Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kodėl E-Bros pradėjo taikyti Scrum

1,148 views

Published on

Ričardas Kunevičius
„Kodėl E-Bros pradėjo taikyti Scrum“

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kodėl E-Bros pradėjo taikyti Scrum

 1. 1. Kodėl E-Bros pradėjo taikyti SCRUM<br />Ričardas Kunevičius<br />Agile Diena Lietuvoje 2011<br />
 2. 2. Turinys<br />Apie mane<br />Trumpas E-Bros pristatymas<br />Kriokliai<br />Scrum pasirinkimo priežastys ir lūkesčiai<br />Lūkesčių (ne)išsipildymas<br />Nauji iššūkiai<br />
 3. 3. Apie mane<br />IT srityje jau 20+ metų<br />vis dar mokausi<br />Šiuo metu UAB E-Bros direktorius (lygiai 3 metai)<br />Pareigos<br />Programuotojas<br />Duomenų analitikas<br />IT vadovas<br />Įmonės vadovas<br />Produkto savininkas<br />Sritys<br />SQL, XML, HTML,...<br />Project management<br />Portfolio management<br />Kompanijos<br />Ūkio Bankas<br />GNT Lietuva<br />GNT Group<br />E-Bros<br />
 4. 4. E-Bros<br />E-Bros OY įkurta Suomijoje 2000<br />Kitu vardu veikė nuo 1989 (MP trading)<br />Apyvarta 4.0 M EUR (2008)<br />Filialas Lietuvoje nuo 2005<br />Nuo 2010 metais UAB E-Bros<br />Darbuotojai<br />29 Lietuvoje<br />20 Suomijoje<br />
 5. 5. Produktai<br />
 6. 6. Pagrindiniai klientai<br />
 7. 7. Projektų valdymo raida E-Bros‘e<br />Pirmieji žingniai<br />Darom!<br />Resursų valdymas<br />Kad visi turėtų projektą<br />Planavimas<br />Ką mes darysim šiandien ir rytoj?<br />Ir pagaliau ... formalus projektų valdymas (waterfall)<br />
 8. 8. Project workflow<br />
 9. 9. Krioklys E-Bros‘e<br />Projektų portfelio valdymas<br />Ketvirčio planavimas<br />Projektų atrinkimas<br />Resursų skirstymas<br />Vykdymo ir užbaigimo sekimas<br />Diegimo valdymas<br />Integruoti projektų valdymo ir programavimo įrankiai (TFS)<br />
 10. 10. Krioklio pasiekimai<br />Aiškus projektų planavimo ir įgyvendinimo kelias<br />Aiški metodologija<br />Projektų vykdymo fazės<br />Geras resursų valdymas<br />Galimybė planuoti veiklą ilgesniam laikui<br />Planų pateikimas klientams<br />Periodinis veiklos ir produktyvumo tikrinimas<br />„Deadline“ – kiekvieną ketvirtį<br />
 11. 11. Krioklio problemos (1) <br />Projekto reikalavimai<br />Ilgasreikalavimųsurinkimasirpatvirtinimaslaikas<br />Komplikuotaskokybėsreikalavimųvykdymas<br />Kintantysprojektoužbaigimokriterijai<br />Projekto vykdymas<br />Vykdymolaikas<br />Progresosekimas<br />Terminai ir atsakomybė<br />Daugiaprojektinėaplinka<br />
 12. 12. Krioklio problemos (2) <br />Žmonės<br />Komandinisdarbas ir atsakomybė<br />Dalinimasisžiniomisirįgūdžiais<br />Asmeniniųįgūdžiųtobulinimas<br />Efektyvikomunikacija<br />Kritiniai žmonės<br />Kitos<br />Naujųpriemoniųirmetodologijųįsisavinimas<br />Grįžtamasisryšys<br />Testavimasirpalaikymas<br />
 13. 13. Kodėl SCRUM(1)?<br />
 14. 14. Kodėl SCRUM? (2)<br />Reikalavimai<br />Vėlesnis sprendimų priėmimas: pradžia be pilnų specifikacijų nereikia remtis prielaidomis<br />Ankstyvas testavimas greitas klaidų taisymas<br />Ankstesnė pradžia  greita (ir pastoviai auganti) nauda<br />Vykdymas<br />Iteracinis procesas neaiškumas <= 2 savaitės<br />Mažos dažnos pateiktysefektyvus mokymasis<br />
 15. 15. Kodėl SCRUM? (3)<br />Žmonės/komanda<br />Koncentravimasis į bendrą darbą atsakomybė ir motyvacija<br />Bendradarbiavimas ir mokymasis  atskleistas potencialas<br />Mažesnė personalo kaitos rizika komandos kompetencija<br />
 16. 16. Kodėl SCRUM? (4)<br />Kiti privalumai<br />Grįžtamasis ryšys  galimybė keistis<br />Gamyba be atliekų  didesnė vertė klientui ir įmonei<br />Mažiau nepilnai užbaigto darbo<br />Išvengiama nereikalingų PĮ savybių<br />Mažiau projektų perjungimo mažiau prastovų dėl specifikacijų derinimo<br />
 17. 17. Kodėl SCRUM(Paskutinis)?<br />Paprastos taisyklės<br />Mažiau formalumų negu krioklyje<br />Aiškiai apibrėžtas procesas<br />„Backlog“ ir „User Story“<br />Gerai atitiko projektinę aplinką<br />Natūralus metodas E-Bros struktūrai<br />Bendruomenė ir populiarumas<br />
 18. 18. Kasdieninis pasistovėjimas<br />
 19. 19. SCRUM E-Bros‘e<br />5Scrum komandos<br />4 LT<br />1 FI<br />1 liko KANBAN<br /> Po vieną scrummeistrą komandai (vienas turi 2)<br />5 produkto savininkai<br />2 pagrindiniaiproduktai<br />Integruotaaplinka (TFS)<br />
 20. 20. Pasiekimai<br />Iteratyvus specifikacijų pateikimas<br />Mažiau multitaskingo<br />Geresnė komunikacija<br />Aiškus projektų statusas<br />Neužbaigti darbai <= 2 savaitės<br />Bendradarbiavimas su klientais<br />Pastoviau auganti nauda<br />Istorijų vykdymas<br />
 21. 21. SCRUM išsūkiai (1)<br />Žmonės<br />SCRUM ne visiems<br />Susirinkimai, susirinkimai...<br />Teisingo greičio pasirinkimas<br />Neperdegti!!!!<br />BIG PICTURE<br />Projekto transformacija į užduočių sąrašą<br />Ilgalaikio planavimo ypatumai<br />
 22. 22. SCRUM iššūkiai (2)<br />Kitos<br />Komandų autonomija ir darbų koordinavimas<br />Platformų kūrimas ir palaikymas<br />Projekto užbaigimas<br />Dar kelios istorijos...<br />Galimi sprendimai kitos konferencijos metu...<br />
 23. 23.
 24. 24. Ačiū už dėmesį<br />

×