Advertisement

5 Teste normativ I7.pptx

Mar. 29, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

5 Teste normativ I7.pptx

 1. NORMATIVE ATENŢIE ! · Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare. · Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe. · Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte. · Nu se admit corecturi. · Nota minimă de admitere – 7
 2. Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă pentru circuite subterane tensiunea foarte joasă de securitate NORMATIVE
 3. NORMATIVE Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă pentru circuite subterane tensiunea foarte joasă de securitate
 4. NORMATIVE Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
 5. NORMATIVE Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
 6. NORMATIVE Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de condiţiile de iluminare naturală natura izolaţiei conductoarelor de alimentare cerinţele luminotehnice
 7. NORMATIVE Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de condiţiile de iluminare naturală natura izolaţiei conductoarelor de alimentare cerinţele luminotehnice
 8. NORMATIVE Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de Destinaţiile încăperilor şi a construcţiei natura izolaţiei conductoarelor de alimentare condiţiile de iluminare naturală
 9. NORMATIVE Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de lumină se face în funcţie de Destinaţiile încăperilor şi a construcţiei natura izolaţiei conductoarelor de alimentare condiţiile de iluminare naturală
 10. NORMATIVE Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată: întotdeauna din două surse de alimentare independente dintr-o singură sursă de alimentare, în anumite cazuri din una sau din două surse, conform opţiunii consumatorului
 11. NORMATIVE Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu trebuie asigurată: întotdeauna din două surse de alimentare independente dintr-o singură sursă de alimentare, în anumite cazuri din una sau din două surse, conform opţiunii consumatorului
 12. NORMATIVE Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 230 V se face: direct din tabloul de distribuţie dintr-un circuit de iluminat normal dintr-un circuit de prize
 13. NORMATIVE Alimentarea transformatorului de sonerie sau soneriei de 230 V se face: direct din tabloul de distribuţie dintr-un circuit de iluminat normal dintr-un circuit de prize
 14. NORMATIVE Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite se admite condiţionat este interzisă
 15. NORMATIVE Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice: se admite se admite condiţionat este interzisă I 7 pct. 5.1.6.12
 16. NORMATIVE Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie: este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului
 17. NORMATIVE Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare normală sau în caz de avarie: este interzisă trebuie evitată este opţiunea proiectantului I 7 pct. 3.0.3.4
 18. NORMATIVE Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens: se admite întotdeauna este total interzisă se admite condiţionat
 19. NORMATIVE Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate să apară condens: se admite întotdeauna este total interzisă se admite condiţionat I 7 pct. 3.0.3.5
 20. NORMATIVE Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
 21. NORMATIVE Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: în circuitele monofazate cu două conductoare, indiferent de secţiunea conductoarelor în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază I 7 Anexa 5.32
 22. NORMATIVE Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază
 23. NORMATIVE Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate ale căror conductoare de fază au secţiunea mai mică sau egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al în circuitele monofazate cu trei conductoare şi în circuitele polifazate indiferent de secţiunea conductoarelor de fază I 7 Anexa 5.32
 24. NORMATIVE Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la oricare dintre borne la borna conectata la partea filetata a duliei
 25. NORMATIVE Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la oricare dintre borne la borna conectata la partea filetata a duliei I 7 pct. 5.4.19
 26. NORMATIVE Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este conductorul PEN Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune conductorul neutru (N)
 27. NORMATIVE Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este conductorul PEN Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune conductorul neutru (N) I 7 - Terminologie
 28. NORMATIVE Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: conductor sau parte conductoare destinată să fie pusă sub tensiune în funcţionare normală Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune conductorul PEN
 29. NORMATIVE ER Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: conductor sau parte conductoare destinată să fie pusă sub tensiune în funcţionare normală Partea conductoare accesibilă a unui echipament electric sau a unui element de construcţie care poate fi atinsă, dar care în mod normal nu este sub tensiune conductorul PEN I 7 - Terminologie
 30. NORMATIVE Conform I 7, parte conductoare accesibilă este: partea izolantă accesibilă a unui element de construcţie care poate fi atinsă, şi care poate ajunge sub tensiune în caz de defect parte conductoare a unui echipament, care poate fi atinsă, şi care nu este în mod normal sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune în cazul unui defect al izolaţiei de bază. elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune
 31. NORMATIVE Conform I 7, parte conductoare accesibilă este: partea izolantă accesibilă a unui element de construcţie care poate fi atinsă, şi care poate ajunge sub tensiune în caz de defect parte conductoare a unui echipament, care poate fi atinsă, şi care nu este în mod normal sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune în cazul unui defect al izolaţiei de bază. elemente conductoare din instalaţie aflate sub tensiune I 7 - Terminologie
 32. NORMATIVE Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu 0,5 m 0, 8 m 1 m
 33. NORMATIVE Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu 0,5 m 0, 8 m 1 m I 7 – pct. 5.3.3.24
 34. NORMATIVE Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna: echipate cu lămpi fluorescente prevăzute cu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor
 35. NORMATIVE Corpurile de iluminat care se instalează în depozite cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie să fie întotdeauna: echipate cu lămpi fluorescente prevăzute cu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor I 7 – pct.5.4.19
 36. NORMATIVE Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu grătar protector dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere legătura la un conductor de protecţie
 37. NORMATIVE Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu grătar protector dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere legătura la un conductor de protecţie I 7 – pct.5.4.20
 38. NORMATIVE Dacă din verificarea la stabilitatea termică la scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara de nul din int. tabloului de distrib. de joasă tensiune se va realiza din: aluminiu cu secţiunea minimă de 100 mm2 aluminiu cu secţiunea minimă de 150 mm2 oţel cu secţiunea minimă de 150 mm2
 39. NORMATIVE Dacă din verificarea la stabilitatea termică la scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara de nul din int. tabloului de distrib. de joasă tensiune se va realiza din: aluminiu cu secţiunea minimă de 100 mm2 aluminiu cu secţiunea minimă de 150 mm2 oţel cu secţiunea minimă de 150 mm2
 40. NORMATIVE Dacă într-un amplasament se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile echipamentelor electrice: nu sunt condiţionate dacă există acceptul beneficiarului se aleg astfel încât să fie satisfăcute condiţiile cele mai dezavantajoase. în spaţiul respectiv nu se pot monta echipamente electrice
 41. NORMATIVE Dacă într-un amplasament se exercită mai multe influenţe externe, caracteristicile echipamentelor electrice: nu sunt condiţionate dacă există acceptul beneficiarului se aleg astfel încât să fie satisfăcute condiţiile cele mai dezavantajoase. în spaţiul respectiv nu se pot monta echipamente electrice
 42. NORMATIVE Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu: toate conductoarele active conductorul neutru toate conductoarele de fază
 43. NORMATIVE Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă obligatoriu: toate conductoarele active conductorul neutru toate conductoarele de fază
 44. NORMATIVE Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator puterii absorbite, care se poate determina în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate criteriilor constructive
 45. NORMATIVE Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator puterii absorbite, care se poate determina în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate criteriilor constructive
 46. NORMATIVE Dimensionarea cond. circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile în regim normal de funcţionare numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire
 47. NORMATIVE Disp. ptr. suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări: peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
 48. NORMATIVE Disp. ptr. suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări: peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat
 49. NORMATIVE Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: în plan vertical în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical
 50. NORMATIVE Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: în plan vertical în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical
 51. NORMATIVE Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de: 0,3 m 0,4 - 0,5 m 1m
 52. NORMATIVE Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de: 0,3 m 0,4 - 0,5 m 1m
 53. NORMATIVE Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă distanţa minima: între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si aparţinând unor faze diferite între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si elementele legate la pământ între partile conductoarelor flexibile sub tensiune si alte părţi sub tensiune sau legate la pământ
 54. NORMATIVE Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă distanţa minima: între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si aparţinând unor faze diferite între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si elementele legate la pământ între partile conductoarelor flexibile sub tensiune si alte părţi sub tensiune sau legate la pământ
 55. NORMATIVE Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la: 0,5 kW 1 kW 2 kW
 56. NORMATIVE Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominală până la: 0,5 kW 1 kW 2 kW
