Tijd van jagers en boeren        ? – 3000 v. Chr.        PrehistorieKenmerkende aspecten1.  De levenswijze...
Tijd van Grieken en Romeinen       3000 v. Chr. – 500 na Chr.       OudheidKenmerkende aspecten4. De ontwikkel...
Tijd van ridders en monniken       500 - 1000       Vroege MiddeleeuwenKenmerkende aspecten9. De verspreiding ...
Tijd van steden en staten       1000 - 1500       Hoge en late MiddeleeuwenKenmerkende aspecten13. De opkoms...
Tijd van ontdekkers en      hervormers      1500 - 1600      RenaissanceKenmerkende aspecten18. Het begi...
Tijd van regenten en vorsten      1600 - 1700      Gouden EeuwKenmerkende aspecten23. Het streven van vorsten na...
Tijd van pruiken en revoluties      1700 - 1800      eeuw van VerlichtingKenmerkende aspecten27. Rationeel opt...
Tijd van burgers en stoommachines      1800 - 1900      IndustrialisatietijdKenmerkende aspecten31. De industr...
Tijd van wereldoorlogen       1900 - 1950       Eerste helft 20ste eeuwKenmerkende aspecten37. De rol van mode...
Tijd van televisie en computer       1950 - nu       Tweede helft 20ste eeuwKenmerkende aspecten45. De verdeli...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0b tien tijdvakken en kenmerkende aspecten

3,627 views

Published on

 • Be the first to comment

0b tien tijdvakken en kenmerkende aspecten

 1. 1. Tijd van jagers en boeren ? – 3000 v. Chr. PrehistorieKenmerkende aspecten1. De levenswijze van jager-verzamelaars. Begrippen2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. Agrarisch3. Het ontstaan van de eerste stedelijke Cultuur gemeenschappen. Jager-verzamelaars Landbouwsamenleving Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een ontwikkeling of een verschijnsel en dit voor voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 2. 2. Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. – 500 na Chr. OudheidKenmerkende aspecten4. De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse Begrippen stadstaat. Burgerschap Christendom5. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse Imperium cultuur. Jodendom6. De groei van het Romeinse Imperium, waardoor de Klassiek Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. Monotheïsme Politiek7. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en Stadstaat de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa. Wetenschap8. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstisch godsdiensten. Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 3. 3. Tijd van ridders en monniken 500 - 1000 Vroege MiddeleeuwenKenmerkende aspecten9. De verspreiding van het christendom in geheel Europa. Begrippen10. Het ontstaan en de verspreiding van de Islam. Agrarisch-urbaan11. De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van Autarkie de agrarisch-urbane cultuur door een Feodalisme zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd Hofstelsel via hofstelsel en horigheid. Horigheid Islam12. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het Zelfvoorzienend bestuur. Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 4. 4. Tijd van steden en staten 1000 - 1500 Hoge en late MiddeleeuwenKenmerkende aspecten13. De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane Begrippen samenleving. Ambacht Centralisatie14. De opkomst van de stedelijke burgerij en de Expansie toenemende zelfstandigheid van steden. Geestelijkheid15. Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of Handel de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het Kruistochten primaat behoorde te hebben. Staatsvorming Wereldlijk16. De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten.17. Het begin van staatsvorming en centralisatie Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 5. 5. Tijd van ontdekkers en hervormers 1500 - 1600 RenaissanceKenmerkende aspecten18. Het begin van de Europese expansie. Begrippen19. Het veranderde mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe Erfgoed wetenschappelijke belangstelling. Katholicisme20. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de Protestantisme klassieke Oudheid. Reformatie21. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Renaissance22. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de wereldbeeld stichting van een Nederlandse staat. Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 6. 6. Tijd van regenten en vorsten 1600 - 1700 Gouden EeuwKenmerkende aspecten23. Het streven van vorsten naar absolute macht. Begrippen24. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Absolutisme Nederlandse Republiek. Economie25. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme Handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Kapitalisme26. De wetenschappelijke revolutie. Wereldeconomie Wetenschappelijke revolutie Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 7. 7. Tijd van pruiken en revoluties 1700 - 1800 eeuw van VerlichtingKenmerkende aspecten27. Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’dat werd toegepast op Begrippen alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, Abolutionisme economie en sociale verhoudingen. Ancien régime Democratische revolutie28. Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het Grondrechten vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven. Grondwet (verlicht absolutisme) Plantagekolonie29. Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm Rationalisme van plantagekolonies en de daarmee verbonden Sociale verhoudingen transatlantische slavenhandel en de opkomst van het Staatsburgerschap abolutionisme. Transatlantische slavenhandel Verlicht absolutisme30. De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg Verlicht denken, verlichting discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap. Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 8. 8. Tijd van burgers en stoommachines 1800 - 1900 IndustrialisatietijdKenmerkende aspecten31. De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde Begrippen voor een industriële samenleving. Confessionalisme Democratisering32. Discussies over de ‘sociale kwestie’. Emancipatiebewegingen33. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de Feminisme industrialisatie. Imperialisme Industriële revolutie34. De opkomst van emancipatiebewegingen. Industriële samenleving35. Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds Liberalisme meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. Moderne imperialisme Nationalisme36. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: Politieke stroming liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en Sociale kwestie feminisme. socialisme Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 9. 9. Tijd van wereldoorlogen 1900 - 1950 Eerste helft 20ste eeuwKenmerkende aspecten37. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie. Begrippen Antisemitisme Racisme38. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme. Bezetting Totalitarisme Communicatiemiddelen Wereldoorlog39. De crisis van het wereldkapitalisme. Communisme40. Het voeren van twee wereldoorlogen. Crisis41. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de Discriminatie joden. Fascisme42. De Duitse bezetting van Nederland. Genocide Ideologie43. Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door Massaorganisatie massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering. Massavernietigingswapens Nationaal-socialisme44. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme. Propaganda Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.
 10. 10. Tijd van televisie en computer 1950 - nu Tweede helft 20ste eeuwKenmerkende aspecten45. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een Begrippen atoomoorlog. Atoomoorlog46. De dekolonisatie die een eind maakte aan de westers hegemonie in de Blokvorming wereld. Dekolonisatie Hegemonie47. De eenwording van Europa. Multiculturele samenleving48. De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de Overheersing twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele Pluriforme samenleving veranderingsprocessen. Sociaal-culturele verandering49. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen. wapenwedloop Exameneis: Je kunt een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, een ontwikkeling, een verschijnsel of een handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken.

×