Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pieminekļu valdes un arhitektūras pieminekļu aizsardzība Latgalē. Mārtiņš Mintaurs

975 views

Published on

Pieminekļu valde

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pieminekļu valdes un arhitektūras pieminekļu aizsardzība Latgalē. Mārtiņš Mintaurs

 1. 1. 1 Latgales mantojuma atklāšana: Pieminekļu valdes un arhitektūras pieminekļu aizsardzība Latgalē LATVIJAS KULTŪRAS MANTOJUMA AIZSARDZĪBAS CELMLAUŽI UN TURPINĀTĀJI 2018 – 1918 = 100 Daugavpils, 2018. gada 23. marts Mārtiņš Mintaurs, Latvijas Universitāte Vēstures un filozofijas fakultāte
 2. 2. Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Pieminekļu valde (1923-1940/1941-1944) 2
 3. 3. Ksaverijs Andermanis (1897-?) Latgales tautas celtniecības un arhitektūras speciālists Pieminekļu valdē (1. no labās, 1930) 3
 4. 4. Tautas celtniecības pieminekļu aizsardzība bija viena no Pieminekļu valdes prioritātēm. Zvirgzdenes muižas klēts (Ludzas apr.) atrodas Brīvdabas muzejā kopš 1935. gada . 4
 5. 5. Objektu apzināšana un inventarizācija 5  Arhitektūras mantojuma apzināšanu Latgalē Pieminekļu valde uzsāka 1925. gadā. Līdz 1935. g. Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķī arhitektūras mantojums bija tikai daļēji apzināts.  No 1925. līdz 1930. gadam Latgalē valsts aizsardzībā ņēma jeb inventarizēja 10 arhitektūras pieminekļus. Divus no tiem 1939. g. izslēdza no pieminekļu saraksta.  Latvijā līdz 1940. gadam pavisam apzināja 2176 arhitektūras pieminekli, no tiem inventarizēja 232 objektus (proporcija 1:12).  LU Arhitektūras fakultātes studenti 1937./1938. mācību gadā devās mācību ekskursijā uz Latgali, veicot objektu uzmērīšanu.
 6. 6. 1925. g. valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā iekļāva Ludzas un Rēzeknes pilsdrupas 6
 7. 7. Nr. 103. Viļakas pilsdrupas. Jaunlatgales/Abrenes apriņķis (1926) 7
 8. 8. 1926. g. pārbūvētā Kalkūnes muižas pils (Daugavpils apr.): saudzējamais arhitektūras piemineklis 8
 9. 9. Fon Korfu dzimtai piederošā Krustpils pils pēc 1920. g. nonāca Latvijas Armijas pārziņā 9
 10. 10. Skats uz Krustpils pili ar 1927. g. atjaunoto stūra torni (2008) 10
 11. 11. Nr. 551. Daugavpils garnizona baznīca ar iekārtu (1930) 11
 12. 12. Nr. 313. Bukmuižas katoļu baznīca. Rēzeknes apriņķis (1928) 12
 13. 13. Nr. 314. Rozentovas katoļu baznīca. Rēzeknes apriņķis (1928) 13
 14. 14. Nr. 317. Stoļerovas katoļu baznīca (1928) 14
 15. 15. Nr. 244. Višķu katoļu baznīca ar iekārtu. Daugavpils apriņķis (1928) 15
 16. 16. 1938.-1939. g. Višķu baznīcu demontēja, pārveda uz Valmieru un uzstādīja no jauna pārbūvētā veidā. Objekts tika izslēgts no pieminekļu saraksta 16
 17. 17. Otrā pasaules kara laiks 17  1942. gadā aizsargājamo pieminekļu sarakstā tiek iekļauti 43 Latgales arhitektūras pieminekļi.  Tie atradās: Abrenes apriņķī (2 celtnes), Rēzeknes apriņķī (11 celtnes), Ludzas apriņķī (12 celtnes), Daugavpils apriņķī (19 celtnes).  Tātad faktiski šie objekti bija apzināti jau pirms kara rīkotajās Pieminekļu valdes ekspedīcijās.  Objektu vidū dominēja katoļu baznīcas, no jauna sarakstā iekļautas 5 pareizticīgo baznīcas un 4 muižu ēkas.
 18. 18. 1942. g. pieminekļu sarakstā tiek iekļauta Pasienes baznīca un Krāslavas pils 18
 19. 19. Nr. 1465. Bērzgales katoļu baznīca Rēzeknes apriņķis (1942) 19
 20. 20. Nr. 1487. Varakļānu muižas pils Rēzeknes apriņķis (1942) 20
 21. 21. Nr. 1543. Indricas katoļu baznīca Daugavpils apriņķis (1942) 21
 22. 22. Nr. 1545. Vārkavas muižas pils Daugavpils apriņķis (1942) 22
 23. 23. Secinājumi  Pieminekļu valde pirmo reizi uzsāka sistemātisku arhitektūras mantojuma objektu apzināšanu Latgalē.  1920. – 1930. gados uzmanību vispirms pievērsa jau agrāk zināmajām viduslaiku pilīm un senākajām sakrālās arhitektūras celtnēm Latgales novadā.  1941. gada maijā Pieminekļu valdes speciālisti nesekmīgi protestēja pret Latgales Māras nogāšanu Rēzeknē.  Otrā pasaules kara laikā, izmantojot agrāk apzinātos datus, Latgalē aizsargājamo arhitektūras pieminekļu skaits tika ievērojami paplašināts. 23

×