Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agile pirkimai. Aleksej Kovaliov

IT pirkimų valstybiniame sektoriuje metodikų, teisės aktų ir dokumentų pavyzdžių pristatymas. Kaip tai susiję su Agile? Agile organizacija

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Agile pirkimai. Aleksej Kovaliov

 1. 1. www.agile.lt www.agileturas.lt www.valstybe.agile.lt
 2. 2. Agile pirkimai Aleksej Kovaliov Agile Lietuva valdybos narys AB „Lietuvos paštas“, IS sistemų planavimo skyriaus vadovas
 3. 3. IT Agile pirkimai Aleksej Kovaliov Agile Lietuva valdybos narys AB „Lietuvos paštas“, IS sistemų planavimo skyriaus vadovas
 4. 4. Istorija 2014.02.25: „VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ GYVAVIMO CIKLO VALDYMO METODIKA“ 2014.05.05: „... TINKAMUMO NAUDOTOJAMS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS“ 2015.10.07: „...EL. PASLAUGŲ...METODINIAI DOKUMENTAI“ 2014 2015 2016 2017 2018 2017.11.22, “… TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS" ŪkMin IT viceministras IVPK  ŪkMin IT konsolidacija SuMin rengia IRT pirkimų gaires Agile Pusryčiai 2018
 5. 5. Istorija 2014.02.25: „VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ GYVAVIMO CIKLO VALDYMO METODIKA“ 2014 2015 2016 2017 2018 Įgyvendinimo būdai • Modulinis • Iteracinis-inkrementinis • Nuoseklusis Veiklos reikalavimai  techninė specifikacija • Procesai, scenarijai • Grafiniai panaudos atvejai Detalūs reikalavimai • Kūrimo projekto eigoje
 6. 6. Istorija 2014.05.05: „... TINKAMUMO NAUDOTOJAMS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS“ 2014 2015 2016 2017 2018 PROJEKTAVIMO ETAPAS • naudotojo portretas • naudotojo kelionės schema • veiklos procesų schemos • naudotojo sąsajos schemos ir svetainės medis • interaktyvus naudotojo sąsajos prototipas REALIZAVIMO ETAPAS • galutinis naudotojo sąsajos prototipas • naudotojo sąsajos gaires • bent 2 elektroninės paslaugos tinkamumo testavimai • Grafike t.b. numatytas trūkumų pašalinimas ir pakeitimai
 7. 7. Istorija 2015.10.07: „...EL. PASLAUGŲ...METODINIAI DOKUMENTAI“ 2014 2015 2016 2017 2018 Daug gerų patarimų reikalavimams, diegimui, testavimui... Prioritetų pavyzdžiai
 8. 8. Įgyvendinimo būdai • Modulinis • Iteracinis-inkrementinis • Nuoseklusis – tik jeigu visas IS diegimo ciklas trunka trumpiau nei 12 mėn., įskaitant IS inicijavimą, kūrimą ir įdiegimą Rekomendacijos IS aprašymui (techninei specifikacijai) • Kontrolės taškai • Funkciniai reikalavimai • Veiklos modelis, procesai, panaudos atvejai • Nefunkciniai reikalavimai • Techninė instrastruktūra • Pajėgumas ir greitaveika • Tinkamumo naudotojams • Saugos, atsparumo įsilaužymui • Architektūros (principai) • Integracijoms su kitomis IS, registrais • Dokumentacijai • Priežiūrai Istorija 2014 2015 2016 2017 2018 2017.11.22, “… TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS"
 9. 9. Ok, teisės aktai yra, o kur Agile? 24 7 6 0 5 10 15 20 25 30 Nuoseklusis Modulinis Iteracinis-inkrementinis Nuoseklusis Modulinis Iteracinis-inkrementinis Valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo būdai, taikyti nuo 2014 m. registruotoms IS ir registrams
 10. 10. Magnificent Six Sistema Valdytojas Tvarkytojas Gyvūnų augintinių registras LR ŽŪM Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Nacionalinės elektroninės atpažinties informacinė sistema LR VRM IRD prie VRM Licencijų informacinė Sistema LR TM VĮ Registrų centras Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinė Sistema Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė Sistema VDU VDU, KTU Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė Sistema LR AM Aplinkos apsaugos agentūra
 11. 11. Kas dar? Kas nors darė Agile projektus?
