Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koučingo formulė: Rezultatas = Potencialas – Kliūtys + Įgalinimai

1,177 views

Published on

Tmo Misiukonio pranešimas, skaitytas Agile dienoje 2013 gegužes 9 d.

Šiame pranešime Tomas Misiukonis atsakys į klausimą, kaip padėti žmogui panaudoti jo potencialą ir siekti efektyvumo. Pasinaudodami koučingo formule ieškosime praktinių sprendimų kaip pagerinti asmens ir komandos darbą. Pranešimo metu daugiausia dėmesio bus skiriama koučingo principų taikymui praktinėje veikloje, todėl pranešimu siekiame sudominti tuos, kas ieško būdų, kaip įkvėpti ir įgalinti kitus žmones augti ir tobulėti. Po šio pranešimo konferencijos dalyviai įsisavins pagrindinius koučingo principus ir išsineš gerus asmens ir komandos efektyvumą skatinančius klausimus, kuriuos galės užduoti jau kitą dieną.

 • Be the first to comment

Koučingo formulė: Rezultatas = Potencialas – Kliūtys + Įgalinimai

 1. 1. KOUČINGO FORMULĖTomas MisiukonisCoaching and Mentoring MA, ACChttp://coachingblog.lt
 2. 2. Folkloras apie koučingąUžeik, pasikoučinsim......Iškoučino mane...Koučingas organizacijose:du laiko, trečias„koučina“
 3. 3. Koučingas – tiksilpniemsKoučeriai - šarlatanaiKoučeriai – knygelių pasiskaitę sėkmėsmokytojaiKoučingas – mokslu ir tyrimaisnepagrįsta veiklaNu, pakoučinkit mane!Dauguma "profesionalių" koučių turi labaimažai bendro su disciplina. O jei ir turikažką bendro (išklausė kursą, perskaitėknygą, parašė blogą), tai nemoka tosdisciplinosTai štai kas yrakaučeris. Pritaikęs visąsavo fantaziją, atmetęsvisą šlamštą, atrinkęsvien tik produktyvumą irsveikąpozityvumą, konstatuoju. Kaučingas mėšlas.(Koučingas – tai) Psichologinis reketas…kaipivairios sektos, psichiatrai ir visi kiti „laimęnesantys“Tave pripompuojaveikimo schemų, ireini pirmyn iki kitoskrizės.Nuomonės apie koučingą
 4. 4. Tobulėjimo būdai organizacijoje
 5. 5. Kaip veikia koučingas?EFEKTYVUMAS KLIŪTYSPOTENCIALAS= -GeresniveiklosrezultataiEfektyvesnivadovavimoįgūdžiaiEfektyvesnipardavimoįgūdžiaiGeresnissprendimųpriėmimasMokymaiBandymaiPatarimaiPlanaiSvarstymaiAnalizėGrįžtamasisryšysPatirtisRibojančiosnuostatosNeišlavintiįgūdžiaiKliudančiossąvybėsNeigiamaIšorinė įtakaNeefektyvussprendimųpriėmimas+ ĮGALINIMASPaskatinimasPozityviosnuostatosAukštamotyvacijaVidinės jėgosNauja idėjaNaujagalimybėPagalba
 6. 6. Koučingas - apibrėžimasKoučingas yra individualus darbo su klientu procesas, kuriometu klientas: a) skatinamas būti kūrybišku, b) gilinti savoįsisąmoninimą, c) apmąstyti savo patirtį bei d) imtisatsakomybės įgyvendinti veiksmus, kurie didintų joefektyvumą.Koučingas atliekamas struktūruoto pokalbio forma. Pokalbįveda koučingo specialistas. Jis užduoda klausimus, skatinaklientą apgalvoti savo patirtį bei imtis konstruktyvių veiksmųsavo veiklai gerinti.
 7. 7. Koučingo kultūros organizacijoje apibrėžimasKoučingo kultūra yra tokia organizacijos kultūra, kurkoučingas yra dominuojantis darbo ir vadovavimostilius, kuris įtvirtina atsakomybę augti ir tobulėti, tiekindividualiame, tiek organizacijos lymenyje.(Clutterbuck and Megginson, 2008)
 8. 8. Koučingo kultūros nauda vadovų akimisCenter For Creative Leadership 2008-20090% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%Padidės darbuotojųįsitraukimasPadidės pasitenkinimasdarbuIšaugs bendradarbiavimasPagerės komandinisdarbasPagerės lyderystėsįgūdžiaiPagerės darbo santykiaiIšaugs bendrumo jausmasAtsiras daugiau pajėgumųvykdyti tikslusSumažės darbuotojų kaitaPagerė prisitaikymas priepokyčių
 9. 9. Progos koučingui (organizacijoje)Metinis vertinimo pokalbis (planuojant tikslus, juosįgyvendinant)Darbuotojo problemos sprendimo paieška (kaipdarbuotojas gali įtakoti savo situaciją)Einamųjų darbinių situacijų sprendimas (jei nereikiadirektyvaus vadovo įsikišimo)Konfliktinės situacijos (kai konfliktą reikia paverstikonstruktyviu)Susirinkimų, komandos darbo metu (kai reikia keistikomandos darbo būdus)Teikiant grįžtamąjį ryšį darbuotojui (kai reikia sutartikas ir kaip turi būti keičiama)Po mokymų (kai reikia žinias įtvirtinti praktikoje)
