.
 14. 14. Vastaa  kulu*ajan   tarpeeseen:  oikeaan   aikaan,  sopivas8   infoa,  sopiva  tuote   1. Hyvän säännöt 9.
 15. 15. Brändin  takuu   1. Hyvän säännöt 10.
 16. 16. NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ MAINOS Mainonnan  vaikuUavuustutkimukset  brändäyksen  työkaluna   1. Hyvän säännöt 2. Värit, muodot, tunnelmat 3. Myytit ja tarinat 4. Vertailu 5. Tiivistelmä
 17. 17. Dynaaminen JänniUävä,  kontras=nen,   äkillinen,  terävä,  sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   2. Värit, muodot Millainen  on  brändin   persoona?   Staattinen Rauhallinen,  harmoninen,   jatkuva,  monotoninen  
 18. 18. Miten  brändin  arvoja   ilmaistaan?   2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,  kontras=nen,   äkillinen,  terävä,  sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,  harmoninen,   jatkuva,  monotoninen  
 19. 19. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,  kontras=nen,   äkillinen,  terävä,  sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,  harmoninen,   jatkuva,  monotoninen   Miten  brändin  arvoja   ilmaistaan?  
 20. 20. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,  kontras=nen,   äkillinen,  terävä,  sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,  harmoninen,   jatkuva,  monotoninen   Miten  brändin  arvoja   ilmaistaan?  
 21. 21. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,   kontras=nen,   äkillinen,  terävä,   sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,   harmoninen,  jatkuva,   monotoninen  
 22. 22. 2. Värit, muodot Loistokkaat,  voimakkaat  värit:   •   Glamour  ja  yöelämä   •   Terävät,  särmikkäät,  räjähtävät  muodot   •   Hek8syys,  urbaanisuus,  sci-­‐fi     Tyylikkäät  hillityt  värit   •   Hienostunut  tunnelma,  vauraus   KOSMETIIKKA     URBAANIA  JA  VAUHDIKASTA   LUONNONLÄHEISTÄ  JA  HARMONISTA   Ais=lliset,  maanläheiset,  pehmeät  värit   •   Herkkyys,  luonnollisuus   •   Pehmeät,  orgaaniset  muodot   •   Mukautuvuus,  rauhallisuus  
 23. 23. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,   kontras=nen,   äkillinen,  terävä,   sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,   harmoninen,  jatkuva,   monotoninen  
 24. 24. 2. Värit, muodot Pehmeät,  orgaaniset  tai  vaaleat,     miedot  värit  ja  materiaalit:     •   Lepo,  sunnuntai,  rauha,  hiljaisuus   •   Luonnonläheisyys,  nostalgia,  turvallisuus   •   Herkkyys,  unelmoin8     Loistokkaat,  voimakkaat  värit,     särmikkäät  muodot   •   Vauh8,  ak8ivisuus,  draama,  riskino*o   •     Tulevaisuus,  hek8syys,  urbaanius         Ais=lliset,  maanläheiset,  pehmeät  värit     ja  orgaaniset  muodot   •     Herkkyys,  luonnollisuus,  her*aisuus   •     Nostalgia,  retro,  turvallisuus,  vanha  aika     Tyylikkäät,  hienostuneet  värit  ja     ’design-­‐muodot’  (ei  terävät  eikä  pyöreät)   •     Hienostunut  tunnelma,  aja*omuus   •     Jou8laisuus,  yläluokkaisuus       MUOTI   URBAANIA  JA  VAUHDIKASTA   LUONNONLÄHEISTÄ  JA  HARMONISTA  
 25. 25. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,   kontras=nen,   äkillinen,  terävä,   sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,   harmoninen,  jatkuva,   monotoninen  
