Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WWVD 2012 Presentatie AfterPay: Drempelverlagend, omzetverhogend!

905 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WWVD 2012 Presentatie AfterPay: Drempelverlagend, omzetverhogend!

 1. 1. Drempelverlagend, omzet verhogend! Wat aanbieden achteraf betalen u kan opleveren!
 2. 2. Doelstellingen presentatie <ul><li>Antwoord geven op de volgende vragen: </li></ul><ul><li>Waarom waarderen online consumenten achteraf betalen? </li></ul><ul><li>Wat kunt u leren van succesvolle grote online retailers met betrekking tot achteraf betalen? </li></ul><ul><li>Hoe kunt u achteraf betalen organiseren? </li></ul><ul><li>Achteraf betalen en cross channel strategie? </li></ul><ul><li>Wat levert achteraf betalen u op? </li></ul><ul><li>Antwoord op specifieke vragen uit de zaal. </li></ul>
 3. 3. Twee (mogelijke) misverstanden <ul><li>Achteraf betalen = papieren acceptgiro </li></ul><ul><ul><li>Papieren acceptgiro is een vorm van achteraf betalen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar: achteraf betalen is veel meer………. </li></ul></ul><ul><ul><li>Achteraf betalen = gespreid betalen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contant klan t: eenmalige achteraf betaalvorm binnen 30 dagen zonder rentecomponent in het betaalproduct; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Krediet klant: consumptief krediet klant met een in termijnen betaal product waarin een rentecomponent zit en meer dan 1 betaaltermijn. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Het online betaallandschap Bron: Blauw Research Betaalvoorkeur Nederlandse online consument
 5. 5. Achteraf betaalvormen <ul><li>Huidige bekende vormen: </li></ul><ul><li>Papieren acceptgiro; </li></ul><ul><li>Digitale acceptgiro; </li></ul><ul><li>Eenmalige machtiging; </li></ul><ul><li>Automatische incasso. </li></ul><ul><li>Mogelijke toekomstige toepassingen; </li></ul><ul><li>Selfservice via Notabox; </li></ul><ul><li>Koppeling aan klantkaarten; </li></ul><ul><li>Near Field communication (NFC) gekoppeld aan bestedingslimiet; </li></ul><ul><li>Cross channel in fysieke winkel. </li></ul>
 6. 6. Voorbeeld eigentijdse digitale acceptgiro
 7. 7. Motieven consument om achteraf te betalen <ul><li>Karakter </li></ul><ul><li>Voorkeur vanuit bekendheid betaalvorm; </li></ul><ul><li>Eenvoudig en gemakkelijk; </li></ul><ul><li>Culturele aspecten. </li></ul><ul><li>Veiligheid: </li></ul><ul><li>Krijg ik wel wat ik besteld heb? </li></ul><ul><li>Onbekendheid met webwinkel of online koopproces. </li></ul><ul><li>Financieel: </li></ul><ul><li>Vandaag kopen, betaaltermijn van 14 dagen; </li></ul><ul><li>Zelf beslissen wanneer betalen; </li></ul><ul><li>Inkomenscyclus. </li></ul><ul><li>Type product </li></ul><ul><li>Hoogte aankoopbedrag </li></ul><ul><li>Fabel: consumenten die voor achteraf betalen kiezen hebben geen geld. </li></ul>
 8. 8. Waarom wordt juiste betaalmix steeds belangrijker? <ul><li>Trends in e-commerce </li></ul><ul><li>Volwassen worden online retail markt; van groeimarkt naar hoog concurrerende transparante online marktplaats; </li></ul><ul><li>Generiek versus niche; </li></ul><ul><li>Toetreding nieuwe spelers: producenten, off line spelers, etc.; </li></ul><ul><li>Internationalisering; </li></ul><ul><li>Opkomst cross-channel </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><li>Shops moeten inspelen op verandering van aanbodgericht naar vraag- en service gericht werken. </li></ul><ul><li>Succesvolle online retailers weten dat juiste betaalmix aanbieden onderdeel uitmarkt van succesvolle online strategie. </li></ul>
