Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Culture Design Canvas AO - Adrian Podskľan AP Solution

20 views

Published on

Expertíza, řešení a management consulting se zaměřením na budování a rozvoj adaptivních organizací

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Culture Design Canvas AO - Adrian Podskľan AP Solution

  1. 1. Expertíza, řešení a management consulting se zaměřením na budování a rozvoj adaptivních organizací ROZHODOVÁNÍ PRIORITY RITUÁLY ZPĚTNÁ VAZBA PSYCHOLOGICKÁ BEZPEČNOSTNORMY & PRAVIDLA CHOVÁNÍ • Principy procesu AOAP Triangle s inspiracemi od ZET Triangle, Keiretsu, Vested a Shaolin • Kultura integrity s etickým kodexem AO - AP, Obchodní etiketa • Podpora Nadace ZET • Zelený a odpovědný přístup Setkání • Konference, diskuse, semináře • Žádné schůzky v době oběda • Přátelská rodinná setkání • Otevřené kanceláře bez separací • Radniční místnosti • Podpora ctností, spoluvytváření a inovace • Týmoví hráči, ne hvězdy; Pravost; Záchrana protestujících; Soběstačnost • Emocionálně inteligentní myšlení Co odměňujeme? Co trestáme? • Podpora neřestí, konzumu • Neetický přístup, nerespektování našich norem • Otevřená a férová komunikace - síť spíše než pyramida • Komunikace tváří v tvář má přednost před e-mailem • 70% spolupracovníků potvrzuje změnu svého chování na základě přijaté zpětné vazby • Kultura integrity s podporou experimentů • Podle dohody • Lídři jednají jako trenéři, nikoli soudci • Výkon s pravidelnou digitální zpětnou vazbou • Zaměření spokojenosti zákazníků • Služba veřejnosti • Lepší život, lepší prostředí, lepší zdraví • Malá vítězství, nízké náklady a tvorba dlouhodobých aktiv Lepší život. Pomáháme lidem řešit problémy, vytvářet hodnoty a zlepšovat přizpůsobivost, připravenost a předvídavost. ÚČEL HODNOTY Svoboda a kreativita - Krása a radost ze života - Spravedlivost a pravdivost - Kvalita - Spolupráce • Aktivizmus • Emoční rozhovory o ukončení • Jít surfovat, Zevnitř ven • Pojďme to udělat samy • Žádné ego, žádné zaměření na prsten • Organická spolupráce • Cesta ke svobodě • Rozhodování probíhá na základě konsensu • Zvažuje se dopad rozhodnutí za 100 let • 3P M. Zelený: 1. Pochopte fenomén 2. Přizpůsobte se okolnostem 3. Využijte nové příležitosti Culture Design Canvas AO - Adrian Podskľan AP Solution

×