Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MastersGate Ecommerce Summit 2018 - Ako uchopiť biznisplán a financovanie

34 views

Published on

Rasťo Blažej a Andrea Sláviková, SLSP
https://www.mastersgate.com

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MastersGate Ecommerce Summit 2018 - Ako uchopiť biznisplán a financovanie

  1. 1. • • • − − • • • • • • • • • •
  2. 2. • • •
  3. 3. • • • • • • • • •
  4. 4. • • • • • • • • • • • •
  5. 5. • • • • • • • • • • •
  6. 6. • • • • • • Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.

×