Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klima Bosne i Hercegovine

2,162 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Klima Bosne i Hercegovine

  1. 1. KLIMA BOSNE I HERCEGOVINE
  2. 2. TIPOVI KLIME 1. Umereno kontinentalna 2. Planinska 3. Submediteranska
  3. 3. UMERENO KONTINENTALNA KLIMA • Područja u kojima vlada ovaj tip klime imaju umereno topla leta i umereno hladne zime.Prosečna količina padavina iznosi od 800 – 1000 mm/m².
  4. 4. PLANINSKA KLIMA • U ovom tipu klime vladaju hladne i duge zime sa puno snežnih dana, i umereno topla leta. Prosečna količina padavina je od 1000 – 1500 mm/m².
  5. 5. SUBMEDITERANSKA KLIMA • Područja sa ovim tipom klime imaju duga i veoma topla leta i blage, kratke i kišovite zime. Prosečna količina padavina je preko 1500 mm/m².
  6. 6. APSOLUTNE TEMPERATURE • Apsolutni minimum na Bjelašnici -41,8°C. • Apsolutni maksimum u Mostaru +46,2°C. • U Mostaru je srednja temperatura najhladnijeg meseca +5,6°C.
  7. 7. PITANJA ZA ANALIZU 1. S obzirom na klimatske faktore rasporedite pojedine tipove klime na teritoriji Bosne. 2. Koji delovi Bosne i Hercegovine imaju najveću količinu padavina? Obrazložite zbog čega? 3. Koji delovi BiH imaju najmanju količinu padavina? Obrazložite zbog čega?
  8. 8. 4. Na nemoj karti ograničite pojedine tipove klime u BiH. 5. Koji faktori doprinose visokim temperaturama u Hercegovini? Obrazložite i navedite faktore? 6. Sa kojih strana sveta vetrovi donose padavine BiH? Obrazložite zbog čega?

×