PPT

745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • 04/22/10 10:58 ©2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.
 • PPT

  1. 1. Nevay Karada ğı ABH Proje Yöneticisi M ÜŞ TER İ LER KALE K İ L İ T’E, KALE K İ L İ T AXAPTA’YA G Ü VEN İ YOR
  2. 3. KURULUŞ : KASIM / 2003 DİKEY PAZARLAR : ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR GIDA (İÇECEK) ÜRETİM VE DAĞITIM, OTOMOTİV (ÜRETİM VE DAĞITIM), KAMU (YEREL YÖNETİMLER), KİMYA, SAĞLIK, HİZMET İNSAN KAYNAĞI : 146 BİLİŞİM PROFESYONELİ MERKEZ : İSTANBUL
  3. 4. <ul><li>ABH VİZYON </li></ul>
  4. 6. İş Sistemleri ERP Çözümleri (Axapta -SAP) CRM Çözümleri (Axapta -SAP) ) SEM Çözümleri SCM Çözümleri Mali Denetim Çözümleri (IDEA) MES Çözümleri (Shopfloor) Profesyonel Hizmetler Uygulama / Sunucu Barındırma Hizmetleri Sistem Yönetimi Hizmetleri Altyapı Kurulum Hizmetleri Yardım Masası Olağanüstü Durum Merkezi
  5. 7. ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR SEKTÖRÜNDE ABH <ul><li>Entegre bir yapı, pazar şartlarına hızlı reaksiyon, operasyonların, üretim ve planlama sürecinin, stok seviyelerinin etkin yönetilmesi, kalite ve müşteri hizmetleri… Bunlar endüstriyel ekipmanlar sektörünün başlıca başarı kriterleri. </li></ul><ul><li>Tüm bunları tek bir yapı içerisinde sağlamak hiç de kolay bir iş olmasa gerek. </li></ul><ul><li>Endüstriyel Ekipmanlar sektörünün yoğun rekabet ortamında ihtiyaç duyacağı müşteri odaklı yaklaşım, ABH ’nin sunduğu çözümler ile endüstriyel ekipmanlar sektörünün birçok firmasında hayata geçti. </li></ul><ul><li>Kale Kilit ve Kalıp Sanayii Anonim Şirketi </li></ul><ul><li>Kale Kapı Pencere Sistemleri Paz. ve Tic. A.Ş. </li></ul><ul><li>Copreci Türkiye </li></ul>
  6. 8. Kale Kilit ve Kal ı p San. A. Ş . <ul><li>Kale End ü stri Holding b ü nyesinde bulunan Kale </li></ul><ul><li>Kilit, bug ü n kendi sekt ö r ü nde ü lkemizin lider firması ve d ü nya kilit piyasasında da entegre tesis olarak en </li></ul><ul><li>b ü y ü k 3 firmadan biridir. </li></ul><ul><li>1953 y ı l ı nda kuruldu . </li></ul><ul><li>35.000 m2 kapal ı alanda ü retim yap ılı yor . </li></ul><ul><li>Ü retim kapasitesi g ü nde 100.000 adet . </li></ul><ul><li>Ç al ış an Say ısı 1 . 500 ki ş i . </li></ul>
  7. 9. Kale Kilit Ü r ü nleri <ul><li>Barel </li></ul><ul><li>Ç elik K apı K ilidi </li></ul><ul><li>Daire K ilidi </li></ul><ul><li>Vida </li></ul><ul><li>Oto E mniyeti ve A ksesuarlar </li></ul><ul><li>Ü retim i ç in G erekli K alıplar </li></ul>
  8. 10. Kale Kilit Ü retim ve Montaj Hatlar ı <ul><li>Sa ç D ilme ve B oy K esme </li></ul><ul><li>Preshane </li></ul><ul><li>Elektrostatik T oz B oya </li></ul><ul><li>Kaplama </li></ul><ul><li>Talaşlı İ malat </li></ul><ul><li>Metal E njeksiyon </li></ul>
  9. 11. Kale Kilit Ü retim ve Kalite <ul><li>TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi </li></ul><ul><li>Türkiye TSE Belgesi   </li></ul><ul><li>Hollanda SKG Sağlamlık ve Kalite Belgesi   </li></ul><ul><li>Rusya GOST Uygunluk Belgesi   </li></ul>
