Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Databanken op overheidsinformatie

261 views

Published on

De publieke sector brengt informatie voort die ook voor (commercieel) hergebruik interessant kan zijn. De Wet openbaarheid bestuur (de Wob) laat ruimte om bij verstrekking aan derden ten behoeve van hergebruik voorwaarden te stellen en een vergoeding in rekening te brengen. In de praktijk blijkt de wijze waarop bestuursorganen (wisselend) met die mogelijkheid omgaan een heet hangijzer.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×