Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 15

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Soběstačná, produkční a znalostní města.

 1. 1. 1 Soběstačná, produkční a znalostní města.
 2. 2. Adrián Podskľan a Nadace ZET Adrián Podskľan jako specialista na adaptivní organizace s lokálním ekosystémem zastupuje nadaci ZET prof. Milana Zeleného, která je ustavena za účelem rozvoje národního podnikatelství. www.milanzeleny.com www.adaptivniorganizace.cz www.sites.google.com/site/adrianpodsklan/
 3. 3. 3 Co se dějě? Proč se to dějě? A jak to řešit?
 4. 4. Stagnace a její dopady na život  Nestabilní podnikatelské prostředí.  Jedna krize střídá druhou a Industry 4.0 není revoluce.  Významnou charakteristikou doby je nejistota.  Probíhá celosvětová transformace a metamorfóza.  Stagnace se stala novou normálou na příštích 50 let. 4
 5. 5. 5 Nízká schopnost sloužit veřejnosti . POMALÁ SMRT RYCHLÁ SMRT VysokáNízká Nízká Vysoká PŘEŽITÍ PROSPERITA Účelnost Účinnost / Efekt Poměr všech výstupů ke všem vstupům v % Dělánísprávnýchvěcí–schopnostprodukovat užitekumožňujícívytvořitzákazníka J. A. Baťa – link na projev “Proč letím kolem světa?
 6. 6. 6 SOBĚSTAČNOST a její způsob realizace ŽIVOTNÍ POHODA a její hledání ŽIVITELSTVÍ a její sebeudržitělnost VZDĚLÁVÁNÍ a její systém učení praxí VYLADĚNOST a její triangulace spolupráce Soběstačná, produkční a znalostní města
 7. 7. 7 J. A. Baťa: „Průmyslové město” (1939) (DNES: ZNALOSTNÍ) Zdroj: M. Zelený.
 8. 8. Produkční komplexy podle M. Zeleného Moderní města, nezávislá energeticky i z hlediska výroby potravin, s vlastním vzdělávacím systémem a všemi dalšími potřebami.
 9. 9. Energetická a potravinová soběstačnost?  Fotovoltaika, vodné a větrné elektrárny, bioplyny, LED světla, uhlíkové vlákna, GPS, brownfieldy, RFID sensory, 3D tiskárny, drony.  Transformace odpadu na čisté energie z bioCNG.  Vertikální farmy, systém “Flexibuild”, digitalizace a IoT.  Samodprodukce potravin a energie.  Prodej a redistribuce přebytků.  Lokální ekonomika, e-government a vylaďování pomocí IoT.  Vytváření, obnova a adaptace lokálního podnikatelského ekosystému.
 10. 10. Náš národ a jeho cesta školou Čsl. škola nové doby musí tedy býti škola podnikatelská, živitelská. Škola, která si vytkne za úkol pěstovati, vzdělávati a vychovávati jako nejvyšší hodnost v národě živitele, podnikatele – nebo chcete-li v dosavadních termínech socialistických – kapitalistu, národního a možná i mezinárodního.
 11. 11. Jan A. Baťa: Živitelství Nejkrásnější úděl, který může ruka osudu komukoli na tom našem světě dát, je živitelská cesta, která mu vtiskla živitelství jako úkol svatý i lidský: prací dávat žití, k vyšší metě lidi vést. To bylo vždy třeba dělat – a bude taky navždy. J. A. Baťa – link na projev: Výchova k soběstačnosti a podnikání
 12. 12. Triangulace sítě ZET-NET 12 ZET FOSFA FoU TRITON SAMBA SIC 20/80 VŠO AA OBEC Názvy jsou ilustrativní Rádio ZET Mlejn Media ZET Zdroj: M. Zelený.
 13. 13. Rychlostí myšlenky … 13 Namísto globální logistiky fyzických produktů a objektů, je místní relokalizovaná produkce podpořena toky digitálních informací (software, algorithmy, recepty, programy, methody, atp.) Zdroj: M. Zelený.
 14. 14. 14 Pochopit Přizpůsobit se využít Příležitostí
 15. 15. Kontakt pro více informací 15 Infolinka: 607 698 339 Adrián Podskľan, Nadace ZET E-mail: podsklan@yahoo.com Znalostní služba veřejnosti při rozvoji národního podnikatelství www,milanzeleny.com│www.AdaptivniOrganizace.cz │www.sites.google.com/site/adrianpodsklan/

×