Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yearly scheme of work year three 2013

80,312 views

Published on

 • Heeft u problemen met onbetaalde rekeningen en weet u niet welke kant u op moet of waar u heen moet? Hoe zit het met het vinden van een gerenommeerd schuldenconsolidatiebedrijf dat u kan helpen bij het verminderen van de maandelijkse afbetaling, zodat u betaalbare terugbetalingsopties hebt en ruimte om te ademen aan het einde van de maand en rekeningen moeten worden betaald? Private Trust lening is het antwoord. Verlaag uw betalingen om uw maandelijkse uitgaven te verlichten. E-mail [privatetrustloan@consultant.com]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Yearly scheme of work year three 2013

 1. 1. YEARLY SCHEME OF WORK ENGLISH LANGUAGE YEAR 3 (KSSR)WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Learning and speaking B1 DL1 E1 EE: Thinking 1,2,3 World of schooling, pupils will be able to 1.1.1 Able to speak with the correct Able to do any of the skills, contextual Self pronounce words and speak word stress. following: learning, values 2 Jan - confidently with the correct 1.1.4 Able to talk about a stimulus with (a)recite rhymes and citizenship, 18 Jan Unit 1 stress, rhythm and intonation. guidance. (b) sing songs Multiple Things I Do 1.2.1 Able to participate in daily (c) tongue intelligences, 1.2 By the end of the 6-year primary conversations: twisters Creativity and schooling, pupils will be able to (e) talk about oneself (d) sing in groups innovation. listen and respond appropriately in formal and informal situations for a Reading B1 DB1 E1 variety of purposes. 2.2.2 Able to read and understand Able to group words phrases and sentences in linear and according to word 2.2 By the end of the 6-year primary non-linear texts. categories. schooling, pupils will be able to 2.2.3 Able to read and understand simple demonstrate understanding of a and compound sentences. B1 DB2 E1 variety of linear and non-linear 2.2.4 Able to read and understand a Able to read and identify texts in the form of print and paragraph with simple a compound : non-print materials using a range sentences. (a) common nouns of strategies to construct meaning. (b) proper nouns Writing (c) singular nouns 3.1 By the end of the 6-year primary 3.1.1 Able to write in neat legible print (d) plural nouns schooling, pupils will be able to form with correct spelling: letters and words in neat legible print (a) phrases including cursive 3.2.1 Able to complete : writing. (a) linear texts 3.2.2 Able to write with guidance: 3.2 By the end of the 6 year primary (a) simple sentences schooling, pupils will be able to write using appropriate language, Language Art form and style for a range of 4.1.2 Able to sing action songs, recite jazz purposes. chants and poems with correct 4.1 By the end of the 6-year primary pronunciation, rhythm an intonation. schooling, pupils will be able to 4.3.2 Able to perform with guidance basedKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 1
 2. 2. enjoy and appreciate rhymes, on: poems and songs, through (b) Poems performance. Grammar 4.3 By the end of the 6-year primary 5.1.1 Able to use nouns correctly and schooling, pupils will be able to appropriately: plan, organize and produce (a) common nouns creative works for enjoyment (b) proper nouns 5.1 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to use different word classes correctly and appropriately.WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6- year primary Listening and Speaking B2 DL1 E1 4,5 World of schooling, pupils will be able to 1.1.4 Able to talk about a stimulus with Able to participate in the EE: Contextual knowledge pronounce words and speak guidance. following learning,21 Jan – confidently with the correct stress, 1.2.1 Able to participate in daily conversation : Thinking skills, 1 Feb. Unit 2 rhythm and intonation. conversations: ( a ) talk about oneself Being (e)talk about oneself ( b ) introduce family Healthy 1.2 By the end of the 6-year primary 1.3.1 Able to listen to and demonstrate members and friends schooling, pupils will be able to understanding of oral texts by: listen and respond appropriately in (a) asking simple Wh-Questions. B1 DT1 E1 formal and informal situations for a (b) answering simple Wh-Questions. Able to form numerals variety of purposes. and letters of words Writing using correct 1.3 By the end of the 6-year primary 2.2.1 Able to apply word attack skills by: penmanship: schooling, pupils will be able to (b) identifying words similar a ) phrases understand and respond to oral in meaning b ) simple sentences texts in a variety of contexts. 2.3.1 Able to read for information and c ) numeral forms enjoyment with guidance: d ) word forms 2.2 By the end of the 6-year (b) non-fiction primary schooling, pupils will be able to demonstrate understanding Reading of a variety of linear and non-linear 3.2.2 Able to write with guidance: texts in the form of print and non- (a) simple sentences print materials using a range of (b) compound sentences strategies to construct meaning. 3.2.3 Able to punctuate correctly:KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 2
