Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cataleg 2012

1,330 views

Published on

Catàleg de serveis ADEG 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cataleg 2012

 1. 1. Catàlegde serveis 2012 Consultes gratuïtes Compromís Newsletters Gestió social Publicacions Cursos ètica formatius Borsa de Qualitat treball GRANS descomptes 1.000 Empreses afiliades
 2. 2. Catàleg de serveis 2012 Pàg. 4 - 6 Pàg. 7 - 12 Pàg. 13 - 17 1.1 2.1 3.1 La primera organització Els beneficis de l’ADEG Els canals de empresarial del Penedès comunicació i el Garraf 2.1.1 Un gran compendi 3.1.1 de serveis ... Edicions gràfiques 1.2 2.1.2 3.1.2 Fins a 1.000 empreses ... i tot un calendari Edicions digitals afiliades d’activitats 3.1.3 L’espai web: www.adeg.cat 3.1.4 1.3 2.2 Els programes de ràdio Una entitat jove, amb segell L’assessorament i televisió i estil propis 2.3 La borsa de treball 2.4 La formació 1.1 90os 1.000 alu 04 cur s 201 1 empreses mn 201 1 es 2.5 afiliades Llibresdempresa.cat Bo eb Eg tr ad rs a a de l 3.000 l usuaris Re edia im de l’ADEG te s 59 uï lte spo ta s m at su cu + 40 rrgr Con sta íc 0 Info 20 ul 11 um ADEG àmbits de s consultes 3.000 web ADEG de l’ADEGns usuaris 10.263.225vei accessosEg 2011 web ADEG 309.108 de EG D s ’A ri l a 3. usu l’ADE sessions 0 0 de su 00aris G 2011 GRANS .0 u de l’ADEG 0 descomptes 3 usuaris
 3. 3. Pàg. 18 - 24 Pàg. 25 - 32 Pàgines annexes4.1 5.1 6.1El Mapa d’Avantatges Cultura d’empresa Què cal fer per fer-se soci de l’ADEG 5.1.1 Decàleg de l’Ètica Empresarial 6.1.1 5.1.2 Dades de l’empresa Les actituds emprenedores 6.1.2 i les bones pràctiques La quota social 5.2 El diàleg i els reptes tecnològics 5.3 La nostra xarxa internacional 5.4 Les relacions i la participació institucional 5.4.1 El cosmos corporatiu 5.4.2 El Consell d’Entitats 5.5 De collita pròpia, la D.O. ADEG 5.5.1 Dones d’Empresa 5.5.2 Joves d’Empresa
 4. 4. 4 1.1 Definició La primera organització empresarial del L’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Pe- nedès i el Garraf, ADEG, és una organització empresa- Penedès i el Garraf rial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació. L’ADEG és independent, apolítica i aconfessional i té un caire multisectorial i plural. L’àmbit territorial d’actuació coincideix gairebé amb el de les comarques de la vegueria penedesenca, a cavall de les províncies de Barcelona i Tarragona. Objectius L’ADEG té com a objectiu fonamental l’impuls de l’acti- vitat econòmica i la promoció del teixit empresarial de l’entorn. Amb el desenvolupament constant de nous serveis i avan- tatges i la continuada producció d’actuacions, l’Associació afavoreix els corrents d’informació, modernització i lliure competència de les empreses afiliades i, en conjunt, del teixit empresarial del Penedès i el Garraf. Filosofia L’ADEG és una entitat que manté un compromís amb l’entorn social i econòmic i que entén com a prioritari el progrés del territori, en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats empresarials que s’hi desenvolupen.
 5. 5. 51.2 Històric Tot va començar amb l’Associació d’Empresaris del Garraf, fundada l’any 1987. Els primers estatuts, però, daten delFins a 1.000 empreses 6 de febrer de 1988. Posteriorment, el 31 de març deafiliades l’any 2000, van ser aprovats els actuals estatuts i l’entitat va passar a denominar-se Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, tot i que per motius exclusivament de marca es manté l’anagrama ADEG. Massa social Avui ja són gairebé 1.000 empreses les que formen part del teixit associatiu de lADEG, a banda dels 3.000 pro- fessionals i establiments que també són usuaris dels nostres serveis a través dels diferents col·lectius dafinitat i gremials vinculats a la nostra Associació. Organització L’organigrama directiu de l’ADEG, sempre depenent de l’Assemblea General, inclou les figures de la Junta Di- rectiva, el Comitè Executiu i el Consell Consultiu, tots quatre òrgans tenen en comú la persona que ostenta la Presidència, avui dia, Xavier Cardona Torrandell. L’entitat es regeix d’acord amb els seus Estatuts i el Re- glament de règim intern. Les seves directrius i estratègies es determinen en el Pla Director i el Pla de Màrque- ting, documents de periodificació quadriennal i triennal, respectivament, i en constant avaluació i revisió. Les seus socials L’ADEG disposa de dues seus socials, a Vilanova i la Geltrú (Garraf) i a Vilafranca del Penedès (Alt Pene- dès). Tots dos equipaments són de propietat i sumen un total de 450 m2. A banda dels espais de gestió i dels serveis habituals, les seus compten amb aules de formació 1.000 i sales de reunions, sempre a lliure disposició de les socis 3.000 empreses associades. usuaris
 6. 6. 6 1.3 L’staff Una entitat jove, amb segell i estil propis La plantilla de l’Associació està formada per 6 persones a dedicació completa, que ocupen les àrees de direcció general, formació, administració, serveis, comunicació, comercial i atenció als socis. Des de fa 20 anys, el secretari general de lADEG és Isidre Also (adeg@adeg.cat). Lequip permanent està format per les següents: Qualitat Susanna Gómez (Formació) formacio@adeg.cat Joana Campos (Administració i Borsa de treball) administracio@adeg.cat Eva Gallego (Comunicació i Premsa) comunicacio@adeg.cat Compromís Sònia Sánchez (Comercial) social comercial@adeg.cat Càrol González (Atenció als Socis) socis@adeg.cat Gestió ètica
 7. 7. 72.1.1Els beneficis de l’ADEGUn gran compendide serveis...Els serveis Grans s Ser vei gInformació adEADEG us informa i us posa al dia en tots aquells temesque tinguin incidència en la vostra empresa. Informes econòmicsFormacióCursos subvencionats per a treballadors i directius. LÍndex ADEGProgramació de seminaris bonificables i tallers. Formació Amb periodicitat anual, lÍndex ADEG de Competitivitat és unper a empresaris i empresàries. estudi que ordena les 41 comarques de Catalunya dacord ambBorsa de treball una conjugació dindicadors econòmics recents. DaquestÚs exclusiu per a empreses associades. Agilitat, imme- rànquing es destaquen les posicions ocupades per les tres co-diatesa, confidencialitat i facilitat. Gestió a través d’Internet. marques del Penedès i el Garraf i sen expliquen els diferents factors que influeixen en els respectius posicionaments. El treballDirectori d’empreses associades està realitzat per la consultoria especialitzada Actíva Prospect.Com a empresa associada podreu disposar, sempre quevulgueu, del directori social. LInforme ADEG Cada tres mesos es publica lInforme ADEG de ConjunturaAssessorament Econòmica, un document que analitza les dades socioeco-Més d’una quarantena d’experts en diferentes àrees de nòmiques i laborals del trimestre precedent. Cadascuna de lesgestió es posen al vostre servei, en dies i horaris a convenir. tres comarques del Penedès i el Garraf és objecte destudi iConsultes anàlisi. El treball està realitzat per la consultoria especialitzadaDes de les oficines de l’ADEG us atendrem tots els dies Actíva Prospect.feiners, en horari continuat de 8 h a 22 h; els dissabtes, Representaciónomés pel matí. Defensa i acompanyament personalitzat a l’empresari en aquellsInterrelació casos que sigui requerida la presència o l’actuació de la nostraProducció d’actuacions que afavoreixin el contacte personal entitat; davant els sindicats, davant les administracions públiques,i comercial entre empresaris i empresàries. Networking. davant els monopolis...
