Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wet ’79 “Brandpreventie”,                wijzigingen ten gevolge van                 ij i ...
Fire safety engineering – versus brandpreventieBeperking van het brandrisco door middel van:   Passieve brandveiligheid ...
Fire safety engineering – versus brandpreventie  Verschillende vormen van fire safety engineering      Bepalen en t...
Fire Safety Engineering – versus brandpreventiemaatregelen       als de brand toch uitbreekt de schade te beperken ...
Fire Safety Engineering – versus brandpreventiemaatregelen       als de brand toch uitbreekt de schade te beperken ...
Fire Safety Engineering – versus regelgevingVorm van regelgeving nodig voor Fire safety engineering -  resultaatsverbinte...
Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 1. Vluchtwegen - aantal - beschermingen   Elke constructie, ...
Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 3. Vluchtwegen – oordeelkundig verdeeld – voldoende breed In ...
Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 6. Veiligheidsverlichting Wanneer kunstmatige verlichting in ...
Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen  10. Normale gebruik van het gebouw gegarandeerd  Het naleven...
WetswijzigingDoel>  Een grotere uniformering van de reglementering op het gebied van de brandvoorkoming tot  stand kome...
Samenvatting van de wetswijziging  Controle van de brandpreventie door brandweer     Verplicht uit te voeren door br...
Supported by        Firepronet              13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15h40 Wet ’79 “Brandpreventie”, wijzigingen ten gevolge van recente evoluties (erkenningen voor berekeningen en controles), Stefaan Maekelberg (FOD Binnenlandse Zaken)

873 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15h40 Wet ’79 “Brandpreventie”, wijzigingen ten gevolge van recente evoluties (erkenningen voor berekeningen en controles), Stefaan Maekelberg (FOD Binnenlandse Zaken)

 1. 1. Wet ’79 “Brandpreventie”, wijzigingen ten gevolge van ij i i recente evoluties Stefaan Maekelberg 05/06/2012 Name 05/06/2012Fire safety engineering – versus brandpreventieInhoud> Beperking van het brandrisco> Aanvaardbaar brandrisico> Gelijkwaardig veiligheidniveau> Vormen van fire safety engineering> Formulering van brandpreventiemaatregelen voor FSE> Hoe komt wetgeving tot stand> Ontwerp wetgeving op basis van resultaatsverbintenissen> Basisprincipes voor wetgeving op basis van resultaatsverbintenissen> Praktische mogelijkheden voor de toepassing van de wetgeving> Doel van de wetswijziging> Voorstelling van de ontwerp van wetswijziging. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 2 1
 2. 2. Fire safety engineering – versus brandpreventieBeperking van het brandrisco door middel van:  Passieve brandveiligheid  bouwkundige aspecten (concept, compartimenten, rookcompartimenten, gebruik van bouwmaterialen en bouwelementen, afstand t.o.v. belendende gebouwen);  Inhoud van het gebouw : meubilair, matrassen, versieringen, toestellen, …;  bedrijvigheid in het gebouw.  Actieve brandveiligheid  blusmiddelen (automatische blusinstallaties: sprinklers, CO2, vervangingsproducten voor hallon, poeder, schuim, en niet automatische blusinstallaties: hydranten, muurhaspels met axiale voeding, draagbare en mobile blustoestellen);  detectie;  Alarminstallaties;  rookafvoer.  organisatorische middelen en de menselijke aspecten  voorbereiding voor het ontstaan van brand: housekeeping, rookverbod, bestrijding- en evacuatieoefeningen, rampenplanning, audits en risicoanalyse maar ook training en opleiding van de interventieploegen en de relatie met de brandweer (voorafgaandelijk interventieplan).  alle organisatorische maatregelen die in werking treden bij het ontstaan van een brand. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 3Fire safety engineering – versus brandpreventie Branriscico moet herleid worden tot een aanvaardbaar risico Aanvaardbaar risico = toepassen van een combinatie van mogelijke eisen Wordt bepaald door het programma van eisen onder de vorm van doelstellingen  Bouwheer  Verzekeringen  Regelgeving  Brandweer Verschillende combinaties kunnen aanleiding geven tot gelijkwaardige veiligheidsniveau "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 4 2
