Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apie Agile grūdus ir pelus

604 views

Published on

Audrio Kažukausko skaitytas pranešimas Agile dienoje 2013 gegužės 9 d.

Vienas scenarijus. Perspektyviai e-verslo idėjai įgyvendinti suburta komanda naudoja tuo metu ypač pažangų programinės įrangos kūrimo metodą Extreme Programming (XP). Dėka TDD, nuolatinės integracijos, agresyvaus refaktorinimo praktikų, komanda užtikrintais žingsniais kuria ir tobulina produktą. Naujos funkcijos diegiamos kone kiekvieną dieną. Automatizuota beveik viskas kas įmanoma, defektai tampa muziejine retenybe. Produktas komerciškai labai sėkmingas. Jėga!
Kitas scenarijus. Naujas produktas vystomas karštligiškai. Pamirškit Scrum ar XP, tegyvuoja darbinis chaosas! Naujos daugmaž veikiančios funkcijos jau metamos į A/B testavimo katilą, smulkesni defektai paprasčiausiai ignoruojami. Teikiama vis daugiau e-paslaugų, pajamos ir kompanija sparčiai auga. Kodo bazė plečiasi, jos kokybė prastėja, automatizuotų testų skaičius taip ir nepakyla virš absoliutaus nulio. Bet verslas vis tiek toliau kasmet stipriai auga ir dar nuperka pirmajame scenarijuje minėtą kompaniją!
Viskas, laikas atskirti grūdus nuo pelų ir įvertinti Agile iš naujo.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Apie Agile grūdus ir pelus

 1. 1. SmileApie Agile grūdus ir pelusAudrys Kažukauskas, NFQ / Lietuvos Agile diena ‟13аudrys@nfq.lt
 2. 2. 2Šiandien išgirsite Dvi sėkmės istorijos Viena labai Agile, kita … irgi, bet skirtingai  Puiki proga patikrinti Agile ir IT praktikų įtaką projekto sėkmei
 3. 3. 3Pirmoji istorija - swoodoo ~2005m. uţgimė naujas startuolis Greičiausia pasaulyje skrydţių paieškos sistema swoodoo.com! Extreme Programming!+
 4. 4. 4swoodoo – projekto valdymas User stories, Product backlog, Story Points, ReleasePlans, Iteration Plans, Velocity Produkto vadovas nustato prioritetus (Product Manager) Viena komanda, viena erdvė su bendrais User Stories lapukaisant lentos
 5. 5. 5Iteracijos planas
 6. 6. 6Iteracijos SP “deginimo” kreivė
 7. 7. 7swoodoo – tobulumo besiekiantŠį kartą mes darysim viską teisingai! CI + TDD + Refactoring Keep It Simple Stupid (KISS) You Aren‟t Gonna Need It (YAGNI) Service Oriented Architecture (SOA)
 8. 8. 8swoodoo – automatizuojame viską! Diegimai vienu paspaudimu daug kartų per dieną (capistrano) Sistemos rodiklių diagramos (cacti) Automatiniai įspėjimai apie gedimus (nagios + meškafonas)
 9. 9. 9swoodoo tapo pirmaujančia Vokietijoje!
 10. 10. 10Viena didţiausių kelionių paieškos ir rezervavimo sistemųpasaulyjeIr čia priėjo…
 11. 11. 11“Jie viską daro neteisingai!” 
 12. 12. 12KAYAK – pirmi įspūdţiai Didesnė kompanija, decentralizuotas valdymas devs, QA, ops - atskiri departamentai, o kur riba tarpprogramuotojų ir vadybininkų!? Didelė sudėtinga kodo bazė, nemaţai defektų (tss…), techninė“skolelė” Excel‟iniai testavimo planai ir 0 automatinių testų
 13. 13. 13KAYAK – nagi, pasišakokime!
 14. 14. 14Diegimai pagal KAYAKPirmieji įspūdžiai Dirbame dirbame dirbame Stabilizuojame, stabilizuojame, stabilizuojame Diegiame! Ooops…  Taisome, taisome, taisome
 15. 15. 15Tačiau tuo pat metu KAYAK buvovelniškai Agile! Diegimai retoki, bet nesustabdomi kaip traukiniai Naujos funkcijos diegiamos greitai, po to iteratyviai tobulinamos Maţai dokumentacijos (wiki), veikiančios funkcijos svarbiau Sprendimai priimami greitai
 16. 16. 16Treji metai su KAYAKKAYAK šiandien kitoks Ko pasimokėme vieni iš kitų?
 17. 17. 17Hack‟ams – TAIP! ** - yra papildomų sąlygų Kai optimalūs architektūriniai sprendimai yra neoptimalūs A/B testai Ką daryti, kad hack‟ai nevirstų technine skola
 18. 18. 18Progreso matavimas SP? Story Points neatspindi sukuriamos pridėtinės vertės Programuotojui svarbu suprasti verslo sritį Programuotojo rolė KAYAK‟e
 19. 19. 19CI, TDD, Refactoring - TAIP! Kitaip, greitis lėtyn, kokybė prastyn Greičio praradimus galima kompensuoti tik laikinai KAYAK šiandien: >20000 automatizuotų testų
 20. 20. 20Šakoms (Branching) – NE! Ţudo nuolatinę integraciją ir refaktorinimą Ryja ţmogiškuosius ir techninius resursus Naudokite Feature Toggle - funkcijų įjungimo vėliavėles KAYAK šiandien: iš 3 SVN šakų, liko 2. Vienas didelis modulis jaudiegiamas iš trunk‟o
 21. 21. 21Kitos pamokos Atskiri departamentai pagal funkcijas (devs, QA, ops) neišsprendţia, o pagilina sprendţiamas problemas Daţni diegimai yra geriausias „waste‟ detektorius Kartais geri verslo sprendimai ištempia projektą, nepaisantprastų techninių sprendimų (pastebite ţodį „kartais‟?) A/B testai prieš HIPPOs (highest paid person‟s opinion)
 22. 22. SmileAudrys Kažukauskas, NFQ / Lietuvos Agile diena ‟13аudrys@nfq.ltAčiū!Laikas “suktiems” klausimams x<- NFQ plečiasi Vilniuje ir Kaune

×