 57. NORMATIVE Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare
 58. NORMATIVE Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare
 59. NORMATIVE Expresia ,,de regulă" folosită într-o reglementare tehnică indică: obligativitatea strictă a respectării prevederii în cauză faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor faptul că respectarea unei astfel de prevederi trebuie justificată întotdeauna în proiect
 60. NORMATIVE Expresia ,,de regulă" folosită într-o reglementare tehnică indică: obligativitatea strictă a respectării prevederii în cauză faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor faptul că respectarea unei astfel de prevederi trebuie justificată întotdeauna în proiect
 61. NORMATIVE Expresia ,,de regulă" folosită într-o reglementare tehnică indică: obligativitatea strictă a respectării prevederii în cauză faptul că prevederea respectivă poate fi aplicată în anumite cazuri faptul că nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie justificată întotdeauna în proiect
 62. NORMATIVE Expresia ,,de regulă" folosită într-o reglementare tehnică indică: obligativitatea strictă a respectării prevederii în cauză faptul că prevederea respectivă poate fi aplicată în anumite cazuri faptul că nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie justificată întotdeauna în proiect
 63. NORMATIVE Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general: nu este obligatoriu să poată fi deconectat individual trebuie să poată fi deconectat uşor, fără utilizarea unei scule trebuie să poată fi deconectat individual
 64. NORMATIVE Fiecare conductor conectat la bara principală de legare la pământ la tabloul general: nu este obligatoriu să poată fi deconectat individual trebuie să poată fi deconectat uşor, fără utilizarea unei scule trebuie să poată fi deconectat individual
 65. NORMATIVE Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă interzisă admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
 66. NORMATIVE Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă interzisă admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm
 67. NORMATIVE În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă: sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 24 V tensiune alternativă sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 12 V tensiune alternativă sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală între 12 V şi 24 V tensiune alternativă
 68. NORMATIVE În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice dacă: sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 24 V tensiune alternativă sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală care nu depăşeşte 12 V tensiune alternativă sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune nominală între 12 V şi 24 V tensiune alternativă
 69. NORMATIVE În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m peste 1,5 m peste 2 m
 70. NORMATIVE În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1m peste 1,5 m peste 2 m
 71. NORMATIVE În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: 3 kW 4 kW 5,5 kW
 72. NORMATIVE În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: 3 kW 4 kW 5,5 kW
 73. NORMATIVE În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
 74. NORMATIVE În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 4 kW 5,5 kW 7,5 kW
 75. NORMATIVE În cazul în care funcționarea în paralel a două sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel se montează indicatoare de securitate reglementările în vigoare nu fac referire la o astfel de situaţie
 76. NORMATIVE În cazul în care funcționarea în paralel a două sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel se montează indicatoare de securitate reglementările în vigoare nu fac referire la o astfel de situaţie
 77. NORMATIVE În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: opţional, se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel sau se montează indicatoare de securitate se montează indicatoare de securitate în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate
 78. NORMATIVE În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau a mai multor surse este interzisă, pentru a se evita această schemă: opţional, se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel sau se montează indicatoare de securitate se montează indicatoare de securitate în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate
 79. NORMATIVE În cazul în care temperatura minimă este sub valorile stabilite de norme, montarea aparatelor înglobate în echipamentul de joasă tensiune : se admite dacă se prevede o încălzire locală nu se admite se admite în cazul în care aparatele au ulei
 80. NORMATIVE În cazul în care temperatura minimă este sub valorile stabilite de norme, montarea aparatelor înglobate în echipamentul de joasă tensiune : se admite dacă se prevede o încălzire locală nu se admite se admite în cazul în care aparatele au ulei
 81. NORMATIVE În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere: cel mult două prize prize după necesităţi cel puţin trei prize
 82. NORMATIVE În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere: cel mult două prize prize după necesităţi cel puţin trei prize
 83. NORMATIVE În conformitate cu prevederile normelor tehnice, montarea unor instalaţii cu tensiuni diferite în aceeaşi încăpere: este recomandată (pentru utilizarea corespunzătoare a spaţiului încăperii) nu este recomandată este admisă în cazul în care exploatarea instalaţiilor electrice se face de către aceeaşi organizaţie
