Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Workshop ‘Rollen en rechten’Adlib Gebruikersgroepbijeenkomst 27 januari 2009Petra OttenIntroductieWelkom in het Adlib Muse...
In ons museum onderscheiden wij de volgende groepen: directie beheer registrator bibliothecaris vrijwilliger stagiai...
Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan!Casus 2AchtergrondIn het Adlibmuseum mogen bibliothecarissen niet invoeren of mute...
Casus 3AchtergrondDe conservatoren zijn de enige die een inventarisnummer en de objectnaam van een objectmogen toekennen o...
OpdrachtOpdracht 4 Voeg in de application browser in de applicatiemap ‘library+museum’ in de dataset boeken  een nieuwe ...
Aanwijzing: Het tabblad waarde is in het systeem bekend als ‘value’. Deze staat in de map‘screens’. Deze kan met de screen...
Opdracht 6.2Voeg de zojuist toegevoegde velden toe aan de veldenlijst van de database ‘document’.Kenmerken van de velden:t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rollen en rechten in Adlib

767 views

Published on

 • Het bestand Adlib.pbk is deze ook te vervangen uit andere computer waar deze is aangepast naar wensen.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Rollen en rechten in Adlib

 1. 1. Workshop ‘Rollen en rechten’Adlib Gebruikersgroepbijeenkomst 27 januari 2009Petra OttenIntroductieWelkom in het Adlib Museum!Het Adlib Museum beheert en toont de ruim twintigjarige geschiedenis van Adlib. Van PrimeComputer tot Mac Server, u vindt het hier allemaal.Het Adlib Museum gebruikt Adlib Plus als collectieregistratiesysteem. De onderstaandepersonen werken met de Adlib software.DirecteurBertApplicatiebeheerderMerelConservatorenOnnoMarjoleinRegistratorenMarianJohanBibliothecarisElseVrijwilligersWillemJokeManuelStagiairePeterCasus 1AchtergrondOm rollen en rechten in gebruik te kunnen nemen, dient u eerst de gebruikers en hun groepente definiëren. Het is raadzaam om de toegangsrechten aan groepen op te hangen en niet aanindividuele personen. Ten eerste spaart dat werk bij het inrichten van het systeem, ten tweedehoeft u slechts één handeling te verrichten als een collega het museum verlaat en opgevolgdwordt door iemand anders.
 2. 2. In ons museum onderscheiden wij de volgende groepen: directie beheer registrator bibliothecaris vrijwilliger stagiaireOpdrachtenOpdracht 1.1Zet in Adlib Designer de interface taal op Nederlands, via options -> language -> NederlandsOpdracht 1.2Zet in de Maak in de Application Browser van Adlib Designer, in de applicatiemap‘library+museum’, op het tabblad ‘gebruikersvalidatie van de applicatie’ deauthenticatiemethode op Adlib.pbk.Zet bovendien op het eerste tabblad (‘eigenschappen van de applicatie’) de standaardtoegangsrechten op ‘volledig’.Opdracht 1.3Maak in de Application Browser van Adlib Designer, in de applicatiemap ‘library+museum’,bovenstaande gebruikers aan en voeg ze toe aan de juiste groep. Vul geen wachtwoord in.
 3. 3. Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan!Casus 2AchtergrondIn het Adlibmuseum mogen bibliothecarissen niet invoeren of muteren in objecten, registratorenmogen niet invoeren of muteren in de bibliotheekcatalogus.OpdrachtenOpdracht 2Stel in de application browser van Adlib Designer (in de map ‘data’) het zo in, dat de groep‘registrator’ alleen leesrechten heeft in de database ‘document’. Stel in dat de groep‘bibliothecaris’ alleen leesrechten heeft in de database ‘collect’.Sla uw wijzigingen op, sluit de beheerapplicatie af en start hem opnieuw. Log in als Marian (zijis registrator) en probeer een record te muteren in de bibliotheekcatalogus.
 4. 4. Casus 3AchtergrondDe conservatoren zijn de enige die een inventarisnummer en de objectnaam van een objectmogen toekennen of wijzigen. Alle overige museummedewerkers kunnen dit veld wel zien,maar mogen het niet wijzigen.OpdrachtOpdracht 3Stel in de database collect het veld objectnummer (tag: IN) zo in, dat deze alleen doorconservatoren gewijzigd mogen worden.Let op: wij hebben de standaard beveiliging zodanig ingesteld, dat iedereen altijd alles mag,tenzij er een uitzondering op gedefinieerd is. Het is dus niet correct om de rol ‘conservator’volledige rechten op dit veld te geven, want dat verandert niets aan de toegang. De juisteoplossing is om voor alle andere groepen de toegang op ‘lezen’ te zetten. Even klikken dus….Wanneer de toegangsrechten voor het veld objectnummer goed zijn ingesteld, kan dezedefinitie eenvoudig worden overgenomen voor het veld objectnaam (OB). Gebruik hiervoor het‘rechtenklembord’.Het kopiëren van rechten werkt als volgt: klik met de rechtermuistoets in het rollenmenu en selecteer ‘kopieer’. Controleer door middel van beeld -> bekijk klembord met rechten of de rechten goed op het klembord terecht gekomen zijn. Ga naar het object waar de rechten geplakt moeten worden (in dit geval het veld objectnummer (OB) ), ga naar het tabblad ‘toegangsrechten’, klik hier met de rechtermuistoets en kies voor ‘plakken’.Sla de wijzigingen op, sluit de beheerapplicatie en start deze opnieuw op. Log in als Merel, zoekeen objectrecord op en wijzig deze. De velden objectnummer en objectnaam zijn nietwijzigbaar.Casus 4AchtergrondDe functie ‘zoek-en-vervang’ in Adlib is een krachtige functie, maar daardoor ook een watgevaarlijke functie. Er is daarom besloten dat stagiaires deze functie niet mogen gebruiken.