  10. 12. Kale Kilit Pazarlama ve İ hracat <ul><li>Türkiye'de 7 bölgede 76 toptancı bayi, yaklaşık 5 . 000 satış noktası . </li></ul><ul><li>Yurt dışında bugüne kadar 102 ülkeye ihracat . </li></ul><ul><li>60 'dan fazla ülkeye düzenli ihracat . </li></ul><ul><li>2006 yılı itibariyle Türkiye'nin </li></ul><ul><li>toplam kilit ihracatının </li></ul><ul><li>yarıdan fazlası . </li></ul>
  11. 13. İ htiya ç lar <ul><li>Maliyetlerin Gö r ü lmesi </li></ul><ul><li>Stoklar ı n Yö netilmesi </li></ul><ul><li>Ü retim P lanlamas ı </li></ul><ul><li>Y ü ksek M aliyetler </li></ul><ul><li>Performans ve V erimlili ğ in Ölçül mesi </li></ul><ul><li>Farkl ı P rogram K ullan ı m ı (10 ’ dan fazla) </li></ul><ul><li>Entegrasyon ve K oordinasyon </li></ul><ul><li>Tekrarl ı V eri G iri ş leri </li></ul><ul><li>Tutars ı z V eriler </li></ul><ul><li>V erimli ve Etkin K aynak Kullanımı </li></ul>
  12. 14. Proje Ekibi <ul><li>Tam zamanl ı 11 anahtar kullan ıcı </li></ul><ul><li>Proje Ü st K omitesi </li></ul><ul><li>4 ki ş i Kale Kilit </li></ul><ul><ul><li>4 k iş i ABH </li></ul></ul><ul><li>Proje Y ö neticisi </li></ul><ul><ul><li>1 ki ş i Kale Kilit </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ki ş i ABH </li></ul></ul><ul><li>ABH Dan ış manlar ı </li></ul><ul><li>Departman Y ö neticileri ve S ü re ç Sahipleri </li></ul>
  13. 15. Çözü mler <ul><li>Stok Takibi ve Y ö netimi </li></ul><ul><li>Talep Yonetimi ve Sat ı nalma Y ö netimi </li></ul><ul><li>Fason Takibi </li></ul><ul><li>Maliyetlendirme </li></ul><ul><li>Masraf Merkezi Takibi </li></ul><ul><li>Ü r ü n Numaraland ı rma </li></ul><ul><li>Sat ış Y ö netimi ve İ hracat </li></ul><ul><li>Sipari ş e Ö zg ü Ü retim Y ö netimi </li></ul><ul><li>Sipari ş Y ö netimi (Sat ış /Sat ı nalma) </li></ul>
  14. 16. Faydalar <ul><li>Ön Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma </li></ul><ul><li>Envanter S eviyelerinde A zalma </li></ul><ul><li>Stoklar ı n Y ö netimi </li></ul><ul><li>Sat ı nalma v e Fason Maliyetlerinde Azalma </li></ul><ul><li>Artan Hız ve Verimlilik </li></ul><ul><li>Limit Kontroll ü , Fiyat Kar şı la ş t ı rmal ı v e </li></ul><ul><li>Onay Seviyeli Talep Mod ülü </li></ul><ul><li>Merkezi ve Koordinasyonlu Bir Satış ve </li></ul><ul><li>Üretim Planlaması </li></ul><ul><li>Ü retim Lot Numaras ı Takibi </li></ul><ul><li>Departmanlar Aras ı İ leti ş im Ve Koordinasyon </li></ul><ul><li>Tek Ortamdan Raporlama </li></ul><ul><li>Master Bilgileri Kay ı t Alt ı na Alma </li></ul><ul><li>Ş irket S ü re ç lerini D ü zenleme </li></ul>
  15. 17. ABH’nin Kale Kilit’e Sunduğu Kazanımlar <ul><li>Kale Kilit yarımamül ve hammade stok </li></ul><ul><li>miktarlarında yüksek oranda azalmasını , </li></ul><ul><li>Departmanlar arası etkin iletişimin kurulmasını, </li></ul><ul><li>Birbirlerini tetikleyerek performans artışını ve anlık </li></ul><ul><li>maliyet bilgilerinin görülebilmesini elde etmiştir. </li></ul>
  16. 18. İ leriye D önü k Planlanlar <ul><li>M üş teri İ li ş kileri Yö netimi </li></ul><ul><li>Barkod Uygulamala rı </li></ul><ul><li>Ambar Y ö netimi </li></ul><ul><li>Bayiler ile P ortal Ü zerinden İş Y apma </li></ul><ul><li>Tedarik ç iler ile P ortal Ü zerinden İş Y apma </li></ul>
  17. 19. <ul><li>TEŞEKKÜRLER </li></ul><ul><li>SORULARINIZ? </li></ul>

  ×