 3. 3. 2.3 By the end of the 6-year primary (b) comma schooling, pupils will be able to read 3.3.1 Able to create simple texts using a variety independently for information and of media with guidance : enjoyment. (b) linear text 3.2 By the end of the 6 year primary Language Art schooling, pupils will be able to 4.3.2 Able to perform with guidance write using appropriate language, based on: form and style for a range of (a) jazz chants purposes. (b) poems (c) action songs 3.3 By the end of the 6-year primary (d) stories schooling, pupils will be able to (e) write and present ideas through Grammar a variety of media using 5.1.1 Able to use nouns correctly and appropriate language, form and appropriately: style. (c) singular nouns 4.3 By the end of the 6-year primary (d) plural nouns schooling, pupils will be able to plan, organise and produce creative works for enjoyment. 5.1 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to use different word classes correctly and appropriately.WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6- year primary Listening and Speaking 6, 7 World of schooling, pupils will be able to 1.1.1 Able to speak with the correct word B2 DL2 E1 EE: Values and self pronounce words and speak stress. Able to ask and answer citizenship,4 Feb – confidently with the correct stress, 1.1.4 Able to talk about a stimulus with correctly using: Multiple15 Feb Unit 3 rhythm and intonation. guidance. (a) personal, intelligences, My cousins, 1.2.1 Able to participate in daily conversations: (b) demonstrative and My Neighbour 1.2 By the end of the 6-year primary (f) introduce family members and (c) possessive schooling, pupils will be able to friends. pronouns listen and respond appropriately in 1.3.1 Able to listen to and demonstrate formal and informal situations for a understanding of oral texts by: variety of purposes. (c) giving True/False replies. B2 DB1 E1KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 3
 4. 4. 1.3 By the end of the 6- year primary Reading Able to match words with schooling, pupils will be able to 2.2.2 Able to read and understand phrases words of understand and respond to oral and sentences in linear and non- (a) similar meaning texts in a variety of contexts. linear texts. (b) opposite meaning 2.2.3 Able to read and understand simple 2.2 By the end of the 6-year primary and compound sentences. B1 DL2 E1 schooling, pupils will be able to 2.3.1 Able to read for information and Able to do any of the demonstrate understanding of a enjoyment with guidance: following variety of linear and non-linear (a) fiction (a) jazz chants texts in the form of print and non- (b) action songs print materials using a range of Writing (c) tongue twisters strategies to construct meaning. 3.3.1 Able to create simple texts using a variety of media with guidance : 2.3 By the end of the 6-year primary (b) linear schooling, pupils will be able to read independently for information Language Art and enjoyment. 4.1.1 Able to enjoy action songs, jazz chants and poems through non- 3.3 By the end of the 6-year primary verbal response. schooling, pupils will be able to 4.3.2 Able to perform with guidance write and present ideas through based on: a variety of media using (b) poems appropriate language, form and (c) action songs style. Grammar 4.1 By the end of the 6-year primary 5.1.2 Able to use pronouns schooling, pupils will be able to correctly and enjoy and appreciate rhymes, appropriately: poems and songs, through (a) personal performance. 4.3 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to plan, organise and produce creative works for enjoyment. 5.1 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to use different word classes correctly and appropriately.KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 4
 5. 5. WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking B2 DT1 E1 EE: Multiple 8,9 World of schooling, pupils will be able to 1.1.2 Able to listen to, say aloud and recite Able to spell correctly. intelligences, knowledge pronounce words and speak rhymes, tongue twisters and sing songs entrepreneurshi18 Feb – confidently with the correct stress, paying attention to B2 DT2 E1 p, 1 Mar Unit 4 rhythm and intonation. pronunciation, rhythm and intonation Able to complete: People 1.2 By the end of the 6-year primary 1.1.3 Able to talk about a stimulus with a) linear texts around me schooling, pupils will be able to guidance. b) non-linear texts listen and respond appropriately in 1.2.1 Able to participate in daily formal and informal situations for a conversations: B3 DB1 E1 variety of purposes. (e)talk about oneself, Able to recognize, read 1.3 By the end of the 6-year primary 1.3.1 Able to listen to and demonstrate and match pictures with schooling, pupils will be able to understanding of oral texts by: phrases and sentences. understand and respond to oral (a) asking simple Wh-Questions. texts in a variety of contexts. (b) answering simple Wh-Questions. B3 DB2 E1 2.2 By the end of the 6-year primary Able to form sentences schooling, pupils will be able to Reading using substitution table. demonstrate understanding of a 2.2.3 Able to read and understand simple variety of linear and non-linear and compound sentences. texts in the form of print and non- 2.2.4 Able to read and understand a print materials using a range of paragraph with simple and strategies to construct meaning. compound sentences. 3.2 By the end of the 6 year primary Writing schooling, pupils will be able to 3.2.1 Able to complete : write using appropriate language, (a) linear texts form and style for a range of 3.2.2 Able to write with guidance: purposes. (c) questions 4.3 By the end of the 6-year primary Language Art schooling, pupils will be able to 4.3.2 Able to perform with guidance based on: plan, organise and produce - action songs creative works for enjoyment. - Grammar 5.1 By the end of the 6-year primary 5.1.2 Able to use pronouns correctly and schooling, pupils will be able to use appropriately: different word classes correctly (b) demonstrative and appropriately.KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 5