 9. 9. Lessons learned <ul><li>Succesvolle online retailers: </li></ul><ul><li>Maken online achteraf betalen onderdeel bedrijfsstrategie in plaats van alleen betaalmethode (vertrouwen uitstralen, drempel verlagen); </li></ul><ul><li>Gebruiken achteraf betalen onder andere als marketinginstrument; </li></ul><ul><li>Zien achteraf betalen als klantinvestering in plaats van kostenpost; </li></ul><ul><li>Houden kostendrempel betaalproduct voor consument laag; </li></ul><ul><li>Zetten achteraf betalen in rond thema’s klantbehoud, klantbinding; </li></ul><ul><li>Samenvattend: Begrijpen de toegevoegde waarde van achteraf betalen vanuit hun eigen bedrijfsperspectief en het perspectief/ motief van de consument; </li></ul>
 10. 10. Hoe achteraf betalen organiseren?
 11. 11. Hoe achteraf betalen te organiseren (I) <ul><li>Zelf doen: </li></ul><ul><ul><li>Zelf riskmanagement inrichten (datamodellen, scorecards, etc.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf fraudemodellen opstellen en beheren; </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf facturatie processen inrichten en managen; </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf precasso, incasso trajecten inrichten; </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf samenwerking met deurwaarders organiseren en managen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Service providers </li></ul></ul><ul><ul><li>Incassobureaus die facturatie- en incassomodule aanbieden; </li></ul></ul><ul><ul><li>Databrokers die riskchecks en data aanbieden. </li></ul></ul>
 12. 12. Hoe achteraf betalen te organiseren (II) <ul><li>Financial solution providers </li></ul><ul><li>Creditmanagement organisaties die acceptgirodienst aanbieden; </li></ul><ul><li>Factormaatschappijen die acceptgiro’s voorfinancieren en innen. </li></ul><ul><li>Full service achterafbetaalmethoden </li></ul><ul><li>Bieden naast volledige overname van het gehele proces (riskcheck, facturatie, herinneren, aanmanen), veelal ook betaalgarantie aan retailer; </li></ul><ul><li>Hebben eigen e-commerce riskmodellen en data; </li></ul><ul><li>Hebben ordermanagement systemen waarin logistieke stromen en betaalstromen samen komen; </li></ul><ul><li>Klantvriendelijk en gericht op positieve betalers; </li></ul><ul><li>Gericht op consumenten ‘branding’ van het betaalmerk om op deze wijze omzet en conversie te ondersteunen. </li></ul>
 13. 13. Cross-channel retail en achteraf betalen
 14. 14. Voorbeeld Cross Channel shoppen
 15. 15. Cross channel scenario’s (verwachting 2015) <ul><li>In fysieke winkel bestellen bij website van die winkel : ruim 70% consumenten geeft aan via zuil of tablet te zullen bestellen; </li></ul><ul><li>In fysieke winkel bestellen bij een website merk : ruim 60% consumenten geeft aan via merkensite in winkel te bestellen; </li></ul><ul><li>Online bestellen bij een merk, afhalen in de fysieke winkel : verwachting is dat 40% consumenten op deze wijze gaat winkelen; </li></ul><ul><li>Online shop in shop : aparte ‘afdeling’ van een merk binnen een shop. Ruim 45% consumenten spreekt dit aan in 2015; </li></ul><ul><li>Mobiel bestellen in fysieke winkel : circa 1/3 e consumenten geeft aan deze vorm van winkelen te overwegen in 2015. </li></ul><ul><li>Wat betekent dit voor betaalvormen? </li></ul>
 16. 16. Cross channel Retail: achteraf betalen M-commerce: achteraf betalen via smartphone en tablet E-commerce: achteraf betalen via internet Achteraf betalen in de fysieke winkel via tablet of zuil Online achteraf betalen via call center
 17. 17. Achteraf betalen via AfterPay voor de smartphone
 18. 18. Samenvatting
 19. 19. Wat levert achteraf betalen u op? <ul><li>Aanbieden van gewaardeerde betaalmethode; </li></ul><ul><li>Bereik (nieuwe) klantgroep die om uiteenlopende motieven voorkeur heeft voor achteraf betalen; </li></ul><ul><li>Extra marketing en sales mogelijkheden rond het concept achteraf betalen; </li></ul><ul><li>Omzetstijging (tot wel 20%); </li></ul><ul><li>Klantbehoud in toenemend concurrerend online speelveld; </li></ul><ul><li>Cross-channel retail- en achteraf betaalmogelijkheden; </li></ul><ul><li>Loyalty mogelijkheden. </li></ul>
 20. 20. Vragen?

×