Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiecte europene de valorificare a patrimoniului cultural

1,313 views

Published on

Prezentarea proiectelor europene de valorificare a patrimoniului in care este implicata Biblioteca Nationala a Romaniei precum si mentionarea altor proiecte locale si nationale de biblioteci digitale

Published in: Education
 • Be the first to like this

Proiecte europene de valorificare a patrimoniului cultural

 1. 1. Proiecte europene de valorificare a patrimoniului cultural Adina Ciocoiu Biroul Biblioteca Virtuală Naţională adina.ciocoiu@bibnat.ro Ianuarie, 2012
 2. 2. Biblioteca Virtuală Naţională <ul><ul><li>selecție documente (preferabil din domeniul public -legea dreptului de autor) </li></ul></ul><ul><ul><li>digitizare = scanare + atribuire metadate </li></ul></ul><ul><ul><li>prezervarea obiectului digitizat (calitate superioară a obiectului digitizat; copii de siguranță) </li></ul></ul><ul><ul><li>partajare online: software de gestionare a materialului digital (DigiTool) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>încărcare </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>stocare și acces </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>administrare </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>management </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Pagina web a Bibliotecii Naţionale a României
 4. 4. Interfaţa Bibliotecii Digitale Naţionale
 5. 5. Implicarea Bibliotecii Naţionale a României in biblioteca europeană, The European Library - TELplus <ul><ul><li>In 2007 România adera la Uniunea Europeana </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Naţională a României este invitată să participe cu conţinut digital în proiectul The European Library, mai precis  TELplus . </li></ul></ul><ul><ul><li>promovarea patrimoniului cultural românesc este o acţiune esenţială în cunoaşterea României şi a valorilor sale în Europa şi în lume, si un mijloc de a asigura accesul de calitate la colecţiile sale , atât generaţiei de azi, cât şi celor viitoare - în scop de cercetare, studiu sau informare. </li></ul></ul><ul><ul><li>TEL, The European Library reprezintă un punct de acces unic la patrimoniul cultural scris european, cu contribuţii din partea bibliotecilor naţionale ale ţărilor membre UE </li></ul></ul><ul><ul><li>TEL, proiect lansat în martie 2005 devine în 2008 principalul agregator de conţinut digital din bibliotecile europene pentru viitoarea platformă, Europeana gândită a aduna întreaga moştenire culturală europeana. </li></ul></ul><ul><li>The European Library celebrates the end of TELplus project </li></ul>
 6. 6. Manuscriptorium <ul><li>Enrich portalul manuscriselor europene coordonat de Biblioteca Naţională a Cehiei </li></ul><ul><ul><li>facilitează accesul neîngrădit, distribuit, la patrimoniul documentar european, specializat în manuscrise, incunabule, carte veche şi rară, precum şi alte documente istorice prin platforma Manuscriptorium </li></ul></ul><ul><ul><li>integrarea colecţiilor instituţiilor reprezentative din Europa, cu precădere din Biblioteci Naţionale (85%) </li></ul></ul><ul><ul><li>contribuţia Bibliotecii Naţionale a României (aprilie 2008) o reprezintă cărţi româneşti din secolele XVI şi XVII,  documente cu o valoare culturală, istorică şi artistică deosebită (ex: Liturghierul slavonesc tipărit în anul 1508 la mănăstirea Dealul de ieromonahul Macarie, prima carte tipărită pe teritoriul românesc; Apostolul tipărit la Târgovişte de Dimitrie Liubavici, în anul 1547, exemplar unic în ţară) </li></ul></ul><ul><li>European Digital Library of Written Cultural Heritage </li></ul><ul><li>Proiectul Enrich </li></ul>
 7. 7. Rediscover REDISCOVER (Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction) este un proiect de cooperare în cadrul Programului Cultura 2007-2013, care are ca obiectiv sprijinirea circulaţiei transnaţionale a operelor şi a produselor culturale şi promovarea dialogului intercultural. Obiectivul principal al proiectului: reunirea, reconstituirea şi accesibilizarea documente medievale şi renascentiste, dispersate în timpul Evului Mediu târziu şi la începutul perioadei moderne. Parteneri: Biblioteci Naţionale din Cehia, Polonia, Lituania si România Furnizat de: Biblioteca Naţională a Republicii Cehe, pe platforma Manuscriptorium Prezentare Adriana Dumitran (Cluj Napoca, 2010) Proiectul REDISCOVER, întâlnire Varşovia
 8. 8. Proiecte în derulare Proiectul Vermanel, în curs de aplicare, are ca obiectiv crearea unei colecţii digitale cu manuscrise vernaculare (manuscrise scrise în limba vulgară a unei zone) din bibliotecile europene, în limbile germană, română, maghiară etc. Proiectul va fi coordonat de Academia Brandenburgică de Ştiinţe din Berlin. Proiectul « ITINÉRAIRES BALKANIQUES. Collection numérique en réseau » , aplicat în luna martie 2011, este un proiect de cooperare balcanică care îşi propune să constituie o reţea interbibliotecară de documente digitale conţinând scrieri de călătorie din sec. XVI-XIX din peninsula balcanică şi Levant, în limba franceză, din colecţiile speciale ale partenerilor proiectului. Coordonatorul proiectului este Universitatea Sf. Kliment Ohridski din Sofia şi este finanţat de Fonds francophones des inforoutes şi AUF-BEKO.
 9. 9. Biblioteci digitale la nivel local <ul><ul><li>Biblioteca Academiei Române (manuscrise Eminescu, arhiva Traian Vuia, manuscrise Cioran) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Metropolitană Bucureşti </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu”, Argeş   (Enciclopedia Argeșului full-text) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu”, Braşov </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, Brăila </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”, Cluj Napoca </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia”, Galaţi </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Judeţeană Timiş  (încercare de bibliotecă virtuală)  </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Universitară “Carol I”Bucureşti  </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Universitară Cluj Napoca (carte veche, manuscrise, periodice) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Universităţii din Craiova (teze de doctorat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Universitară Iaşi </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblioteca Universității Lucian Blaga Sibiu </li></ul></ul>
 10. 10. Biblioteca Digitală a României <ul><ul><li>2007 - aderarea României la Uniunea Europeană </li></ul></ul><ul><ul><li>contribuția României la Biblioteca Digitală Europeană agregator naţional  - Institutul de Memorie Culturală, CIMEC </li></ul></ul><ul><ul><li>administrează repozitul național de resurse culturale digitale și asigură interfața dintre furnizorii de conținut — instituții publice sau alte organizații deţinătoare de resurse culturale din România (muzee, arhive, biblioteci) </li></ul></ul><ul><li>Matei, Dan. Spre Europeana.eu: o introducere in bibliotecile digitale (2009). </li></ul>
 11. 11. Europeana: Biblioteca Digitală Europeană Europeana Digital Library - clip informativ <ul><li>Europeana este un punct de acces unic la colecţiile digitizate de carte, film, arhiva, muzeu din Europa </li></ul><ul><ul><li>furnizori: deţinători de conţinut digital, instituţii locale şi agregatori naţionali </li></ul></ul><ul><ul><li>platformă de transfer al cunoaşterii între bibliotecari, curatori de muzee, arhivişti </li></ul></ul><ul><ul><li>un motor de stimulare cultural-artistică promovat de către Comisia Europeană </li></ul></ul>

×