Successfully reported this slideshow.

Smanjenje broja i ozbiljnosti ozljeda

460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smanjenje broja i ozbiljnosti ozljeda

 1. 1. <ul><li>S manjenje broja i ozbiljnosti ozljeda </li></ul><ul><li>Efikasna provedba zakona </li></ul><ul><li>S manjenje troškova : </li></ul><ul><ul><li>nabave opreme </li></ul></ul><ul><ul><li>bolovanja radnika </li></ul></ul><ul><ul><li>odšteta za ozljede </li></ul></ul><ul><li>Napredno informatičko rješenje koje omogućava: </li></ul><ul><ul><li>planiranje i zaduženje </li></ul></ul><ul><ul><li>evidenciju i alarmiranje </li></ul></ul><ul><ul><li>izvještavanje i arhiviranje </li></ul></ul><ul><li>Zakonska obveza : sigurni uvjeta rada </li></ul><ul><li>Veliki broj evidencija </li></ul><ul><li>Distribuirani unos podataka </li></ul><ul><li>R ad na terenu </li></ul><ul><li>Pravovremeno upozoravanje i eskaliranje prema upravi </li></ul>[email_address] omogućava tvrtkama efikasno provođenje mjera zaštite na radu uz nenametljivi nadzor! “ Napredno informatičko rješenje za sigurnija radna mjesta!” http://www.protectatwork.com
 2. 2. Kome je namjenjena zaštita? <ul><li>Svim organizacijama! </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proizvodne </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Koje se bave intelektualnim poslovima </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Javne </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ostale </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Posebno onim koje: </li></ul><ul><ul><li>moraju primjenjivati zaštitnu opremu, </li></ul></ul><ul><ul><li>imaju terenske radnike, radilišta, </li></ul></ul><ul><ul><li>gradilišta, </li></ul></ul><ul><ul><li>opasnu okolinu </li></ul></ul>
 3. 3. Kome je namjenjena zaštita? <ul><ul><ul><li>Proizvodna industrija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Šumarstvo i vodoprivreda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komunalne tvrtke </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zračne luke </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Građevinarstvo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telekomunikacije </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cestarstvo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poljoprivreda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Turizam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Računalne tvrtke </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trgovina </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Tko drugi je potencijalni korisnik? <ul><li>Posebnosti </li></ul><ul><ul><ul><li>Vatrogasci – posebno pregled, servis i certifikacija opreme </li></ul></ul></ul><ul><li>Sigurnosne službe i agencije - posebni status: </li></ul><ul><ul><ul><li>Poli cija, vojska – kontrola oružja i odora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Privatne zaštitarske organizacije </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Što sve sadrži? <ul><ul><ul><li>Radna okolina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evidencije osposobljavanja djelatnika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zaštita od požara </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poslovi s posebnim uvjetima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evidencija dodjele zaštitnih sredstava </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komunikacije </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objekti radne okoline </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strojevi i postrojenja </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Kako preuzeti kontrolu? </li></ul><ul><li>Kako ostvariti uštede? </li></ul><ul><li>Kako povećati produktivnost? </li></ul><ul><li>Koja je uloga HP-a? </li></ul>Kako tehnologija može pomoći?
 7. 7. Što imamo? HR , ERP BAZE PODATAKA Skladište Certifikati Specijalizacije Kvalifikacije RASPOREĐIVANJE NA POSLOVE Dobavljači Zakonska regulativa
 8. 8. Kako preuzeti kontrolu i ostvariti komunikaciju
 9. 10.
 10. 14. Kako ostvariti uštede? Kako prilagoditi sučelje?
