Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KAEDAH MENGINGAT
KETELARUTAN DALAM AIR
Keterlarutan Keterlarutan
Larut Kecuali Tak larut Kecuali
OH –,NO3
- ,
Na+,K+,NH4
+
CO3
2- Na+,K+,NH...
+1 Na+ H+ K+ Ag+
+2 Ba2+
NaH KAg Li / Nak Hafal Kimia Agak Liat
BaCa CuMg ZnFe / CuBa Cakap Mgapa ZnFe
+3 Al3+
Ca2+ Cu2+ M...
2 He1 H 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N
9 F8 O 10 Ne 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si
16 S15 P 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca
Hajat Hendak Lihat Beda...
Nanti
Calian
Mangkat
Alamak
Zaman
Feudal
Sudah tentu
Parameswara
Cuba
Ambil
Alih
Pemerintahan
K+
Na+
Ca2+
Mg2+
F -
SO4
2-
...
Met
Et
Prop
But
Pent
Hep
Engkau
Pergi
Buat
Pedih
Hamba
SEBATIAN KARBON
Megapa
Heks Hati
UJIAN KEHADIRAN
KATION
DALAM SATU
LARUTAN GARAM
Pb2+
1
Zn2+
2
Al3+
3
Mg2+
4
Ca2+
5
Fe2+
5
Fe3+
6
Cu2+
7
KATION
LARUTAN KATION
Mendakan
Tiada
perubahan
Berwarna
Putih
NH4
+
Hijau kotor
Perang
Biru
Tambah / campur LARUTAN NaOH
Fe2+
5
F...
Putih
Larut dalam larutan
NaOH berlebihan
Tidak Larut dalam
larutan NaOH
berlebihan
Pb2+
1
Zn2+
2
Al3+
3
Mg2+
4
Ca2+
5
Pb2...
Tambah/campur larutan KI /
larutan ion SO4
2-
Tiada
perubahan
Kuning
Pb2+
1
Zn2+
2
Al3+
3
Pb2+
1 Zn2+
2
Al3+
3
Larut dalam...
tambah/ campur dgn
larutan NH 3
larut Tiada
Perubahan
Zn2+
2
Al3+
3
Zn2+
2 Al3+
3
Tiada perubahan
tambah/campur dengan
larutan ion SO4
2-
Putih Tiada
perubahan
Mg2+
4
Ca2+
5
Mg2+
4
Ca2+
5
Tidak Larut dalam larutan NaOH b...
UJIAN KEHADIRAN
ANION
DALAM SATU
LARUTAN GARAM
CO3
2-
1
Cl -
2
SO4
2-
3
NO3
-
4
JENIS
ANION
Larutan asid
HCl @ H2SO4 @
HNO3
H
Pembuakan
gas Mendakan
Putih
1
MASUKKA
N
CO3
2-
1
Cl -
2
SO4
2-
3
NO3
-
4
Cl - SO4
2- NO...
Mendakan
Putih
Cl -
2
SO4
2-
3
NO3
-
4
MASUKKA
N
H Ag2
Mendakan
Putih
Tiada
Perubahan
NO3
-
4
Cl -
2
SO4
2-
3
Mendakan
Put...
Mendakan
Putih
Tiada
Perubahan
Tiada
Perubahan
NO3
-
4
SO4
2-
3
Ba H3
NO3
-
4
SO4
2-
3
Mendakan
Putih
Cl -
2
Cincin perang
Fe HH4 Mendakan
Putih
NO3
-
4
SO4
2-
3
H1
H Ag2
Ba H3
Fe HH4
Hajat
Hati Agong
Balik Haji
Fetrah HartaHendak
CARTA ORGANIK
KANJI GLUKOSA
C6H12O6
Hidrolisis
ETANOL
C2H5OH
ETENA
C2H4
POLITENA
ETANA
C2H6
ETIL
ETANOAT
ASID ETANOIK
CH3C...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

