Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas

3,671 views

Published on

Kęstutis Andrijauskas
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas

 1. 1. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo reglamentavimas Kęstutis Andrijauskas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
 2. 2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Tikslas – užtikrinti tinkamą valstybės informacinių išteklių: kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą, finansavimą ir saugą Valstybės informaciniai ištekliai = Informacija + Infrastruktūra (IT priemonių visuma)
 3. 3. Valstybės informacinių išteklių rūšys Valstybės informaciniai ištekliai Ypatingos svarbos valstybės informaciniai ištekliai Svarbūs valstybės informaciniai ištekliai Žinybinės svarbos valstybės informaciniai ištekliai Kiti valstybės informaciniai ištekliai Valstybės informacinės sistemos ir pagrindiniai valstybės registrai Valstybės informacinės sistemos ir valstybės registrai Valstybės informacinės sistemos ir žinybiniai registrai Vidaus administravimo informacinės sistemos Visai valstybei svarbi informacija Kelioms institucijoms svarbi informacija Vienai institucijai svarbi informacija Informacija, kurią valdo institucija
 4. 4. Registrai ir informacinės sistemos Registrų ir informacinių sistemų registras www.registrai.lt 199 valstybės informacinės sistemos 91 valstybės ir žinybinių (27) registrai ̴700 mln. Lt skirta 2007-2013 m. laikotarpio ES SF paramos lėšų ̴700 mln. Lt numatoma skirti 2014-2020 m. laikotarpio ES SF paramos lėšų ES lėšos sudaro 50-55 proc. investicijų iš biudžeto 100-130 mln. Lt kasmet eksploatavimo išlaidoms.
 5. 5. INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ STEIGIMO, KŪRIMO IR ĮTEISINIMO PROCEDŪROS REGLAMENTAVIMAS • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ • Vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos:  dokumentų valdymo - Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 birželio 18 d. įsakymas Nr. V-45;  personalo valymo – Vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 1V-807;  finansų valdymo - Finansų ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 1K-334.
 6. 6. METODINIAI DOKUMENTAI • Informacinių technologijų paslaugų valdymo metodika, patvirtinta 2013 m. birželio 19 d. Komiteto direktorius įsakymu Nr.T-83. Metodikoje aprašyti 4 rekomenduotini IT paslaugų valdymo procesai: sutrikimų, problemų, keitimų ir sąrankos valdymo procesai (atsižvelgiant į ITIL– Information Technology Infrastructure Library) • Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Komiteto direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29. • Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos Komiteto direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. Nr. T-65
 7. 7. Iniciavimas Kūrimas Veikimo stebėjimas, priežiūra ir vystymas Modernizavimas Likvidavimas Galimybių studija Nuostatai Specifikavimas, kūrimo būdo pasirinkimas: nuoseklusis modulinis iteracinis inkrementinis Realizavimas IS gyvavimo ciklo stadijos Etapai
 8. 8. Detali analizė Projekt avimas Konstra vimas Integra viams Testavi mas Diegim as Detalaus projektavimo dokumentas Detalaus projektavimo dokumentas Programos kodas Integracinio testavimo dokumentas Nuoseklusis kūrimo būdas Sistemos testavimo žurnalas Sistemos įdiegimoaktas
 9. 9. Posistemė, modulis 1 detali analizė projekta vimas konstrav imas integravi mas testavim as Posistemė, modulis 2 detali analizė projekta vimas konstrav imas integravi mas testavim as Posistemė, modulis 3 detali analizė projekta vimas konstra vimas integrav imas Testavi mas diegimas Diegimas diegimas Įdiegta sistema Modulinis kūrimo būdas
 10. 10. Detali analizė Projektavimas Konstravimas Integravimas Testavimas Diegimas Detali analizė Projektavimas Konstravimas Integravimas Testavimas Diegimas Detali analizė Projektavimas Konstravimas Integravimas Testavimas Diegimas Detali analizė Projektavimas Konstravimas Integravimas Testavimas Diegimas Funkcionalumas, panaudojimo atvejis 1 Funkcionalumas, panaudojimo atvejis 2 Funkcionalumas, panaudojimo atvejis 3 Funkcionalumas, panaudojimo atvejis N Iteracinis-inkrementinis kūrimo būdas (agile) 1 2 3 N IS F
 11. 11. Apimtis Apibrėžtumas Nuoseklusis Modulinis Iteracinis- inkrementinis Didelė Apibrėžta X X Neapibrėžta X X Nedidelė Apibrėžta X Neapibrėžta X VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO BŪDO PASIRINKIMO GAIRĖS
 12. 12. Metodikos priedai: - valstybės informacinės sistemos kūrimo būdai; - valstybės informacinės sistemos kūrimo būdo pasirinkimo gairės; - galimybių studijos rengimo reikalavimai; - valstybės informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) rengimo reikalavimai; - valstybės informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti akto pavyzdinė forma
 13. 13. Dėkoju už dėmesį ! Klauskite

×