 6. 6. WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking B3 DL1 E1 EE: Contextual10,11,12 World of schooling, pupils will be able to 1.1.3 Able to listen to, say aloud and recite Able to participate in the learning, knowledge pronounce words and speak rhymes, tongue twisters and sing following conversation: 4 Mar – confidently with the correct stress, songs paying attention to pronunciation, (a) express good wishes 22 Mar Unit 5 rhythm and intonation. rhythm and intonation. (b) ask for help Having Fun 1.1.4 Able to talk about a stimulus with (c) respond to someone 1.2 By the end of the 6- year primary guidance. asking for help schooling, pupils will be able to 1.2.1 Able to participate in daily (d) offer help listen and respond appropriately in conversations: formal and informal situations for a (a) express good wishes B3 DL2 E1 variety of purposes. (b) ask for help Able to listen to, follow (c) respond to someone asking for help and give instructions and 1.3 By the end of the 6-year primary (d) offer help directions. schooling, pupils will be able to (e) talk about oneself understand and respond to oral (f) introduce family members and friends. B3 DT1 E1 texts in a variety of contexts. 1.3.1 Able to listen to and demonstrate Able to use correctly: understanding of oral texts by: (a) exclamation mark 2.2 By the end of the 6-year primary (a) asking simple Wh-Questions. (b) comma schooling, pupils will be able to (b) answering simple Wh-Questions. demonstrate understanding of a (c) giving True/False replies. B3 DT2 E1 variety of linear and non-linear (d) sequencing with guidance. Able to write sentences texts in the form of print and non- Reading using correct print materials using a range of 2.2.1 Able to apply word attack skills by: penmanship. strategies to construct meaning. (a) grouping words according to word categories. B3 DT3 E1 2.3 By the end of the 6-year primary (b) identifying words similar in meaning Able to complete schooling, pupils will be able to read (d) identifying words opposite in sentences using the independently for information and meaning correct verbs: enjoyment. 2.2.2 Able to read and understand phrases (a) regular verbs and sentences in linear and non- (b) simple present 3.2 By the end of the 6 year primary linear texts. tense schooling, pupils will be able to 2.2.4 Able to read and understand a simple past tense write using appropriate language, paragraph with simple an compound form and style for a range of sentences. purposes. 2.3.1 Able to read for information and enjoyment with guidance: (a) fictionKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 6
 7. 7. 4.3 By the end of the 6-year primary Writing schooling, pupils will be able to 3.2.2 Able to write with guidance: plan, organise and produce (a) simple sentences creative works for enjoyment. (b) compound sentences (c) questions 5.1 By the end of the 6-year primary 3.2.3 Able to punctuate correctly: schooling, pupils will be able to use (a) exclamation mark different word classes correctly Language Art and appropriately. 4.3.1 Able to produce simple creative works with guidance based on: (a) jazz chants (b) poems (c) action songs (d) stories Grammar 5.1.2 Able to use pronouns correctly and appropriately: (c) possessive 23 - 31 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking EE: values and13,14,15 World of schooling, pupils will be able to 1.1.3 Able to listen to, say aloud and recite citizenship, knowledge pronounce words and speak rhymes, tongue twisters and sing Multiple1 April – confidently with the correct stress, songs paying attention to intelligences,19 April Unit 6 rhythm and intonation. pronunciation, rhythm and intonation Information and Pet’s World Comm. 1.2 By the end of the 6-year primary 1.1.4 Able to talk about a stimulus with Technology schooling, pupils will be able to guidance. skills listen and respond appropriately in formal and informal situations for a 1.2.1 Able to participate in daily variety of purposes. conversations: (a) express good wishes 1.3 By the end of the 6- year primary (b) ask for help schooling, pupils will be able to (c) respond to someone asking for help understand and respond to oral (d) offer helpKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 7
 8. 8. texts in a variety of contexts. (e) talk about oneself 2.2 By the end of the 6-year primary (f) introduce family members and friends. schooling, pupils will be able to demonstrate understanding of a 1.3.1 Able to listen to and demonstrate variety of linear and non-linear understanding of oral texts by: texts in the form of print and non- (a) asking simple Wh-Questions. print materials using a range of (b) answering simple Wh-Questions. strategies to construct meaning. (c) giving True/False replies. 2.3 By the end of the 6-year primary (d) sequencing with guidance. schooling, pupils will be able to read independently for information Reading and enjoyment. 2.2.3 Able to read and understand simple and compound sentences. 3.2 By the end of the 6 year primary 2.2.4 Able to read and understand a schooling, pupils will be able to paragraph with simple and write using appropriate language, compound sentences. form and style for a range 2.2.5 Able to apply dictionary skills of purposes. to locate words: (a) entry points. 4.1 By the end of the 6-year primary (b) exit points. schooling, pupils will be able to 2.3.1 Able to read for information enjoy and appreciate rhymes, and enjoyment with poems and songs, through guidance: performance. (b) non-fiction 4.3 By the end of the 6-year primary Writing schooling, pupils will be able to 3.2.2 Able to write with guidance: plan, organise and produce (a) simple sentences creative works for enjoyment. (b) compound sentences (c) questions 5.1 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to use Language Art different word classes correctly 4.1.1 Able to enjoy action songs, jazz and appropriately. chants and poems through non-verbal response. 4.1.2 Able to sing action songs, recite jazz chants and poems with correct pronunciation, rhythm and intonation.KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 8