 12. 12. IRT pirkimų gairių gairės  Ryšio paslaugų pirkimai  IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai  Techninės įrangos pirkimai  Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo palaikymo pirkimai  Projektų, kurių metų įgyvendinamos el. paslaugos ir IT sprendimai techninės priežiūros paslaugų pirkimai  El. paslaugų ir IT sprendimų kūrimo, modernizavimo, plėtros ir priežiūros pirkimai  IT specialistų (programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai
 13. 13. IRT pirkimų gairių gairės  Ryšio paslaugų pirkimai  IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai  Techninės įrangos pirkimai  Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo palaikymo pirkimai  Projektų, kurių metų įgyvendinamos el. paslaugos ir IT sprendimai techninės priežiūros paslaugų pirkimai  El. paslaugų ir IT sprendimų kūrimo, modernizavimo, plėtros ir priežiūros pirkimai  IT specialistų (programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai Prekės, paslaugos, mažiausia kaina. Debesijos paslaugų pirkimui – labai geros Blue Bridge rekomendacijos iš renginio „IT konsolidavimo konferencija“
 14. 14. IRT pirkimų gairių gairės  Ryšio paslaugų pirkimai  IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai  Techninės įrangos pirkimai  Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo palaikymo pirkimai  Projektų, kurių metų įgyvendinamos el. paslaugos ir IT sprendimai techninės priežiūros paslaugų pirkimai  El. paslaugų ir IT sprendimų kūrimo, modernizavimo, plėtros ir priežiūros pirkimai  IT specialistų (programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai PROJEKTŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMO METU KURIAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMAI, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS, 2017.11.22
 15. 15. IRT pirkimų gairių gairės  Ryšio paslaugų pirkimai  IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai  Techninės įrangos pirkimai  Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo palaikymo pirkimai  Projektų, kurių metų įgyvendinamos el. paslaugos ir IT sprendimai techninės priežiūros paslaugų pirkimai  El. paslaugų ir IT sprendimų kūrimo, modernizavimo, plėtros ir priežiūros pirkimai  IT specialistų (programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai Valandų kiekis , mažiausia kaina, darbų užsakymų tvarka ir iteracijos su tarpiniais rezultatais, tiesioginis darbas su Tiekėjo komanda. Žr. toliau 
 16. 16. IRT pirkimų gairių gairės  Ryšio paslaugų pirkimai  IT infrastruktūros nuomos (serverių talpinimo, virtualių serverių, debesijos paslaugų) pirkimai  Techninės įrangos pirkimai  Programinės įrangos licencijų, licencijų atnaujinimų ir/arba gamintojo palaikymo pirkimai  Projektų, kurių metų įgyvendinamos el. paslaugos ir IT sprendimai techninės priežiūros paslaugų pirkimai  El. paslaugų ir IT sprendimų kūrimo, modernizavimo, plėtros ir priežiūros pirkimai  IT specialistų (programuotojų, analitikų, administratorių ir kt.) paslaugų pirkimai Sprendimas + valandų kiekis pakeitimams + priežiūra, ekonominis naudingumas, kompleksinė techninė specifikacija. Žr. toliau 
