Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt ruïne van teylingen openbaar

340 views

Published on

Nieuwe kansen voor de Ruine van Teylingen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppt ruïne van teylingen openbaar

 1. 1. RUÏNE VAN TEYLINGENMiddeleeuws fundament vandeBollenstreekMiddeleeuws fundament vandeBollenstreek
 2. 2. AANLEIDING &OPDRACHT• Het Rijkheeft besloten bepaalde rijksmonumenten af te stotenHet Rijkheeft besloten bepaalde rijksmonumenten af te stoten• In de provincie Zuid-Holland is de Ruïne van Teylingen een van dieIn de provincie Zuid-Holland is de Ruïne van Teylingen een van diemonumentenmonumenten• Provincie Zuid-Holland heeft beheersubsidie per1-1-2013 beëindigd,Provincie Zuid-Holland heeft beheersubsidie per1-1-2013 beëindigd,waarna Kastelenstichting Holland en Zeeland genoodzaakt was zichwaarna Kastelenstichting Holland en Zeeland genoodzaakt was zichterug te trekken.terug te trekken.• Onderzoekde huidige situatie van de Ruïne van Teylingen en maakeenOnderzoekde huidige situatie van de Ruïne van Teylingen en maakeenconcept voorstel hoe de drie stichtingen dit object zouden kunnenconcept voorstel hoe de drie stichtingen dit object zouden kunnenbeheren/exploiterenbeheren/exploiteren
 3. 3. DOELSTELLING• Behoud Ruïne van TeylingenBehoud Ruïne van Teylingen• Kostenneutraal beheerKostenneutraal beheer• Beleving voorpubliekvergrotenBeleving voorpubliekvergroten• Integrale locatieontwikkeling op langere termijnIntegrale locatieontwikkeling op langere termijn
 4. 4. WAARDEN EN PROPOSITIES• Icoon voorde gemeente Teylingen en de hele BollenstreekIcoon voorde gemeente Teylingen en de hele Bollenstreek• Een van weinige Middeleeuwse kastelen in Zuid-HollandEen van weinige Middeleeuwse kastelen in Zuid-Holland• Laatste woonstee van gravin Jacoba van BeierenLaatste woonstee van gravin Jacoba van Beieren• Fysieken zichtbaaraanwezig in het landschapFysieken zichtbaaraanwezig in het landschap• Jaarrond recreatieve kans voorde Bollenstreek,Jaarrond recreatieve kans voorde Bollenstreek,ookbuiten het bloeiseizoenookbuiten het bloeiseizoen• Symbool samenwerking:Symbool samenwerking:Erfgoed, Landschap & NatuurErfgoed, Landschap & Natuur
 5. 5. BEWAREN,BEZIELEN,BETALEN• Binden: met vrijwilligers, lokale ondernemers, toeristenBinden: met vrijwilligers, lokale ondernemers, toeristenen beschermersen beschermers• Bewaren: conserveren van Middeleeuws fundament metBewaren: conserveren van Middeleeuws fundament metoer-oer-Hollandse geschiedenisHollandse geschiedenis• Bezielen: tot leven brengen van de geschiedenis metBezielen: tot leven brengen van de geschiedenis metinnovatieve middeleninnovatieve middelen• Betalen: bezoekers, zakelijke markt, evenementen (nu 7000Betalen: bezoekers, zakelijke markt, evenementen (nu 7000bezoekers perjaar)bezoekers perjaar)
 6. 6. GESCHIEDENIS ENEDUCATIEKennis, informatie, beleving
 7. 7. CULTUUR, LANDSCHAP &NATUURHerstel en integratie met omgeving
 8. 8. EVENEMENTENBeleving, recreatie, inkomsten
 9. 9. GEZAMENLIJKE AANPAK• Zuid-Hollands Landschap• Erfgoedhuis Zuid-Holland• Landschapsbeheer Zuid-Holland
 10. 10. MEERWAARDESAMENWERKING• Unieke combinatie Landschap & ErfgoedUnieke combinatie Landschap & Erfgoed• In staat omlinkmet omgeving te versterkenIn staat omlinkmet omgeving te versterken• Netwerkin de regio en op provinciaal niveauNetwerkin de regio en op provinciaal niveau• Draagkracht via Beschermers in de regioDraagkracht via Beschermers in de regio• Ervaring met vrijwilligers en lokaleErvaring met vrijwilligers en lokaleorganisatiesorganisaties• Kennis en expertise monumenten, educatieKennis en expertise monumenten, educatie• Ingangen voorexterne financiering en fondsenIngangen voorexterne financiering en fondsen
 11. 11. Uitwerking doelstelling• Verruiming openstelling• Opzetten en instandhouden vrijwilligersgroep• Inkomsten genereren• Activiteiten & evenementen• Upgraden van de directe omgeving
 12. 12. UPGRADENVOORZIENINGENBeleving, recreatie, inkomsten
 13. 13. Activiteiten & evenementen• Ontwikkelen en realiseren permanente audiovisuele3Dshow/presentatie• Externe organisatie voorregelmatige toevoerzakelijke markt• Grotere evenementen; muziek, theater, film, spektakels etc.• Inkomsten genereren voorbeheeren onderhoud
 14. 14. FINANCIEELBezoekers, evenementen, activiteiten, markt€ Betalende bezoekers; merchandiseBetalende bezoekers; merchandise (nu 7000 bezoekers perjaar)(nu 7000 bezoekers perjaar)€ Samenwerking lokale partnersSamenwerking lokale partners€ Zakelijke markt, excursies/vergaderingen/hospitalityZakelijke markt, excursies/vergaderingen/hospitality€ EvenementenEvenementen€ BRIM-subsidie, rijksbijdrage onderhoudBRIM-subsidie, rijksbijdrage onderhoud€ Provinciale erfgoedlijn; projectenProvinciale erfgoedlijn; projecten
 15. 15. LANGELANGETERMIJNTERMIJN
 16. 16. Deelprojecten langeretermijn• Verplaatsen entreegebouw• Oorspronkelijke grachten en overige fundamenten blootleggen (ensembleherstellen)• Ontwikkeling kaasschuuren woning (expo Jacoba van Beieren, bollencultuur)• Vestiging permanente horecavoorziening voorbezoekers• Aanpassen toegangsroute en infrastructuur• Herbestemming donjon: uitzichtpunt, vergaderruimte,•Samenhang met totale gebiedsontwikkeling Roodemolenpolder(Gem.Teylingen)
 17. 17. VERVOLG• Bespreking met wethoudergemeente TeylingenBespreking met wethoudergemeente Teylingen• Bespreking met Provincie Zuid-HollandBespreking met Provincie Zuid-Holland• Contacten onderhouden NMOContacten onderhouden NMO• Contacten onderhouden potentiële partnersContacten onderhouden potentiële partners• Directeuren besluiten tot vervolgopdrachtDirecteuren besluiten tot vervolgopdracht
 18. 18. EEN MOOIE TOEKOMST IN HETVERSCHIET

×