 3. 3. Fire safety engineering – versus brandpreventie Verschillende vormen van fire safety engineering  Bepalen en toepassen van mogelijke combinaties voor gelijkwaardig veiligheidsniveau  De bewijsvoering van sommige eisen door middel van berekening  Gebruik van Eurocodes voor bepalen van de stabiliteit van bouwelementen (ontwerp van ministerieel besluit)  Berekeningen op basis van natuurlijke brandverloop  Ontwerpen van rook en warmteafvoerinstallaties  Ontwerpen van automatische blusinstallaties "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 5Fire Safety Engineering – versus branpreventiemaatregelenFormulering van de brandpreventiemaatregelen voor fire safety engineering Prestatie gerichte maatregelen ( (perfomance based) - Doelstelingen Voorkomen van de schade door verhinderen van uitbreken van brand als de brand toch uitbreekt de schade te beperken  aan slachtoffers,  aan goederen g  aan de omgeving (milieu). "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 6 3
 4. 4. Fire Safety Engineering – versus brandpreventiemaatregelen  als de brand toch uitbreekt de schade te beperken  aan slachtoffers, De hoofddoelstellingen moeten verzekeren dat : – de bezetters uiteindelijk in staat zijn het gebouw levend te verlaten zonder blootgesteld te worden aan onhoudbare situaties die hun gezondheid schaden; – de brandweer in staat is veilig reddingswerkzaamheden uit te voeren en de branduitbreiding te verhinderen; – bij eventueel instorten van het gebouw geen mensen, met inbegrip van de brandweerlui, in gevaar komen.  Aan goederen  Aan de omgeving (milieu). "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 7Fire Safety Engineering – versus brandpreventiemaatregelen  als de brand toch uitbreekt de schade te beperken  Rechtstreekse en onrechtstreekse schade aan goederen eisen komen weinig voor in regelgeving) – de structurele schade aan de constructie; – de schade aan de inhoud van het gebouw; – het stilleggen van de bedrijvigheid; – het sociaal karakter van de schade (werkloosheid e.d.); – het marktverlies – het aanzien van het bedrijf. j  Aan de omgeving (milieu). "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 8 4
 5. 5. Fire Safety Engineering – versus brandpreventiemaatregelen  als de brand toch uitbreekt de schade te beperken aan de omgeving (milieu). Grote branden waarbij verschillende gebouwen of grote hoeveelheden gevaarlijke materialen betrokken zijn, hebben een impact op de omgeving. Deze impact strekt zich uit buiten de oorspronkelijke brandgrenzen. Vermijden van branduitbreiding naar nevenliggende constructies zoveel mogelijk verhinderen dat er gevaarlijke produkten samen met afvloeiend bluswater en rookontwikkeling in het milieu terecht komen. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 9Aanvaardbaar risico – versus regelgeving Hoe komt regelgeving tot stand  Taak van de Hoge Raad voor de beveiliging tegen brand en ontploffing  Voorstellen doen aan de minister  Advies over ieder ontwerpbesluit  Samenstelling: alle betrokken partijen  Bijgevolg: het aanvaardbaar risico wordt weergegeven in de wetgeving binnen een bepaald toepassingsgebied "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 10 5
 6. 6. Fire Safety Engineering – versus regelgevingVorm van regelgeving nodig voor Fire safety engineering - resultaatsverbintenis Definitie van de brandpreventie onder de vorm van doelstelling (opgenomen in de wet Brandpreventie omvat al de veiligheidsmaatregelen die tot doel hebben,  enerzijds,  het ontstaan van een brand te voorkomen,  elk begin van brand op te sporen  de uitbreiding ervan te verhinderen,  anderzijds,  de hulpdiensten te alarmeren  In geval van brand vergemakkelijken van • de redding van de personen • de bescherming van de goederen. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 11Voorstel tot omzetting van doelstellingen tot basisprincipes voor wetgeving 1. Vluchtwegen – aantal - beschermingen 2 V ld d ti tijd 2. Voldoende evacuatietijd 3. Vluchtwegen oordeelkundig verdeeld – voldoende breed 4. Vluchtwegen vrij en bruikbaar 5. Vluchtwegen – aanduiding - herkenbaar 6. Veiligheidsverlichting 7. Waarschuwing en alarm 8. Vluchtwegen redundantie 9. Verticale l h 9 V i l vluchtwegen b beschermd h d 10. Normaal gebruik van het gebouw gegarandeerd 11. Interventie brandweer "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 12 6
