SlideShare a Scribd company logo
Innowacyjne rozwiązania
w zakresie mechanicznego
przetwarzania odpadów
Michał Marczak
Specjalista ds. Kluczowych Klientów
Proces Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadów
zmieszane	
  odpady	
  
komunalne	
  odpady	
  
zbierane	
  selektywnie	
  
prasa	
  
belująca	
  
stabilizacja/	
  
składowisko	
  
separator	
  
balistyczny	
  
jednowałowy	
  
rozdrabniacz	
  wstępny	
  
rozrywarka	
  	
  
worków	
  
odpady	
  wielkogabarytowe,	
  
odpady	
  przemysłowe	
  
produkcja	
  
paliwa	
  RDF	
  stabilizacja/	
  
składowisko	
  
separator	
  dyskowy/	
  
sito	
  bębnowe	
  
przerzucarka	
  do	
  
pryzm	
  kompostowych	
  
przerzucarka	
  do	
  
pryzm	
  kompostowych	
  
PROGRAM INNOWACJI
mniej paliwa, więcej mocy
obniża	
  koszty	
  zużycia	
  energii	
  i	
  zwiększa	
  wydajność	
  maszyn	
  	
  
(mniejsze	
  koszty	
  eksploatacyjne)	
  
Cel:	
  do	
  roku	
  2020	
  cała	
  gama	
  produktów	
  firmy	
  Komptech	
  będzie	
  spełniać	
  
standardy	
  green	
  efficiency®.	
  
wykorzystuje	
  najnowsze	
  techniki	
  doczyszczania	
  spalin	
  
(redukcja	
  emisji	
  CO2	
  i	
  zmniejszenie	
  zużycia	
  zasobów	
  kopalnych)	
  
zmniejszenie	
  emisji	
  hałasu	
  	
  
ulepszenia:	
  szybsza	
  i	
  łatwiejsza	
  konserwacja,	
  dłuższa	
  żywotność	
  części	
  zużywających	
  się	
  
jedna	
  maszyna	
  jest	
  w	
  stanie	
  wykonać	
  pracę	
  dwóch	
  lub	
  więcej	
  urządzeń	
  
dwubiegowa	
  przekładnia	
  mechaniczna	
  z	
  ręczną	
  zmianą	
  biegów,	
  
funkcją	
  autorewersu	
  i	
  zabezpieczeniem	
  przeciw	
  przeciążeniom	
  
zaleta:	
  aż	
  do	
  30%	
  mniejsze	
  zużycie	
  energii	
  w	
  porównaniu	
  do	
  
rozdrabniaczy	
  napędzanych	
  w	
  sposób	
  spalinowo-­‐hydrauliczny	
  
TERMINATOR direct
Jednowałowy rozdrabniacz wstępny
Innowacje w szczegółach:
ROCZNA	
  	
  
REDUKCJA	
  CO2	
  
MNIEJSZE	
  	
  
ZUŻCIE	
  ENERGII	
  	
  
napęd	
  elektryczny	
  
zaleta:	
  brak	
  emisji	
  spalin	
  
nowy	
  zmodernizowany	
  grzebień	
  przeciwtnący	
  
zaleta:	
  szybka	
  i	
  łatwa	
  wymiana	
  zębów	
  
zmodernizowany	
  proces	
  produkcyjny	
  części	
  zużywających	
  się	
  	
  
(zęby	
  typu	
  F)	
  
	
  zalety:	
  o	
  40%	
  dłuższa	
  żywotność	
  i	
  niższe	
  koszty	
  eksploatacji	
  