 17. 17. Vystymo paslaugų ir priežiūros paslaugų pirkimas  Konkrečios IT kompetencijos  Esamai informacinei sistemai/el. paslaugai  Vystymas, paremtas darbų užsakymais  Mini pasiūlymai  Sutarimai  Amokėjimas pagal faktą +/- % nuokrypio  Tarpinės iteracijos  Tiesioginis darbas su Tiekėjo programuotojo komanda  Priežiūra – reakcijos ir sprendimo laikai
 18. 18. El. paslaugos / informacinės sistemos pirkimas Pirkimo dokumentų rinkinys, turinys ir principai
 19. 19. Pirkimo objektas Pirkimo objektas Kaina Įsigijimo įsipareigojimai Apmokėjimo tvarka IT sprendimo sukūrimas ir diegimas Bendra kaina už kūrimo ir diegimo projektą 100% Etapais, iteracinis- inkrementinis būdas Papildomų pakeitimų prašymų įgyvendinimo paslaugos Bendra kaina už X valandų X% Pagal suderintų pakeitimų prašymų įgyvendinimo faktą, iteracinis - inkrementinis būdas Priežiūros paslaugos Bendra kaina už X mėnesių X% Fiksuotas mėnesio mokestis po pirmo paleidimo gamybinei eksploatacijai. Prasidėjus anksčiau nei baigtas pilnas kūrimas, g. b. taikoma mažesnė kaina
 20. 20. Užduotis tiekėjui  Planas su etapais, patikslintais terminais, metodais, veiklomis, šalių darbų organizavimu  Sistemos priežiūros procedūros  Siūlomo sprendimo technologinė architektūra  Minimalūs reikalavimai diegimo aplinkoms  Eksploatacijos sąnaudų (TCO) prognozė 3-5m  Tiekėjo palaikymo ir priežiūros sąnaudos  PĮ licencijavimo modelis ir kaina  IT infrastruktūros parengimo, plėtros, palaikymo sąnaudos  TS reikalavimų tenkinimo suvestinė
 21. 21. Kvalifikaciniai reikalavimai  PROEKTŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMO METU KURIAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMAI, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJŲ, 2017.11.22  priedas „REKOMENDACINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KVALIFIKACIJAI“
 22. 22. Įgyvendinimo etapai ir apmokėjimo tvarka Etapas Trukmė Apmokėjimas Rezultatų eksploatacija Inicijavimas 1-2 sav. % nuo realizavimo sumos - Detali analizė ir planavimas Tinkamumas naudotojams 1 2 sav. – 1 mėn. - - Realizavimas 1 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos Bandomoji eksploatacija Realizavimas 2 Tinkamumas naudotojams 2 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos [+ vystymo valandos] Bandomoji eksploatacija Realizavimas 3 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos [+ vystymo valandos] [+ palaikymas] Gamybinė eksploatacija ... ... ... ... Realizavimas galutinis 1 - 2 mėn. % nuo realizavimo sumos [+ vystymo valandos] [+ palaikymas] Gamybinė eksploatacija Uždarymas 1 – 2 sav. % nuo realizavimo sumos Gamybinė eksploatacija
 23. 23. Techninė specifikacija  Pirkimo objektas  Pirkimo tikslai ir prioritetai  Veiklos modelis  Naudotojai  Kiekybiniai parametrai ir srautai  Apie esamą (-as) informacinę (-ės) sistemą (-as)  Funkciniai reikalavimai  Nefunkciniai reikalavimai  Reikalavimai įgyvendinimo būdui ir etapams  Reikalavimai papildomų vystymo paslaugų teikimui  Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui
 24. 24. Techninė specifikacija  Pirkimo objektas  Pirkimo tikslai ir prioritetai  Veiklos modelis  Naudotojai  Kiekybiniai parametrai ir srautai  Apie esamą (-as) informacinę (-ės) sistemą (-as)  Funkciniai reikalavimai  Nefunkciniai reikalavimai  Reikalavimai įgyvendinimo būdui ir etapams  Reikalavimai papildomų vystymo paslaugų teikimui  Reikalavimai priežiūros paslaugų teikimui PROEKTŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMO METU KURIAMOS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMAI, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJŲ „... TINKAMUMO NAUDOTOJAMS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODINĖS REKOMENDACIJOS“
