Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adlib webservices

794 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adlib webservices

 1. 1. Webservices voorTerminologiebronnen Adlib Gebruikersgroep 29 mei 2008 René van den Heuvel
 2. 2. Waarom terminologievalidatie?• Consistentie van beschrijvingen/data bij invoeren/wijzigen (authority files en thesauri)• Bij zoeken kan de taal van de zoeker worden afgestemd op de taal van de data die gezocht wordt. Dus meertalige terminologiebronnen verbeteren toegankelijkheid.• Uitbreiden van zoekacties via aangeboden relaties in de terminologiebron. Bijv. hiërarchisch.
 3. 3. Gebruik van validatie bij invoeren/wijzigen….Termen enhierarchie wordtgetoond in pop-up scherm
 4. 4. …en bij zoeken
 5. 5. Voorbeelden beschikbare terminologiebronnen• The Getty Art & Architecture Thesaurus (AAT) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/• The Getty Union List of Artist Names (ULAN) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/• The Getty Thesaurus of Geographical Names (TGN) http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/in• RKD-Artist http://www.rkd.nl/rkddb/• Iconclass http://www.iconclass.nl/libertas/ic?style=index.xsl• Dutch version of the AAT http://www.aat-ned.nl/
 6. 6. Hoe een terminologiebron beschikbaar maken?• Papier ???• Word Document ???• CSV file ???• CD-ROM ???• Website ???• XML ???• Webservice !!!
 7. 7. Problemen met beschikbaar stellen op CD-ROM• Specifieke software nodig• Naadloze integratie alleen mogelijk met software van de zelfde maker• Data conversie is een alternatief (van wat naar wat?)• Updates lastig te implementeren (technische- en synchronisatieproblemen)• Distributie via post of (soms zware) downloads
 8. 8. Problemen met websites die terminologiebronnen aanbieden• Alle websites zien er anders uit en werken anders• (Zoek)faciliteiten variëren per website• Integratie alleen mogelijk via ‘knippen & plakken’
 9. 9. Oplossing• In plaats van een interface voor gebruikers hebben we een interface nodig voor programma’s, een zogenaamde API (Application Program Interface)• Dit maakt het voor gebruikers mogelijk externe terminologiebronnen te gebruiken vanuit de vertrouwde eigen werkomgeving/applicatie.
 10. 10. In geval van Adlib dus:
 11. 11. Vereisten voor een terminologie API• Platform-neutraal• Taalonafhankelijk• Kunnen omgaan met hiërarchieën• Gemakkelijk te implementeren• Via internet te gebruiken• Technologie: http + xml = webservices
 12. 12. Voor alle duidelijkheid…• Een website is GEEN webservice!• Een webservice heeft GEEN gebruikersinterface• Een webservice accepteert aanroepen vanuit softwareprogramma’s• En geeft ‘raw’ XML als resultaatWebservice (also Web Service) is gedefinieerd door de W3C als "a software system designed to support interoperable Machine to Machine interaction over a network."
 13. 13. Twee stijlen van webservices• 1 - Non-Soap: simple RPC (Remote Procedure Call), RESTful (Representational state transfer)• 2 - Soap• Voorbeeld Non-Soap: SRU ( http://www.loc.gov/standards/sru/)• Voorbeeld Soap: MuseumsVokabular.de ( http://museum.zib.de/museumsvokabular/webservice/museumvo )• Beide werken anders en beide geven resultaten in andere vorm• Beide systemen willen we in Adlib ondersteunen!
 14. 14. ‘Twee’ mogelijke oplossingen• Harmoniseer alle webservices voor terminologiebronnen, zodat ze allemaal dezelfde aanroepmethode, dezelfde XML retourneren en dezelfde syntax hanteren……• Gebruik “vertalers” voor de transformatie naar specifieke implementaties van webservices
 15. 15. Gateway oplossing Web service Send http or 1 (iconclass) SOAP request Gateway (translator)Application onclient computer Return data in XML Web service 2 (museumvok)
 16. 16. Iconclass Voorbeelden Museumvok gatewayhttp://gateway.adlibsoft.com/IconClass/gateway.aspx?search=term=bride http://gateway.adlibsoft.com/museumvok/han
 17. 17. Definieer “externe” thesauri in Adlib Lijst vanbeschikbarethesauri alswebservices
 18. 18. Gebruik externe thesaurus Opvragenvan termen inMuseumVok
 19. 19. Gebruik externe thesaurusOpvragentermen in Iconclass
 20. 20. Beschikbare terminologiebronnen in Adlib• AAT-NED• ICONCLASS• MUSEUMVOK• MUSEUMVOKobg• HESSYS(?)• TGN(?)• ……• ……
 21. 21. Vragen???? ?

×