 10. 10. Ugdančiojo ir direktyvaus vadovo vaidmenysDirektyvus vadovas Ugdantis vadovasTikslas įvykdyti užduotį realizuoti asmens potencialąAtsakomybė už užduotį, už tikslus už procesą, kelią link tiksloKryptis į problemą į asmenįProblemųsprendimaspateikti atsakymą užduoti klausimus, kurieskatina atsakymusVeikla planuoti, koordinuoti,motyvuotiSukurti supratimą apie ryšįtarp norimos ir esamossituacijosIšdava procesas sustoja be jūsų procesas tęsiasi be jūsų
 11. 11. (GROW)GoalsRealityOptionsWrap up/Will
 12. 12. Modelis GrowTikslai (Goals)• Suderinta diskusijų tema, kas turi būti tobulinama• Apibrėžti abiejų pusių lūkesčiai• Išgrynintas pokalbio ir tobulėjimo tikslasSituacija (Reality)• Kliento veiklos savianalizė, ypatingas dėmesys – kąreikia keisti ir kodėl
 13. 13. Modelis GROWGalimybės (Options)• Aptariamos idėjos ir alternatyvos• Modeliuojami veiksmai• Pasidalinama savo samprotavimaisAtkakli veikla (Wrap up/Will)• Įvertinami galimi sunkumai• Susitariama kaip bus teikiama parama• Susitariama dėl konkrečių veiksmų ir pradedama veikla
 14. 14. GROW klausimaiTikslai:Ką tu nori aptarti?Kokio tikslo sieki?Apie ką nori pasikalbėti?Kokio šio pokalbio rezultato lauki?Koks bus geras šio pokalbio rezultatas?Nuo ko norėtum pradėti?Iš kur žinosi, kad šis pokalbis tau davė naudos?Kas turi pasikeisti?Kaip sužinosi, kad tai pasikeitė?Ką nori geriau suprasti?Iš kur žinosi, kad tai supratai?Ką nori patikslinti?Kas yra taškas B, į kurį nori nueiti?Kokie yra konkretūs klausimai, į kuriuos ieškai atsakymų?
 15. 15. GROW klausimaiSituacija:Kuo svarbus šis klausimas?Kokią naudą gautum išsprendęs šį klausimą?Kokią situaciją šis tikslas išsprendžia?Ką jau nuveikei, kad pasiektum šį tikslą?Kas jau veikia gerai, o ką reikia tobulinti?Ko trūksta?Kokius resursus jau panaudojai?Ką išbandei?Kaip apie šią situaciją atsiliepia…?Kaip vertini šiuos atsiliepimus…?
 16. 16. GROW klausimaiGalimybės:Kokių įgūdžių šiai situacijai spręsti jau turi?Kokios idėjos pirmiausia ateina į galvą?Jei tai būtų ne tavo problema, kokių pasiūlymų turėtum?Ką patartum kitam žmogui? Ką patartų tau reikšmingas žmogus?Kokių idėjų turėtum jei tavęs nevaržytų jokie apribojimai?Kokios yra rizikingiausios idėjos šiam klausimui spręsti?Jei visiškai pasitikėtum savo jėgomis, ką darytum?Kas būtų neįmanoma, tačiau čia tiktų?Iš kur gali pasisemti idėjų?Kas galėtų pametėti gerų idėjų?Kaip kiti sprendžia tokius klausimus?
 17. 17. GROW klausimaiAtkakli veikla:Koks būtų pirmas pats mažiausias žingsnis?Nuo ko pirmiausia pradėtum?Jei tau reiktų žengti tik vieną žingsnį, koks ji būtų?Kokie paskesni žingsniai?Kas gali prisidėti ar padėti tau?Kokios pagalbos ar resursų tau reikia?Kaip atrodo visas planas bendrai?Kas labiausiai išryškėja?Kokie veiksmų prioritetai ryškėja?Kokie pirmi trys veiksmai?Kas tau gali sutrukdyti?Kaip tokiu atveju elgsiesi?Kas tau suteiks energijos ir kaip ją panaudosi?Kurie veiksmai tave labiausiai motyvuoja?Kaip konkrečiai paprašysi pagalbos, jei jos prireiks?Kaip apdovanosi save sėkmės atveju?
 18. 18. Tipinės koučingo specialisto klaidosPats paklausia ir pats atsako• Aš žinau, kaip tai turi būti padarytaDominuoja pokalbyje, nekantrus• Neturiu laiko laukti atsakymųNepilnai išklauso, kas buvo padaryta• Tu kalbėk, kalbėk, aš tau paskui pasakysiu kaip turi būti iš tikrųjųSiūlo sprendimus• Mano sprendimas vis tiek geresnisNeaiškus grįžtamasis ryšys• Žinai, tu gerai dirbi, bet man vis tiek..., tu geras darbuotojas, betman nepatinka...Atsakomybės už progresą prisiėmimas• Aš tau tikrai noriu padėti, todėl tam, kad...daryk tą ir šitą...
 19. 19. Koučingo „mitologija“Koučingas yra vaikščiojimas per žarijasMan nereikia koučingo, nes aš jau viską mokuKoučingas skirtas tik silpniemsAš ir taip turiu su kuo pasitartiKoučingas yra konsultantų prasimanymasKoučingas pas mus neveiksKoučingas yra praeinanti madaPo koučingo aš neteksiu savo autoritetoKoučingui reikia laikoAš tai jau taikau pats/patiKoučingas yra panacėja

×