Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media is (n)iets voor mij

418 views

Published on

Maak een bewuste keuze op basis van feiten en mogelijkheden of je wel of niets iets met Social Media wil doen

Published in: Business
 • Be the first to like this

Social media is (n)iets voor mij

 1. 1. Social Media is (n)iets voor mij? Wanneer werkt het wel voor mij en wanneer niet!
 2. 2. Wat is volgens jullie Social Media?
 3. 3. Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is eenverzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.
 4. 4. van open naar gesloten en van 1 op 1 naar 1 op veel
 5. 5. Social Mediais een bericht van 1 naar velen
 6. 6. Coachingswerk is werkelijk 1 op 1
 7. 7. Coachingswerk is werkelijk 1 op 1 en menselijk
 8. 8. Coachings werk isook zeker nietopenbaar!
 9. 9. Terwijl socialemedia iets is vaneen naar velen!
 10. 10. Koude acquisitie
 11. 11. Netwerken
 12. 12. Websites
 13. 13. Advertenties
 14. 14. Advertorials
 15. 15. Social Selling!
 16. 16. Socialeverkoop =
 17. 17. Gaat dit te ver?
 18. 18. Doen we toch al!!
 19. 19. Offline netwerken
 20. 20. NetwerkenLuisteren (gouden netwerkregel)Hou je aandacht gericht op de ander en wees oprechtgeïnteresseerd. Luister naar de ander en bedenk nietmeteen wat je zelf wilt vertellen, waardoor je meteenhet gesprek overneemt. Denk drie keer na voordat jeiets zegt.Stel relevante vragen over het onderwerp van deander.Bron: Gonnie Klein
 21. 21. Online Netwerken
 22. 22. Verschil offline en online?
 23. 23. Hedenhebben we“vinger- com- muni- catie”
 24. 24. We uitenzaken soms lieveronline dan offline
 25. 25. Zorgen uiten
 26. 26. Doen we steeds meer…..
 27. 27. kans ofBedreiging ?
 28. 28. Keuze is aan jullie zelf?
 29. 29. Social Media is wel een grote data bron
 30. 30. Wat doen jullie als coaches?
 31. 31. Hoebereikenjullie dat?
 32. 32. In juist perspectief plaatsen
 33. 33. En de juistepersoonlijke interactie
 34. 34. Even terug Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is eenverzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.
 35. 35. Keuzes makenbegint bijeen dialoog
 36. 36. Dialoogontstaat ook bijgezelligheid
 37. 37. Sociale online netwerken
 38. 38. Dialoog online
 39. 39. Social conversations
 40. 40. Wat kan en mag ik melden?
 41. 41. Vertel jeverhaalmaar……doe het met passie
 42. 42. Vertel jedrive enje gevoel
 43. 43. Denk bij wat wel en wat niet, terug aan….
 44. 44. Wat vertel je hier wel en niet, is aan jou
 45. 45. Kom je met hulpbehoevende in contact…
 46. 46. Contact in real life is altijd nogbelangrijkste
 47. 47. Waarom werken met Social Media?
 48. 48. Herkend worden als expert
 49. 49. Reputatie management
 50. 50. naamsbekendheid
 51. 51. zoekmachines
 52. 52. productontwikkeling
 53. 53. Waarom niet werken met Social Media?
 54. 54. Reputatie schade
 55. 55. Doelgroep is nietaanwezig!
 56. 56. Te veelwerkdruk….dus veel teweinig tijd
 57. 57. Onzinverhaaltjes
 58. 58. …….. allemaal niet gemakkelijker!
 59. 59. Welke?
 60. 60. Waar je jezelf prettig bij voelt
 61. 61. Hoe
 62. 62. Zie presentatie………..
 63. 63. Voorbeelden
 64. 64. Belangrijkste tips
 65. 65. Keuzes maken
 66. 66. Luisteren en praat ook terug!!
 67. 67. Wees jezelf!!
 68. 68. Heeft uvragen?

×