 84. NORMATIVE În conformitate cu prevederile normelor tehnice, montarea unor instalaţii cu tensiuni diferite în aceeaşi încăpere: este recomandată (pentru utilizarea corespunzătoare a spaţiului încăperii) nu este recomandată este admisă în cazul în care exploatarea instalaţiilor electrice se face de către aceeaşi organizaţie
 85. NORMATIVE În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: 1 m 0,5 m 0,3 m
 86. NORMATIVE În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: 1 m 0,5 m 0,3 m
 87. NORMATIVE În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie de tip special (de ex. cu obturatori) trifazate montate aparent
 88. NORMATIVE În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie de tip special (de ex. cu obturatori) trifazate montate aparent
 89. NORMATIVE În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie trifazate prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţială ≤ 30 mA montate aparent
 90. NORMATIVE În încăperi în care se impun condiţii speciale de protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie trifazate prevăzute cu dispozitive de protecţie diferenţială ≤ 30 mA montate aparent
 91. NORMATIVE În încăperile de producţie electrică, conform prescripţiilor energetice aplicabile: este obligatorie prevederea iluminatului natural se poate prevedea iluminat natural se admit luminatoare
 92. NORMATIVE În încăperile de producţie electrică, conform prescripţiilor energetice aplicabile: este obligatorie prevederea iluminatului natural se poate prevedea iluminat natural se admit luminatoare
 93. NORMATIVE În încăperile de producţie electrică, conform prescripţiilor energetice aplicabile: este obligatorie prevederea iluminatului natural nu se poate prevedea iluminat natural nu se admit luminatoare
 94. NORMATIVE În încăperile de producţie electrică, conform prescripţiilor energetice aplicabile: este obligatorie prevederea iluminatului natural nu se poate prevedea iluminat natural nu se admit luminatoare
 95. NORMATIVE În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de: cel puţin 50 mm 75 mm 100 mm
 96. NORMATIVE În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de: cel puţin 50 mm 75 mm 100 mm
 97. NORMATIVE În instalaţiile de tip interior: se utilizează de regulă echipament de tip interior nu se poate utiliza echipament de tip exterior reglementările nu fac precizări privind tipul de echipament ce se montează în astfel de instalaţii
 98. NORMATIVE În instalaţiile de tip interior: se utilizează de regulă echipament de tip interior nu se poate utiliza echipament de tip exterior reglementările nu fac precizări privind tipul de echipament ce se montează în astfel de instalaţii
 99. NORMATIVE În instalaţiile de tip interior: se utilizează numai echipament de tip interior în anumite situaţii se poate utiliza echipament de tip exterior reglementările nu fac precizări privind tipul de echipament ce se montează în astfel de instalaţii
 100. NORMATIVE În instalaţiile de tip interior: se utilizează numai echipament de tip interior în anumite situaţii se poate utiliza echipament de tip exterior reglementările nu fac precizări privind tipul de echipament ce se montează în astfel de instalaţii
 101. NORMATIVE În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ trebuie să fie de maximum 1Ω minimum 4Ω maximum 4 Ω
 102. NORMATIVE În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de pământ trebuie să fie de maximum 1Ω minimum 4Ω maximum 4 Ω
 103. NORMATIVE În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de peste: 2 kW 2,5 kW 3 kW
 104. NORMATIVE În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de peste: 2 kW 2,5 kW 3 kW
 105. NORMATIVE Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile: PE 102 reglementărilor specifice normativului I 7
 106. NORMATIVE Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la foc a materialelor se face în conformitate cu prevederile: PE 102 reglementărilor specifice normativului I 7
 107. NORMATIVE Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută: în orice spaţiu în exterior în dulapuri speciale
 108. NORMATIVE Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută: în orice spaţiu în exterior în dulapuri speciale
 109. NORMATIVE Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută: în încăperi separate în exterior în orice spaţiu
 110. NORMATIVE Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă tensiune poate fi făcută: în încăperi separate în exterior în orice spaţiu
 111. NORMATIVE Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: este interzisă este admisă este admisă numai pentru conductoare de cupru
 112. NORMATIVE Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: este interzisă este admisă este admisă numai pentru conductoare de cupru
 113. NORMATIVE Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de: 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului
 114. NORMATIVE Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de: 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului
 115. NORMATIVE Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are importanţă
 116. NORMATIVE Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are importanţă
 117. NORMATIVE Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare: este permisă nu este permisă de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri
 118. NORMATIVE Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare: este permisă nu este permisă de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri
 119. NORMATIVE La circuitele electrice pentru alim. receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: aluminiu cupru sau aluminiu cupru
 120. NORMATIVE La circuitele electrice pentru alim. receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este: aluminiu cupru sau aluminiu cupru
 121. NORMATIVE La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi: 10 % din putere transformatoarelor din post 20 % din puterea transformatoarelor din post 30 % din puterea transformatoarelor din post
 122. NORMATIVE La consumatorii alimentaţi din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi: 10 % din putere transformatoarelor din post 20 % din puterea transformatoarelor din post 30 % din puterea transformatoarelor din post
 123. NORMATIVE La instalaţiile electrice de forţă secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al: secţiunii conductorului de protecţie stabilităţii termice în regim de lucru permanent sau intermitent al receptoarelor tipului circuitului de alimentare (aerian sau subteran)
 124. NORMATIVE La instalaţiile electrice de forţă secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al: secţiunii conductorului de protecţie stabilităţii termice în regim de lucru permanent sau intermitent al receptoarelor tipului circuitului de alimentare (aerian sau subteran)
 125. NORMATIVE La instalaţiile electrice de forţă secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al: stabilităţii termice în regim de scurtă durată la pornire. tipului circuitului de alimentare (aerian sau subteran) secţiunii conductorului de protecţie
 126. NORMATIVE La instalaţiile electrice de forţă secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere al: stabilităţii termice în regim de scurtă durată la pornire. tipului circuitului de alimentare (aerian sau subteran) secţiunii conductorului de protecţie
 127. NORMATIVE La instalaţiile electrice interioare de joasă tensiune, marcările panourilor trebuie să fie vizibile: numai atunci când uşile tabloului sunt închise numai atunci când uşile tabloului sunt deschise atât atunci când uşile tabloului sunt închise, cât şi atunci când sunt deschise.
 128. NORMATIVE La instalaţiile electrice interioare de joasă tensiune, marcările panourilor trebuie să fie vizibile: numai atunci când uşile tabloului sunt închise numai atunci când uşile tabloului sunt deschise atât atunci când uşile tabloului sunt închise, cât şi atunci când sunt deschise.
 129. NORMATIVE La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de producţie electrică: nu se admit denivelări se admit denivelări de maxim 5% se admit denivelări de maxim 10%
 130. NORMATIVE La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de producţie electrică: nu se admit denivelări se admit denivelări de maxim 5% se admit denivelări de maxim 10%
 131. NORMATIVE La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: 10 mm 15 mm 20 mm
 132. NORMATIVE La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: 10 mm 15 mm 20 mm
 133. NORMATIVE La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de: 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat 1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat ' 5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat
 134. NORMATIVE La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se recomandă de a nu se depăşi o putere totală instalată de: 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat 1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat ' 5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat
 135. NORMATIVE Legarea cond. din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul cond. cu secţiuni mai mici sau egale cu: 16 mmp 10 mmp 6 mmp
 136. NORMATIVE Legarea cond. din cupru la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul cond. cu secţiuni mai mici sau egale cu: 16 mmp 10 mmp 6 mmp
 137. NORMATIVE Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare
 138. NORMATIVE Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare
 139. NORMATIVE Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)
 140. NORMATIVE Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)
 141. NORMATIVE Legăturile cond. din Al. pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: prin răsucire şi matisare prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare prin lipire cu cositor
 142. NORMATIVE Legăturile cond. din Al. pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: prin răsucire şi matisare prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare prin lipire cu cositor
 143. NORMATIVE Legăturile electrice între cond. izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie în interiorul golurilor din elementele de construcţie numai în doze sau cutii de legătură
 144. NORMATIVE Legăturile electrice între cond. izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac: în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie în interiorul golurilor din elementele de construcţie numai în doze sau cutii de legătură
 145. NORMATIVE Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică: numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
 146. NORMATIVE Măsurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil al echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică: numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată
 147. NORMATIVE Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte: 10 m 15 m 20 m
 148. NORMATIVE Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte: 10 m 15 m 20 m
 149. NORMATIVE Montarea liberă a conductoarelor electrice pe clădiri, la exterior: este interzisă se admite condiţionat este la latitudinea beneficiarului
 150. NORMATIVE Montarea liberă a conductoarelor electrice pe clădiri, la exterior: este interzisă se admite condiţionat este la latitudinea beneficiarului
 151. NORMATIVE Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54: este strict interzisă este admisă fără restricţii se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau elementele de distanţare
 152. NORMATIVE Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de protecţie inferior IP54: este strict interzisă este admisă fără restricţii se face interpunând materiale incombustibile între acestea şi materialul combustibil sau elementele de distanţare
 153. NORMATIVE Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele instalaţiei de protecţie: este interzisă este întotdeauna permisă este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit şi drept conductor neutru nul
 154. NORMATIVE Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele instalaţiei de protecţie: este interzisă este întotdeauna permisă este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit şi drept conductor neutru nul
 155. NORMATIVE Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice
 156. NORMATIVE Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice
 157. NORMATIVE Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: interzisă permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
 158. NORMATIVE Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: interzisă permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
 159. NORMATIVE Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
 160. NORMATIVE Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele: numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină
 161. NORMATIVE Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent: este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcină se recomandă să nu se prevadă protecţia la suprasarcina este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurcircuit
 162. NORMATIVE Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent: este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcină se recomandă să nu se prevadă protecţia la suprasarcina este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurcircuit
 163. NORMATIVE Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent: este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcină este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurcircuit se permite renunţarea la protecţia la scurtcircuit
 164. NORMATIVE Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de curent: este obligatoriu să se prevadă protecţia la suprasarcină este obligatoriu să se prevadă protecţia la scurcircuit se permite renunţarea la protecţia la scurtcircuit
 165. NORMATIVE Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin: doua trepte o treapta trei trepte
 166. NORMATIVE Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii nominali ai fuzibilelor a două siguranţe consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin: doua trepte o treapta trei trepte
 167. NORMATIVE Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea: aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de cupru aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de aluminiu
 168. NORMATIVE Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) va avea: aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de cupru aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază, numai pentru conductoare de aluminiu
 169. NORMATIVE Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face: obligatoriu pe conductorul de fază obligatoriu pe conductorul neutru opţional pentru motoare mai mici de 1,1 kW
 170. NORMATIVE Pentru motoarele monofazate, protecţia contra suprasarcinilor se face: obligatoriu pe conductorul de fază obligatoriu pe conductorul neutru opţional pentru motoare mai mici de 1,1 kW
 171. NORMATIVE Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de: 16 mm2 25 mm2 35 mm2
 172. NORMATIVE Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35 mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de: 16 mm2 25 mm2 35 mm2
 173. NORMATIVE Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de: cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m
 174. NORMATIVE Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi amplasament; una din aceste măsurări se efectuează la o distanţă de orice conductor extern accesibil din amplasament de: cca. 0,5 m cca. 1 m cca. 2 m
 175. NORMATIVE Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru: încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor standardului SR HD 60364 – 7 – 701. încăperi cu cadă de baie sau duş pentru tratament medical duşurile de urgenţă utilizate în industrie sau laboratoare.
 176. NORMATIVE Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică pentru: încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de baie) sau duş şi zonelor învecinate, conform recomandărilor standardului SR HD 60364 – 7 – 701. încăperi cu cadă de baie sau duş pentru tratament medical duşurile de urgenţă utilizate în industrie sau laboratoare.