 9. 9. 4.3.1 Able to produce simple creative works with guidance based on: (e) jazz chants (f) poems (g) action songs (h) stories 4.3.2 Able to perform with guidance based on: (f) jazz chants (g) poems (h) action songs (i) stories Grammar 5.1.3 Able to use verbs correctly and appropriately: (a) regular verbs WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERS DATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking B4 DB2 E1 EE: Thinking16,17,18 World of schooling, pupils will be able to 1.1.4 Able to talk about a stimulus with Complete sentences skills, contextual knowledge pronounce words and speak guidance. using the correct learning, values 22 April – confidently with the correct stress, 1.3.1 Able to listen to and demonstrate conjunctions: and citizenship, 10 May Unit 7 rhythm and intonation. understanding of oral texts by: (a) and Multiple From the (a) asking simple Wh-Questions. (b) or intelligences, Sea 1.3 By the end of the 6-year primary (b) answering simple Wh-Questions. (c) but Creativity and schooling, pupils will be able to innovation understand and respond to oral Reading texts in a variety of contexts. 2.2.2 Able to read and understand phrases B4 DT1 E1 and sentences in linear and non- Able to write sentences 2.2 By the end of the 6-year primary linear texts. using correct schooling, pupils will be able to 2.2.4 Able to read and understand a punctuations from picture demonstrate understanding of a paragraph with simple and compound stimulus. variety of linear and non-linear sentences. texts in the form of print and non- 2.2.5 Able to apply dictionary skill to locate print materials using a range of words: strategies to construct meaning. (a) entry points. KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 9
 10. 10. (b) exit points. 2.3 By the end of the 6-year primary 2.3.1 Able to read for information and schooling, pupils will be able to enjoyment with guidance: read independently for information (b)fiction and enjoyment. Writing 3.1 By the end of the 6-year primary 3.1.1 Able to write in neat legible print schooling, pupils will be able to form with correct spelling: letters and words in neat legible (a) phrases print including cursive writing. (b) simple sentences 3.2.2 Able to write with guidance: 3.2 By the end of the 6 year primary (a) simple sentences schooling, pupils will be able to (b) compound sentences write using appropriate language, (c) question form and style for a range of purposes. Language Art 4.3.1 Able to produce simple creative 4.3 By the end of the 6-year primary works with guidance based on: schooling, pupils will be able to (i) jazz chants plan, organise and produce (j) poems creative works for enjoyment. (k) action songs (l) stories 5.1 By the end of the 6-year primary 4.3.2 Able to perform with guidance schooling, pupils will be able to use based on: different word classes correctly (j) jazz chants and appropriately. (k) poems (l) action songs (m) stories Grammar 5.1.3 Able to use verbs correctly and appropriately: (a) regular verbs (b) simple present tenseKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 10
 11. 11. WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6- year primary Listening and Speaking 19,20 World of schooling, pupils will be able to 1.1.4 Able to talk about a stimulus with B4 DL1 E1 EE: Thinking stories pronounce words and speak guidance Able to give True / False skills, contextual13 May – confidently with the correct stress, replies based on learning, values 24 May Unit 8 rhythm and intonation. Reading (a) characters and (b) and citizenship, It’s Story 2.2 By the end of the 6-year primary 2.2.4 Able to read and understand a place in stories. Multiple Times! schooling, pupils will be able to paragraph with simple and compound intelligences, demonstrate understanding of a sentences B4 DL2 E1 Creativity and variety of linear and non-linear 2.3.1 Able to read for information and Able to do any of the innovation texts in the form of print and non- enjoyment with guidance: following : print materials using a range of (b)fiction (a) sing action songs strategies to construct meaning. (b) recite jazz chants Writing (c) recite poems 2.3 By the end of the 6-year primary 3.1.1 Able to write in neat legible print schooling, pupils will be able to with correct spelling: read independently for information (a) phrases and enjoyment. (b) simple sentences 3.1 By the end of the 6-year primary 3.2.2 Able to write with guidance: schooling, pupils will be able to form (a) simple sentences letters and words in neat legible (b) compound sentences print including cursive writing. (c) question 3.2 By the end of the 6 year primary Language Art schooling, pupils will be able to 4.3.2 Able to perform with guidance write using appropriate language, based on: form and style for a range a) jazz chants of purposes. b) poems 4.3 By the end of the 6-year primary c) action songs schooling, pupils will be able to d) stories plan, organise and produce creative works for enjoyment. Grammar 5.1 By the end of the 6-year primary 5.1.3 Able to use verbs correctly and schooling, pupils will be able to use appropriately: different word classes correctly (a) regular verbs and appropriately. (c) simple past tense 23 - 31 MAC 2013 (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1)KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 11
