Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kremlin de Moscovo

639 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kremlin de Moscovo

 1. 1. Sala Andriejewska
 2. 2. Sala Andriejewska
 3. 3. Sala Aleksandryjska
 4. 4. Sala Aleksandryjska
 5. 5. Sala Gieorgijewska
 6. 6. Arsenał (skarbiec)
 7. 7. Budynek SenatuBudynek Senatu
 8. 8. http://www.rotfl.com.plhttp://www.rotfl.com.pl Zdjęcia z sieciZdjęcia z sieci Muzyka: P.Czajkowski = fragmentMuzyka: P.Czajkowski = fragment Koncertu skrzypcowegoKoncertu skrzypcowego DA - MADA - MA
 9. 9. Wielki Pałac KremlowskiWielki Pałac Kremlowski – jeden z pałaców moskiewskiego Kremla.– jeden z pałaców moskiewskiego Kremla. Wybudowany w latach 1838 – 1849 na zlecenie cara Mikołaja I. IdeaWybudowany w latach 1838 – 1849 na zlecenie cara Mikołaja I. Idea budowy nowego pałacu kremlowskiego istniała już od czasów Katarzyny II.budowy nowego pałacu kremlowskiego istniała już od czasów Katarzyny II. Zostały wykonaneZostały wykonane projekty przez architektów Kozakowa i Bożenowa, ale plany przewidywałyprojekty przez architektów Kozakowa i Bożenowa, ale plany przewidywały rozebranie południowego muru Kremla od strony rzeki, jak tez innerozebranie południowego muru Kremla od strony rzeki, jak tez inne starodawne obiekty wzgórza kremlowskiego. Ten projekt nie uzyskałstarodawne obiekty wzgórza kremlowskiego. Ten projekt nie uzyskał akceptacji Carycy (również ze wzgędów finansowych). Architektonicznieakceptacji Carycy (również ze wzgędów finansowych). Architektonicznie zachowano wiele elementów charakterystycznych dla sztuki rosyjskiej, jakzachowano wiele elementów charakterystycznych dla sztuki rosyjskiej, jak wystrój okien i detale. Miał 5 olbrzymich, reprezentacyjnych sal:wystrój okien i detale. Miał 5 olbrzymich, reprezentacyjnych sal: Gieorgijewską, Aleksandrowską, Andriejewską, Władimirskąi Jekatieryńską.Gieorgijewską, Aleksandrowską, Andriejewską, Władimirskąi Jekatieryńską. Był jedną z siedzib Cara. Po rewolucji 1917 r, stał sięBył jedną z siedzib Cara. Po rewolucji 1917 r, stał się siedziba Rady Najwyższej ZSRR, dla potrzeb której przebudowano częśćsiedziba Rady Najwyższej ZSRR, dla potrzeb której przebudowano część Aleksandryjską i Andriejewską.W latach 1994 – 1998 dokonano rekonstrukcjiAleksandryjską i Andriejewską.W latach 1994 – 1998 dokonano rekonstrukcji do pierwotnego wyglądu.do pierwotnego wyglądu. Obecnie stanowi siedzibę Prezydenta Rosji.Obecnie stanowi siedzibę Prezydenta Rosji.

×