Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Holizam

300 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Holizam

  1. 1. 58 19. јун 2015. JЈедна од најмоћнијих коучинг техни- ка Wingwave (вингвејв) даје широк спектар примене у свим животним областима у којима је потребно направити промену набоље, ослобо- дити се терета прошлих искустава и ојачати унутрашње потенцијале. О могућностима ове методе разгова- рали смо са Драганом Алексић, NLP* мастером и Wingwave коучом, која се за ову јединствену методу едуковала пре пет година и примењује је у раду са клијентима, како индивидуално, тако и групно: - Када говоримо о коучингу, важно је знати да је то методологија која је фокусирана на решења, будућност и чињеницу да ми у себи имамо све ресурсе који су нам потребни да направимо промену у жељеном правцу. Коучинг је индивидуалан рад са клијентом којем коуч асис- тира на теми на којој жели да ради, да освести своје тренутно стање, постави циљеве који су му важни и успостави баланс у животу. Одређене технике из Wingwave коучинга могу се примењивати и у групном раду – као на пример рад на отклањању стреса који је нажалост постао наша реалност. Постоје веома ефикасне коучинг технике за његово елими- нисање и тај програм спроводим у оквиру радионица Стрес под вашом контролом. Шта се постиже Wingwave коучинг техником и коме је намењена? Да ли је реч о једноставној и ефикас- ној методи? Wingwave је свакако ефикасан, али не могу рећи да је једноставан. Осми- слила га је психотерапеут Кора Бесер Сигмунд, која је и основала истоиме- ни Институт у Хамбургу. Коучеви пролазе кроз комплексну едукацију, а стално усавршавање и константан рад неопход- ни су ако тиме желите озбиљно да се бавите. Намењен је свима који имају осећај да их нешто блокира у животу, да су изгубили баланс или им треба снага да направе промене. Након сесија одмах се осети олакшање, као да сте спустили терет који сте дуго носили. Спектар Wingwave примене заиста је широк, а поља деловања су све области живо- та у којима су се испољиле негативне емоције, уверења и стрес којих жели- мо да се ослободимо. Ту је и буђење мотивације, креативности, јачање унутрашњих снага, остваривање личних и пословних циљева. Такође, користи се и код несанице, као и про- блема са исхраном (прекомерно или недовољно уношење хране). У називу методе налазе се две речи „wing” и „wave” – „замах крила”. Због чега је ова метафора узета као основ за њен назив? Специфичност извођења ове методе заиста је објашњена управо у те две речи – крило и та- лас. Најједноставније објашњење ове метафоре јесте да мали покрети (замах крила лептира на једном крају света) праве велике промене (подижу талас на другом крају). Како то изгледа у прак- си? У току сесије, када се дефинише тема на којој се ради, коуч прави специфи- чне покрете руком, а особа очима прати те покрете (мали покрети), чиме се изазива буд- на REM фаза, односно стање у којем се обрађују и процесирају негативне емоције, уверења или стрес (поди- холизам Wingwave је намењен свима који имају осећај да их нешто блокира у животу, да су изгубили баланс или им је потребна снага да направе промене
  2. 2. 5919. јун 2015. зање таласа – велика промена). На тај начин разлаже се оно што нас блокира, јер наш мозак преради ту блокаду. Сесија траје отприлике сат времена, а током ње прати се клијен- тов субјективни осећај у вези са темом на којој се ради. У зависности од тежине теме зависи колико ће сесија бити неопходно, а најчешће је то од три до шест. Некада је потреб- но мање, а ретко кад више. Промена се одмах уочава јер таква особа нема више осећај да је нешто тишти, притиска, промени се стање, а самим тим и понашање – постаје опуштенија и мирнија. Радећи овом методом на себи, отклонили сте...? На првом месту променила сам свој однос према стресу и страху, то јест начин на који реагујем док сам им изложена. Када се бавите коучингом, научите да веома брзо препознате шта се у вама дешава и где лежи уз- рок, као и да та стања нису корисна јер се губе време и енергија уколико им дозволимо да се распламсају. Поред елиминисања негативних стања, Wingwave користим за буђење креативности, као и за јачање својих ресурса, највише за унутрашњу снагу која ми је била неопходна када сам доносила велике животне одлуке. Прошли сте и додатну едукацију за Wingwave имагинативне поро- дичне констелације, а иза овог необичног назива крије се мето- да којом се на специфичан начин разрешавају проблеми из про- шлости настали као последица породичних односа у најранијем детињству? Ограничавајућа уверења, осећај заглављености, стално избијање негативних емоција у одређеним ситуацијама (бес, страх, стид, туга...), често су последица нера- зрешених односа из најближег окружења – породице. Вербалне и невербалне поруке које добијамо у породици много утичу на наш каснији живот и то како ћемо се у одређеним ситуацијама сналазити. Ако је неко током детињства за све што уради добијао неодобравајући поглед од родитеља (или блиских особа), може креирати дубоко уверење како не уме ништа добро да уради. Таква особа ће се целог живота трудити да удовољава дру- гима, чак и на своју штету. Варија- ције су бројне, а од склопа саме личности зависи која емоција или уверење ће бити камен спотицања у животу. Наравно, ово није пра- вило и не значи да ће свако имати ометаче овог типа. То заправо значи да, уколико не можете да испуните нека своја очекивања, циљеве, уко- лико се устручавате да направите промену у животу за коју мислите да вам је потребна, или имате не- пријатне телесне сензације у неким ситуацијама, можда разлог лежи на неком дубљем нивоу. Управо је ту простор за рад са Wingwave коучем, да се детектује узрок и да се он кроз сесију отклони. Од октобра 2013. стручни сте сарадник Школе родитељства Нада Лазић, у оквиру које држите предавања будућим родитељима са темама „Како наши ментални процеси функционишу” и „Како напредним коучинг техникама могу да се превазиђу страхови и стрес у трудноћи”. Који циљ покушавате да постигнете овим предавањима? Рад са будућим родитељима веома је специфичан јер промене које им се дешавају доносе одређени ниво стреса и бројне недоумице, често и страхове, па је на првом месту важно да разумеју зашто се тако осећају. Када схвате да је сваки страх уједно и стрес, као и да он утиче на бебу, следећи корак је да их научим како да изводе технике за спуштање нивоа стреса. Циљ је променити фокус са страха на решење, да разумеју како много тога зависи управо од њих и да преузму одређене акционе кораке који су под њиховом контролом, елиминишу стрес и страх, чиме јачају осећај самопоуздања за период који је пред њима. Од јануара 2015. део сте тима Агенције за пословну изузетност One2grow? Моја улога као Wingwave и лајфкоуча у оквиру Агенције One2grow јесте да представим решења кроз интерак- тивне радионице, за свакодневне животне ситуације и изазове с којима се људи данас суочавају. На својим радионицама волим да кажем: Прва ствар коју можете да учините када носите терет на леђима јесте да га спустите. Wingwave коучинг то упра- во и омогућава.  *(NLP)– неуролингвистичко програмирање Свакодневно проживљавате драму, било унутрашњу или у односима са другима? Оптерећују вас једна те иста емоционална стања и не знате како да изађете из зача- раног круга? Право је време да откријете Wingwave, коучинг методу за управљање емоцијама, уверењима и стресом Пише: Гордана Машић Фото: Владимир Марковић Мали покрети за велике промене

×