 7. 7. Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 1. Vluchtwegen - aantal - beschermingen  Elke constructie, oud of nieuw, door mensen gebruikt, omvat voldoende vluchtwegen voor een onmiddellijke ontsnapping in geval van brand of een gelijkaardige noodtoestand.  De conceptie van de vluchtwegen en van andere beschermingen is zo opgevat dat de veiligheid in geval van brand niet alleen afhangt van één beschermmiddel.  Aanvullende beschermmiddelen worden voorzien in geval dat elke reddingsmogelijkheid onbruikbaar wordt tengevolge van een menselijke f fout of f mechanisch defect. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 13Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 2. Voldoende evacuatietijd Elk constructie zal zo geconstrueerd, aangepast, uitgerust, onderhouden en geëxploiteerd worden dat:  onnodig levensgevaar voor de bezetters tengevolge van vuur en rook ontstaat;  in geval van brand of gelijksoortige noodtoestand paniek beperkt wordt gedurende een redelijke termijn die nodig is om zich naar veiliger plaatsen te begeven hetzij binnen het gebouw hetzij buiten het gebouw "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 14 7
 8. 8. Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 3. Vluchtwegen – oordeelkundig verdeeld – voldoende breed In elke constructie worden een aantal vluchtwegen voorzien, die oordeelkundig verdeeld en voldoende breed zijn rekening houdend met:  de aard van de bewoners;  het aantal personen;  de beschikbare brandbeveiliging;  de aard van de bedrijvigheid  de hoogte en het type van de constructie van het gebouw of de structuur. f "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 15Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 4. Vluchtwegen vrij en bruikbaar In elk constructie zullen de vluchtwegen zo verdeeld en onderhouden worden dat ze, wanneer het gebouw bezet is, vrij zijn van alle hindernissen zodanig dat de evacuatie vanuit alle delen van het gebouw mogelijk is. Geen sloten zullen geïnstalleerd worden die de vrije ontsnapping van binnenin het gebouw verhinderen. 5. Vluchtwegen – aanduiding - herkenbaar  Elke evacuatieweg en de wegen die er naar toe leiden zullen aangeduid worden zodanig dat elke bezetter die fysisch en mentaal normaal is, de richting en de vluchtwegen vanuit elk punt in het gebouw kan terugvinden.  Elke vluchtweg zal in zijn geheel aangeduid worden zodat de weg naar de veilige plaats op een duidelijke manier aangegeven wordt wordt.  Elke deur of doorgang die niet naar een evacuatieweg leidt en die verwarring kan scheppen met een evacuatieweg zal zo ingeplant of aangeduid zijn dat de bezetters deze weg niet verwarren met de aanvaardbare vluchtweg.  De nodige maatregelen worden genomen om te verhinderen dat de bezetters in geval van brand zich naar doodlopende plaatsen zouden begeven. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 16 8
 9. 9. Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 6. Veiligheidsverlichting Wanneer kunstmatige verlichting in een gebouw of structuur noodzakelijk is zullen de vluchtwegen en de aanduidingen van de vluchtwegen voorzien zijn van een veiligheidsverlichting. 7. Waarschuwing en alarm  In elke constructie van enige omvang of bezetting waar een bezetter een brand onvoldoende kan waarnemen zal een inrichting om brandalarm te geven geplaatst waarnemen, worden op plaatsen waar het noodzakelijk is de bezetter te alarmeren.  Brandalarm waarschuwt de bezetter om de evacuatie te starten. Brandalarm vergemakkelijkt een ordelijk verloop van de evacuatie. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 17Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 8. Vluchtwegen redundantie Er zullen minimum 2 vluchtmogelijkheden zijn in elke constructie waarvan de oppervlakte, de bezetting en de inrichting de bezetters in gevaar brengt wanneer één vluchtmogelijkheid door rook geblokkeerd wordt. De twee vluchtmogelijkheden zullen zo verdeeld worden dat de mogelijkheid dat beide onbruikbaar worden door eenzelfde brandhaard tot een minimum herleid wordt. 9. Verticale vluchtwegen beschermd  Elke verticale vluchtweg en andere verticale openingen tussen de verdiepingen zullen met geschikte middelen afgesloten of beveiligd worden:  om een aanvaardbare veiligheid aan de bezetters te verzekeren terwijl ze de vluchtwegen gebruiken;  om de branduitbreiding en rookverspreiding doorheen de verticale opening te verhinderen totdat de bewoners de evacuatiewegen bereikt hebben. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 18 9