 25. 25. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai  Kaina 30 / Kriterijai 70  70 =  20 - Įgyvendinimo vizija bei kokybė  Plano veiklų išdėstymo racionalumas, realizavimo etapų plano efektyvumas  Funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų tenkinimas bei papildomos galimybės  40 - Architektūros efektyvumas ir atvirumas plėtrai  Architektūros atitikimas Pirkėjo esamiems ištekliams, investicijoms, kompetencijoms  Licencinės programinės įrangos licencijavimo modelio optimalumas  Efektyvumas IT resursų ir investicijų į IT infrastruktūrą atžvilgiu (TCO)  10 - Funkcijų įvykdymas (Papildomi privalumai / Demo)  Veiklos procesų / scenarijų rinkinys ir jų vertinimas balais
 26. 26. Pirkimai – tai ne viskas Tam, kad daryti projektus Agile būdu, reikia tapti Agile
 27. 27.  Išorinis ratas  Veiklos padaliniai  Projektų vadybos grupė  Vidinis ratas  IT Produktų vadyba  “Vieni langeliai” Vidinė Agile organizacija IT Fin Services eChannels Data Analytics Corporate Tools ERP Logistics POS & Last Mile PMO Admin Business Line 2 Business Line 1
 28. 28. Vidinė Agile organizacija - PMO + IT 28 Systems backlogs Release plans Strategy Business cases Stage gating Business planning selection Concept Phase Selection Filter Planning & Execution of Approved Projects Change requests, Ideas, Initiatives TIMELINE Projects portfolio Projects plans Release 1 Release 2 Release 1 Release 2 Release 1 Release 2 PMOIT Stage Gate 1 Stage Gate 2 IT System 1 IT System 2 IT System 3
 29. 29. Agile darbų eilių sujungimas su Projektų planais © WHITECOM Project Experience POS & Last Mile Economics Study POS Go To Market Release 1 Release 2 PMOIT eChannels: Self ServiceERP To-Be Processes & Guides eChannels ERP Accounting ERP Product Catalog Release 3 Release 1 Release 2 Release 3 Release 1 Release 2
 30. 30. Kitokie Agile projektai  Bendruomenės įtraukimas  Idėjų, įgyvendinimo būdo / principų aptarimai  Tarpinių rezultatų peržiūros  Projektavimas, vystymas  Viešinimas  Strateginis planas  Paleidimų / iteracijų planas  Atviras kodas ir dokumentacija
 31. 31. Kitokie Agile projektai – ProZorro, Ukraina https://www.slideshare.net/ProZorro_slides/prozorro-vasyl-zadvornyy
 32. 32. Kitokie Agile projektai – ProZorro, Ukraina  Strategija, planai  Duomenų analitika  Pirkimo dokumentų gairių ir pavyzdžių biblioteka
 33. 33. Pabaigai
 34. 34. Reziumė  Turime 3+ įteisintas iteracinio – inkrementinio būdo rekomendacijas  Visur, kur virš 12 mėnesių ir trūksta apibrėžtumo  Kuomet numatomos tinkamumo naudotojams testavimai  Būtina parengti ir populiarinti praktinius šablonus  Visu pirma dėl IT vadybos kokybės, efektyvinimo, lankstumo  Dėl prasmingo iteracinio – inkremenetinio būdo taikymo  Būtina kelti vidinę kompetenciją, o kartais netgi transformuoti organizaciją  Agile PMO, sistemų vadovai  Darbų eilės ir generaliniai planai  Tiesioginis pastovus darbas su Tiekėjo technine komanda  Jei galit - be Tiekėjo PV  Didinti skaidrumą, įtraukiant visuomenę  Publikuoti planus, kodą, dokumentus, prototipus, BETA versijas  Rinkti ekspertų tarybas
 35. 35. Ačiū Klausimai?

×