 26. 26. Voimakkaat,  kontras=set  värit:       Tehokkuus,  voima,  nopeus,  aggressiivisuus     Tyylikkäät  klassiset  värit:     status,  vauraus     Pirteät  värit:     trendikkyys,  iloisuus     Pehmeät,  orgaaniset  värit:   luonnonläheisyys,  humaanius,  ekologisuus     Räjähtävä  visuaalisuus,  diagonaalilinjat:     kiihtyvyys,  vauh8,  dynaamisuus,  aikaansaavuus     Seisova  visuaalisuus:     auton  esi*ely  ostajaa  varten     Hidas,  rauhallinen  visuaalisuus:     elämästä  nau?minen  ilman  kiire*ä,     aika  on  luksusta   2. Värit, muodotAUTOT   URBAANIA  JA  VAUHDIKASTA   LEVOLLISTA  JA  HARMONISTA  
 27. 27. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,   kontras=nen,   äkillinen,  terävä,   sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,   harmoninen,  jatkuva,   monotoninen  
 28. 28. Pehmeät,  orgaaniset  tai  vaaleat,  miedot       värit  ja    materiaalit:     •   Lepo,  sunnuntai,  rauha,  hiljaisuus   •   Luonnonläheisyys,  nostalgia,  turvallisuus   •   Herkkyys,  unelmoin8     Voimakkaat,  kontras=set  värit     ja  teolliset,  kovat  materiaalit:   •   Modernius,  kaupunkilaisuus,  tehokkuus   •   Pirteys,  elinvoima,  energia,  ilo   •   Jännitys,  dramaa?suus       SISUSTUS   LEVOLLISTA  TAI  AKTIIVISTA   2. Värit, muodot Tyylikkäät,  klassiset,  taitetut  värit  ja   arvokkaat  materiaalit:     •   Arvokkuus,  asema,  ikä   •   Vauraus,  status   •   Jou8laisuus      
 29. 29. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,   kontras=nen,   äkillinen,  terävä,   sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,   harmoninen,  jatkuva,   monotoninen  
 30. 30. 2. Värit, muodot Terveysvärit:     •   Kliiniset  valkoiset  ja  kirurginvihreät   •   An8sep8set  turkoosit   •   Puhtaat  ja  hoitavat  valkoiset  ja     vaaleansiniset   •   Henkiset,  viileät  viole8t  ja  sähkönsiniset   •   Tarkka  ja  asiallinen  tunnelma   •   ’Lääkemäisyys’,  teknologia       HYVINVOINTI   HARMONISTA  JA  LEMPEÄÄ   TAI  ENERGISTÄ  JA  VAHVAA   Elinvoimavärit:       •     Raikkaat,  tuoreet,  elämää  symboloivat     vihreät   •     Piristävät,  energisoivat  keltaiset  ja  oranssit   •     Voimaa  ja  vauh8a  antavat  punaiset   •     Elinvoimainen,  iloinen  tunnelma   •   ’Hyvinvoin8maisuus’,  luonto      
 31. 31. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,   kontras=nen,   äkillinen,  terävä,   sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,   harmoninen,  jatkuva,   monotoninen  
 32. 32. 2. Värit, muodotRUOKA   AISTILLISTA,  LUONNONLÄHEISTÄ   Herkulliset,  kellertävät  ruoan  värit:   •   Herä*ävät  ruokahalua   •   Merkki  syötävyydestä   Alkuihmisen  värit:  =ilenpunainen   •     Lämpö,  turva,  energia  (makkara,  punainen   liha)   Terveelliset    vihreät   •     Elinvoima,  nuoruus,  terveys    (salaa?,  idut)     Keinotekoiset,  makeat  värit     •     Herku*elu,  tehtaassa  tehty  (limut,  karkit,   mehujäät)   •   Superlähikuva  saa  veden  kielelle   •   Orgaaniset,  pehmeät  typografiat  vies8vät     syötävyydestä,  herkullisuudesta,  käsintehdystä  