 8. 8. 8 2.1.2 Els beneficis de l’ADEG ... i tot un calendari d’activitats Any ADEG 2012 Jornada de Turisme Industrial Programació dactivitats relacionades amb la temàtica Itineraris panoràmics amb visites a empreses rellevants "Optimització dels recursos energètics". del Penedès i el Garraf. Recorreguts en bus. Programa de networking. Es realitza el primer divendres de juny. Business jumelage Visites, contactes i oportunitats comercials a través d’empreses i organitzacions empresarials d’altres països. Els Dimecres de l’ADEG Veïns de lADEG Cicle mensual de dinars temàtics amb ponents rellevants Un format lleuger i de pati de veïns, a primera hora del del món econòmic i empresarial, o bé de la política, la matí, una vegada al mes; no massa gent, amb un cafè, comunicació, les arts i les ciències. lambient distès i, com a protagonista, un personatge Sessions ADEG que tingui coses a dir, que es faci escoltar. Sessions informatives sobre temes de màxima actualitat empresarial, com ara novetats en qüestions fiscals o laborals, normatives, avenços tecnològics, ajuts i sub- vencions... La Nit de l’Empresa Sopars confidencials És la Nit de lADEG i sobretot la Nit de tots els empresaris Sopars de benvinguda als nous socis. S’exposen les i empresàries del Penedès i el Garraf. Acostuma a cele- millors maneres de treure profit a l’ADEG i tots els brar-se el segon o el tercer divendres dabril. assistents presenten la seva empresa. Cada dos mesos. Networking. ADEG 7x7’ · Networking Esmorzars comercials i de networking. 7 empreses tenen 7 minuts cadascuna per presentar els seus pro- Premis ADEG ductes o serveis. Una vegada al mes, a Vilanova i a Guardons de reconeixement a empreses i entitats del Vilafranca. Sessió Master 7x7 ADEG: programació de Penedès i el Garraf que hagin excel·lit, l’any precedent, tot un matí de presentacions dempreses amb cicles en algun aspecte de la gestió i la promoció d’oportunitats. de 7. Aniversaris ADEG Homenatge a empreses i entitats associades amb motiu del 25è, 50è, 75è... aniversari de la seva fundació. Convocatòria anual.
 9. 9. 92.2 Consultes gratuïtes Resposta immediata + de 70 consultes el 2011 + 40L’assessorament àmbits de consulta Els àmbits de consultaL’assessorament, un dels Ajuts i subvencionsprincipals actius Coaching Comercial, estratègiaEl servei d’assessorament és un dels actius més valorats Comptabilitati més demandats pels socis de l’ADEG. Una extraordinària Comerç electrònicnòmina d’assessors externs, coneguts i de confiança, Comunicacióestan a disposició de les empreses associades, en dies Dret laborali horaris a concertar, amb celeritat, sense fer esperar, Dret mercantilamb resposta immediata. Dret urbanístic Empresa familiar ErgonomiaMés de 40 àmbits de consulta Estalvi energètic EstrangeriaEs tracta d’un servei gratuït de consultes de primer Financernivell. Per exemple, el soci té l’oportunitat de contrastar Finançamentaquelles informacions rebudes del seu assessor o gestor Fiscalitat Gestió de compresde capçalera. També pot ser el cas que el soci necessiti Grafologiael parer de l’expert abans de decidir o de prendre con- Homologacionsclusions. Imatge d’empresa InformàticaQuan d’una d’aquestes consultes se’n derivi la Interiorismerecomanació d’una gestió posterior aquest servei Internacionalquedarà al marge de la cobertura de serveis de l’ADEG. Internet i aplicacions Jurídic Laboral, gestióSempre a conveniència del soci Màrqueting Medi AmbientSegons l’expert i en funció del rang de la consulta, Morositatl’entrevista es pot concertar a qualsevol de les seus Noves tecnologiessocials de l’ADEG o bé a l’empresa associada o bé al Prevenció de riscosdespatx privat de l’assessor. També es contempla la Protecció de dades personalspossibilitat, si escau, que la consulta es pugui fer per Protocol d’empresa Propietat Industrialtelèfon o per correu electrònic. Psicologia Publicitat Qualitat i estàndards Relacions Públiques Responsabilitat Social Corporativa Societats Transferència tecnològica
 10. 10. 10 2.3 Servei exclusiu per a empreses La borsa de treball associades El 70% dels socis ja han descobert el bon funcionament de la borsa de treball de l’ADEG. En la darrera Enquesta Social, aquest servei fou un dels millors valorats per part Borsa de dels Socis. treball La borsa de treball de l’Associació afavoreix la gestió adEg d’ofertes i demandes mitjançant el seu propi espai a Internet, allotjat al mateix web de l’ADEG, on es poden consultar tots els perfils sol·licitats i tots els currículums. Les empreses troben el perfil demanat; Internet fins a 110, l’any 2011 L’agilitat i la immediatesa de la borsa de treball de l’ADEG fan d’aquest servei un dels més reconeguts, no només pels socis sinó també per part dels públics externs de l’entitat. Encara més, els usuaris destaquen el seu caire 590 currículums confidencial i el rigor en el tractament de la informació. 2011 L’any 2011, les empreses associades van contractar, en conjunt, fins a 110 candidats i candidates seleccionades prèviament pel servei de Borsa de treball de lADEG. 110 Gairebé 600 currículums registrats l’any 2011 contractacions efectives 2011 Tots els candidats són entrevistats individualment i per- sonalment per tal de completar la informació expressada en cadascun dels currículums i garantir així la màxima qualitat del servei a les empreses. Es tracta de guanyar temps i estalviar a les empreses bona part de la feina de selecció.