 12. 12. WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6- year primary Listening and Speaking EE: Thinking21,22,23 World of schooling, pupils will be able to 1.1.4 Able to talk about a stimulus with skills, contextual knowledge pronounce words and speak guidance B4 DL3 E1 learning, values10 June – confidently with the correct stress, 1.2.1 Able to participate in daily conversations: Able to identify locations and citizenship, 28 June Unit 9 rhythm and intonation. (a) express good wishes of objects based on a Multiple The (b) ask for help picture stimulus using: intelligences, Holidays 1.2 By the end of the 6-year primary (c) respond to someone asking for help (a) in Creativity and schooling, pupils will be able to (d) offer help (b) on innovation listen and respond appropriately in (e) talk about oneself (c) under formal and informal situations for a 1.3.1 Able to listen to and demonstrate (d) up variety of purposes. understanding of oral texts by: (e) in front of (a) asking simple Wh-Questions. (f) behind 1.3 By the end of the 6-year primary (b) answering simple Wh-Questions. (g) at schooling, pupils will be able to (c) giving True/False replies. understand and respond to oral (d) sequencing with guidance B4 DB1 E1 texts in a variety of contexts. Able to complete Reading phrases or sentences 2.2 By the end of the 6-year primary 2.2.2 Able to read and understand phrases based on text read. schooling, pupils will be able to and sentences in linear and non- demonstrate understanding of a linear texts. variety of linear and non-linear 2.2.4 Able to read and understand a texts in the form of print and non- paragraph with simple and print materials using a range of compound sentences strategies to construct meaning. Writing 3.1 By the end of the 6-year primary 3.1.1 Able to write in neat legible print schooling, pupils will be able to form with correct spelling: letters and words in neat legible (a) phrases print including cursive writing. (b) simple sentences 3.2.2 Able to write with guidance: 3.2 By the end of the 6 year primary (a) simple sentences schooling, pupils will be able to (b) compound sentences write using appropriate language, (c) questions form and style for a range of purposes. Language Art 4.2.1 Able to respond to:KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 12
 13. 13. (a) characters 4.2 By the end of the 6-year primary (b) place in stories with guidance. schooling pupils will be able to 4.3.1 Able to produce simple creative express personal response to works with guidance based on: literary texts. a) jazz chants b) poems 4.3 By the end of the 6-year primary c) action songs schooling, pupils will be able to d) stories plan, organise and produce creative works for enjoyment. Grammar 5.1.4 Able to use conjunctions correctly 5.1 By the end of the 6-year primary and appropriately: schooling, pupils will be able to use (a) and different word classes correctly (b) or and appropriately. (c) butWEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6- year primary Listening and Speaking B5 DL1 E1 EE: Thinking24,25,26 World of schooling, pupils will be able to 1.1.4 Able to talk about a stimulus with Able to talk about a given skills, contextual knowledge pronounce words and speak guidance. stimulus. learning, values1 July – confidently with the correct stress, 1.3.1 Able to listen to and demonstrate and citizenship,19 July Unit 10 rhythm and intonation. understanding of oral texts by: B5 DL2 E1 Multiple A Ride in (a) asking simple Wh- Questions. Able to ask and answer intelligences, the Safari 1.3 By the end of the 6-year primary (b) answering simple Wh-Questions. simple Wh-questions. Creativity and Park schooling, pupils will be able to innovation understand and respond to oral Reading texts in a variety of contexts. 2.2.3 Able to read and understand simple and compound sentences. 2.2 By the end of the 6-year primary 2.3.1 Able to read for information and schooling, pupils will be able to enjoyment with guidance: demonstrate understanding of a (a) fiction variety of linear and non-linear (b) non- fiction texts in the form of print and non- print materials using a range of strategies to construct meaning. Writing 3.3.1 Able to create simple texts using a variety 2.3 By the end of the 6-year primary of media with guidance : schooling, pupils will be able to read (a) non-linear independently for information and (b) linearKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 13
 14. 14. enjoyment. 3.3 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to Language Art write and present ideas through 4.3.2 Able to perform with guidance a variety of media using based on: appropriate language, form and a) jazz chants style. b) poems c) action songs 4.3 By the end of the 6-year primary d) stories schooling, pupils will be able to Grammar plan, organise and produce 5.1.5 Able to use prepositions creative works for enjoyment. correctly and appropriately: 5.1 By the end of the 6-year primary (a) in schooling, pupils will be able to use (c) under different word classes correctly (e) in front of and appropriately. (f) behindWEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6- year primary Listening and Speaking B5 DL2 E2 EE: Thinking 27,28 World of schooling, pupils will be able to 1.1.1 Able to speak with the correct word Able to perform or recite skills, contextual knowledge pronounce words and speak stress. any of the following : learning, values22 July – confidently with the correct stress, 1.1.4 Able to talk about a stimulus with (a) jazz chants and citizenship, 9 Aug. Unit 11 rhythm and intonation. guidance. (b) action songs Multiple In School… 1.2.1 Able to participate in daily (c) poems or intelligences, 1.2 By the end of the 6-year primary conversations: (d) tell stories Creativity and schooling, pupils will be able to (g) express good wishes innovation listen and respond (h) ask for help appropriately in formal and informal (i) respond to someone asking for help situations for a variety of purposes. (j) offer help (k) talk about oneself 1.3 By the end of the 6- year primary (l) introduce family members and friends. schooling, pupils will be able to 1.2.2 Able to listen to and follow : understand and respond to oral (a) simple instructions. texts in a variety of contexts. (b) simple directions. 1.2.3 Able to give: 2.2 By the end of the 6-year primary (a) simple instructions in school schooling, pupils will be able to (b) simple directions to places in schoolKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 14
