Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
acebook	
  workshop	
  
#1	
  Hensigtserklæring	
  
	
  
Hvad	
  er	
  hensigten	
  med	
  at	
  være	
  på	
  
Facebook?	
  
Brug	
  20	
  minu+e...
#2	
  Målgruppe	
  
	
  
Hvem	
  er	
  kommunika>onen	
  på	
  Facebook	
  
reAet	
  mod?	
  
Brug	
  30	
  minu+er	
  på	...
#2	
  Målgruppe	
  –	
  persona	
  
	
  
Eksempler:	
  
•  Køn	
  
•  Alder	
  
•  Bopæl	
  
•  Navn	
  
•  Familiestatus	...
#3	
  Konkurrentanalyse	
  
	
  
Hvad	
  gør	
  sammenlignelige	
  virksomheder	
  på	
  
deres	
  Facebook	
  sider	
  de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Facebook workshop anders sevelsted

Facebook Workshop

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Facebook workshop anders sevelsted

  1. 1. acebook  workshop  
  2. 2. #1  Hensigtserklæring     Hvad  er  hensigten  med  at  være  på   Facebook?   Brug  20  minu+er  på  at  drø3e  i  gruppen,  hvad  hensigten  er  med   8lstedeværelsen  på  Facebook.   Gruppen  skal  e;er  øvelsen  kort  fremføre  en  hensigtserklæring  >l  intern   forståelse-­‐  og  brug  hos  redak>onen.     Facebook Workshop Aditup.dk| Havneparken 2 | mail@aditup.dk
  3. 3. #2  Målgruppe     Hvem  er  kommunika>onen  på  Facebook   reAet  mod?   Brug  30  minu+er  på  at  drø3e  i  gruppen,  hvem  kernemålgruppen   er.  Dere3er  skal  den  ideelle  modtager  defineres  (persona).     Gruppen  skal  e;er  øvelsen  beskrive  deres  persona.     Facebook Workshop Aditup.dk| Havneparken 2 | mail@aditup.dk
  4. 4. #2  Målgruppe  –  persona     Eksempler:   •  Køn   •  Alder   •  Bopæl   •  Navn   •  Familiestatus   •  Job  &  indkomst   Must  have:   •  Interesser   •  Værdier   •  Udfordringer     Facebook Workshop Aditup.dk| Havneparken 2 | mail@aditup.dk
  5. 5. #3  Konkurrentanalyse     Hvad  gør  sammenlignelige  virksomheder  på   deres  Facebook  sider  der  ser  hhv.  rig>gt  og   forkert  ud?     Brug  20  minu+er  på  at  skimme  et  par  af  konkurrenternes   plaGorme,  for  at  finde  højde-­‐  og  lavpunkter  i  deres  opslag  og   generelle  kommunika8on.   Gruppen  skal  skrive  3-­‐5  gode  og  mindre  gode  eksempler  ned  –  inkl.   Facebookside,  samt  dato  for  de  enkelte  opslag.     Facebook Workshop Aditup.dk| Havneparken 2 | mail@aditup.dk

×