 177. NORMATIVE Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente: clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice minelor şi carierelor depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
 178. NORMATIVE Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente: clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi agrozootehnice minelor şi carierelor depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
 179. NORMATIVE Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente: minelor şi carierelor protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
 180. NORMATIVE Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente: minelor şi carierelor protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor depozitelor de materiale pirotehnice şi explozive
 181. NORMATIVE Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială
 182. NORMATIVE Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială
 183. NORMATIVE Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale siguranţe fuzibile separatoare
 184. NORMATIVE Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale siguranţe fuzibile separatoare
 185. NORMATIVE Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale separatoare întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi
 186. NORMATIVE Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale separatoare întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi
 187. NORMATIVE Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
 188. NORMATIVE Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit trebuie asigurate prin dispozitive de protecţie separate pot fi asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie trebuie asigurate printr-un singur dispozitiv de protecţie
 189. NORMATIVE Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale trebuie să fie asigurată,de regulă, pentru fiecare motor a cărui putere nominală este mai mare de: 2 kW 3 kW 0,5 kW
 190. NORMATIVE Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale trebuie să fie asigurată,de regulă, pentru fiecare motor a cărui putere nominală este mai mare de: 2 kW 3 kW 0,5 kW
 191. NORMATIVE Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de: 1 kW 1,5 kW 2 kW
 192. NORMATIVE Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize din clădirile de locuit şi social - culturale este de: 1 kW 1,5 kW 2 kW
 193. NORMATIVE Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului
 194. NORMATIVE Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze: cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului
 195. NORMATIVE Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între: linia electrică aeriană sau subterană şi firida de branşament firida de branşament şi coloană sau colonele electrice coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator
 196. NORMATIVE Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între: linia electrică aeriană sau subterană şi firida de branşament firida de branşament şi coloană sau colonele electrice coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator
 197. NORMATIVE Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească: 0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale
 198. NORMATIVE Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească: 0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale 10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale
 199. NORMATIVE Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât: conductoarele electrice din traseul principal să poată suporta eforturile de tracţiune suplimentare să solicite cu tracţiune redusă conductoarele electrice din traseul principal să nu solicite la tracţiune conductoare electrice din traseul principal
 200. NORMATIVE Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere montate pe izolatoare în interiorul clădirilor se fixează astfel încât: conductoarele electrice din traseul principal să poată suporta eforturile de tracţiune suplimentare să solicite cu tracţiune redusă conductoarele electrice din traseul principal să nu solicite la tracţiune conductoare electrice din traseul principal
 201. NORMATIVE Reţeaua de tip IT se utilizează: numai cu dispozitiv de control permanent al izolaţiei conductorului neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea automată în caz de defect fără a fi necesară luarea unor măsuri anumite utilizarea unui anumit tip de reţea (ca schemă de protecţie) şi eventual prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale proiectantului
 202. NORMATIVE Reţeaua de tip IT se utilizează: numai cu dispozitiv de control permanent al izolaţiei conductorului neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea automată în caz de defect fără a fi necesară luarea unor măsuri anumite utilizarea unui anumit tip de reţea (ca schemă de protecţie) şi eventual prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale proiectantului
 203. NORMATIVE Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă teniune) cu tens. nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ
 204. NORMATIVE Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă teniune) cu tens. nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ
 205. NORMATIVE Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un cond. de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă la ultimul tablou spre consumator numai în reţelele cu tensiune peste 500 V
 206. NORMATIVE Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un cond. de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă la ultimul tablou spre consumator numai în reţelele cu tensiune peste 500 V
 207. NORMATIVE Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un cond. de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei numai în reţelele cu tensiune peste 500 V reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă
 208. NORMATIVE Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un cond. de protecţie distinct este utilizat pentru întreaga schemă, se utilizează: când trebuie separate PE şi N pentru asigurarea funcţionării protecţiei numai în reţelele cu tensiune peste 500 V reglementările nu fac precizări privind cazurile în care se utilizează acest tip de schemă
 209. NORMATIVE Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune întotdeauna dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
 210. NORMATIVE Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune întotdeauna dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW
 211. NORMATIVE Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: 8 kW 10 kW 15 kW
 212. NORMATIVE Se admite alimentarea a mai multor receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: 8 kW 10 kW 15 kW
 213. NORMATIVE Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric contactul direct al persoanelor sau al animalelor cu părţi active contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice
 214. NORMATIVE Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu mase puse accidental sub tensiune datorită unui defect electric contactul direct al persoanelor sau al animalelor cu părţi active contactul persoanelor sau animalelor domestice sau de crescătorie cu părţi ale unei instalaţii electrice
 215. NORMATIVE Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: 10 m 3 m 5 m
 216. NORMATIVE Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: 10 m 3 m 5 m
 217. NORMATIVE Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A 75 A
 218. NORMATIVE Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A 75 A
 219. NORMATIVE Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate: în aceeaşi încăpere în încăperi separate nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
 220. NORMATIVE Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate: în aceeaşi încăpere în încăperi separate nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare
 221. NORMATIVE Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de: 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu
 222. NORMATIVE Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază pentru circuitul unui receptor electrocasnic monofazat cu putere de peste 2 kW este de: 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu
 223. NORMATIVE Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
 224. NORMATIVE Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp
 225. NORMATIVE Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât: Cond. de alimentare să fie legate la şuruburile de contact interioare Cond. de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact Conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate
 226. NORMATIVE Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât: Cond. de alimentare să fie legate la şuruburile de contact interioare Cond. de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact Conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate
 227. NORMATIVE Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează: numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
 228. NORMATIVE Siguranţele fuzibile sunt dispozitive care protejează: numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit atât la curenţi de suprasarcină cât şi la curenţi de scurtcircuit
 229. NORMATIVE Simbolul literar I utilizat ptr. notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie: izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui pct. printr-o imped. de valoare foarte mare. legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil; legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; crt. alt., punctul de legare la pământ este în mod normal punctul neutru; iar în cazuri speciale, pct. de legare la pământ poate fi un cond. de fază.