 15. 15. demonstrate understanding of a variety of linear and non-linear texts in the form of print and non- 1.3.1 Able to listen to and demonstrate print materials using a range of understanding of oral texts by: strategies to construct meaning. (a) asking simple Wh-Questions. 3.2 By the end of the 6 year primary (b) answering simple Wh-Questions. schooling, pupils will be able to (c) giving True/False replies. write using appropriate language, (d) sequencing with guidance. form and style for a range of purposes. Reading 2.2.2 Able to read and understand phrases 4.1 By the end of the 6-year primary and sentences in linear and non- schooling, pupils will be able to linear texts. enjoy and appreciate rhymes, 2.2.4 Able to read and understand poems and songs, a paragraph with simple and through performance. compound sentences. 4.3 By the end of the 6-year primary Writing schooling, pupils will be able to 3.2.1 Able to complete : plan, organise and produce (a) linear texts creative works for enjoyment. Language Art 5.1 By the end of the 6-year primary 4.1.1 Able to enjoy action songs, jazz schooling, pupils will be able to use chants and poems through non- different word classes correctly verbal response. and appropriately. 4.3.2 Able to perform with guidance based on: a) jazz chants b) poems c) action songs d) stories Grammar 5.1.5 Able to use prepositions correctly and appropriately: (b) on (d) up (g) atKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 15
 16. 16. 10-18 OGOS 2013 (CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2)WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking B5 DB1 E1 EE: Thinking 29,30 World of schooling, pupils will be able to 1.1.4 Able to talk about a stimulus with Able to read and skills, contextual knowledge pronounce words and speak guidance. comprehend simple texts learning, values19 Aug- confidently with the correct stress, by answering ‘Wh’ and citizenship,30 Aug. Unit 12 rhythm and intonation. 1.2.2 Able to listen to and follow : questions. Multiple Fresh Fruits (a) simple instructions. intelligences, 1.2 By the end of the 6-year primary (b) simple directions. Creativity and schooling, pupils will be able to B5 DT1 E1 innovation listen and respond appropriately in 1.3.1 Able to listen to and demonstrate Able to form questions formal and informal situations for a understanding of oral texts by: based on answers given variety of purposes. (a) asking simple Wh-Questions. (b) answering simple Wh-Questions. 1.3 By the end of the 6-year primary (c) giving True/False replies. schooling, pupils will be able to (d) sequencing with guidance. understand and respond to oral texts in a variety of contexts. Reading 2.2.1 Able to apply word attack skills by: 2.2 By the end of the 6-year primary (a) grouping words according to schooling, pupils will be able to word categories. demonstrate understanding of a (b) identifying words similar in variety of linear and non-linear meaning texts in the form of print and non- (c) identifying words opposite in meaning print materials using a range of strategies to construct meaning. 2.2.2 Able to read and understand phrases and sentences in linear and non- 2.3 By the end of the 6-year primary linear texts. schooling, pupils will be able to read independently for information and 2.3.1 Able to read for information and enjoyment. enjoyment with guidance: (a) fiction 3.1 By the end of the 6-year primary (b) non- fiction schooling, pupils will be able to form letters and words in neat legible Writing print including cursive writing. 3.1.1 Able to write in neat legible printKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 16
 17. 17. 3.2 By the end of the 6 year primary with correct spelling: schooling, pupils will be able to (a) phrases write using appropriate language, (b) simple sentences form and style for a range of purposes. 3.2.2 Able to write with guidance: (a) simple sentences (b) compound sentences 4.1 By the end of the 6-year primary (c) questions schooling, pupils will be able to enjoy and appreciate rhymes, Language Art poems and songs, through 4.1.1 Able to enjoy action songs, jazz performance. chants and poems through non-verbal response. 5.1 By the end of the 6-year primary Grammar schooling, pupils will be able to use 5.1.6 Able to use adjectives correctly and different word classes correctly appropriately: and appropriately. (a) colour (b) shape (c) size (d) opinionWEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking B5 DT2 E1 EE: Thinking 31,32 World of schooling, pupils will be able to 1.1.1 Able to speak with the correct word Able to rearrange words skills, contextual knowledge pronounce words and speak stress. to form learning, values 2 Sept. confidently with the correct stress, 1.3.1 Able to listen to and demonstrate phrases/sentences in the and citizenship, - Unit 13 rhythm and intonation. understanding of oral texts by: correct manner. Multiple13 Sept. I See (a) asking simple Wh-Questions. intelligences, Numbers! 1.3 By the end of the 6-year primary (b) answering simple Wh-Questions. B5 DT3 E1 Creativity and schooling, pupils will be able to Able to list/group words innovation understand and respond to oral Reading given using: texts in a variety of contexts. 2.2.2 Able to read and understand phrases (a) a and sentences in linear and non- (b) an 2.2 By the end of the 6-year primary linear texts. (c) the schooling, pupils will be able to 2.2.4 Able to read and understand a demonstrate understanding of a paragraph with simple and compound variety of linear and non-linear sentences. texts in the form of print and non-KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 17