 33. 33. 2. Värit, muodot Dynaaminen JänniUävä,   kontras=nen,   äkillinen,  terävä,   sirpaleinen   Orgaaninen Luonnonläheinen:  pehmeät,  taitetut,  pyöreät  värit  ja  muodot   Urbaani Teollinen:  kovat,  kirkkaat,  terävät  värit  ja  muodot   Staattinen Rauhallinen,   harmoninen,  jatkuva,   monotoninen  
 34. 34. Lämmön  ja  levon  värit  ja  tunnelmat     Ais=nau=nnot:  tunto,  haju,  maku,  näkö,   kuulo     Turkoosi:  merkki  lomasta     Rauha,  hiljaisuus,  ei  ihmisiä     Ekso=ikan  värit  ja  tunnelmat     Voimakkaat,  kontras=set  värit     Elinvoimaa,  naurua,  elämää     Kaupungin  ja  jännityksen  tunnelmat     Pirstaleinen,  hek=nen  visuaalisuus     Kirkkaat  ja  tummat  värit,  yö,  jännitys     Diagonaalilinjat  vies=vät  jännitystä   2. Värit, muodotMATKAILU   HARMONISTA  LEPOA  KAIPAAVILLE   VAUHDIKASTA  SEIKKAILUA  HAKEVILLE  
 35. 35. 1. Hyvän säännöt 2. Värit, muodot, tunnelmat 3. Myytit ja tarinat 4. Vertailu 5. Tiivistelmä NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ MAINOS Mainonnan  vaikuUavuustutkimukset  brändäyksen  työkaluna  
 36. 36. Miten  tehdään  hyvä   mainos?   3. Myytit, tarinat 1.  Miten  posi8oidaan  brändi  arvokartalle   2.  Miten  posi8oidaan  brändi  suhteessa  kilpailijoihin?   3.  Miten  ilmaistaan  brändin  arvoja  väreillä,  muodoilla,   tunnelmalla,  tarinalla,  myyteillä?   KÄYTTÖARVOT   NÄYTTÖARVOT   PERUSARVOT   BRÄNDIN  ARVOT   MILLAISIIN  MIELIKUVIIN  BRÄNDI  VETOAA   Myyttinen Arkinen Asiakeskeinen Ylellinen
 37. 37. Asiakeskeinen informaa=o,  fakta   Myyttinen unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen erikoinen,  luksus   Millaisiin  mielikuviin   brändi  vetoaa?   3. Myytit, tarinat
 38. 38. 3. Myytit, tarinat Myyttinen Unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen Erikoinen,  luksus   Asiakeskeinen Informaa=o,  fakta  
 39. 39. KOSMETIIKKA     PALJON  MYYTTISYYTTÄ,  HYVÄ!   3. Myytit, tarinat Naisen  myy=t:  Femme  Fatale,  Lolita,   Supernainen,  Domina,  Luonnonlapsi,  Enkeli,   Keiju,  Huippumalli,  Runoty*ö,  Seksiobjek8     Täydellisyyden  myy_:  virheetön  posliini-­‐iho     Tieteen  myy_:  graafit,  solubiologia     Taika-­‐aineen  myy_             Puhtauden  myy_:  valkoinen,  läpinäkyvä     Luonnollisuuden  myy_:  alaston,  ei  meikkiä     ⇒  VieUely,  vallankäyUö,  aarteen  etsintä,   seksi,  uneksiminen  ja  herUaisuus     hahmoissa  ja  tarinoissa     ⇒   Omaperäinen  visuaalinen  toteutus   ⇒   Brändien  eroUuminen  
 40. 40. 3. Myytit, tarinat Myyttinen Unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen Erikoinen,  luksus   Asiakeskeinen Informaa=o,  fakta  
 41. 41. 3. Myytit, tarinat Naismyy=t:  Femme  Fatale,  Lolita,  Domina,   Supernainen,  Luonnonlapsi,  Enkeli,   Huippumalli,  Runoty*ö,  Seksiobjek8,   Barbie…   Satujen  myy=t:  Punahilkka,  Tuhkimo,   Lumikki,  Prinsessa  Ruusunen,  Kaunotar  ja   Hirviö,  Tarzan…   Historian  myy=t:  aikakaudet,  tyylit        Yläluokan  ja  ylellisyyden  myy=t        Jou=laisuuden  tarinat   •     Aja*omuus,  unenomaisuus   •     Omalaatuiset  tarinat,  fantasiat   ⇒   Omaperäinen  visuaalinen  toteutus   ⇒   Brändien  eroUuminen     MUOTI   TÄYTTÄ  MYYTTISYYTTÄ,  HYVÄ!  