MATTHIESSEN
Rozrywarka do worków
Innowacje w szczegółach:
dwie	
  maszyny	
  w	
  jednej	
  
xxx	
  
niskie	
  zużycie	
  energii	
  	
  
potrzebujemy	
  jedynie	
  24kW	
  przy	
  wsadzie	
  40	
  t/h	
  MSW	
  	
  
skuteczność	
  otwierania	
  worków	
  >96%	
  
najlepsze	
  przygotowanie	
  materiału	
  do	
  segregacji	
  	
  
ręcznej	
  lub/i	
  optycznej	
  
nie	
  niszczy	
  cennych	
  surowców	
  wtórnych,	
  worki	
  otwierane	
  
są	
  bez	
  ściskania	
  i	
  rozdrabniania	
  ich	
  zawartości	
  
stosowane	
  również	
  jako	
  urządzenia	
  do	
  rozrywania	
  	
  
bel	
  lub	
  jako	
  urządzenia	
  dozujące	
  (nadawy),	
  dostępna	
  w	
  
wersji	
  mobilnej	
  
wysoka	
  niezawodność	
  
funkcja	
  automatycznego	
  rewersu	
  (samoczyszczania),	
  
opatentowany	
  system	
  chowanych	
  zębów	
  rotora	
  
WYRÓŻNIENIE	
  
CRIBUS
Mobilny, elektryczny przesiewacz bębnowy
Innowacje w szczegółach:
elastyczność,	
  Komptech	
  Plus	
  
zaleta:	
  15%	
  większa	
  powierzchnia	
  przesiewania	
  i	
  15%	
  więcej	
  
efektywnej	
  długości	
  przesiewania	
  w	
  porównaniu	
  do	
  
konkurencji,	
  największy	
  mobilny	
  przesiewacz	
  bębnowy	
  
zabudowany	
  jako	
  przyczepa	
  z	
  osią	
  centralną	
  
ROCZNA	
  	
  
REDUKCJA	
  CO2	
  
MNIEJSZE	
  	
  
ZUŻCIE	
  ENERGII	
  	
  
napęd	
  elektryczny	
  wszystkich	
  komponentów	
  (m.in.	
  bęben,	
  
przenośniki)	
  	
  
zaleta:	
  znacznie	
  niższe	
  zużycie	
  energii	
  i	
  koszty	
  utrzymania	
  w	
  
stosunku	
  do	
  maszyn	
  z	
  napędem	
  hydraulicznym	
  
napęd	
  hybrydowy:	
  energia	
  może	
  być	
  pozyskiwana	
  z	
  sieci	
  
lub	
  wytworzona	
  z	
  generatora	
  pokładowego	
  
zaleta:	
  do	
  25%	
  niższe	
  koszty	
  energii	
  przy	
  pracy	
  z	
  agregatu	
  
prądotwórczego,	
  nawet	
  do	
  75%	
  niższych	
  kosztów	
  energii	
  
przy	
  zasilaniu	
  z	
  sieci	
  energetycznej	
  
nowa	
  koncepcja	
  systemu	
  napędowego	
  WHELL-­‐GRIP	
  	
  
zaleta:	
  bezpośredni	
  napęd	
  bębna	
  bez	
  łańcucha,	
  	
  
ale	
  z	
  najwyższą	
  skutecznością	
  
FLOWERDISC
Separator dyskowy
Innowacje w szczegółach:
elastyczność	
  na	
  zmiany	
  rozporządzeń	
  
regulacja	
  wielkości	
  frakcji	
  dzięki	
  zmianie	
  prędkości	
  obrotowej	
  
dysków	
  (frakcja	
  podsitowa	
  o	
  wielkości	
  0-­‐80	
  mm	
  do	
  0-­‐100	
  mm)	
  
wysoka	
  wydajność	
  przy	
  kompaktowym	
  rozmiarze	
  maszyny	
  
potrzebuje	
  do	
  80%	
  mniej	
  miejsca	
  niż	
  sito	
  bębnowe	
  
niskie	
  zużycie	
  energii	
  	
  
do	
  60%	
  niższa	
  moc	
  zainstalowanych	
  silników	
  napędowych	
  niż	
  w	
  