140598781 kaedah-mengingat-cara-neumonik

1,439 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

140598781 kaedah-mengingat-cara-neumonik

 1. 1. KAEDAH MENGINGAT
 2. 2. KETELARUTAN DALAM AIR Keterlarutan Keterlarutan Larut Kecuali Tak larut Kecuali OH –,NO3 - , Na+,K+,NH4 + CO3 2- Na+,K+,NH4 + Cl – Pb 2+, Ag+,Hg+ O 2- Na+, K+,Ca 2+ SO4 2- , Ba 2+,Ca 2+ Pb 2+
 3. 3. +1 Na+ H+ K+ Ag+ +2 Ba2+ NaH KAg Li / Nak Hafal Kimia Agak Liat BaCa CuMg ZnFe / CuBa Cakap Mgapa ZnFe +3 Al3+ Ca2+ Cu2+ Mg2+ Zn2+ Fe3+ Al Fe / Fetrah Alam -1 OH - NO 3 - I - F - Br - OH NO I Fikir Berapa Kali / OH NO Baru Clear Fikiran I -2 SO4 2- S2- CO 3 2- O 2- SOS CO O / SOS Contact Osama Li+ Fe2+ Cl -
 4. 4. 2 He1 H 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 9 F8 O 10 Ne 11 Na 12 Mg 13 Al 14 Si 16 S15 P 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca Hajat Hendak Lihat Bedah Balas Cinta Nanti Orang Fikir Neat Nak Mgorat Alamak Si Pele Siap Clewang Aku Kena Cabut
 5. 5. Nanti Calian Mangkat Alamak Zaman Feudal Sudah tentu Parameswara Cuba Ambil Alih Pemerintahan K+ Na+ Ca2+ Mg2+ F - SO4 2- Al3+ Zn2+ Fe2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Hg 2+ Ag+ NO3 - Cl - Br - I - OH - SIRI ELEKTROKIMIA Kalau F SO NO Kali Berapa I OH Hendak
 6. 6. Met Et Prop But Pent Hep Engkau Pergi Buat Pedih Hamba SEBATIAN KARBON Megapa Heks Hati
 7. 7. UJIAN KEHADIRAN KATION DALAM SATU LARUTAN GARAM
 8. 8. Pb2+ 1 Zn2+ 2 Al3+ 3 Mg2+ 4 Ca2+ 5 Fe2+ 5 Fe3+ 6 Cu2+ 7 KATION
 9. 9. LARUTAN KATION Mendakan Tiada perubahan Berwarna Putih NH4 + Hijau kotor Perang Biru Tambah / campur LARUTAN NaOH Fe2+ 5 Fe3+ 6 Cu2+ 7 Pb2+ 1 Zn2+ 2 Al3+ 3 Mg2+ 4 Ca2+ 5
 10. 10. Putih Larut dalam larutan NaOH berlebihan Tidak Larut dalam larutan NaOH berlebihan Pb2+ 1 Zn2+ 2 Al3+ 3 Mg2+ 4 Ca2+ 5 Pb2+ 1 Zn2+ 2 Al3+ 3 Mg2+ 4 Ca2+ 5 Tambah / campur LARUTAN NaOH BERLEBIHAN
 11. 11. Tambah/campur larutan KI / larutan ion SO4 2- Tiada perubahan Kuning Pb2+ 1 Zn2+ 2 Al3+ 3 Pb2+ 1 Zn2+ 2 Al3+ 3 Larut dalam larutan NaOH berlebihan
 12. 12. tambah/ campur dgn larutan NH 3 larut Tiada Perubahan Zn2+ 2 Al3+ 3 Zn2+ 2 Al3+ 3 Tiada perubahan
 13. 13. tambah/campur dengan larutan ion SO4 2- Putih Tiada perubahan Mg2+ 4 Ca2+ 5 Mg2+ 4 Ca2+ 5 Tidak Larut dalam larutan NaOH berlebihan
 14. 14. UJIAN KEHADIRAN ANION DALAM SATU LARUTAN GARAM
 15. 15. CO3 2- 1 Cl - 2 SO4 2- 3 NO3 - 4 JENIS ANION
 16. 16. Larutan asid HCl @ H2SO4 @ HNO3 H Pembuakan gas Mendakan Putih 1 MASUKKA N CO3 2- 1 Cl - 2 SO4 2- 3 NO3 - 4 Cl - SO4 2- NO3 - Mendakan Putih
 17. 17. Mendakan Putih Cl - 2 SO4 2- 3 NO3 - 4 MASUKKA N H Ag2 Mendakan Putih Tiada Perubahan NO3 - 4 Cl - 2 SO4 2- 3 Mendakan Putih NO3 - 4
 18. 18. Mendakan Putih Tiada Perubahan Tiada Perubahan NO3 - 4 SO4 2- 3 Ba H3 NO3 - 4 SO4 2- 3 Mendakan Putih Cl - 2
 19. 19. Cincin perang Fe HH4 Mendakan Putih NO3 - 4 SO4 2- 3
 20. 20. H1 H Ag2 Ba H3 Fe HH4 Hajat Hati Agong Balik Haji Fetrah HartaHendak
 21. 21. CARTA ORGANIK KANJI GLUKOSA C6H12O6 Hidrolisis ETANOL C2H5OH ETENA C2H4 POLITENA ETANA C2H6 ETIL ETANOAT ASID ETANOIK CH3COOH Penghidrogenan Mangkin, Ni Penapaian, Yis Pedehidratan Porselin Pempolimeran Pengoksidaan Penurunan Pengesteran

×