Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eminescu

662 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eminescu

 1. 1. Frânturi de gânduri și iubiri… Jurnal de lectur ă
 2. 2. “ Eminescu îşi are locul în societatea marilor spirite, opera lui fiind actul de identitate universală al neamului nostru.” (Vlademir Streinu) .
 3. 3. “ Cobori î n jos, luceaf ă r bl â nd…” El - o stea, ea - o fat ă de î mp ă rat… El - nemuritor, ea - muritoare… El - geniu, ea - simplu om…
 4. 4. “ S ă ne privim nes ă ț ios,/ Ş i dulce toata viea ţ a…” Un vis de iubire, î ntre un astru ş i o muritoare.
 5. 5. “… Si tu esti muritoare…” Un timp care schimb ă î nfa ţ i ş area oamenilor,dar care r ă m â ne indiferent eternit ăţ ii ş i devine du ş man al iubirii…” “ ...ei numai doar dureaz ă -n v â nt…”
 6. 6. “ Tr ă ind î n cercul vostru str â mt…” Iubirea dispare, omul ş i lumea se schimb ă , astrul r ă m â ne acela ş i pentru eternitate.
 7. 7. ÎNGER ŞI DEMON “ Eminescu este, pentru fiecare din noi, altceva…” (Mircea Eliade )
 8. 8. “… Ea un î nger ce se roag ă - El un demon ce viseaz ă …” Un vis…o rug ă ciune…o iubire î ntre dou ă contraste: un î nger ş i un demon, r ă ul ş i binele…
 9. 9. “… despar ţ i ţ i de-a vie ţ ii valuri…- de ş i arare- se- î nt âl nesc…” Contrast…alb ş i negru, î nger ş i demon,lumi diferite dar unite prin iubire..
 10. 10. “… alte lacrimi, alt amar..care sufletu-i apas ă …” Suflet r ă v ăş it de durere…suferin ță ş i chin î ntr-o noapte î nstelat ă .
 11. 11. GLOSS Ă “… e întruparea literară a conştiinţei româneşti, una şi nedespărţită” (Nicolae Iorga)
 12. 12. “ ... Tu în colţ petreci în tine…” Singuratatea, triste ț ea,melancolia… singurele sentimente r ă m a se dup ă o iubire pierdut ă …
 13. 13. “ .. .Tu rămâi la toate rece. .. ” Poate s ă treac ă -n ast ă lume efemer ă ori ş icine,nu i ț i pas ă. ..calea ta o urmezi singur î n nep ă sarea ta trist ă .
 14. 14. “… vreme trece, vreme vine…” T impul e ca o clepsidr ă .. . c â nd se termin ă o î ntorci...unele o iau de la capa t, altele mor..
 15. 15. <ul><li>Grafica a fost realizat ă de </li></ul><ul><li>Vasile Pintea , </li></ul><ul><li>Ligia Macovei , </li></ul><ul><li>Nina Vizireanu. </li></ul><ul><li>Prezentarea a fost realizat ă de Rotar Anamaria ş i Sidoriuc Gabriela-Paula, eleve î n clasa a XI-a E. </li></ul><ul><li>Profesor coordonator: Rotaru Maria </li></ul>

×