Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podnikatelský plán zvk

732 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Podnikatelský plán zvk

  1. 1. PODNIKATELSKÝ PLÁN
  2. 2. ZhrnutieZVK alias Zdravý virtuální kamarád je aplikácia pre smartphony, ktorá pomáha svojimpoužívateľom dodržiavať zásady zdravého životného štýlu. Umožňuje používateľovi mať väčšíprehľad o pravidelnosti stravy, pitnom režime a športových aktivitách.Popis projektuV dnešnom uponáhľanom svete ľudia kvôli povinnostiam často zanedbávajú veci, ktoré immomentálne nepripadajú až také dôležité a občas na to doplatia tou najvyššou cenou - svojimzdravím. Riešenie je pritom veľmi jednoduché - neponúkame potenciálnym záujemcom o zdravýživotný štýl zázračné diéty, či stroje, ktoré za nich vykonajú všetku námahu. Vieme, že modernýčlovek musí byť schopný zvládať mnoho úloh a uchovávať si pritom v pamäti aj plány na zdravéstravovanie a cvičenie môže byť veľmi náročné. Často tak radšej vynechá cvičenie, či nahradípravidelnú stravu jednoduchším fastfoodom len aby sa vyhol stresu.Naša aplikácia je tu práve preto, aby svojim používateľom pomohla zorganizovať a naplánovaťsi návyky zdravého životného štýlu bez zbytočného stresu, či výčitiek spôsobenýchzábudlivosťou.Umožňuje používateľovi vytvoriť si vlastné plány stravovania a cvičenia a následne ho upozorní,že je čas na jedlo, pitie, či cvičenie.Pri jej vývoji sme sa inšpirovali všeobecne známymi poznatkami o zdravom životnom štýle(prospešné je pravidelné cvičenie, stravovanie a dostatočný príjem tekutín), literatúrou o tejtoproblematike a aj podobnými aplikáciami.Ako svojich najbližších konkurentov sme vytipovali tieto aplikácie:Water Your Body - Mobilní aplikace, která uživatelům pomáhá přijmout během dne dostatečnémnožství tekutin. Umožňuje určit vhodné množství tekutin a dodržovat pitný režim.http://cs.appbrain.com/app/water-your-body/com.northpark.drinkwaterRuntastic - Mobilní aplikace, která pomocí GPS a mobilního zařízení mapuje sportovní aktivity(běhání, jízda na kole, chůze) uživatele, který se může stát součástí komunity, což pro něj můžebýt značně motivační. Měří např. počet km, spálené kalorie, rychlost atp.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android&feature=search_resultDiet Assistant - Dietní asistent, který umožňuje uživateli založit si úvodní profil, do kterého sizaznamenává svůj jídelníček a změny tělesné hmotnosti. Aplikace poskytuje možnost tvorbypřehledných grafů, ve kterých uživatel vidí, jak se vyvíjí jeho hmotnost.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aportela.diets.view&feature=apps_topselling_free#?t=W251bGwsMSwxLG51bGwsImNvbS5hcG9ydGVsYS5kaWV0cy52aWV3Il0.Map my run - Web i aplikace sledující fyzickou aktivitu a příjem energie. Umožňuje měřitvzdálenost, rychlost, počet spálených kalorií a to vše také sdílet. Obsahuje i kalkulačku navýpočet kalorií či BMI, sledování přijatých potravin nebo katalog zdravých jídel. Součástí je též
  3. 3. výběr různých tréninkových plánu, podle kterých můžeme dosahovat stanovených cílů.http://www.mapmyrun.com/nutrition/?Cieľovou skupinou našej aplikácie sú primárne ľudia mladšieho až mladšieho stredného veku(18 - 40 rokov), ktorí majú záujem o zdravý životný štýl. Predpokladáme väčší záujem oaplikáciu u žien.Ako merateľný cieľ sme si určili 10 000 stiahnutí a nainštalovaní aplikácie v prvých trochmesiacoch. Tento cieľ dosiahneme primeranou propagáciou (bližšie v ďalšej častipodnikateľského plánu). Aplikácia bude vyvíjaná pre systémy Android aj iOS, o vývoji pre menejrozšírené operačné systémy zatiaľ neuvažujeme.Aplikácia je v prvej fáze predaja určená primárne pre český a slovenský trh, v prípadeobchodného úspechu skúsime zasiahnuť širší segment zákazníkov verziou lokalizovanou doanglického jazyka.Obchodne-marketingová