sitach	
  bębnowych	
  o	
  podobnej	
  wydajności	
  
solidna	
  konstrukcja	
  i	
  system	
  antyblokujący	
  	
  
zapewnia	
  płynną	
  i	
  bezawaryjną	
  pracę	
  
konstrukcja	
  modularna	
  	
  
dla	
  elastycznych	
  konfiguracji	
  w	
  systemach	
  stacjonarnych	
  
MAC106/1 & 107/1
Prasa belująca do preRDFu i RDFu
Innowacje w szczegółach:
komora	
  prasowania	
  oraz	
  kanał	
  wytłaczający	
  
wyposażone	
  w	
  okładziny	
  ze	
  stali	
  HARDOX,	
  
mocowane	
  za	
  pośrednictwem	
  opatentowanego	
  
systemu	
  połączeń	
  śrubowych	
  
opatentowany	
  system	
  wiązania	
  MAC	
  POLY-­‐
TIE®:	
  elektromechaniczny	
  napęd	
  obniża	
  koszty	
  
serwisowe,	
  układ	
  poziomy	
  ułatwia	
  konserwację,	
  
możliwość	
  stosowania	
  również	
  drutów	
  
plas_kowych	
  (bele	
  mogą	
  być	
  kierowane	
  
bezpośrednio	
  do	
  spalarni)	
  
system	
  tnąco-­‐prasujący	
  umożliwia	
  osiągnięcie	
  
wysokiej	
  wydajności	
  oraz	
  zapewnia	
  większą	
  
gęstość	
  beli	
  w	
  porównaniu	
  do	
  pras	
  z	
  systemem	
  
wstępnego	
  docisku	
  materiału	
  
jakość	
  i	
  bezpieczeństwo	
  
urządzenia	
  są	
  certyfikowane	
  i	
  zgodne	
  z	
  
międzynarodowymi	
  standardami	
  jakości	
  i	
  
bezpieczeństwa	
  
BALLISTOR
Separator balistyczny
Innowacje w szczegółach:
regulacja	
  wielkości	
  frakcji	
  dzięki	
  szybkiej	
  wymianie	
  
pokładów	
  przesiewających:	
  frakcja	
  lekka	
  à	
  RDF,	
  frakcja	
  
ciężka	
  à	
  recykling,	
  frakcja	
  podsitowa	
  (80/100/120	
  mm)	
  
sprawdzony,	
  efektywnie	
  zaprojektowany	
  napęd	
  z	
  niskim	
  
zapotrzebowaniem	
  mocy	
  
mocna	
  konstrukcja	
  o	
  długiej	
  żywotności	
  i	
  niskich	
  
kosztach	
  eksploatacji	
  
szeroki	
  zakres	
  zastosowań	
  –	
  od	
  odpadów	
  komunalnych	
  i	
  
przemysłowych	
  poprzez	
  surowce	
  wtórne	
  (makulatura,	
  
pet,	
  folie)	
  po	
  odpady	
  z	
  materiałów	
  budowlanych	
  
TOPTURN X55 nowy!
Samojezdna przerzucarka do pryzm kompost.
Innowacje w szczegółach:
mniejsze	
  zapotrzebowanie	
  terenu	
  	
  
poszerzone	
  zgarniacze	
  pługowe	
  -­‐	
  przekrój	
  pryzmy	
  do	
  7,8	
  m2	
  
hydraulicznie	
  podnoszona	
  i	
  opuszczana	
  kabina	
  pozwala	
  na	
  natychmiastowe	
  przejście	
  	