 42. 42. 3. Myytit, tarinat Myyttinen Unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen Erikoinen,  luksus   Asiakeskeinen Informaa=o,  fakta  
 43. 43. Statustarinat,  vauraus       Menestyksen  myy_:  auto  kertoo  asemasta       Kultaisen  vasikan  myy_:  autonpalvonta       Matkatarinat:  on  the  road         Seikkailun  myy_,  löytöretkeily           Vapauden  myy_:  vapaa  kuin  taivaan  lintu       Hauskan  arjen  tarinat       ’Lemmikki-­‐  ja  otustarinat’     ⇒   Keskeistä  infoa  unohtamaUa   ⇒   Todellinen  hinta  varusteineen  olisi  mieluisa   AUTOT   LISÄÄ  UNELMOINTIA  JA  MYYTTISYYTTÄ   3. Myytit, tarinat
 44. 44. 3. Myytit, tarinat Myyttinen Unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen Erikoinen,  luksus   Asiakeskeinen Informaa=o,  fakta  
 45. 45. 3. Myytit, tarinat HemmoUelun  tarinat:  aikaa,  lepoa  ja  hyvää          ruokaa,  tyynyjä,  huopia,  kyn?läillallisia     Ikuisen  sunnuntain  myy_:  kaikki  siis8ä  ja      ylellistä,  staa?sta,  tyylikästä,  lepäilyä     Ko=pesän  turvallisuusmyy=t:  pesämäisyys,   muhkeat  sohvat,  pehmeät  ja  pörröiset   materiaalit,  turvallisuu*a  vahvistavat  värit  ja   materiaalit     Vaurauden  ja  omistamisen  myy=t:   ylellisyystavarat,  henkilöt  hienoissa  vaa*eissa,   kalliit  merkit,  aikaa  ja  rahaa  on     Ylemmän  yhteiskuntaluokan  tarina:   jou8laisuus,  taide,  arvotavarat    Ko8ni  on  linnani     Järjestyksen  ja  hallinnan  myy=t:  vähän   tavaraa,  kaikki  järjestyksessä,  siis8ä,   täydellistä     ⇒  Tavaroiden  hinnat  kiinnostaisivat   kuluUajia!   SISUSTUS   VIELÄ  LISÄÄ  UNELMOINTIA  JA  MYYTTISYYTTÄ  
 46. 46. 3. Myytit, tarinat Myyttinen Unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen Erikoinen,  luksus   Asiakeskeinen Informaa=o,  fakta  
 47. 47. 3. Myytit, tarinat Ruoka  =  Rakkaus     •     Äi8,  perhe,    huolenpito,  lämpö,  lohtu   •     Mummola-­‐  ja  nostalgiatarinat   •     Kyn?läillalliset   Ruoka  =  Yhteisö     •     Perhe,  suku  ,  sukujuhlatarinat     •     Ystävät  yhdessä,  jakaminen   •     Sadonkorjuumyy8t   Ruoka  =  Status     •   Hedonismi,  vauraus,  hienot  miljööt  ja   ka*aukset   •   Linnan  juhlat,  viinikellarit,  ylenpal?set   tarjoilut     Ruoka  =  Nostalgia     •     Maaseututarinat,  punainen  tupa  ja   perunamaa   •     Maatalon  eläimet  satukirjan  lemmikkeinä   RUOKA   LISÄÄ  UNELMOINTIA  JA  MYYTTISYYTTÄ!  
 48. 48. 3. Myytit, tarinat Ruoka  =  Runsaus   •   Puutarhatarinat,  Eedenin  puutarha   •   Para8isimyy8t,  yltäkylläisyys     Ruoka  =  Luonto   •   Villi  luonto,  elävä  tuli,  yhteys  esihistoriaan     Laatuleimojen  ja  sine_en  semio=ikka:   kuninkaan  vahasine8t,  sine?nauhat,   ser8fikaa8t,  laatuleimat     Ruoan  alkuperä  ja  tuotantotapa:     todistus    turvallisesta  alkuperästä  ja    hyvästä   tuotantoprosessista     ⇒     Resep=t  aina  suosiUuja   ⇒     Perusinfo  tuoUeesta  ja  käyUövinkkejä RUOKA   LISÄÄ  UNELMOINTIA  JA  MYYTTISYYTTÄ!  