 11. 11. 112.4 Cursos per a tots els nivells de l’empresaLa formació Bona part de la programació formativa que us ofereix l’ADEG conté cursos subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. Quant als programes de producció pròpia l’import de la matrícula està expres- sament bonificat per als treballadors de les empresesFormació amb segell de qualitat associades.L’ADEG reuneix l’experiència de més de divuit anys En el decurs de lany 2011, lAssociació va promoure laen la formació contínua o de reciclatge, tant per als impartició de 90 accions formatives, de les quals eltreballadors com per als directius de les empreses. 47,8% van ser totalment subvencionades. En conjunt,L’Associació ja ha vist certificat el seu bagatge com a es van programar 2.842 hores lectives i es van registrarcentre de formació amb l’obtenció de la ISO 9001:2000, fins a 1.104 alumnes.tota una garantia del saber fer i de la feina ben feta.L’ADEG ha consolidat el seu lideratge al Penedès i el Cursos subvencionats i cursos bonificatsGarraf com a referent de la formació especialitzada Bona part de la programació daccions formatives ésper a la Gent d’Empresa, amb professorat expert, amb subvencionada a través del Consorci per la Formacióun magnífic ambient d’estudi a les nostres aules i amb Continua de Catalunya. A més, lADEG produeix daltresuna visió molt ajustada al tipus de formació que reque- cursos que poden ser objecte de bonificació a través dereixen les nostres empreses. les quotes a la Seguretat Social. Escola de Direcció dEmpreses (EDE) Els programes formatius de l’ADEG tenen cada vegada més en compte les prioritats dels mateixos directius de les empreses. Fruit d’aquest mirament, l’Associació ha creat EDE, Escola de Direcció dEmpreses, un plataforma especialitzada en la formació dels empresaris i empresàries, tant de les microempreses com de les pimes, així com dels directius i directives i professionals liberals. La impartició d’aquests programes es dota amb recursos docents del tot exigents i amb professorat de primeríssim nivell. 90 1.104 2.842 cursos alumnes hores 2011 2011 2011
 12. 12. 12 2.5 La llibreria especialitzada en títols Llibresdempresa deconomia i empresa L’any 2011 lADEG va obrir les portes de Llibresdempresa, una llibreria especialitzada en títols d’economia i empresa orientat a les empreses associades, als alumnes dels seus cursos de formació i, en general, als públics vinculats a l’organització. A través de la botiga virtual, www.llibresdempresa.cat, i física podeu adquirir els títols i els autors de màxima referència en l’àmbit de la gestió, el màrqueting i les habilitats directives, així com manuals tècnics d’administració, comptabilitat, informàtica i finances i un llarg etcètera. Llibresdempresa vol ser un punt de referència del llibre d’empresa i economia ja que moltes vegades està desatès per les libreries convencionals pel fet del gran nombre i diversistat de volums que existeixen sobre aquestes matèries. Llibresdempresa és un espai on es poden trobar les editorials més reconegudes en aquests àmbits com Gestión 2000, Plataforma Editorial, Amat, Deusto o Urano. Si esteu interessats en un llibre concret i no el trobeu al web, no dubteu el demanar-nos-lo, en un parell de dies el tindrem a la vostra disposició. A domicili! No et preocupis per res La vostra llibreria deconomia i empresa pot rebre les vostres comandes per Internet i distribuir-les, una a una i de manera particularitzada, a les persones destinatàries del vostre obsequi. Llibresdempresa és el segell de la Cultura dempresa També podeus recollir les vostres comandes a les seus socials de lADEG i pagar en efectiu o amb targeta en recollir-les. O bé fer la teva compra online i rebre-ho a domicili*. * Enviament gratuït per a comandes superiors a 45 €. Si són inferiors, el cost dels ports és de 5,08 € (+IVA).
 13. 13. 133.1.1Els canals de comunicació PerspectivaEdicions gràfiques Revista bimestral editada per l’ADEG. Es defineix com el primer òrgan d’informació de l’actualitat econòmica i empresarial del Penedès i el Garraf. Conté notícies de l’entitat, però sobretot de les empreses associades així com de les iniciatives d’impuls local i comarcal. Inclou entrevistes a empresaris i empresàries i reportatges d’empreses. Té un quadern de 60 pàgines a tot color i el seu tiratge és de 1.500 exemplars. Els socis reben la publicació gratuïtament a la seva oficina o establiment. També en són receptors les administracions públiques locals, els mitjans de comunicació i d’altres estaments i institucions d’interès. La publicació es finança amb els espais publicitaris. Consulteu el calendari de les properes edicions i les tarifes de publicitat exclusives per a les empreses associades. L’Anuari de l’ADEG Publicació anual de màxima notorietat i prestigi. La seva presentació coincideix amb l’Assemblea General de Socis, la darrera setmana de març. L’Anuari conté la memòria d’activitats de l’exercici anterior, la síntesi de l’oferta associativa de l’entitat i la llista d’empreses associades -ordenades per ordre alfabètic i també per activitats. També s’hi troben d’altres seccions que il·lustren les dinàmiques de l’ADEG. Té un quadern de 108 pàgines a tot color editat amb llom de llibre. El seu tiratge és de 1.500 exemplars. L’Anuari el reben només les empreses associades, gratuïtament. A banda, durant l’any s’acompanya en el pack de benvinguda que 2 s’entrega a les noves empreses associades. Consulteu les tarifes de publicitat exclusives per a les empreses associades.
 14. 14. 14 3.1.2 Info ADEG Newsletters Banners e-mailing Edicions digitals Resum de llibres El Fax de l’ADEG InfoADEG S’anomena El Fax de l’ADEG perquè existeix des Cada 15 dies, només els socis reben per correu electrònic de fa molts anys, quan s’enviava per fax-mòdem. l’índex de novetats de màxim interès per a la gestió i el dia Avui, es tracta d’un newsletter que, via Internet i a dia de les nostres empreses (extractes i textos seleccionats cada set o deu dies, s’envia a les adreces elec- del BOE, el DOGC i d’altres fonts). Aquestes mateixes tròniques d’uns 5.000 receptors (empreses as- notícies, d’actualització diària, es poden consultar, sempre sociades, empreses no associades, mitjans de que es vulgui, a l’apartat InfoADEG del web de l’ADEG, comunicació, administracions públiques locals, en- d’accés exclusiu per a les empreses associades. titats bancàries i financeres, entitats socials i econò- miques...). L’audiència total del Fax de l’ADEG s’es- La Central Tecnològica tima en uns 6.400 lectors. Conté informació i notes d’agenda sobre activitats de l’Associació. Una vegada cada dos mesos, els socis reben un newsletter que edita conjuntament l’ADEG i el Centre Tecnològic de Podeu inserir els vostres banners publicitaris, d’e- la UPC. En aquest informatiu digital es detallen les fectivitat altament demostrada. Consulteu tarifes convocatòries d’ajuts i subvencions per a la innovació i la especials per a les vostres insercions publicitàries transferència tecnològica a les empreses. i enllaços al vostre espai web. E-mailing Què·De·Nou El 98,2% de les empreses associades a l’ADEG reben els Resum diari dels titulars de la premsa econòmica. comunicats i circulars informatives mitjançant el correu Tramesa digital, tots els dies feiners, de dilluns a electrònic. Molt sovint, gairebé tots els dies, l’entitat emet divendres, a les 7h30 del matí. Servei exclusiu missatges d’interès i recordatoris de cursos i activitats per a empreses associades. programades. Podeu inserir els vostres banners publicitaris, d’efec- tivitat altament demostrada. Consulteu tarifes Resum de llibres especials. De subscripció gratuïta i rigorosament exclusiva per als socis, una vegada al mes, lADEG envia un resum dun llibre Va dEmpresa de temàtica econòmica o empresarial de recent publicació. Newsletter digital mensual de lADEG on les prota- Aquest servei rep la col·laboració de leditora Effective gonistes són les empreses i les seves notícies. Management. Cal sol·licitar la subscripció.