 230. NORMATIVE Simbolul literar I utilizat ptr. notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie: izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui pct. printr-o imped. de valoare foarte mare. legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil; legarea directă a maselor la punctul de alimentare legat la pământ; crt. alt., punctul de legare la pământ este în mod normal punctul neutru; iar în cazuri speciale, pct. de legare la pământ poate fi un cond. de fază.
 231. NORMATIVE Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie: izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui pct. printr-o impd. de valoare foarte mare. legarea directă la pământ a maselor instalaţiei legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
 232. NORMATIVE Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip IT are următoarea semnificaţie: izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui pct. printr-o impd. de valoare foarte mare. legarea directă la pământ a maselor instalaţiei legarea directă la pământ a unui punct activ – neutrul, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care neutrul nu este accesibil;
 233. NORMATIVE Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie: izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui pct. printr-o impd. de valoare foarte mare. legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care punctul neutru nu este accesibil;
 234. NORMATIVE Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de legare la pământ de tip TN are următoarea semnificaţie: izolarea tuturor părţilor active faţă de pământ, sau legarea la pământ a unui pct. printr-o impd. de valoare foarte mare. legarea direct la pământ a maselor instalaţiei, independent de eventuala legare la pământ a unui punct al alimentării legarea directă la pământ a unui punct activ – punctul neutru, în cazul în care acesta este accesibil sau a unui conductor de fază, în cazul în care pnctul neutru nu este accesibil;
 235. NORMATIVE Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de j. tensiune se marchează prin vopsire, astfel faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L3 - albastru închis faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L3 - roşu închis faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru, faza L3 - galben
 236. NORMATIVE Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de j. tensiune se marchează prin vopsire, astfel faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L3 - albastru închis faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L3 - roşu închis faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru, faza L3 - galben
 237. NORMATIVE Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) se recomandă să fie montate la distanţe de minim: 3cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 10 cm de pardoseală 1 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 5 cm de pardoseală 14 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 20 cm de pardoseală
 238. NORMATIVE Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) se recomandă să fie montate la distanţe de minim: 3cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 10 cm de pardoseală 1 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 5 cm de pardoseală 14 cm de locurile din materiale combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 20 cm de pardoseală
 239. NORMATIVE Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna este permisă în cazul conductoarelor de cupru este interzisă
 240. NORMATIVE Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna este permisă în cazul conductoarelor de cupru este interzisă
 241. NORMATIVE Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare
 242. NORMATIVE Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare
 243. NORMATIVE Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: 2 m 2 ,3 m 2,5 m
 244. NORMATIVE Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească: 2 m 2 ,3 m 2,5 m
 245. NORMATIVE Tablourile de distribuţie se vor executa: numai în construcţie deschisă numai în construcţie închisă (protejată) în construcţie deschisă sau închisă, în funcţie de condiţiile de influenţe externe şi grad de protecţie
 246. NORMATIVE Tablourile de distribuţie se vor executa: numai în construcţie deschisă numai în construcţie închisă (protejată) în construcţie deschisă sau închisă, în funcţie de condiţiile de influenţe externe şi grad de protecţie
 247. NORMATIVE Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic din instalaţiile electrice de j.t. se instalează: numai aparent numai îngropat aparent sau îngropat, în anumite condiţii
 248. NORMATIVE Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic din instalaţiile electrice de j.t. se instalează: numai aparent numai îngropat aparent sau îngropat, în anumite condiţii
Advertisement