 49. 49. 3. Myytit, tarinat Myyttinen Unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen Erikoinen,  luksus   Asiakeskeinen Informaa=o,  fakta  
 50. 50. 3. Myytit, tarinat Ongelmanratkaisutarinat   •     Ennen-­‐jälkeen  -­‐vaikutukset   Parantavat  kädet   •   Kosketuksen  taika,  lääkäri  pelastaa   Lääkkeen  myy=t   •     Ihmepillerit,  taikajuomat   Hoivan  ja  hoitamisen  myy=t   •     Vauvamainen  olo8la,  turva  ’äidin  sylissä’   •     Sisar  hento  valkoinen       Hyvän  olon  ja  terveyden    tarinat   •   Lepo,  rentoutuminen,  luonto  ,   yksinkertaisuus   Jaksamisen  ja  energian    tarinat   •     Voimanaiset  ja  -­‐miehet,  liike,  flow   Tieteen  myy_:   •   ’Nimila8naa’   •     Hankalas8  lausu*avia  taikasanoja   ⇒  Perusinformaa=ota  unohtamaUa   HYVINVOINTI   LISÄÄ  UNELMOINTIA  JA  MYYTTISYYTTÄ  
 51. 51. 3. Myytit, tarinat Myyttinen Unelmoin=,  satu   Arkinen tavallinen   Ylellinen Erikoinen,  luksus   Asiakeskeinen Informaa=o,  fakta  
 52. 52. Para=isin  myy_   •   Täydellinen  onnela,  ei  työtä,  vain  lepoa  ja   ilonpitoa   •   Ais8llinen  hyvä:  lämpö,  liplatus,  herkut  ja   lepo   Luonnon  myy_   •   Alkuko8,  luonnonmukainen  elämä,   ais8llinen  yksinkertaisuus   •   Villi  luonto,  primi8ivisyys,  komeus       Seikkailun  myy_,  löytöretkeilijätarinat     Sankarimyy_,  selviytymistarinat     Historian  myy_,  historiatarinat,  aikamatkailu,  pyhät       Matka  on  uni,  toinen  todellisuus       ⇒     Lomahimon  heräUäminen     ⇒     Keskeinen  informaa=o  tarvitaan   MATKAILU   HARMONISTA  LEPOA  KAIPAAVILLE   VAUHDIKASTA  SEIKKAILUA  HAKEVILLE   3. Myytit, tarinat
 53. 53. NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ MAINOS Mainonnan  vaikuUavuustutkimukset  brändäyksen  työkaluna   1. Hyvän säännöt 2. Värit, muodot, tunnelmat 3. Myytit ja tarinat 4. Vertailu 5. Tiivistelmä
 54. 54. RUOKA HYVIN- VOINTI AUTOT MUOTI SISUSTUS KOSME- TIIKKA MATKAILU Fantasia  kuvissa   nyt   +   +   +  +   +  +  +   +  +   +  +   +  +  +   Myy_syys   +  +   +   +  +   +  +  +   +  +   +  +  +    +  +  +   Tarinallisuus   kuvissa   +  +   +   +  +   +  +  +   +   +  +   +  +  +   Tarinallisuus   teks=ssä   -­‐   ++   +  -­‐   ++   +   -­‐   +  +  +   Myyttisyys mainoksissa eri toimialoilla 4. Vertailu tärkeää                    osi*ain  tärkeää          ei  tärkeää    
 55. 55. Myyttisyyden hyödyntäminen Hyödyntävät  myy_syyUä  paljon:   •   Matkailu   •     Muo8   •     Kosme8ikka     Muutkin  toimialat  hyötyisivät  vahvemmasta   myy_syydestä,  erityises8  autot,  sisustus  yms.   kestokulutushyödykkeet.   Myy_syys  tekee  brändistä  haluUavamman,   jopa  korvaama*oman,  jolloin  tuo*eesta   ollaan  valmiita  maksamaan  keskivertoa   enemmän  ja  brändiin  sitoudutaan   voimakkaammin.     4. Vertailu
 56. 56. RUOKA HYVIN- VOINTI AUTOT MUOTI SISUSTUS KOSME- TIIKKA MATKAILU Informaa=o   tuoUeesta   +  +   +  +  +   +  +   +   +   +  +   +  +   Advertoriaalit   mieluisia   +     +  +  +   +  +    -­‐   +   +  +   ?   KäyUöohjeet   +  +  +   +  +   +   -­‐   -­‐   +  +   +   Hinta=eto   kiinnostaa   +  -­‐   +   +  +  +   +  -­‐   +   +   +  +   Realis=suus   kuvissa   +  -­‐   +  +   +   -­‐  -­‐  -­‐   -­‐   +  -­‐   -­‐  -­‐  +   Asiakeskeisyys,   teks=  toUa   +   +  +  +   +  +  +   -­‐   +   +  +   +  -­‐   Asiakeskeisyys mainoksissa eri toimialoilla 4. Vertailu tärkeää                    osi*ain  tärkeää          ei  tärkeää                          ei  tutki*ua  8etoa  
