Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pomagac czy nie pomagac

851 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pomagac czy nie pomagac

 1. 1. Pomagad czy nie pomagad? Oto jest pytanie!
 2. 2. Dwa punkty widzenia Kto robi pierwszy krok?Pomagający oferuje pomoc Potrzebujący pomocy Pomoc jest przyjmowana? TAK NIE Jaki jest efekt koocowy? Problem jest rozwiązany Problem wraca/ pozostaje taki sam
 3. 3. Osoba pomagająca• Kiedy wokół siebie mamy osoby, które cierpią, naturalną ludzką reakcją jest wyciągnięcie ręki i pomoc w potrzebie.• To się wydaje oczywiste. Ale kiedy zadamy sobie pytanie, po co i dla kogo to robimy, to wiele kwestii zaczyna się komplikowad.• Chciałabym rozwinąd dwa wątki – kiedy ktoś prosi nas o pomoc i kiedy sami wychodzimy z propozycją pomocy.
 4. 4. Kiedy ktoś prosi o pomoc• Wtedy jasne jest, że sam rozpoznał, że ma problem , że samodzielnie nie poradzi sobie z trudną sytuacją.• Bezpośrednio deklaruje potrzebę pomocy  jeśli osoba po drugiej stronie czuje się na tyle silna i odpowiedzialna , udziela pomocy .• Problem jest rozwiązany. Obie strony są zadowolone z przebiegu i z osiągniętego rezultatu.
 5. 5. Oferujemy pomoc, kiedy druga osoba o nią nie prosi• Na pierwszy rzut oka – wyciągnięcie pomocnej ręki powinno spotkad się z aprobatą i podziękowaniem, ale nie zawsze tak jest.• Dlaczego zamiast podziękowad, niektóre osoby są sfrustrowane, kiedy ktoś chce im pomoc? Co myśli i czuje osoba, której oferowana jest “niechciana” pomoc?
 6. 6. Kiedy sami wychodzimy z propozycją pomocy• Widząc osobę cierpiącą – czujemy dyskomfort. Mamy poczucie, że POWINNIŚMY COŚ ZROBIĆ.• Propozycja pomocy służy nie tylko drugiej osobie, ale też nam samym. Służy obniżeniu dyskomfortu psychicznego, który czujemy.
 7. 7. Parafrazując• W sytuacji, w której ktoś oferuje nam pomoc, a my ją przyjmujemy, otrzymujemy dwie informacje:• Pierwsza - jawna, oczywista – Pomagamy Ci, ponieważ jesteś dla nas ważny, kochamy cię, chcemy Ci pomóc.• Druga, nieświadoma, ale wpływająca na naszą samoocenę jest następująca: Pomagam Ci ponieważ sam nie poradziłbyś sobie, nie jesteś w stanie samodzielnie wyjść z problemu. My musimy ci pomóc.• Osoby pomagające, nieświadomie potwierdzają negatywny sposób, w jaki postrzega siebie osoba cierpiąca.
 8. 8. ZASTANÓWMY SIĘ DOBRZE,ZANIM ZAOFERUJEMY POMOC
 9. 9. PRZEMYŚLMY, CZY NAPRAWDĘ POTRZEBUJEMY POMOCY DRUGIEJ OSOBYMOŻE POTRAFIMY STANĄĆ NA NOGACH O WŁASNYCH SIŁACH?
 10. 10. Oczywiście pragnę podkreślid, iż nie wewszystkich przypadkach takie zachowanie jest skuteczne. Niektóre osoby mający specyficzny problem, powinny zgłosid się do profesjonalisty, które je wesprze wrozwiązaniu trudnej, życiowej sytuacji, a jednocześnie nie pogłębi problemu.

×