 15. 15. 153.1. 3Els canals de comunicació Els 10 punts de major interès • Borsa de treballL’espai web: Exposició actualitzada d’ofertes i demandes existents. Accés exclusiu per als socis.www.adeg.cat • Directori d’empreses Llista actualitzada de les empreses associades a lADEG. Un motor específic permet fer les cerques o bé pel nom de lem- presa o bé per lactivitat que desenvolupa, amb discriminacióLa web de l’ADEG opcional de comarques i municipis.La pàgina web de l’Associació, www.adeg.cat, és • InfoADEGl’espai d’interès empresarial més visitat de les co- Informacions d’actualitat i de màxim interès, classificades permarques del Penedès i el Garraf. El site ofereix tots apartats temàtics. Accés exclusiu per als socis.els serveis i totes les notícies que tenen relació ambl’entitat i amb les empreses associades. • Formació Informació posada al dia dels cursos programats per l’ADEG.El web de lADEG es pot visitar en català, castellà, Permet la gestió de matrícula on line.anglès, francès i italià. Durant lany 2011, el lloc in- • Agendaternètic de lAssociació va rebre un total de 10.263.225 Apunts i convocatòries d’actes programats per l’ADEG. Revisióaccessos i va registrar fins a 309.108 sessions ope- constant. Inclou les activitats dels col·lectius Dones d’Empresaratives de treball, que suposen una mitjana diària de i Joves d’Empresa. Així com també del FESG i CESAP entitats ,846,87 sessions pràctiques, amb una mitjana de de les quals lADEG nés membre fundacional.902 de durada per sessió. • Notícies d’empresa Quan les empreses associades són notícia: inauguracions, presentacions de productes i serveis, tot tipus d’actes, certifi- cacions i reconeixements obtinguts... • Laboratori dassetjament Microsite que conté tot tipus d’informacions relacionades amb el fenomen de l’assetjament en entorns laborals. • ADEG Advising Espai dedicat al programa promogut per empresaris sèniors que posen la seva experiència per ajudar els nous emprenedors i per incentivar l’esperit emprenedor. • El VideoBloc de l’ADEG Conté vídeos de producció pròpia, a partir d’activitats i d’entre- vistes a Gent d’Empresa. També dóna cabuda a vídeos corpo- ratius i publicitaris dels socis.10.26.225 309.108 846,43 • El Bloc de lADEG accessos sessions sessions Lopinió de lADEG, què en pensem i com ho expressem. diàries Successivament, els articles es recullen en aquest nou espai 2011 2011 2011 internètic, obert a comentaris i receptiu a tot tipus de suggeri- ments. El Bloc de lADEG vol ser lànima de lAssociació.
 16. 16. 16 3.1.4 Els partners radiofònics Els programes de ràdio i televisió L’ADEG disposa de diferents espais de ràdio en algunes de les principals emissores del Penedès i el Garraf, com ara Onda Cero, Canal Blau, Ràdio Maricel, Ràdio Vila- franca, Ràdio Cubelles i Ràdio Ribes. Es tracta de programes de periodicitat setmanal o quin- zenal. Els continguts i els convidats són proposats per l’Associació, de manera que els protagonistes són els empresaris i empresàries socis/es de l’ADEG que ens parlen de les seves empreses i dels seus mercats. També intervenen experts de diferents àmbits de la gestió. La televisió dempresa Ràdio i LADEG col·labora habitualment amb els mitjans televisus de les comarques del Penedès i el Garraf, Penedès TV i Televisió la Tdt del Garraf, que emeten conjuntament Canal Blau i Maricel TV. Els espais televisius tenen en comú el protagonisme dels empresaris i empresàries del Penedès i el Garraf, que disposen dextraordinaris aparadors per explicar les seves activitats i de com i de quina manera contribueixen al seu entorn territorial més proper.
 17. 17. 174.1Mapa d’Avantatges ASSEGURANCES Agència dAssegurances Virgili Barrios · Assegurances Suburense de lAutomòbil · Reparació mecànica i carrosseria dautomòbils Adreça: Carrer de Josep Coroleu, 70-74 · 08800 Vilanova i la Geltrú Adreça: Pg.Vilanova, 53 (mecànica) / Drets Humans, 13-15 Nau 9 - P Mas .I. Informació: virgilio.barrios@catalanaoccidente.com · Tel. 93 815 12 20 Alba (planxa i pintura) · Sitges Socis ADEG: Consulteu els descomptes Informació: www.suburense.com · info@suburense.com · T. 93 894 36 46 Socis ADEG: Recollida i lliurament a domicili, neteja final vehicle, vehicles de Farré&Farré Corredoria dassegurances · Assegurances diverses substitució. Autoritzats per les millors companyies renting i tenen convenis Adreça: Plaça Soler Carbonell (C. cial., 1-7) · 08800 Vilanova i la Geltrú amb totes les companyies asseguradores. Informació: www.corredoriafarre.com · Tel. 93 814 19 29 Socis ADEG: Cobertura de subsidi mensual per retirada del permís de conduir, durant un màxim de 12 mesos, i segons les necessitats, amb un dte. del 40%. CARBURANTS Mapfre · Assegurances i productes financers Solred · Lubricants, petroli, gasolina, bombones de butà i productes químics Adreça: Av. Tarragona, 62 baixos · 08720 Vilafranca del Penedès Info: www.repsolypf.com Informació: Oficines Mapfre de les comarques del Garraf i Alt Penedès Socis ADEG: Dte. de 0,039 € (6,5 ptes.) per litre de gas-oil i de 0,018 € Socis ADEG: Una assegurança de salut completa, amb cobertura dental (3 ptes.) per litre de gasolina · Tramitació a través de loficina de lADEG inclosa, sense copagament, a partir de 41€ al mes (preu vàlid fins al 31/12/12) CULTURA Masdeu Assegurances · Assegurances Adreça: Avinguda Pla del Diable, 3, local 2 · 08720 Vilafranca del Penedès Casal "Societat La Principal" · Associació de caire sociocultural Informació: Tel. 93 819 93 43 Adreça: Rambla Nostra Senyora, 35-37 · 08720 Vilafranca del Penedès Socis ADEG: Preus molt competitius en: Responsabilitat Civil Directius i Informació: www.casal.org · Tel. 93 890 12 48 Administradors, Responsabilitat Civil General i Multirisc Empresarial, Assegu- Socis ADEG: Descomptes preferents en tots els espectacles. rança Mèdica "Col·lectiu ADEG" fins el 20% de