 57. 57. Asiakeskeisyydestä Tarvitsevat  tarpeeksi  asiakeskeisyyUä   •   Hyvinvoin8   •   Autot   •   Kosme8ikka  (jonkin  verran)   •   Ruoka  (Jonkin  verran   Joillain  toimialoilla  tuoteinformaa=o  eroUelee   brändejä  voimakkaas=  ja  kulu*aja  tarvitsee  selvää   faktaa  tuo*eesta.     Taitavimmat  markkinoijat  osaavat  yhdistää   asiakeskeisyyteenkin  tarinaa  ja  myy?syy*ä,  esim.   kosme8ikassa.     Hinta  olisi  mieluinen  informaa=o  monellakin   alalla,  eikä  kulu*aja  koe  hintainfoa  lainkaan   brändimielikuvaa    ’halventavana’.       4. Vertailu
 58. 58. RUOKA HYVIN- VOINTI AUTOT MUOTI SISUSTUS KOSME- TIIKKA MATKAILU Selkeys   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   LiiUeet   mieluisia   +  +   ?   ?   ?   +  +   +  +   +  +  +   Brändin   merkitys   mielikuvalle   +  +  -­‐   +  +  -­‐   +  +  +   +  +  -­‐   +  +   +  +  -­‐   +  +   Ihmisiä  kuvassa   -­‐  -­‐   +  +   +   +  +  +   -­‐  -­‐  -­‐   +  +  +   +  +   Lähikuvaa   tuoUeesta   +  +  +   +   +   +   -­‐   +  +  +   -­‐  -­‐  +   Toisto  /   jatkuvuus   mainonnassa   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   +  +  +   Muita eroavaisuuksia / yhteneväisyyksiä 4. Vertailu tärkeää                    osi*ain  tärkeää          ei  tärkeää                          ei  tutki*ua  8etoa  
 59. 59. NÄIN TEHDÄÄN HYVÄ MAINOS Mainonnan  vaikuUavuustutkimukset  brändäyksen  työkaluna   1. Hyvän säännöt 2. Värit, muodot, tunnelmat 3. Myytit ja tarinat 4. Vertailu 5. Tiivistelmä
 60. 60. Näin  tehdään  hyvä   mainos   5. Tiivistelmä KÄYTTÖARVOT   NÄYTTÖARVOT   PERUSARVOT   BRÄNDIN  ARVOT   Staattinen Dynaaminen Urbaani Orgaaninen 1. SEMIOOTTINEN POSITIOINTI Mihin  brändi  ase*uu  akseleilla  staa?nen  –  dynaaminen   ja  orgaaninen  –  urbaani  
 61. 61. 5. Tiivistelmä Asiakeskeinen Myyttinen Ylellinen Arkinen KÄYTTÖARVOT   NÄYTTÖARVOT   PERUSARVOT   BRÄNDIN  ARVOT   2. SEMIOOTTINEN POSITIOINTI Mihin  brändi  ase*uu  akseleilla  arkinen  –  ylellinen     ja  asiakeskeinen  –  myy?nen   Näin  tehdään  hyvä   mainos  
 62. 62. 5. Tiivistelmä3. SEMIOOTTINEN MAINONNAN SUUNNITTELU a)  Orientoivalla  tasolla:  värit,  muodot,  tunnelmat   b)  Kertovalla  tasolla:  myy8t,  arkkityypit,  symbolit   BRÄNDIN  ARVOT   KÄYTTÖARVOT   NÄYTTÖARVOT   PERUSARVOT   ARVOJEN  VIESTINTÄ   I  ORIENTOIVA   II  KERTOVA   III  MYYTTINEN   IV  SOVELTUVUUS   Asiakeskeinen Myyttinen Ylellinen Arkinen Staattinen Dynaaminen Urbaani Orgaaninen Näin  tehdään  hyvä   mainos  
 63. 63. 5. Tiivistelmä4. LUOVA JA HUOLELLINEN TOTEUTUS a)  Hyvän  säännöt  1-­‐10   b)  Soveltuvuus  toimialalle  ja  brändille   c)  Ero*uvuus,  erilaisuus   BRÄNDIN  ARVOT   KÄYTTÖARVOT   NÄYTTÖARVOT   PERUSARVOT   ARVOJEN  VIESTINTÄ   I  ORIENTOIVA   II  KERTOVA   III  MYYTTINEN   IV  SOVELTUVUUS   Asiakeskeinen Myyttinen Ylellinen Arkinen Staattinen Dynaaminen Urbaani Orgaaninen Näin  tehdään  hyvä   mainos  
 64. 64.  NAM!  Ruoka   WAU!  Sisustus   JES!  Hyvinvoin8   WROOM!  Autot   CHIC!  Muo8   LOOK!  Kosme8ikka   TRIP!  Matkailu       NÄIN TEHDÄÄN VAIKUTTAVAA MAINONTAA. www.aikakauslehdet.fi/HELP  
 65. 65. KIITOS!  

×