Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formulari inscripció aecm 2018

210 views

Published on

Formulari per realitzar la inscripció a l'Associació Excursionista de Cornudella de Montsant

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Formulari inscripció aecm 2018

  1. 1. www.aecm.cat C/ Comte de Rius, 10. 2n · 43360 Cornudella de Montsant Tel. 977821455 · 649702396 · e-mail: excursionistes.cornudella@gmail.com ____________________FULL D’ALTA DE SOCI - TEMPORADA 2018 NOM I COGNOMS: ......................................................................................................................................... NIF: ................................... DATA DE NAIXEMENT: ...................................................................................... TELÈFON: ........................ EMAIL: ................................................................................................................. ADREÇA: ........................................................................................................................................................ CODI POSTAL I POBLACIÓ: ......................................................................................................................... QUOTA ANUAL (de l'1 de gener del 2018 al 31 de desembre del 2018): ADULTS = 10 € ≤ 16 ANYS = 5 € - Desitges carnet federatiu? SI NO - En cas afirmatiu, indica la modalitat i l'import ingressat: .............................................................................................. Cal ingressar la quota anual de soci + l’import corresponent al carnet federatiu 2018 al número de compte de l’AECM (La Caixa) 2100 1856 05 0200141006 o a la llibreta d'estalvi núm. 5520003083-5 de l'Agrícola i Secció de Crèdit Comarcal del Priorat (Plaça de la Vila - Cornudella de Montsant). - Desitges utilitzar les instal·lacions del rocòdrom? SI NO - En cas afirmatiu, marca la modalitat i l'import ingressat: MODALITAT ANUAL ADULTS ≤ 16 ANYS GENER (de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre del 2018) 120€ 60€ FEBRER (de l'1 de febrer de 2018 al 31 de desembre del 2018) 110€ 60€ MARÇ (de l'1 de març del 2018 al 31 de desembre del 2018) 100€ 50€ ABRIL (de l'1 d'abril del 2018 al 31 de desembre del 2018) 90€ 50€ MAIG (de l'1 de maig del 2018 al 31 de desembre del 2018) 80€ 40€ JUNY (de l'1 de juny del 2018 al 31 de desembre del 2018) 70€ 40€ JULIOL (de l'1 de juliol del 2018 al 31 de desembre del 2018) 60€ 30€ AGOST (de l'1 d'agost del 2018 al 31 de desembre del 2018) 50€ 30€ SETEMBRE (de l'1 de setembre del 2018 al 31 de desembre del 2018) 40€ 20€ OCTUBRE (de l'1 d'octubre del 2018 al 31 de desembre del 2018) 30€ 20€ NOVEMBRE (de l'1 de novembre del 2018 al 31 de desembre del 2018) 20€ 10€ DESEMBRE (de l'1 de desembre del 2018 al 31 de desembre del 2018) 10€ 10€ MODALITAT SEMESTRAL (només tramitable durant els mesos de gener, febrer i març de 2018) ADULTS ≤ 16 ANYS Des del moment de pagament fins el 30 de juny del 2018 70€ 35€ MODALITAT 3 MESOS ADULTS ≤ 16 ANYS 40€ 20€ MODALITAT 1 MES ADULTS ≤ 16 ANYS 20€ 10€ Cal ingressar l’import del rocòdrom a la llibreta d'estalvi de la secció d'escalada núm. 5520003081-2 de l'Agrícola i Secció de Crèdit Comarcal del Priorat (Plaça de la Vila - Cornudella de Montsant).

×