 5. 5. OpdrachtOpdracht 4 Voeg in de application browser in de applicatiemap ‘library+museum’ in de dataset boeken een nieuwe methode toe. Kies als methode type ‘globaal wijzigen’. Vul eventueel een nuttige menutekst in (deze zal niet in de beheerapplicatie verschijnen). Ga vervolgens naar het tabblad ‘toegangsrechten’ en geef hier aan dat stagiaires geen toegang hebben tot deze methode. Sla de wijzigingen op, start de beheerapplicatie en log in als Peter (onze stagiaire). Ga naar de dataset boeken, zoek een aantal records, markeer deze en kijk of u deze met de knop ‘zoek-en-vervang’ kunt wijzigen.OpmerkingIn deze casus hebben we het globaal wijzigen alleen voor de dataset boeken uitgeschakeld. Alsu dit in de hele applicatie wilt doen, moet u bij iedere dataset afzonderlijk een methode ‘globaalwijzigen’ toevoegen en deze de juiste rechten geven.Casus 5AchtergrondSommige gegevens in de objectenregistratie zijn vertrouwelijk en daarom niet voor iedereen inte zien. Zo mogen de vrijwilligers niet de gegevens zien op het tabblad ‘waarde’.OpdrachtOpdracht 5Zorg ervoor dat de medewerkers in de groep ‘vrijwilliger’ het tabblad ‘waarde’ in decollectieregistratie niet meer te zien krijgen.
 6. 6. Aanwijzing: Het tabblad waarde is in het systeem bekend als ‘value’. Deze staat in de map‘screens’. Deze kan met de screen editor van Adlib Designer aangepast worden. Wanneer umet de rechtermuistoets op de naam van het scherm klikt, kunt u de eigenschappen van hetscherm opvragen.Sla de wijziging op en start de beheerapplicatie opnieuw. Log in als Willem. Zoek een object open kijk of u het tabblad ‘waarde’ nog ziet.Casus 6AchtergrondIn het boekenbestand bevinden zich een aantal vertrouwelijke rapporten. Deze rapportenmogen alleen door de directie, de applicatiebeheerder en de bibliothecaris ingezien worden. Hetgaat om de rapporten waarvan de plaatscode begint met ‘LK’.Uitleg recordvalidatieAdlib heeft de mogelijkheid om records ‘onzichtbaar’ of ‘onwijzigbaar’ te maken voor bepaaldegebruikers. Hoewel deze optie in alle varianten van Adlib beschikbaar is, raden wij aan om dezealleen te gebruiken in SQL en Oracle versies, omdat in de ‘cbf’-versie de zoeksnelheidaanzienlijk achteruit kan gaan bij het gebruik van recordvalidatie.Om recordvalidatie te kunnen gebruiken, moeten er een aantal zaken gebeuren:1. Op databaseniveau moet recordvalidatie aangezet worden en moet de tags worden ingevuld voor verschillende velden voor recordvalidatie. Kies bij methode voor autorisatie voor ‘toegekende rechten’. Binnen Adlib hebben we de afspraak gemaakt om de volgende tags te gebruiken: UR = gebruiker / groep RQ = rechten OW = recordeigenaar2. Vervolgens moeten deze velden (tags) worden toegevoegd aan een scherm. Een goed scherm hiervoor is het scherm met beheergegevens.OpdrachtenOpdracht 6.1Zet in de application manager, in de map ‘data’, in het bestand ‘document’ recordautorisatie aanvolgens de methode ‘Toegekende rechten’. Vul de tags in voor ‘gebruiker’, ‘toegangsrechten’ en‘eigenaar’. Zet de standaard toegangsrechten op ‘volledig’.Sla de wijzigingen op.
 7. 7. Opdracht 6.2Voeg de zojuist toegevoegde velden toe aan de veldenlijst van de database ‘document’.Kenmerken van de velden:tag naam lengte lid van groep herhaalbaarUR gebruiker 64 ACCESS_RIGHTS jaRQ rechten 64 ACCESS_RIGHTS jaOW eigenaar 64 neeSla de wijzigingen op.Opdracht 6.3Kopieer het scherm ‘docman.fmt’ uit de map adlibrollencasus6screens naaradlibrollenapplicatiescreens(Toelichting: dit scherm bevat de nieuwe velden voor recordautorisatie).Opdracht 6.4Start de beheerapplicatie en log in als Merel. Zoek in de boeken de records op waarvan deplaatscode begint met ‘LK’. Stel voor deze records op het beheerscherm in dat de groep‘registrator’ de rechten ‘geen’ heeft. Vul in het veld ‘eigenaar’ de naam Merel in.Log vervolgens in als Marian (zij is registrator). Zoek in het boekenbestand de records opwaarvan de plaatscode begint met ‘LK’. Wat gebeurt er?Toelichting: In opdracht 6.4 heeft u alleen de groep ‘registrator’ uitgesloten om de betreffenderapporten te zien. Als u deze casus goed wilt doen, moet u dit eigenlijk voor iedere groep(behalve de drie groepen die het record wel mogen zien) apart invullen. Om tijd te besparen,doen wij het hier alleen voor de registratoren.

×