Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AGFO talk: Hur förändras maten?

Äpplen som inte mörknar så lätt, potatis med en bättre sammansättning av stärkelse, eller växter som är motståndskraftiga mot bladlöss. Det är exempel på forskning och utveckling med hjälp av modern genteknik.

En av de senaste teknikerna kallas CRISPR. Den ger möjlighet göra väldigt precisa ändringar av gener i en växt – utan att införa egenskaper utifrån. Det här kan komma att revolutionera utvecklingen av råvaror för hela vår matproduktion.

Men regelverket i Europa är svårgenomträngligt. Är CRISPR-modifierade växter en form av GMO? Under sommaren 2018 väntas EU-domstolen komma med ett besked i frågan. Det kommer att bli avgörande för hur forskning och utveckling kommer att kunna bedrivas i Sverige.

Vad innebär den nya tekniken? Vad kan vi förvänta oss av framtida råvaror? Och vilka risker finns det?

Det här är den presentation som visades under AGFO talk, följt av ett panelsamtal.

Är du intresserad av att höra orden till presentationen, boka oss gärna!

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

AGFO talk: Hur förändras maten?

 1. 1. Hur förändras maten? #AGFOtalk
 2. 2. Vi är mediehuset som förstår kraften i jorden och potentialen i det gröna näringslivet. Når drygt 1 miljon läsare i digitala och tryckta kanaler – varje vecka.
 3. 3. Hur kan blockchain påverka livsmedelskedjan? Hur handlar vi maten? Hur produceras maten? Vilken mat väljer vi? Vilken mat behöver vi? Hur förändras det vi äter?
 4. 4. 5 Digitalisering, ny teknik och entreprenörskap omvandlar livsmedelskedjan, globalt och i Sverige. AGFO hjälper dig att följa utvecklingen och dra nytta av möjligheterna. Det gör vi genom journalistik och tjänster. ”
 5. 5. Nyfiken? Boka oss! AGFO trivs lika bra på stora scener som mindre mötesrum. Vi gör inspirationsföreläsningar, modererar och processleder workshop!
 6. 6. 10 Tack till vår sponsor
 7. 7. Anna Nilsson Chefredaktör tidningen Lantmannen Jens Sundström Docent i växtfysiologi SLU Line Strand Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Per Sandin Lektor i bioetik och miljöetik SLU
 8. 8. Nu:fakta&trender
 9. 9. Hur förändras råvarorna?
 10. 10. Mangskogs socken, Värmland, 1911 Bild: Nordiska Museet
 11. 11. En svensk ko 1600-talet: 150 kg Idag: 600 kg
 12. 12. 17 Vilda hallon Trädgårdshallon
 13. 13. Hur förändras generna? Biologi grundkurs på 3 minuter
 14. 14. Arv och miljö
 15. 15. DNA: Koden består av C, G, A, T
 16. 16. DNA: Dubbelspiralen är lång
 17. 17. DNA: Instruktionen är universell
 18. 18. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem TiteltextStabilitet och förändring
 19. 19. Mutationer är variation 24
 20. 20. Fyra sätt att ändra råvaran Traditionell förädling 1
 21. 21. Fyra sätt att ändra råvaran Mutationsförädling 2
 22. 22. Fyra sätt att ändra råvaran CRISPR 3
 23. 23. Fyra sätt att ändra råvaran GMO - Traditionell genmodifiering 4
 24. 24. Fyra sätt att ändra råvaran (generna) 2 31 4
 25. 25. Vilka metoder kommer vi att använda i framtiden?
 26. 26. Regelverket inom EU 2 31 4
 27. 27. Vad kan man göra med genteknik?
 28. 28. Genediterad Holstein: Avaktiverat arvsanlaget för horn
 29. 29. Arctic Fuji. Avaktiverat produktionen av det enzym som reagerar med luftens syre. Marknadsgodkänt i Kanada, jan 2018.
 30. 30. GMO: Potatissorten Fortuna. Infört två gener från en vild potatissort som ger skydd mot potatisbladmögel. Inte marknadsgodkänt i EU. Potatisbladmögel
 31. 31. GMO i debatten
 32. 32. En enkel modell Metod
 33. 33. Samma enkla modell
 34. 34. Framtiden då? Metod Fler metoder för editering. Fler metoder för analys. Nyttigare, godare, mer hållbar mat.
 35. 35. Vad tror ni?
 36. 36. Anna Nilsson Chefredaktör tidningen Lantmannen Jens Sundström Docent i växtfysiologi SLU Line Strand Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Per Sandin Lektor i bioetik och miljöetik SLU
 37. 37. Hur kan blockchain påverka livsmedelskedjan? Hur handlar vi maten? Hur produceras maten? Vilken mat väljer vi? Vilken mat behöver vi? Hur förändras det vi äter? Nyfiken på att höra mer? Varmt välkommen att boka oss för en AGFO talk-presentation! hello@agfo.se

×