  
z	
  pozycji	
  transportowej	
  do	
  pozycji	
  pracy	
  i	
  odwrotnie	
  
komfortowa	
  kabina	
  oferuje	
  więcej	
  miejsca	
  i	
  	
  
nowy,	
  intuicyjny	
  panel	
  sterowania	
  
jeszcze	
  łatwiejszy	
  dostęp	
  serwisowy,	
  co	
  skraca	
  czasy	
  
przestojowe	
  i	
  obniża	
  koszty	
  serwisowania	
  
bęben	
  przerzucający	
  o	
  dużych	
  wymiarach	
  dla	
  wysokiej	
  
wydajności	
  zapewnia	
  pełne	
  przerzucanie	
  pryzm	
  
podwyższona	
  wydajność,	
  dzięki	
  wprowadzenie	
  ulepszeń	
  w	
  
konstrukcji	
  i	
  w	
  systemie	
  napędowym	
  nawet	
  do	
  4000	
  m3/h	
  
nowy	
  system	
  chłodzenia	
  utrzymuje	
  wszystko	
  w	
  
odpowiednio	
  niskiej	
  temperaturze	
  
masz	
  ciągle	
  wybór	
  podwozia:	
  kołowe	
  lub	
  gąsienicowe	
  
cała	
  przerzucarka,	
  łącznie	
  z	
  walcem	
  przerzucającym,	
  może	
  być	
  podnoszona	
  o	
  38	
  cm,	
  co	
  znacznie	
  
ułatwia	
  wyjechanie	
  z	
  pryzmy,	
  
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
www.agrex-eco.pl

More Related Content

Similar to Innowacyjne rozwiązania w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów

Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...
Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...
Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...Agrex-Eco Sp. z o.o.
 
Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)
Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)
Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)Agrex-Eco Sp. z o.o.
 
IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...
IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...
IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...Stolarka VIP
 
Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07
Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07
Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07fracopolska
 
5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciska
5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciska5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciska
5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciskaInnovation Norway
 
Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...
Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...
Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...Agrex-Eco Sp. z o.o.
 
Oświetlenie LED w Fabryce 4.0
Oświetlenie LED w Fabryce 4.0Oświetlenie LED w Fabryce 4.0
Oświetlenie LED w Fabryce 4.0Łukasz Manowiecki
 

Similar to Innowacyjne rozwiązania w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów (10)

Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...
Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...
Nowoczesna technologia w służbie gospodarki odpadami na przykładzie BWiK Wod-...
 
Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)
Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)
Innowacyjne rozwiązania w mobilnych sitach bębnowych KOMPTECH (Austria)
 
Hds 9 18-13-20-sx_plpop
Hds 9 18-13-20-sx_plpopHds 9 18-13-20-sx_plpop
Hds 9 18-13-20-sx_plpop
 
IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...
IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...
IRBS 2022, Zamek Gniew - Stolarka VIP. Prezentacja Innowacyjnych Rozwiązań B...
 
Hardmet
HardmetHardmet
Hardmet
 
Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07
Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07
Bio de 2000_mt_energia_z_odpadow_plant_miasto_polska_tluma_1004_07
 
5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciska
5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciska5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciska
5 effective org waste handling m stawicak k sw kapusciska
 
Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...
Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...
Pierwsze w Polsce TESTY MULTISTARA L3 i STONEFEXA produkcji Komptech (Austria...
 
Prezentacja Energy Solution
Prezentacja Energy SolutionPrezentacja Energy Solution
Prezentacja Energy Solution
 
Oświetlenie LED w Fabryce 4.0
Oświetlenie LED w Fabryce 4.0Oświetlenie LED w Fabryce 4.0
Oświetlenie LED w Fabryce 4.0
 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów

 • 1. Innowacyjne rozwiązania w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów Michał Marczak Specjalista ds. Kluczowych Klientów
 • 2. Proces Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów zmieszane  odpady   komunalne  odpady   zbierane  selektywnie   prasa   belująca   stabilizacja/   składowisko   separator   balistyczny   jednowałowy   rozdrabniacz  wstępny   rozrywarka     worków   odpady  wielkogabarytowe,   odpady  przemysłowe   produkcja   paliwa  RDF  stabilizacja/   składowisko   separator  dyskowy/   sito  bębnowe   przerzucarka  do   pryzm  kompostowych   przerzucarka  do   pryzm  kompostowych  
 • 3.
 • 4. PROGRAM INNOWACJI mniej paliwa, więcej mocy obniża  koszty  zużycia  energii  i  zwiększa  wydajność  maszyn     (mniejsze  koszty  eksploatacyjne)   Cel:  do  roku  2020  cała  gama  produktów  firmy  Komptech  będzie  spełniać   standardy  green  efficiency®.   wykorzystuje  najnowsze  techniki  doczyszczania  spalin   (redukcja  emisji  CO2  i  zmniejszenie  zużycia  zasobów  kopalnych)   zmniejszenie  emisji  hałasu     ulepszenia:  szybsza  i  łatwiejsza  konserwacja,  dłuższa  żywotność  części  zużywających  się   jedna  maszyna  jest  w  stanie  wykonać  pracę  dwóch  lub  więcej  urządzeń  
 • 5.
 • 6. dwubiegowa  przekładnia  mechaniczna  z  ręczną  zmianą  biegów,   funkcją  autorewersu  i  zabezpieczeniem  przeciw  przeciążeniom   zaleta:  aż  do  30%  mniejsze  zużycie  energii  w  porównaniu  do   rozdrabniaczy  napędzanych  w  sposób  spalinowo-­‐hydrauliczny   TERMINATOR direct Jednowałowy rozdrabniacz wstępny Innowacje w szczegółach: ROCZNA     REDUKCJA  CO2   MNIEJSZE     ZUŻCIE  ENERGII     napęd  elektryczny   zaleta:  brak  emisji  spalin   nowy  zmodernizowany  grzebień  przeciwtnący   zaleta:  szybka  i  łatwa  wymiana  zębów   zmodernizowany  proces  produkcyjny  części  zużywających  się     (zęby  typu  F)    zalety:  o  40%  dłuższa  żywotność  i  niższe  koszty  eksploatacji  
 • 7.
 • 8.
 • 9. MATTHIESSEN Rozrywarka do worków Innowacje w szczegółach: dwie  maszyny  w  jednej   xxx   niskie  zużycie  energii     potrzebujemy  jedynie  24kW  przy  wsadzie  40  t/h  MSW     skuteczność  otwierania  worków  >96%   najlepsze  przygotowanie  materiału  do  segregacji     ręcznej  lub/i  optycznej   nie  niszczy  cennych  surowców  wtórnych,  worki  otwierane   są  bez  ściskania  i  rozdrabniania  ich  zawartości   stosowane  również  jako  urządzenia  do  rozrywania     bel  lub  jako  urządzenia  dozujące  (nadawy),  dostępna  w   wersji  mobilnej   wysoka  niezawodność   funkcja  automatycznego  rewersu  (samoczyszczania),   opatentowany  system  chowanych  zębów  rotora  
 • 11. CRIBUS Mobilny, elektryczny przesiewacz bębnowy Innowacje w szczegółach: elastyczność,  Komptech  Plus   zaleta:  15%  większa  powierzchnia  przesiewania  i  15%  więcej   efektywnej  długości  przesiewania  w  porównaniu  do   konkurencji,  największy  mobilny  przesiewacz  bębnowy   zabudowany  jako  przyczepa  z  osią  centralną   ROCZNA     REDUKCJA  CO2   MNIEJSZE     ZUŻCIE  ENERGII     napęd  elektryczny  wszystkich  komponentów  (m.in.  bęben,   przenośniki)     zaleta:  znacznie  niższe  zużycie  energii  i  koszty  utrzymania  w   stosunku  do  maszyn  z  napędem  hydraulicznym   napęd  hybrydowy:  energia  może  być  pozyskiwana  z  sieci   lub  wytworzona  z  generatora  pokładowego   zaleta:  do  25%  niższe  koszty  energii  przy  pracy  z  agregatu   prądotwórczego,  nawet  do  75%  niższych  kosztów  energii   przy  zasilaniu  z  sieci  energetycznej   nowa  koncepcja  systemu  napędowego  WHELL-­‐GRIP     zaleta:  bezpośredni  napęd  bębna  bez  łańcucha,     ale  z  najwyższą  skutecznością  
