Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pencapaian KPI SCCE 2014

397 views

Published on

Pencapaian 2014, Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pencapaian KPI SCCE 2014

 1. 1. Pencapaian KPI Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer dan Perhubungan Tahun : 2014 Prepared By: Dr Ruzelita Ngadiran
 2. 2. KPI TNC 2014 Key Performance Indicator
 3. 3. MENTRANSFORMASIKAN MODAL INTELEKTUAL Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan pemimpin dalam pembelajaran dan pengajaran. (PSPTN) 9 10 10 Bilangan pensyarah yang mendapat gelaran Jurutera Profesional (Ir). (UniMAP) 3 4 4 Bilangan pensyarah yang menamatkan pengajian peringkat Ph.D.(UniMAP) 5 5 5 * MIN=Minimum SD=Sasaran Dijangka
 4. 4. MEMBUDAYAKAN KOMUNIKASI MAKNAWI Indikator Sasaran Pencapaia n MIN SD Bilangan MoU/MoA dengan institusi pengajian tinggi tempatan dan antarabangsa yang aktif. (UniMAP) 4 6 3 Bilangan dan (peratus) pelajar dengan PNGK >3.00 mendaftar di UniMAP. (UniMAP) 120(58%) 130(60%) 86(34%)
 5. 5. MENYEMARAKKAN BUDAYA KREATIF & INOVATIF Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan transformasi sistem operasi pentadbiran daripada manual kepada elektronik. (UniMAP) 2 3 5
 6. 6. MELONJAKKAN KUALITI PERKONGSIAN INDUSTRI-AKADEMIA Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan pensyarah yang mengikuti skim sangkutan industri. (UniMAP) 3 4 0 Bilangan MoU/MoA dengan industri yang aktif. (UniMAP) 2 2 7
 7. 7. MEMPERKASAKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK (1) Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan ahli akademik yang dilantik sebagai profesor adjung oleh institusi luar (PSPTN) 1 2 1 Bilangan ahli akademik sebagai pakar rujuk institusi luar (PSPTN) 2 4 19 Bilangan jemputan ahli akademik untuk membentang kertas dasar peringkat antarabangsa/ kebangsaan (PSPTN) 1 2 4
 8. 8. MEMPERKASAKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK (2) Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan kurikulum mod blended (PSPTN) 4 5 10 Bilangan dan (peratus) pensyarah berkelayakan PhD (UniMAP) 38 42 40 (63%) Bilangan dan (peratus) pelajar yang masuk dengan PNGK < 3.00 dan bergraduat dengan PNGK >3.00 (UniMAP) 35 (20%) 40 (22%) 36 (50.7%)
 9. 9. MENAMBAHMANTAPKAN DAYA SAING MAHASISWA Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan anugerah yang dimenangi oleh mahasiswa di peringkat tempatan dan antarabangsa. (UniMAP) 10 10 4
 10. 10. MENINGKATKAN REPUTASI ANTARABANGSA(1) Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan staf akademik antarabangsa. (PSPTN) 9 10 10 Bilangan pelajar dalam program mobiliti (Inbound). (PSPTN) 3 4 4 Bilangan pelajar dalam program mobiliti (Outbound). (PSPTN) 2 3 1 Bilangan staf dalam program mobiliti (Inbound). (PSPTN) 2 3 0
 11. 11. MENINGKATKAN REPUTASI ANTARABANGSA(2) Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan staf dalam program mobiliti (Outbound). (PSPTN) 5 5 12 Bilangan dan (peratus) pelajar antarabangsa. (PSPTN) 28 (5%) 80 (10% ) 82 (8.6%) Bilangan pelajar PhD antarabangsa dan setaraf. (PSPTN) 35 45 36
 12. 12. MEMENUH JANGKAAN PIHAK BERKEPENTINGAN Indikator Sasaran Pencapaian MIN SD Bilangan dan (peratus) mahasiswa mendapat kerja selepas 6 bulan bergraduat. (PSPTN) (150) 95% (155) 100% 132 (71%)
 13. 13. PROGRAM 'FLAGSHIP' PUSAT PENGAJIAN Projek ini merupakan inisiatif bagi memberi khidmat masyarakat dengan menggunakan kepakaran yang terdapat di PPKKP. Beberapa program telah pun dijalankan dan masih berlangsung seperti Promosi Sumber Terbuka Dalam Pendidikan yang melibatkan SMS Tuanku Syed Sirajuddin, SMK Lailatul Shahreen dan Sek. Ren. Kebangsaan.Putra. Selain dari itu, PPKKP juga menjalankan bengkel dan kursus seperti Bengkel OSS Fasa 1 yang melibatkan SK Sena dan Kursus Asas Fiber Optic yang melibatkan Politeknik Tuanku Sysed Sirajuddin.
 14. 14. PROGRAM 'FLAGSHIP' PUSAT PENGAJIAN  PENCAPAIAN: – Kem Kecemerlangan Akademik 2014 anjuran PPKKP UniMAP untuk sekolah di kawasan Abi dan Berseri. – Bengkel Pemasangan Komputer untuk Guru2 Sekolah sekitar Perlis. – ICOM 2014: Kerjasama SK Sena, Kerajaan Perlis, MKMM, Finas
 15. 15. KPI YABM 2014 Key Performance Indicator
 16. 16. BIL INDIKATOR JENIS DATA BASELINE SASARAN PENCAPAIAN PADA 31 DIS 2014 1.0 Nilai (RM) bersih penjanaan pendapatan universiti. Semasa   RM 60,000 RM 71045 2.0 Nisbah penerbitan dalam jurnal berindeks. Semasa 4.08 2.6 2.9 2.1 Bilangan penerbitan. Semasa 245 170 190 2.2 Bilangan pensyarah. Semasa 60 64 64 2.3 Bilangan artikel. Semasa 121 30 117 2.4 Bilangan prosiding. Semasa 120 140 67 2.5 Jumlah bilangan artikel dan prosiding (Jumlah Scopus). Semasa 241 170 190
 17. 17. BIL INDIKATOR JENIS DATA BASELINE SASARAN PENCAPAIAN PADA 31 DIS 2014 3.0 Bilangan (%) pensyarah berkelayakan Ph.D. Kumulatif 50% 60% 63% 3.1 Bilangan pensyarah berkelayakan Ph.D. Kumulatif 32 38 64 3.2 Bilangan pensyarah. Kumulatif 60 63 64 4.0 Bilangan jurnal dalam Web of Science. Kumulatif 110 120 134 5.0 Nilai h-Index. Kumulatif 11 12 11 6.0 Bilangan (%) pelajar pascasiswazah antarabangsa Kumulatif   25% 59.6%
 18. 18. BIL INDIKATOR JENIS DATA BASELINE SASARAN PENCAPAIAN PADA 31 DIS 2014 7.0 Bilangan (%) mahasiswa yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen. Semasa 46.85% 80% 71% 7.1 Bilangan mahasiswa yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen. Semasa 90 150 132 7.2 Bilangan graduan yang menerima ijazah semasa konvokesyen. Semasa 192 186 186 8.0 Bilangan anugerah yang dimenangi oleh mahasiswa di peringkat tempatan dan antarabangsa. Semasa 3 2 4 9.0 Bilangan program CSR. Semasa   2 3
 19. 19. END

×