descompte. COMERÇ Mútua General de Seguros · Assegurances Adreça: Carrer General Prim, 5-9 · 08720 Vilafranca del Penedès Iris Art · Belles art i tallers de manualitats, dibuix i pintura Informació: www.mgs.es · sucvilafranca@mgs.es · Tel. 93 890 64 03 Socis ADEG: Consulteu els descomptes exclusius pels socis de l’ADEG en Adreça: Carrer Menéndez Pelayo, 9 · 08800 Vilanova i la Geltrú productes d’assegurança d’empresa i particulars. Info: Tel. 93 657 12 61 Socis ADEG: 10% de descompte en marcs, miralls, quadres i obsequis i el Mútua Penedès-Previsora General · Assegurances 5% en la resta de materials Adreça: Carrer Vidal, 7-9 · 08720 Vilafranca del Penedès Inf.: comunica@previsorageneral.com · www.previsorageneral.com Joieria Maestre · Joieria, rellotgeria, regals d’empresa Tel. 93 891 71 00 Socis ADEG: Consulteu els descomptes especials per als socis de l’ADEG en Adreça: Carrer Caputxins, 23 · 08800 Vilanova i la Geltrú assegurances de salut, vida i subsidi. Interessants avantatges fiscals per als Info: www.maestre.eu · 93 814 29 43 · info@maestre.eu professionals autònoms. Socis ADEG: 10% de descompte en la compra d’articles AUTOMOCIÓ I DERIVATS Maestre Trends · Marques de tendència en joieria i rellotgeria Adreça: Carrer Caputxins, 25 · 08800 Vilanova i la Geltrú Autocam · Reparació i venda de vehicles Info: www.maestre.com · 93 893 64 99 · trends@maestre.eu Adreça: Ronda Europa, 62 · 08800 Vilanova i la Geltrú | Av. Tarragona, 62-67 · Socis ADEG: 10% de descompte en la compra d’articles 08720 Vilafranca del Penedès Informació: www.autocam.es · T. 93 814 76 32 · 93 817 20 00 Multillum · Il·luminació decorativa i tècnica. Estudi i projectes per a tot tipus Socis ADEG: Supramotor Toyota: descomptes dentre un 9% i un 22%. Autocam d’ambients i locals. Punt de venda oficial de les marques més reconegudes Skoda 14%. Autocam 4x4 Land Rover: descomptes del 4% al 8%. Daytona: Adreça: Ronda dEuropa, 60, local 5 · 08800 Vilanova i la Geltrú Fiat, Alfa Romeo i Lancia: descomptes del 10% al 25%. Info: www.multillum.com · Tel. 93 816 57 75 Socis ADEG: Des d’un 15% de descompte · Estudi totalment gratuit en obra Galsan Motors · Comercial motos, quads, motos aquàtiques i microcotxes. nova o reforma Concessionari oficial Yamaha. Adreça: Carrer La Granada, 40 · 08720 Vilafranca del Penedès Natureza · Venda directa de productes de bellesa per càtaleg i botiga online Informació: www.galsan.net · T. 93 892 13 53 Adreça: Avinguda Penedès, 1, 4t 2a · 08800 Vilanova i la Geltrú Socis ADEG: Matriculació gratuïta en motos noves i descompte del 15% en Info: www.natureza.es · Tel. 93 893 35 11 roba Yamaha original. Socis ADEG: 20% de descompte en la compra de productes i sets de regals Remm Guitart · Concessionari oficial Renault i Dacia. Òpera Joies · Disseny, fabricació i comercialització de joies Adreça: Ronda Ibèrica, 6-8 · 08800 Vilanova i la Geltrú Adreça: Plaça Constitució, 42 · 08720 Vilafranca del Penedès Informació: www.remmguitart.com · T. 93 815 32 50 · 93 803 27 08 Info: operajoies@telefonica.net · Tel. 93 892 04 43 Socis ADEG: Serveis VIP de postvenda: descompte mínim del 10% en el total Socis ADEG: 10% de descompte en la compra darticles de la reparació, 10% de dte. en la compra daccesoris i Renault Boutique, entre el 25% i el 50% de dte. en pneumàtics, ... consulteu més descomptes CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS especials per a les empreses associades i per als seus treballadors. ACR · Arquitectura, Construcció i Rehabilitació. Prestació integral de serveis SERP · Rotulació i pintura per a habitatges, indústries, comerços i comunitats Adreça: Apartat de correus número 104 · 08870 Sitges Adreça: Pl. Espanya, 5 · 08870 Sitges Informació: www.serpcolor.es · T. 977 08 16 57 Info: acardona@acr-arquitecturasostenible.com · Tel: 93 519 29 36 Socis ADEG: 10% de descompte en la contractació dels seus serveis Socis ADEG: 10% de descompte
 18. 18. 18 Alum-Metall · Serralleria metàl·lica, tancaments d’alumini, persianes, cristalleria, Assertis · Assessoria integral d’organitzacions en sistemes de gestió, LOPD, mosquiteres, portes enrotllables, ballesta i reixes. Distribuïdor oficial de Velux LSSICE, requisits legals, formació en sistemes i estratègia empresarial, plans A.: Masia Nova, 26-28, nau 1, P I. Sta. Magdalena · 08800 Vilanova i la G. . dautoprotecció i estratègia empresarial Info: www.alum-metall.com · Tel. 93 894 07 58 Adreça: Av. Príncep d’Astúries 63-65, 5è 2a · 08012 Barcelona Socis ADEG: Dte. del 10% en tancaments d’alumini i serralleria. Descompte Informació: www.assertis.es · assertis@assertis.es · Tel. 93 415 35 30 del 15% en mampares. Per a nous tendals, regal dun sensor de vent. Socis ADEG: Entre un 10% i un 20% de descompte sobre els serveis acceptats. Tarifes especials per sinergies entre tres o més empreses, representant Aplicaciones Electromecánicas Gervall SA · Fred industrial: manteniment, descomptes afegits reparació i instal·lació. Instal·lacions de seguretat i qualitat de l’activitat industrial. Grans obres. Oficina Tècnica de seguiment i control dels projectes. Audigestrade · Assessoria empresarial i de comerç exterior Adreça: C. Eusebi Millán, 5-7 Polí. Ind. Roquetes · 08800 Vilanova i la Geltrú Adreça: Carrer del Recreo, 27 · 08800 Vilanova i La Geltrú Informació: Tel. 681 154 319 · instalacionesindustriales@gervall.com Informació: www.audigestrade.com · Tel. 93 893 40 58 Socis ADEG: 10% de descompte Socis ADEG: Fins al 10 o el15% de descompte en tarifes, segons el servei. Primera consulta i primer servei gratuït inclòs linforme previ davaluació Cetagua · Construcció, depuració i manteniment de piscines. Plantes dosmosi empresarial. domèstiques i industrials. Descalcificadors, etc... Adreça: C. Josep Coroleu, 135 · 08800 Vilanova i la Geltrú Codanor · Consultoria en dades i normes Informació: Tel. 93 815 52 50 · info@cetagua.es Adreça: Avinguda del Vinyet, 33 · 08870 Sitges Socis ADEG: Preus preferents i descomptes. Consulteu promocions. Informació: www.codanor.com · Tel. 93 810 72 20 Socis ADEG: 10% de descompte en adequació i manteniment a la LOPD “Llei Construccions 2S · Construccions i rehabilitacions, reformes integrals, banys i cuines, Orgànica de Protecció de Dades”; a la norma LSSICE “Llei de la Societats del impermeabilitzacions de terrats, teulades, reformes estructurals, obra nova, façanes... Sistemes d’Informació i el Correu Electrònic” i en les Normes ISO. Adreça: Rambla dels Paisos Catalans, 1, nau C · 08800 Vilanova i la Geltrú Informació: www.c2s.es · Tel. 93 893 04 46 Conversia Consulting Group · Consultoria especialitzada en protecció de Socis ADEG: 10% de descompte dades de caràcter personal. Informació: www.conversia.es · Tel. 93 518 00 81 i 610 523 230 Durmi · Fabricació i col·locació de mallorquines, pèrgoles, valls, separadors Socis ADEG: en matèria de protecció de dades totalment gratuïta per a tots de terrassa, brise-soleil, protectors solars i gelosies els associats, per tal d’analitzar i valorar el seu grau de compliment de la Llei Adreça: Carrer Bages, s/n, Pol. Ind. Vilanoveta · 08812 Les Roquetes (LOPD). Informació: www.durmi.com · Tel. 93 893 27 54 Socis ADEG: Descompte del 15% CPA Consultoria · Consultoria en sistemes de qualitat, coaching, medi ambient i seguretat Excavacions Alvaro · Excavacions, enderrocs, moviments de terres en general, Adreça: Carrer Rosselló, 372, 5è 1a · 08025 Barcelona neteges de parcel·les a particulars constructors i obra pública. Informació: www.cpaconsultoria.com · Tel. 93 459 01 12 Adreça: Plaça Beatriu de Claramunt, 1, 3r 4a · 08800 Vilanova i la Geltrú Socis ADEG: Condicions preferents en consultes dorientació i de primer nivell, Info: Tel. 619 70 27 31 així com unes condicions preferents en la contractació dels serveis professionals Socis ADEG: Descomptes del 10% del preu sobre la tarifa vigent i pressupostos a preu tancat sense compromís. Diagonal Consulting · Consultoria o gestió directa en els àmbits de comptabilitat, fiscalitat, laboral, jurídic i assegurances. Exterior Piscines · Construcció de piscines, manteniment, servei postvenda Adreça: Ronda Europa, 60 pl. 7, loc. 2A · 08800 Vilanova i La Geltrú Adreça: Ctra.Sant Pere de Ribes 18-24 · 08870 Sitges Informació: www.diagonalconsultingwb.com · Tel. 93 325 20 58 Info: www.exteriorpiscines.com · Tel. 93 894 14 66 Socis ADEG: Descomptes d’entre un 10 i un 15%, segons el tipus de gestió Socis ADEG: Condicions preferents en obres, serveis, productes i accesoris que es realitzi. de piscina Interclima Penedès · Instal·lacions, reparacions i manteniments de calefacció, Gabinete Balmes · Assessoria empresarial aire condicionat i energia solar Adreça: Carrer Balmes, 353 4t 2a A · 08006 Barcelona Adreça: Carrer Ramon Freixas, 71 local · 08720 Vilafranca del Penedès Informació: www.gabinetebalmes.es · Tel. 93 211 25 04 Info: www.interclimapenedes.com · Tel. 93 817 32 42 Socis ADEG: TEST de Diagnòstic Empresarial TDME- gratuït (acord limitat a Socis ADEG: 10% descompte en el manteniment preventiu de calefacció, aire les 50 primeres empreses que ho sol·licitin) condicionat i energia solar. 5% descompte en reparacions o noves instal·lacions Gestors dEmpresa · Assessorament empresarial Materials Chacón · Venda i compra de materials de construcció Adreça: Carrer Castell de Tona, 21, baixos · 43850 Cambrils Adreça: Camí Pla, 50, Polígon Idústrial Mas Alba · 08870 Sitges Informació: www.gestorsempresa.com · Tel. 977 37 52 29 Inf.: www.materialschacon.com · Tel. 93 894 08 68 Socis ADEG: Descompte del 15% en serveis d’assessorament comptable, Socis ADEG: Descomptes exclusius del 50è aniversari del 10%, 15%, 20% i fiscal, financer i estratègic i en assessorament laboral i RRHH. I fins a un 30% 25% de descompte en les quotes d’assessorament empresarial. Merino Espais · Protecció passiva contra el foc, insonorització acústica, GfK Emer Ad Hoc Research · Institut d’Investigació de Mercats, amb solucions instal·ladors oficials de Pladur, sostres tècnics i decoratius. Enguixats projectats tant per l’àmbit local com nacional/internacional. Dóna resposta quantitativa i manuals. i/o qualitativa en funció dels objectius, treballant amb tot tipus de metodologies. Adreça: C. Roger de Flor, 3 · 08812 Les Roquetes Adreça: Avda. Diagonal 468, 5è B · 08006 Barcelona Informació: www.merinoespais.com · Tel. 93 811 54 47 Informació: www.gfk-emer.com · Tel. 93 362 07 10 Socis ADEG: 7% de descompte en tots els nostres treballs, utilitzant materials Socis ADEG: Assessorament i elaboració gratuïta i sense compromís del homologats de primera qualitat. Auditoria acústica sense càrrec. En cas que projecte d’investigació. Descompte del 5% en estudis d’investigació. sigui necessària una adequació sofereix un pressupost sense compromís. Inforsa · Elaboració dinformes comercials i finances Paviparket · Venda i col·locació de parquet, tarimes exteriors, folra de parets i sostres. Adreça: Carrer Pau Claris, 180, 6è · 08037 Barcelona Adreça: Carrer Progrès, 16 · 08720 Vilafranca del Penedès Informació: www.inforsa.es · Tel. 93 488 32 32 Informació: www.paviparket.com · Tel. 93 817 30 32 Socis ADEG: 10% de descompte sobre el preu indicat en totes les peticios Socis ADEG: 10% de descompte d’informes per la página web (www.inforsa.es). TAR Técnicas Aplicaciones y Recubrimientos · Pintura industrial i domèstica Kreedit · Assessorament en l’accés i la gestió de crèdit bancari per petites i Adreça: Avinguda Roquetes, 27, P. I. Vilanoveta · 08810 Les Roquetes mitjanes empreses Informació: www.tarsl.com · Tel. 93 893 83 53 Informació: www.kreedit.com · info@kreedit.com · Tel. 93 891 24 93 Socis ADEG: Descompte del 10% sobre pressupost aprovat Socis ADEG: 10% de descompte CONSULTORIA Premià Assessors · Assessorament empresarial Aderça: Av. Francesc Macià 10, entresòl 5è · 08800 Vilanova i la Geltrú Aislopd · Assessoria i Serveis en en protecció de dades Informació: www.premiavng.com · Tel. 93 516 92 22 Adreça: Carrer de Pau Benach, 13 · 08720 Vilafranca del Penedès Socis ADEG: Avaluació d’empresa i planificació fiscal gratuïta. 10 % de Informació: ac@aislopd.com Tel. 93 193 40 01 descompte en les nostres tarifes Socis ADEG: 5% descompte en tots els serveis
