Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuci

422 views

Published on

Que son e a prevención dos riscos sísmicos e volcánicos.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cuci

  1. 1. RISCOS SÍSMICOS E VOLCÁNICOS.
  2. 2. Que é un risco sísmico? ● Chámase risco sísmico a unha medida que combina o peligro sísmico coa vulnerabilidade e a posibilidade de que produzcase nela daños por movimentos sísmicos nun periodo determinado.
  3. 3. Prevención de riscos sísmicos. ● As xuntas entre elementos deben ser planas evitando os enlaces entre bloquesseparados por xuntas. ● Evitar compartir elementos entre bloques distintos (canalizacións, vigas, etc.) ● Evitar acumulacións de masas en plantas altas e distribuir as masas uniformemente. ● Procurar que o eixe maior do edificio sexa paralelo á dirección de programacións das ondas, porque sufre menor deformación. ● Non construir escaleras sobre bóvedas, nin sobre voladizos empotrados nos muros. ● Aplicar as nuevas tecnoloxías sismorresistentes: cimentos de caucho, amortiguadoras, hidrodinámicos, etc. ● Cimentacións homoxéneas para cada bloque.
  4. 4. Que é un risco volcánico? ● É unha emisión violenta na superficie terrestre de materiais procedentes do interior do volcán. Exceptuando os géiseres, que emiten auga calente, e os volcáns do lodo, cuya materia, en gran parte orgánica, provén de xacimentos de hidrocarburos realtivamente cercanos á superficie, as erupcións terrestres débense aos volcáns.
  5. 5. Prevención de riscos volcánicos. ● Vaiado de lagos e embalses. Evitar desbordamentos ● Canalización de lava. Depende das carcterísticas da lava. ● Construcción de refugios incombustibles. ● Planificación da alerta e mecanismos de evacuacións
  6. 6. Prevención de riscos volcánicos. ● Vaiado de lagos e embalses. Evitar desbordamentos ● Canalización de lava. Depende das carcterísticas da lava. ● Construcción de refugios incombustibles. ● Planificación da alerta e mecanismos de evacuacións

×