Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Procediment nous socis - 2018

147 views

Published on

Com fer-se soci/sòcia del rocòdrom - 2018

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Procediment nous socis - 2018

  1. 1. Per ser soci del rocòdrom heu de fer dos ingressos en comptes diferents però al mateix moment: un per la quota corresponent als mesos que vulgueu fer ús del roco i l'altre de 10 € en concepte de quota anual de soci de l'AECM (5 € per als menors o igual a 16 anys). AQUEST PROCEDIMENT ÉS PELS NOUS SOCIS I TAMBÉ PER TOTS ELS MENORS DE 16 ANYS, HAGIN SIGUT O NO SOCIS DEL ROCÒDROM DURANT EL 2016 O 2017. 1. Aneu a l'AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT COMARCAL DEL PRIORAT i feu l'ingrés de 10 € (o 5 € per als menors) de la quota anual de soci de l'AECM a la llibreta de l'AECM: 5520003083-5. Demaneu doble còpia d'haver fet l'abonament. Al concepte, feu constar el vostre nom. Si no voleu anar al Sindicat, també podeu fer l’abonament mitjançant transferència al número de compte de l'AECM: 2100 1856 05 0200141006. 2. Al mateix lloc (AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT COMARCAL DEL PRIORAT), feu l'ingrés de la quota del rocòdrom que hagueu escollit, a la llibreta de la secció d'escalada: 5520003081-2. Demaneu també doble còpia d’haver fet l’abonament. Al concepte, feu constar el vostre nom. 3. Amb els dos rebuts poseu-vos en contacte amb la TALI (678032472), la LAURA (609767580) o la MARIONA (600339326). En aquest moment us donaran el paper que haureu d’entregar a l’Ajuntament perquè us proporcionin el braçalet que us permetrà l’entrada a les instal·lacions. Els pares o tutors legals dels menors de 16 anys, quan es posin en contacte amb la Tali, la Laura o la Mariona, caldrà que omplin i signin el full de compromís i/o autorització per a menors de 16 anys*. 4. Amb el paper que us hem donat, passeu per les oficines de l'Ajuntament a sol·licitar el braçalet, que us hauran d’activar. En el moment de l'entrega del braçalet, haureu d'abonar 12 € en concepte de «fiança». Nota: Si algú ja és soci del pavelló i ja té un braçalet, només l'haurà d'activar per l'accés al rocòdrom (*) MOLT IMPORTANT ! - ELS MENORS AMB EDATS COMPRESES ENTRE ELS 14 I 16 ANYS TENEN DRET A BRAÇALET D'ACCÉS, PERÒ NECESSITEN UNA AUTORITZACIÓ DELS PARES PER PODER FER ÚS DEL ROCÒDROM SENSE SUPERVISIÓ D'UN ADULT. AQUESTA AUTORITZACIÓ L'HAURAN D'HAVER SIGNAT ABANS D'ANAR A L'AJUNTAMENT. - ELS MENORS DE 13 ANYS NO TENEN DRET A BRAÇALET D’ACCÉS I, PER TANT, NO PODEN FER ÚS DEL ROCÒDROM SENSE LA SUPERVISIÓ D'UN MAJOR D'EDAT RESPONSABLE. ELS PARES HAURAN D’HAVER SIGNAT UN COMPROMÍS DE "BON ÚS". www.aecm.cat C/ Comte de Rius, 10, 2n · 43360 Cornudella de Montsant Telf. 977821455 · 649702396 · e-mail: excursionistes.cornudella@gmail.com Secció d'Escalada COM FER-SE SOCI DEL ROCÒDROM Temporada 2018 R

×