 11. 15. Kako ostvariti uštede? <ul><li>Analizirati potrošnju </li></ul><ul><ul><li>Pratiti izvanredne zamjene </li></ul></ul><ul><ul><li>Rok trajanja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odrediti na temelju radnih dana </li></ul></ul></ul><ul><li>Produljiti za vrijeme odsustva radnika s posla </li></ul><ul><ul><ul><li>(bolovanja, godišnji odmor itd.) </li></ul></ul></ul><ul><li>Napraviti plan potreba </li></ul><ul><ul><li>Eliminirati “duplikate” </li></ul></ul>
 12. 20. Kontrola na trenu: kako povećati produktivnost?
 13. 21. <ul><li>Pomoći menadžmentu u organizaciji poslovanja i nadzoru zaštite </li></ul><ul><li>Dovesti podatke do radnog mjesta </li></ul><ul><li>Motivirati menadžere i radnike da provode mjere zaštite </li></ul><ul><li>Pratiti radni učinak </li></ul>Kako povećati produktivnost?
 14. 23. Naša ponuda <ul><li>Pružamo kompletno rješenje </li></ul><ul><ul><ul><li>Protect@Work softver </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hard ve r i mrežu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integracija sa HR i ERP sistemima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integracija sa (e-mail, fi ksna i mobilna telefonija ) </li></ul></ul></ul><ul><li>Op c ional ne komponente i podsistemi : </li></ul><ul><ul><ul><li>G eo-lo ciranje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Upravljanje dokumentima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B usiness intelligence i data warehouse </li></ul></ul></ul>
 15. 24. Referenca: <ul><li>Prije : </li></ul><ul><ul><li>Prosječno 14 mrtvih radnika i puno ozlijeđenih </li></ul></ul><ul><ul><li>Puno bolovanja – odsutnosti s posla </li></ul></ul><ul><ul><li>Puno papirologije </li></ul></ul><ul><ul><li>Visoka cijena zamjenske radne snage i njihove edukacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Narudžba opreme bez specificiranja potrebnih veličina/mjera </li></ul></ul><ul><ul><li>Naručivanje velikih količina odjednom </li></ul></ul><ul><ul><li>Ručno evidentirajne podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedostatak praćenja trošenja zaštitne opreme </li></ul></ul><ul><li>Poslije : </li></ul><ul><ul><li>0 mrtvih u zadnje 2 godine, te manje ozljeda </li></ul></ul><ul><ul><li>Niži trošak osiguranja </li></ul></ul><ul><ul><li>Smanjena odsutnost s posla </li></ul></ul><ul><ul><li>Manje papirologije; automatizirani proces i lakša komunikacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Precizna narudžba potrebnih veličina/mjera za svakog pojedinog radnika </li></ul></ul><ul><ul><li>Praćenje korištenja i trošenja opreme </li></ul></ul>
 16. 25. Technical Information (1) <ul><li>Customizable GUI </li></ul><ul><ul><li>Branding of the GUI </li></ul></ul><ul><ul><li>Localization to local language (Multilanguage features) </li></ul></ul><ul><li>Support for Microsoft Windows 7 , XP, Vista , and Windows Mobile operating systems </li></ul><ul><li>Unified communications </li></ul><ul><ul><li>S ending and receiving ofg S MS, e-mail, voice calls </li></ul></ul><ul><ul><li>Integration with Microsoft Office Exchange </li></ul></ul><ul><ul><li>Integration with Microsoft Communication Server </li></ul></ul><ul><ul><li>Integration with Cisco Unified Communications Manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Asynchronous data communications – works over GPRS </li></ul></ul>
 17. 26. Technical Information (2) <ul><li>Supports a synchronous data communications for better user interface response/experience </li></ul><ul><li>W orks even on slow communication lines like GPRS / EDGE </li></ul><ul><li>Programing interface ( API ) for integration with other software packages/ modules for </li></ul><ul><ul><li>Human Resource Management </li></ul></ul><ul><ul><li>ERP (Navision, SAP, legacy solutions…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Data Warehouse, Business Intelligence, Document M a na gm . </li></ul></ul><ul><li>Supports bar-coding/scanning of equipment items, fast and easy compliance checks </li></ul><ul><li>Supports hierarchy models of large organizations </li></ul><ul><li>Enables geo-location of personnel / equipment </li></ul>
 18. 27. Zaključak – Poslovna vrijednost <ul><li>Čuvanje života </li></ul><ul><li>Uštede na osiguranju </li></ul><ul><li>Uštede u nabavi </li></ul><ul><li>Smanjenje broja dana na bolovanju </li></ul><ul><li>Usklađenost s zakonima </li></ul><ul><li>Povećanje produktivnosti! </li></ul>
 19. 28. www.protectatwork.com helpdesk@citus.hr Podaci za kontakt British Invention Show: Silver medal

×