 • 12.
 • 13. FLOWERDISC Separator dyskowy Innowacje w szczegółach: elastyczność  na  zmiany  rozporządzeń   regulacja  wielkości  frakcji  dzięki  zmianie  prędkości  obrotowej   dysków  (frakcja  podsitowa  o  wielkości  0-­‐80  mm  do  0-­‐100  mm)   wysoka  wydajność  przy  kompaktowym  rozmiarze  maszyny   potrzebuje  do  80%  mniej  miejsca  niż  sito  bębnowe   niskie  zużycie  energii     do  60%  niższa  moc  zainstalowanych  silników  napędowych  niż  w   sitach  bębnowych  o  podobnej  wydajności   solidna  konstrukcja  i  system  antyblokujący     zapewnia  płynną  i  bezawaryjną  pracę   konstrukcja  modularna     dla  elastycznych  konfiguracji  w  systemach  stacjonarnych  
 • 14.
 • 15. MAC106/1 & 107/1 Prasa belująca do preRDFu i RDFu Innowacje w szczegółach: komora  prasowania  oraz  kanał  wytłaczający   wyposażone  w  okładziny  ze  stali  HARDOX,   mocowane  za  pośrednictwem  opatentowanego   systemu  połączeń  śrubowych   opatentowany  system  wiązania  MAC  POLY-­‐ TIE®:  elektromechaniczny  napęd  obniża  koszty   serwisowe,  układ  poziomy  ułatwia  konserwację,   możliwość  stosowania  również  drutów   plas_kowych  (bele  mogą  być  kierowane   bezpośrednio  do  spalarni)   system  tnąco-­‐prasujący  umożliwia  osiągnięcie   wysokiej  wydajności  oraz  zapewnia  większą   gęstość  beli  w  porównaniu  do  pras  z  systemem   wstępnego  docisku  materiału   jakość  i  bezpieczeństwo   urządzenia  są  certyfikowane  i  zgodne  z   międzynarodowymi  standardami  jakości  i   bezpieczeństwa  
 • 16.
 • 17. BALLISTOR Separator balistyczny Innowacje w szczegółach: regulacja  wielkości  frakcji  dzięki  szybkiej  wymianie   pokładów  przesiewających:  frakcja  lekka  à  RDF,  frakcja   ciężka  à  recykling,  frakcja  podsitowa  (80/100/120  mm)   sprawdzony,  efektywnie  zaprojektowany  napęd  z  niskim   zapotrzebowaniem  mocy   mocna  konstrukcja  o  długiej  żywotności  i  niskich   kosztach  eksploatacji   szeroki  zakres  zastosowań  –  od  odpadów  komunalnych  i   przemysłowych  poprzez  surowce  wtórne  (makulatura,   pet,  folie)  po  odpady  z  materiałów  budowlanych  
 • 18.
 • 19. TOPTURN X55 nowy! Samojezdna przerzucarka do pryzm kompost. Innowacje w szczegółach: mniejsze  zapotrzebowanie  terenu     poszerzone  zgarniacze  pługowe  -­‐  przekrój  pryzmy  do  7,8  m2   hydraulicznie  podnoszona  i  opuszczana  kabina  pozwala  na  natychmiastowe  przejście     z  pozycji  transportowej  do  pozycji  pracy  i  odwrotnie   komfortowa  kabina  oferuje  więcej  miejsca  i     nowy,  intuicyjny  panel  sterowania   jeszcze  łatwiejszy  dostęp  serwisowy,  co  skraca  czasy   przestojowe  i  obniża  koszty  serwisowania   bęben  przerzucający  o  dużych  wymiarach  dla  wysokiej   wydajności  zapewnia  pełne  przerzucanie  pryzm   podwyższona  wydajność,  dzięki  wprowadzenie  ulepszeń  w   konstrukcji  i  w  systemie  napędowym  nawet  do  4000  m3/h   nowy  system  chłodzenia  utrzymuje  wszystko  w   odpowiednio  niskiej  temperaturze   masz  ciągle  wybór  podwozia:  kołowe  lub  gąsienicowe   cała  przerzucarka,  łącznie  z  walcem  przerzucającym,  może  być  podnoszona  o  38  cm,  co  znacznie   ułatwia  wyjechanie  z  pryzmy,