Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buzincu prezentare

848 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buzincu prezentare

 1. 1. Mihai Eminescu… <ul><li>… intraductibil? </li></ul>
 2. 2. … v-a ţ i î ntrebat vreodat ă cum sun ă legenda Luceaf ă rului î n limba englez ă ?
 3. 3. … sun ă cam a ş a :
 4. 4. LUCIFER   <ul><li>Once upo n a time, as poets sing    High tales with fancy laden,    Born of a very noble king    There lived a wondrous maiden.    </li></ul><ul><li>An only child, her kinsfolk boon,    So fair, imagination faints ;    As though amidst the stars the moon,    Or Mary amidst the saints. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>From 'neath the castle's dark retreat,    Her silent way she wended    Each evening to the window seat    Where Lucifer attended.    </li></ul><ul><li>[…] </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Corneliu M. Popescu a fost recunoscut, dup ă apari ţ ia volumului de traduceri ale poeziei eminesciene, “Mihai Eminescu - Poems”, în 1978, drept cel mai bun traduc ă tor al operei poetului na ţ ional. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>“ În mitologia engleză, Lucifer </li></ul><ul><li>deţine un loc aproape identic </li></ul><ul><li>cu cel pe care Luceafarul î l deţine </li></ul><ul><li>în română : acela de prinţ al </li></ul><ul><li>luminii , vizibil , simbolizat de o </li></ul><ul><li>stea. </li></ul><ul><li>Pentru a traduce Luceafărul </li></ul><ul><li>prin simpla denumire de seară- </li></ul><ul><li>star ar fi să-l priveze de toată </li></ul><ul><li>p ersonalitat ea” </li></ul><ul><li>C.M.Popescu </li></ul>
 7. 7. <ul><li>… dacă sunteţi curioşi cum sună strofele luceafarului în maghiar ă, portughez ă sau în germană, iată câteva exemple : </li></ul>
 8. 8. <ul><li>… nu de mult a trecut un secol de câ nd una dintre poeziile celui mai mare poet român, Mihai Eminescu, a fost tradusă, pentru prima oară, în limba maghiară. </li></ul><ul><li>Cititorii maghiari ai ziarului clujean &quot;Kolozsvári Közlöny&quot; a avut plăcerea să citească pentru prima oara in anul 1885 , în limba lor maternă poezia Luceafarul, î n tălmăcirea lui Lauren tiu Bran. </li></ul><ul><li>Acestea au fost primele î ncercari ale unui rom â n de a transpune opera lui Eminescu î n limba maghiar ă . </li></ul>
 9. 9. AZ ESTCSILLAG <ul><li>Volt, mint mesékben lehetett, Volt egyszer reg egy drága, Királyi vérböl született Szépséges-szép leányka. </li></ul><ul><li>Apja egyetlen lányá volt, S tündöklött tiszta fényben, Mint szentek közt a Szuz,-s a hold Á csillágok körében. </li></ul><ul><li>Kilép az ives bolt alöl, Ha sürü már homálya, S az ablak-közbe áll, ahol Az est csillagja várja. </li></ul><ul><li>[…] </li></ul>
 10. 10. <ul><li>In limba Portugheză – excelente </li></ul><ul><li>traduceri realizate de către marele </li></ul><ul><li>lusitanist român care a trăit în </li></ul><ul><li>Portugalia, în epoca lui Carol al II-lea – </li></ul><ul><li>Victor Buescu , care a fost prieten  şi a </li></ul><ul><li>colaborat cu Mircea Eliade, în timpul </li></ul><ul><li>şederii acestuia în ţara de la marginea vestică </li></ul><ul><li>a Europei, la malul Atlanticului. </li></ul>
 11. 11. O astro da tarde    <ul><li>Como nas lendas, uma vez,   De estirpe imperial, famosa,   Era na sua altivez   Uma donzela mui formosa.   </li></ul><ul><li>A moça entre os seus encantos,   Tinha virtudes das mais belas,   Como a Virgem entre os santos   E a lua entre as estrelas.   </li></ul><ul><li>E das arcadas triumfais   Dirige o passo p'ra janela,   Lá onde centelhando mais,   O Astro espera a donzeia .   </li></ul><ul><li>[…] </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ca urmare a formaţiei sale culturale germane, primele ediţii ale Operei Eminesciene au fost realizate în limba Germană chiar de Regina Elisabeta a României, care l-a chemat la Palatul Peleş pe Eminescu, pentru a-l determina să colaboreze la Proiectele ei culturale, însa acesta nu a fost încântat de a face pe Poetul de Curte ş i nu a beneficiat de graţiile regale. A preferat “tutela” contradictorie a lui Titu Maiorescu, care a finanţat acţiunea de editare a Poeziilor lui Eminescu,  ca urmare a activităţii de la Cenaclul Junimea, de la Iaşi şi Bucuresti, în virtutea funcţiei sale de parlamentar sau ministru al Educaţiei. </li></ul>
 13. 13. Der Abendstern   <ul><li>Es war wie einst im Marchenland   Und war wie nie geschehen,   Aus hohem , kaiserlichem Stand   Ein Madchem, schon zu sehen.                     Der Eltern einziges kind, und war   Hold unter ihresgleichen,   Maria in der Heiligen Schar,   Der Mond in Sternbereichen.       Aus der Gemacher Dammerung   Tritt sie ans Fenster leise   Uralt beginnt und ewig jung,   Der Abendstern die Reise   </li></ul><ul><li>[…] </li></ul>
 14. 14. <ul><li>...aşa traduc străinii legenda Luceafărului în limba lor... </li></ul>
 15. 15. <ul><li>P â n ă in 1970, Eminescu era deja tradus î n peste 35 de limbi, de peste 200 de tradu că tori (potrivit unui studiu realizat de Ana Ş incai). Poemele sale pot fi citite acum î n peste 60 de limbi, de la englez ă , maghiar ă ,portughez ă , suedeză, daneză, finlandeză, albaneză, greacă, sârbă, bulgară, rusă, poloneză, georgiană, armeană, turcă sau chinez ă la urdu, g ă g ă uz ă , dar si rroma. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>A m ajuns la ide e a c ă , a ş a cum nu se poate transcrie c â ntecul unei privighetori, nici poeziile rom â ne ş ti nu pot fi traduse fidel. Mai ales LUCEAF Ă RUL. .. ...a jun g s ă î i compatimesc pe str ă inii care nu cunos c limba marelui nostru poet. Numai a ş a ar putea cunoa ş te cu adev ăra t lirica eminescian ă . </li></ul>
 17. 17. <ul><li> S-ar fi schimbat soarta operei Eminesciene, dac ă limba noastr ă ar fi fost una de circula ţ ie universal ă ? </li></ul><ul><li>Proiect realizat de: </li></ul><ul><li>M ă d ă lina-Ionela Sacaliuc, clasa a XI-a D </li></ul><ul><li>Profesor coordonator: Ana Buzincu </li></ul><ul><li>Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”- Suceava </li></ul>

×