 10. 10. Basisprincipes voor wetgeving met resultaatsverbintenissen 10. Normale gebruik van het gebouw gegarandeerd Het naleven van de regels van goede praktijk mag geen afbreuk doen aan andere noodzakelijke veiligheidseisen opgelegd door de normale gebruiksomstandigheden van het gebouw. Zo kan er geen eis opgenomen of opgelegd worden die een gevaar betekent in normale gebruiksomstandigheden. 11. Interventie brandweer Maatregelen worden genomen zodat de interventie van de brandweer zonder onnodige risico’s kan uitgevoerd worden. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 19Wetgeving Wordt in de praktijk gebracht door: Hetzij het bewijs door fire safety engineering dat voldaan is aan de resultaatsverbintenissen al dan niet via de afwijkingscommissie. Bewijs wordt geleverd door competente mensen op basis van goedgekeurde geharmoniseerde methoden Hetzij toepassing van een reeks middelen beschreven in een prescriptieve reglementering die in 90% van de gevallen toepasbaar is (huidige situatie). "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 20 10
 11. 11. WetswijzigingDoel> Een grotere uniformering van de reglementering op het gebied van de brandvoorkoming tot stand komen.> Vereenvoudiging voor de brandweer om brandpreventieverslagen op te stellen> Onduidelijkheden in de wet worden weggewerkt> Mogelijkheid bi d geleidelijk FSE i t voeren M lijkh id bieden l id lijk in te> Het handhavingsbeleid wordt praktischer door het sanctiemechanisme aan te passen zodat de naleving van de wet beter gegarandeerd zal worden. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 21Samenvatting van de wetswijziging Titel brandpreventiewet Invoeren van term “bepalingen” i. pl.v. “basispreventienormen”, “normen” en “preventienormen”  Draagwijdte van term norm en wettelijk bepaling  Uitvoeringbesluiten zijn een op zichzelf staand gedetailleerd en systematisch uitgewerkt geheel van bepalingen – schrappen van woorddeel “basis” omdat besluiten niet naar goedunken door een lagere overheid kan aangevuld worden  Aanvulling van eisen enkel voor niet afgedekte risico’s . De gemeenteraad kan verordeningen inzake preventie van branden en ontploffingen uitvaardigen. Schrappen van “Hij kan eveneens de voorschriften van de algemene verordeningen aanvullen. B h l i di d algemene verordening anders b d i ll Behalve indien de l d i d bepaalt, lt blijven de bestaande gemeenteverordeningen van kracht tot bij het verstrijken van de door de Koning vastgestelde termijn.” Mogelijkheid tot enkel te verwijzen naar het indicatief van de Normen "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 22 11
 12. 12. Samenvatting van de wetswijziging Controle van de brandpreventie door brandweer  Verplicht uit te voeren door brandweer  Bij opdracht door burgemeester en bestaan van wettelijke bepalingen  Ambthalve in gevallen door Koning bepaald  Kan door anderen uitgevoerd worden bij opdracht door burgemeester Sommige deeltaken kunnen door derden uitgevoerd worden, die er verantwoordelijk voor blijven:  Controle van installaties, bij ingebruikname en periodieke controle : wat en door wie  erkenning van personen en instellingen voor de toepassing van de berekeningsmethodes inzake brandvoorkoming en voor de controle van de berekeningen uitgevoerd volgens deze methodes.  Erkende installateurs Brandweer behoudt coördineerende rol van de brandpreventie "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 23Samenvatting van de wetswijzigingToegangkelijkheid van de brandweer en inspectie tot de inrichtingen Toegankelijk voor het publiek Verlaten constructies niet voor het publiek toegankelijk zijn of tot de onderdelen ervan wanneer zij:  ofwel ernstige aanwijzingen hebben dat de openbare veiligheid in het gedrang komt  toestemming hebben verkregen:  van de persoon die gemachtigd is om toegang te verlenen  van de persoon of de p p personen wiens bescherming van het p g privé-leven of eerbied voor de woning in het g gedrang dreigen te komen.”Handhaving van de wet – invoering van administratieve boetes. "Wanneer is Fire Safety Engineering noodzakelijk, nuttig of overbodig?“ - "Quand le Fire Safety Engineering est-il indispensable, utile ou superflu ?" 24 12
 13. 13. Supported by Firepronet 13

×