stratégiaAplikáciu vyhotovíme vo verzii “free”, ktorá bude obsahovať reklamy a bude mať menšiemožnosti nastavenia pri zachovaní plnej funkčnosti. Vo verzii “free” bude možné nastaviť ibaobmedzený počet plánov (2). Okrem toho bude zákazníkom k dispozícii platená verzia aplikácie“premium”, ktorá nebude obsahovať reklamy, bude mať k dispozícii neobmedzený počet plánova navyše prepojenie s webom, kde budú používateľovi prístupné jeho štatistiky za celý časpoužívania aplikácie v prehľadnejšej forme. Cenu za verziu “premium” sme na základe analýzypodobných aplikácií stanovili na 38 Kč.Ako vstupný kapitál sme určili 100 000 Kč.Čo sa týka vstupných financií, predpokladáme, že naprogramovanie aplikácie bude stáťmaximálne 20 000 (táto suma zodpovedá 100 hodinám práce programátora pri mzde 200kč/hod).Zvyšných 80 000 Kč vynaložíme na propagáciu aplikácie.Propagácia aplikácie bude pozostávať z:-umiestnenia reklamy na aplikáciu v iných aplikáciách-PPC kampane na aplikáciu-bannerovej reklamy na aplikáciu na lifestyleových weboch a weboch zameraných na zdravýživotný štýlV rámci public relations taktiež kontaktujeme redaktorov najväčších online mobilnýchmagazínov (mobilmania.cz, smartmania.cz...) s tlačovou správou o príchode aplikácie na trh anavrhneme im spoluprácu. Rovnaká spolupráca je možná aj s lifestylovými webmi.Čo sa týka zisku aplikácie v počiatkoch rátame najmä so ziskom zo zakúpenia “premium” verzieaplikácie a so ziskom z reklám zobrazovaných vo “free” verzii aplikácie (napr. AdMob).
  4. 4. Časový harmonogramSWOT analýzaSlabé stránky:-pomerne dosť konkurentov-momentálne je aplikácia iba v českom jazykuSilné stránky- kompaktný, prehľadný dizajn- nízka cena (“free” verzia zadarmo, “premium” za rozumnú cenu)- nápoveda s radami a tipmi- naše aplikace je komplexní, obsahuje jídlo, pití i sportPríležitosti:-možnosť naviazania spolupráce s webmi a magazínmi o zdravom životnom štýle-možnosť naviazať spoluprácu s celebritou, ktorá sa zaujíma o zdravý životný štýl-uvedenie aplikácie na celosvetový trh (lokalizácia do angličtiny)Hrozby:-nedostatočný záujem publika-používateľov odradí množstvo textu v aplikácii, bude sa im zdať na prvý pohľad zložitá-používatelia si nemusia uvedomovať, že ich problém so zdravým životným štýlom spočíva vnedostatočnej organizácii, prípadne v ňom naozaj nemusí spočívať
  5. 5. Predstavenie týmuKatarína MydliarováŠtudentka knihovníctva a informačných štúdií na MU. Záľuby: disciplína.Anna MikuláškováJako absolventka Integrované střední školy polygrafické mám zatím praxi a zkušenosti hlavně voboru tištěná grafika. Vzhledem k mé dřívější sportovní volejbalové kariéře jsem měla v plánustudia na Fakultě sportovních studií, obor Regenerace a výživa ve sportu, což ukazuje můjzájem o tuto problematiku. Nyní jsem ale ráda, že studuji na KISKu a neměnila bych.
  6. 6. Adela HrivnákováŠtudentka knihovníctva a informačných štúdií na MUNI v Brne, príležitostná hudobníčka,fotografka a grafička. Zaujíma sa o reklamu, má prax v polygrafickom priemysle, internetovommarketingu a public relations. Jej najobľúbenejším športom je prikladanie poháriku sošampanským k ústam.Dominika KopčanskáPřekvapivě studentka KISKu na FF MU. Pracovní zkušenosti získala ve vícero oblastech,nejvíce se na ní však podepsaly ty z agentury Ipsos Tambor zabývající se výzkumy veřejnéhomínění. Mezi její záliby patří zejména četba, hudba, editace článků na Inflow, sáhodlouhédiskuze a v neposlední řadě fitness. O zdravý životní styl se zajímá velmi a sama se jej snaží vrámci možností provozovat.
  7. 7. Eva KrálíčkováStudentka KISK na MU v Brně. Nedávno v sobě objevila talent k vaření a vytváření prototypů vBalsamiq. V současnosti pracuje jako katalogizátor na Ústavu jazykovědy a baltistiky.Zajímá se o zdravý životní styl a nové technologie.

×