Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AGFO: Framtidens mjölk

574 views

Published on

Trendspaning och panelsamtal under Mjölksymposium på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Ultuna. Måndag 28 januari 2019.

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AGFO: Framtidens mjölk

 1. 1. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext #agfotalk Framtidens mjölk 2019-01-28
 2. 2. Frida Jonson Journalist, bonddotter, affärsutvecklare Lovisa Madås Affärsutvecklare, journalist
 3. 3. Viärmediehusetsom förstårkraftenijorden ochpotentialenidet grönanäringslivet. 
 4. 4. AGFO hjälper dig att följa utvecklingen när matsystemet omvandlas i snabb takt.
 5. 5. Se alla på agfo.se/agfotalk
 6. 6. Svensk mjölksektor SPANING – Vad händer nu och vad får det för konsekvenser framåt
 7. 7. Planetensutmaningar • Befolkning2050ca9,7miljarder • Behovav60%mermatänidag • Matsvinnpå30% • Klimatförändringar Källa: FAO, FN
 8. 8. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext • Befolkningsökningen sker främst i Afrika och Asien – där klimatförändringarna förväntas slå hårdast • Efterfrågan på näringsrika livsmedel blir stor där – men produktionen flyttar norrut på grund av klimatet. • Mjölk kommer att vara ett efterfrågat livsmedel – men kanske inte i västvärlden. Utmaning: Att utveckla en prisvärd och klimatsmart mejeriproduktion Källa: University of Illinois
 9. 9. SYNEN PÅ MJÖLK Hälsa & individuella krav Klimatfrågan central Nya traditioner och nya generationer har en annan syn på mjölk Vegotrenden påverkar
 10. 10. 11Större utbud Fler växtbaserade alternativ Premium-produkter
 11. 11. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext
 12. 12. Nyaaktörerutmanarbranschen
 13. 13. Medtydligvision&kommunikation
 14. 14. • Bygger på 23 000 intervjuer • Ungdomar mellan 15 och 24 år 70% tycker att svenskt ursprung är viktigt.
 15. 15. ! ”Fresh dairy milk is the number one type of beverage today’s consumers say they regularly drink" Källa: Hartman Group
 16. 16. " Källa: Jordbruksverket, 2018
 17. 17. Cecilia McAleavey ”Regelverken måste ändras. Medvetna konsumenter pekar ut en tydlig riktning.” Lennart E. Bengtsson ”Produktionsenheterna kommer att bli större. Mycket av den svenska mjölken kommer att exporteras till länder som Afrika.” Monica Demorior ”Det hållbara och cirkulära tänket kommer att bestämma storleken på anläggningarna.” ”Mjölken ska bli klimatneutral. Vi tror på en diversifiering av mejeriprodukterna.” Anette Björnlund Läs alla intervjuerna här
 18. 18. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext Hur kan mjölkproduktionen bli klimatneutral? Hållbar produktion
 19. 19. Hur hittar man den optimala fodersammansättningen? Foder och bete
 20. 20. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext Om mjölkproduktionen blev inriktad på att fungera cirkulärt, vad skulle det få för effekt? Cirkulär produktion
 21. 21. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext Hur effektiviserar vi mjölkproduktionen ur ett djuretiskt perspektiv? Djurhälsa & teknik
 22. 22. Brödtext nivå ett Brödtext nivå två Brödtext nivå tre Brödtext nivå fyra Brödtext nivå fem Titeltext NÄRING Blir näringstäthet per krona allt viktigare framåt?
 23. 23. Gödsel och kolinlagring Hur används gödseln på bästa sätt?
 24. 24. MJÖLK 2030? Cirkulärt system Diversifierad Exportframgång Hårdare reglerad Fossilfri Klimatpositiv
 25. 25. Nu: Panel!
 26. 26. Samir El-Sabini VD SUP46 Ann-Helen Bremen 
 von Meyer Journalist Anders Birgersson Mjölkproducent Gammalstorp Hans Samuelsson Mjölkproducent Skeppshult #agfotalk
 27. 27. Scanna koden för att signa upp påAGFO weekly! Varje fredag: ✔ Trendspaning  ✔ Veckans viktigaste nyheter  ✔ Global kalender ”Inspirerande och nytänkande” ”Trovärdigt och lätt att ta till sig” ”Skönt nyfiken tonalitet”

×