Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2016 - Mededelingen van het bestuur

74 views

Published on

Deze presentatie werd gegeven op de voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep. Deze vond plaats op 17 maart 2016 in het van der Valk hotel Breukelen.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2016 - Mededelingen van het bestuur

  1. 1. Voorjaarsbijeenkomst 2016 twitter hashtag #adlibug 17 maart 2016 – Breukelen
  2. 2. Bestuur
  3. 3. Verslag penningmeester • Financiële verantwoording 2015 • Leden kascommissie • Begroting 2016
  4. 4. Workshop thesaurus schonen
  5. 5. Website
  6. 6. LinkedIn
  7. 7. Oproep tot interactie • Website en LinkedIn groep Suggesties voor volgende workshops steeds welkom • Nog vragen of opmerkingen ?

×