 19. 19. 19Proment Consulting · Consultoria dempreses Centre dEstudis Beep Meca · Formació per a empreses i particulars. Cursos enAdreça: Carrer Sagrada Família, 16 A · 08810 Sant Pere de Ribes modalitat privada i subvencionada al 100% per a treballadors i autònoms. Informàtica,Informació: www.promentconsulting.com · Tel. 93 516 92 92 disseny, programació, gestió dempresa, idiomes, tècniques de venda i altres.Socis ADEG: Realització dun primer projecte gratuït, consistent en un diagnòstic Adreça: Carrer de l’Aigua, 14 · 08800 Vilanova i la Geltrúparcial de la situació de lempresa (financer, comercial, processos...) o un curs Informació: www.beepmeca.com · Tel. 93 814 24 05de motivació a lequip. Socis ADEG: 10% de descompte en tots els cursos.Punto E · Emprenedoria, Formació integrativa i consultoria eficiència Club Mugendo · Escola de defensa i MotivacióAderça: 08720 Vilafranca del Penedès Adreça: Carrer Havana, 17 · Vilanova i la GeltrúInformació: www.PuntoE.es · info@PuntoE.es · Tel. 605 737 573 Informació: www.defensaymotivacion.com · Tel. 93 516 91 00Socis ADEG: 20% Descompte en qualsevol dels seus serveis de consultoria Socis ADEG: 10% de descompte en formacióeficiència Dones dEmpresa · Grup de dones empresàries, directives, emprenedores iTpc Netgrup · Assessors empresarials, selecció de personal, formació, adaptació executives amb empenta, ganes de formar-se i compartir experiènciesa la Llei de Protecció de Dades, ... A.: C. Beneficència, 17 · 08720 Vilafranca del P | lÀncora, 3 · Vilanova i la G. .Aderça: Ronda Europa, 60 7- 2A · 08800 Vilanova i la Geltrú Informació: www.donesdempresa.cat · Tel. 902 106 700Informació: www.tpcnetgrup.com · Tel. 93 816 63 71 Socis ADEG: 10% de descompte en la formació programadaSocis ADEG: 10% de descompte Mecabit · FormacióRDI · Recuperació d’impagaments Adreça: Carrer Recreo, 4, 1r · 08800 Vilanova i la GeltrúAdreça: C. Metal·lúrgia, 6 1r, local 13 · 08800 Vilanova i la Geltrú Informació: www.mecabit.com · Tel. 93 811 52 26Informació: www.rdimpagos.es · Tel. 93 811 59 80 Socis ADEG: 20% de descompte en cursos de formacióSocis ADEG:Assessorament general gratuït. 1 Informe de solvència gratuït.Descompte en el servei de recuperació per la vía amistosa. PlusCoaching · Formació i coaching en l’àmbit empresarial Adreça: C. La Parellada, 20, 2-A · 08720 Vilafranca del PenedèsSpring · Serveis a empresa en els àmbits de la comercialització-vendes, Informació: montse@pluscoaching.net · www.pluscoaching.net ·estratègia i màrqueting Tel. 607 98 26 84Aderça: Passeig de Gràcia, 26 Pral. · 08007 Barcelona Socis ADEG: Consultes per atendre necessitats de formació i coaching en elsInformació: www.spring-vision.com · Tel. 609 724 175 seus equips de treball i 2 sessions gratuïtes del servei especialitzat “CoachingSocis ADEG: Descompte del 10% en la contractació de projectes. Express” (servei per facilitar la presa de decisions dirigit a empresaris i directius).Vidal Piqué i Associats · Assessoria Fiscal, Laboral, Comptable i Assegurances HOTELSde tot tipusAderça: Plaça de la Vila 3 · 08800 Vilanova i la Geltrú A Hotels · HoteleriaInformació: www.finquesmontane.cat/empreses-vidal-pique.php Adreça: Ctra. General 2, s/n. Soldeu. AD10 0 Canillo AndorraTel. 93 811 52 11 · vidalpique@vidalassociats.cat Info: www.ahotels.com · T. +34 626 158 696Socis ADEG: Consulteu els "Packs Mensuals" especials per a nous clients i Socis ADEG: Descompte del 10%socis de lADEG. Hostal Can Gatell · Hostal i restaurantVisto-bueno · Assessorament empresarial, fiscalitat, comptabilitat i laboral Adreça: Carrer de Puigcerdà, 16 · 08800 Vilanova i la GeltrúAderça: Carrer Rei Pere el Cerimoniós, 6, 3r 3a · 08800 Vilanova i la Geltrú Info: cangatell.blogspot.com · T. 93 893 01 17Informació: www.visto-bueno.com · Tel. 680 459 736 Socis ADEG: Descompte del 10%Socis ADEG: 20% de descompte sobre qualsevol gestió relativa a lassessoriaempressarial i immobiliaria Hola Sitges Apartments · Apartaments turístics Adreça: Carrer Francesc Gumá 25 · 08870 SitgesENERGIA Info: www.sitges.bz · T. 93 894 13 33 Socis ADEG: Descompte del 10%. Sempre que sigui una reserva directa aAdvisory 4 Networking Solutions · Distribuïdor de Factor Energia, través de la pàgina web.comercialitzadora d’energia elèctricaAdreça: Carrer Acàcies 42 · 08027 Barcelona Hotel Celimar Centre · Hotel***Informació: www.a4ns.es · Tel. 902 886 283 Adreça: Carrer Espalter, 29 · 08870 SitgesSocis ADEG: Descompte del 15% per associats que tinguin més de 15 KWh Info: www.hotelcelimarcentre.com· T. 93 894 21 00contractats i un 5% pels que tinguin entre 10 i 15 KWh Socis ADEG: Dte. del 10% o una atenció especial. Sempre que sigui una reserva directa a través de la pàgina web pròpia dels hotels, o per telèfon, fax o directament.ENGINYERIA Hotel Celimar Platja · Hotel***GPM · Gestió de projectes i muntatges · Desenvolupament de projectes Adreça: Passeig de la Ribera, 20 · 08870 Sitgesdenginyeria tècnica i execució. Info: www.hotelcelimar.com· T. 93 811 01 70Adreça: Carrer Olèrdola, 24, 1r 2a · 08800 Vilanova i la Geltrú Socis ADEG: Dte. del 10% o una atenció especial. Sempre que sigui una reservaInformació: www.gpm-industrial.es · Tel. 93 811 57 05 directa a través de la pàgina web pròpia dels hotels, o per telèfon, fax o directament.Socis ADEG: Fins al 15% de descompte Hotel Dolce Sitges · Hotel *****Permeatia · Disseny, construcció, instal·lació