 18. 18. print materials using a range of Writing strategies to construct meaning. 3.1.1 Able to write in neat legible print with correct spelling: 3.1 By the end of the 6-year primary (a) phrases schooling, pupils will be able to form (b) simple sentences letters and words in neat legible print including cursive writing. 3.1.2 Able to write numerals in neat legible print with correct spelling: 3.2 By the end of the 6 year-primary (a) numeral form schooling, pupils will be able to (b) word form write using appropriate language, 3.2.1 Able to complete : form and style for a range of (a) linear texts purposes. (b) non-linear texts 4.1 By the end of the 6-year primary Language Art schooling, pupils will be able to 4.1.2 Able to sing action songs, recite jazz enjoy and appreciate rhymes, chants and poems with correct poems and songs, through pronunciation, rhythm and intonation. performance. 4.3.2 Able to perform with guidance based on: 4.3 By the end of the 6-year primary a) jazz chants schooling, pupils will be able to b) poems plan, organise and produce c) action songs creative works for enjoyment. d) stories 5.1 By the end of the 6-year primary Grammar schooling, pupils will be able to use 5.1.7 Able to use article correctly and different word classes correctly appropriately: and appropriately. (a) a (b) an (c) theKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 18
 19. 19. WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking B6 DL1 E1 EE: Thinking 33,34 World of schooling, pupils will be able to 1.1.1 Able to speak with the correct word Able to identify the skills, contextual knowledge pronounce words and speak stress. correct sequence of oral learning, values16 Sept – confidently with the correct stress, 1.1.4 Able to talk about a stimulus with texts. and citizenship, 27 Sept Unit 14 rhythm and intonation. guidance Multiple Technology 1.3.1 Able to listen to and demonstrate intelligences, at Home 1.3 By the end of the 6- year primary understanding of oral texts by: B6 DL2 E1 Creativity and schooling, pupils will be able to (a) asking simple Wh- Questions. Able to produce any innovation understand and respond to oral (b) answering simple Wh-Questions. creative works by texts in a variety of contexts. listening to simple Reading instructions. 2.2 By the end of the 6-year primary 2.2.4 Able to read and understand a schooling, pupils will be able to paragraph with simple and compound demonstrate understanding of a sentences. B6 DB1 E1 variety of linear and non-linear 2.3.1 Able to read for information and Able to transfer texts in the form of print and non- enjoyment with guidance: information from texts. print materials using a range of (a) fiction strategies to construct meaning. (b) non- fiction 2.3 By the end of the 6-year primary Writing schooling, pupils will be able to read 3.2.2 Able to write with guidance: independently for information and (a) simple sentences enjoyment. (b) compound sentences 3.2 By the end of the 6 year primary (c) questions schooling, pupils will be able to write using appropriate language, Language Art form and style for a range 4.1.2 Able to sing action songs recite jazz of purposes. chants and poems with correct pronunciation, rhythm and 4.1 By the end of the 6-year primary intonation. schooling, pupils will be able to 4.3.1 Able to produce simple creative enjoy and appreciate rhymes, works with guidance based on: poems and songs, through a) jazz chants performance. b) poems c) action songs 4.3 By the end of the 6-year primary d) stories schooling, pupils will be able to 4.3.2 Able to perform with guidanceKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 19
 20. 20. plan, organise and produce based on: creative works for enjoyment. (a) jazz chants (b) poems 5.2 By the end of the 6-year primary (c) action songs schooling, pupils will be able to (d) stories construct various sentence types correctly. Grammar 5.2.1 Able to construct declarative sentences correctly.WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking B6 DB2 E1 EE: Thinking 35,36 World of schooling, pupils will be able to 1.1.1 Able to speak with the correct word Able to locate words skills, contextual stories pronounce words and speak stress. using : learning, values30 Sept – confidently with the correct stress, 1.1.2 Able to listen to and enjoy stories. (a) entry points or and citizenship, 11 Oct Unit 15 rhythm and intonation. 1.1.4 Able to talk about a stimulus with (b) exit points Multiple Four guidance intelligences, Friends 1.3 By the end of the 6- year primary 1.3.1 Able to listen to and demonstrate Creativity and schooling, pupils will be able to understanding of oral texts by: B6 DT1 E1 innovation understand and respond to oral (a) asking simple Wh-Questions. Able to create simple texts in a variety of contexts. (b) answering simple Wh-Questions. texts. Reading 2.2 By the end of the 6-year primary 2.2.2 Able to read and understand B6 DT2 E1 schooling, pupils will be able to phrases and sentences in Able to form declarative demonstrate understanding of a linear and non-linear texts. sentences. variety of linear and non-linear 2.2.5 Able to apply dictionary skill to locate texts in the form of print and non- words: print materials using a range of (a) entry points. strategies to construct meaning. (b) exit points. 2.3.1 Able to read for information and 2.3 By the end of the 6-year primary enjoyment with guidance: schooling, pupils will be able to read (a) fiction independently for information and (b) non- fiction enjoyment.KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 20
