Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in het TextielMuseum

Deze presentatie werd gegeven op de najaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep. Deze vond plaats op 10 november 2016 in het TextielMuseum van Tilburg.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in het TextielMuseum

  1. 1. TextielMuseum & ADLIB Guus Boekhorst Adlib Gebruikersgroep Tilburg, 10 november 2016
  2. 2. Museum villa 1958 Opening Textielmuseum in fabrikantenvilla Textiel en gereedschappen in de ruimste zin Technisch ambachtelijk museum
  3. 3. Museum fabriek 1986 Heropening TextielMuseum in textielfabriek Polymuseum: kunst, design, techniek en geschiedenis 2008 Verbouwing en heropening Museum in bedrijf
  4. 4. Indeling museumcollectie • Textielvormgeving 11.000 • Beeldende kunst 1.300 • Industrieel erfgoed 4.100 • Beeld en geluid 5.900 22.300 invnr • Literatuur 27.500
  5. 5. Collectie- en presentatiebeleid • 1991 Beperken en versterken, museumnota • 1995 Waardering voor kwaliteit, museumnota • 1999 Op de keper beschouwd, collectiebeleidsplan 1999-2004 • 2000 Aanschaf eerste computergestuurde weefmachine • 2005 Opening TextielLab en concept museum in bedrijf • 2005 Collectie in beweging, collectiebeleidsplan 2005-2008 • 2008 Heropening TextielMuseum en EntreeGebouw • 2009 Spin-Off, collectiebeleidsplan 2009-2012 • 2013 Interweaving, collectiebeleidsplan 2014-2018 • 2017 Herwaardering machines en gereedschappen
  6. 6. https://youtu.be/XkjQ4rEHZw0

×