Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud computing vergt nieuwe servicecontracten

201 views

Published on

Met de komst van cloud computing verandert het hele ict-landschap. Hardware en software met eventuele licenties worden niet meer aan de eindverbruiker verkocht en kosten worden afgerekend via een dienstenmodel.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×