 21. 21. 3.2 By the end of the 6 year primary Writing schooling, pupils will be able to 3.2.1 Able to complete : write using appropriate language, (a) linear texts form and style for a range (b) non-linear texts of purposes. 3.2.2 Able to write with guidance: (a) simple sentences 4.3 By the end of the 6-year primary (b) compound sentences schooling, pupils will be able to (c) questions plan, organise and produce creative works for enjoyment. Language Art 4.3.2 Able to perform with guidance 5.1 By the end of the 6-year primary based on: schooling, pupils will be able to use (a) jazz chants different word classes correctly (b) poems and appropriately. (c) action songs (d) stories Grammar 5.1.3 Able to use verbs correctly and appropriately: (a) simple past tenseWEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking EE: Thinking 37,38 World of schooling, pupils will be able to 1.1.4 Able to talk about a stimulus with skills, contextual knowledge pronounce words and speak guidance learning, values14 Oct – confidently with the correct stress, 1.2.1 Able to participate in daily and citizenship, 25 Oct Unit 16 rhythm and intonation. conversations: Multiple It’s Concert (a) express good wishes intelligences, Day! 1.2 By the end of the 6-year primary Creativity and schooling, pupils will be able to Reading innovation listen and respond appropriately in 2.2.4 Able to read and understand a formal and informal situations for a paragraph with simple and compound variety of purposes. sentences. 2.3.1 Able to read for information and 2.2 By the end of the 6-year primary enjoyment with guidance: schooling, pupils will be able to (a) fiction demonstrate understanding of a (b) non- fictionKSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 21
 22. 22. variety of linear and non-linear Writing texts in the form of print and non- 3.2.2 Able to write with guidance: print materials using a range of (a) simple sentences strategies to construct meaning. (b) compound sentences (c) questions 2.3 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to read Language Art independently for information and 4.3.2 Able to perform with guidance enjoyment. based on: (a) jazz chants 3.2 By the end of the 6 year primary (b) poems schooling, pupils will be able to (c) action songs write using appropriate language, (d) stories form and style for a range 4.1.2 Able to sing action songs, recite jazz of purposes chants and poems with correct pronunciation, rhythm and 4.1 By the end of the 6-year primary intonation. schooling, pupils will be able to enjoy and appreciate rhymes, Grammar poems and songs, through 5.1.3 Able to use verbs correctly and performance. appropriately: 5.1 By the end of the 6-year primary (b) simple present tense schooling, pupils will be able to use different word classes correctly and appropriately.WEEK/ THEME/ CONTENT STANDARD LEARNING STANDARD EVIDENCE TEACHERSDATE TOPIC NOTE World of 1.1 By the end of the 6-year primary Listening and Speaking EE: Thinking39,40,41 Stories schooling, pupils will be able to 1.1.2 Able to speak with the correct word skills, contextual pronounce words and speak stress. learning, values28 Oct - Unit 17 confidently with the correct stress, 1.1.2 Able to listen to and enjoy stories. and citizenship,15 Nov Fun Time rhythm and intonation. 1.1.5 Able to talk about stimulus with Multiple guidance intelligences, 1.3 By the end of the 6- year primary 1.3.1 Able to listen to and demonstrate Creativity and schooling, pupils will be able to understanding of oral texts by: innovation understand and respond to oral (a) asking simple Wh-Questions. texts in a variety of contexts. (b) answering simple Wh-Questions.KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 22
 23. 23. 2.2 By the end of the 6-year primary Reading schooling, pupils will be able to 2.2.2 Able to read and understand demonstrate understanding of a phrases and sentences in variety of linear and non-linear linear and non-linear texts. texts in the form of print and non- 2.2.5 Able to apply dictionary skill to locate print materials using a range of words: strategies to construct meaning. (a) entry points. (b) exit points. 2.3 By the end of the 6-year primary schooling, pupils will be able to read 2.3.1 Able to read for information and independently for information and enjoyment with guidance: enjoyment. (a) fiction (b) non- fiction 3.2 By the end of the 6 year primary schooling, pupils will be able to Writing write using appropriate language, 3.2.1 Able to complete : form and style for a range (a) linear texts of purposes. (b) non-linear texts 4.3 By the end of the 6-year primary 3.2.2 Able to write with guidance: schooling, pupils will be able to (a) simple sentences plan, organise and produce (b) compound sentences creative works for enjoyment. (c) questions 5.1 By the end of the 6-year primary Language Art schooling, pupils will be able to use 4.3.2 Able to perform with guidance different word classes correctly based on: and appropriately. (e) jazz chants (f) poems (g) action songs (h) stories Grammar 5.1.3 Able to use verbs correctly and appropriately: (c) simple past tense 16 November 2013 – 1 Jan 2014 (CUTI AKHIR TAHUN)KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 23
 24. 24. KSSR ENG YEAR 3/SKTS /2013 24

×