Advertisement

GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris Targonskas

Agile Lietuva
Jun. 6, 2013
Advertisement

More Related Content

More from Agile Lietuva(20)

Advertisement

GPIS projekto igyvendinimas Agile - Juris Targonskas

  1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
  2. Sistemos veikla Pasirinkta gavėjų geografinė zona Gyventojai Pranešama apie pavojingą įvykįSukuriamas perspėjimo ir informavimo pranešimas Pažymima perspėjimo teritorijaIšsiunčiamas pranešimasPranešimas perduodamas į CellBroadcast centrą Pranešimas perduodamas į operatoriaus tinklo celes Pranešimas transliuojamas visiems vartotojams Perspėjimo informacija perduodama tiesiai į telefonų ekranus
  3.  2008-11-07 pasirašytas sutartis su Kauno technologijos universitetu dėl galimybių studijos ir investicinio projekto parengimo  2009-05-15 pasirašytas GS ir IP perdavimo- priėmimo aktas  2010-01-22 paskelbtas tarptautinis konkursas GPIS pirkti  2010-06-21 patvirtintas konkurso nugalėtojas UAB „NT service ir „HNIT-Baltic“  2011-03-08 pasirašyta GPIS diegimo sutartis
  4. Darbų grafikas etapais I etapas 2011-03-09 – 2011-07-08 II etapas 2011-07-09 – 2011-10-07 III etapas 2011-10-08 – 2012-01-16 IV etapas 2012-01-17 – 2012-05-08 Baigiamasis etapas (bandomoji eksploatacija) 2012-05-09 – 2012-08-01
  5.  Sudaryta įgyvendinimo darbo grupė  Pasirašyta sutartis su UAB ,,Belam telekomunikacijos” dėl GPIS diegimo techninės priežiūros  Surengta 7 darbo grupės, techninės priežiūros bei diegėjų posėdžiai  2011-06-17 pirmą kartą sistema pristatyta užsakovui  2011-10-24 pirmą kartą sistema pabandyta išsiųsti pranešimą
  6. 2011-03-08 GPIS diegimo sutartis 2011-03-10 darbo grupė projektui įgyvendinti 2011-03-31 1-as bendras užsakovų ir diegėjų susitikimas 2011-04-12 2-as bendras užsakovų ir diegėjų susitikimas 2011-06-17 Sistema pirmą kartą pristatyta užsakovui 2011-06-28 3-ias bendras užsakovų ir diegėjų susitikimas 2011-07-07 4-as bendras užsakovų ir diegėjų susitikimas 2011-10-24 Pirmą kartą sistema pabandyta išsiųsti pranešimą 2011-11-15 5-as bendras užsakovų ir diegėjų susitikimas 2012-01-12 6-as bendras užsakovų ir diegėjų susitikimas 2012-05-08 7-as bendras užsakovų ir diegėjų susitikimas 2012-08-01 sistema perduota eksploatuoti
  7. Iš viso: 374 telefonai, 162 modeliai
  8.  Suburiama komanda iš užsakovo ir vykdytojų, paskiriami atsakingi asmenys  Jau pradėjus diegti projektą buvo galimybė matyti dokumentus ir sistemą  Sistemos kūrimo stadijoje buvo matomi atlikti darbai ir teikiami pageidavimai  Vykdytojas sudarė sąlygas nuotoliniu būdu bandyti laboratorinę versiją
  9.  Buvo taupomas laikas ir darbo resursai  Sistemos kūrimo eigoje koreguojasi funkcionalumas  Savalaikis projekto įgyvendinimas, gera kontrolės galimybė
  10. Ačiū už dėmesį
Advertisement