de procesos i equips de tractament Adreça: Av. Camí de Miralpeix, 12 · 08870 Sitgesdaigües industrials i domèstics Info: www.dolcesitges.com · Tel. 93 810 90 00A.: Rbla. Països Catalans, 11H, NA9 P Sta. Mag. · 08800 Vilanova i la Geltrú .I. Socis ADEG: 5% de descompte en banquets i tot tipus de celebracions d’estiuInformació: www.permeatia.com · Tel. 93 893 26 31 (de l’1 de juny al 31 de juliol de 2010) i de Nadal (de l’1 al 20 de desembre de 2010)Socis ADEG: Estudi i pressupost gratuït en tractaments integrals daigua pera la indústria, lempresa, comunitats de veïns i domèstic. Preus mínims garantits Hotel Estela Barcelona · Hotel **** Hotel-restaurant, banquets, convencions,directes de proveïdors. Oferta especial en fonts daigua. exposicions dart Adreça: Avinguda Port dAiguadolç, 8 · 08870 SitgesProden · Projectes i serveis integrals denginyeria. Llicències ambientals i Info: www.hoteldelarte.com · T. 93 811 45 45projectes executius d’instal·lacions. Socis ADEG: Dte. del 10% o una atenció especial, sempre que sigui una reserva directa.Adreça: Passeig del Canal, 5, 1r 11 · 08980 Sant Feliu de LlobregatInformació: www.prodensl.com · Tel. 93 685 58 13 Hotel Ribes-Roges · Hotel ** Recomanat com a Bib-Hotel a la guia Michelin-09Socis ADEG: 15% de descompte Tipus destabliment Bed&Breakfast (Buffet) Adreça: Carrer Joan dÀustria, 7 · 08800 Vilanova i la GeltrúFORMACIÓ Info: www.vilanovahotels.com · inforr@vilanovahotels.com · T. 93 815 03 61 Socis ADEG: Descomptes comercials per a estades dempresa del 20%Aula de Formació del Penedès · FormacióAdreça: Psg. Camp dels Rolls 9, 1a planta. Despatx 10 · 08720 Vilafranca del Hotel San Sebastián Playa · Hoteleria i restauracióPenedès Adreça: Carrer Port Alegre, 53 · 08870 SitgesInformació: www.aulapenedes.cat · Tel. 93 890 20 47 Info: www.hotelsansebastian.com · T. 93 894 8676Socis ADEG: 10% de descompte en seminaris i cursos Socis ADEG: Descompte del 10% en habitacions y sales de reunions. Menús de Nadal amb condicions preferent, consulteu.
 20. 20. 20 Melià Sitges · Hotel **** superior Metre quadrat · Especialitzat en interiorisme comercial aparadorisme i visual Adreça: Carrer de Joan Salvat Papasseit, 38 · 08870 Sitges marxandatge Informació: www.melia-sitges.com · Tel. 93 811 08 11 Adreça: Carrer Mercè Cabestany, 8, baixos · 08770 Sant Sadurní dAnoia Socis ADEG: Per la reserva d’habitacions tractes especials i vistes al mar, i un Informació: www.m2studio.es · Tel. 93 818 33 08 10% de descompte en banquets de casaments i comunions Socis ADEG: 25% de descompte en projectes dassessorament de lespai comercial i 10% de descompte en projectes dinteriorisme i aparadorisme. Sol Melià · En tots els hotels de la cadena Solmelià Adreça: Hotels Marca Melia, Gran Melia , ME, Tryp, Innside i Sol) Only Group · Comunicació visual · creativitat · multimedia · desenvolupament Informació: www.solmelia.com · Tel. 902 14 44 44 de suports publicitaris · guia comercial onlyvng Socis ADEG: 5% de descompte sobre la millor tarifa disponible. A través de Adreça: C. Arlés de Tec, 7 · 08880 cubelles loficina de lADEG. Informació: www.onlygroup.cat · info@onlygroup.cat Socis ADEG: 10% de dte. en contractació anual publicitat onlyvng · 10% de IDIOMES dte. en projecte d’indentitat corporativa i projectes publicitaris i multimèdia. Serveis Lingüístics · Idiomes. Cursos als centres propis. Classes privades. Traduccions. Raíz de dos · Disseny & comunicació · Disseny gràfic, identitat visual, campanyes Interpretacions. Lloguer d’equips. Colònies. Estades a l’estranger per a nens i joves. de comunicació, direcció dart, disseny editorial, comunicació gràfica, espais Estades a l’estranger per a adults. Aula on-line (anglès, francès i alemany). web, publicitat, packaging, graphic motion… Adreça: Carrer Eugeni dOrs, 8 · 08720 Vilafranca del Penedès Adreça: C. Esglèsia, 24 · 08770 Sant Sadurní d’Anoia Informació: www.serveislinguistics.com · Tel. 93 892 44 28 / 93 815 27 53 Informació: www.raizdedos.com · Tel. 93 891 47 45 Socis ADEG: Des d’un 8% de descompte. Consulteu els diferents serveis Socis ADEG: 10% de descompte en qualsevol primera feina amb les seves condicions preferents Ribes Mondéjar · Assessorament i estratègies de comunicació, branding Idiomes Supernova · Formació en idiomes i serveis de traducció (identitat dempresa o producte), pàgines web i implantació a internet, creació Adreça: Carrer de Manuel Tomas, 3 · 08800 Vilanova i la Geltrú i producció delements publicitaris, campanyes publicitàries Informació: www.supernova.es · Tel. 93 814 05 36 Adreça: Carrer Sant Pau, 7 2n · 08800 Vilanova i la Geltrú Socis ADEG: Descomptes en classes per empreses, segons volum Informació: www.ribesmondejar.com · Tel. 93 810 00 89 Descompte de 30 € per a treballadors dempreses associades a lADEG en Socis ADEG: Assessorament general gratuït. Fins al 20% de descompte en cursos que simparteixin als centres Supernova de Vilanova i la Geltrú els serveis. IMATGE · COMUNICACIÓ Sínoca · Audiovisuals i fotografia. Fotografia destudi, dactes socials i de producte. Realització despectacles de vídeo-mapping i videojockey. Producció ADN Studio · Publicitat · Comunicació · Disseny gràfic. Idear un pla de comunicació, de vídeos promocionals, enregistrament dactes, reportatges... construir una marca, crear una promoció, llançar un nou producte, desenvolupar Adreça: Rambla Sant Francesc, 1, 2n 4t · 08720 Vilafranca del Penedès una campanya de màrqueting online, editar un catàleg, crear un línia de packaging... Informació: www.sinoca.cat · Tel. 626 30 95 02 Adreça: Carrer Pep Ventura, 53, 3r 3a · 08810 Sant Pere de Ribes Socis ADEG: descompte del 10% sobre la feina contractada Informació: www.adnstudio.com · Tel. 93 896 33 98 Socis ADEG: Consultes professionals, interpretació de briefing i presentació Sintagmes Audiovisuals · Periodisme i comunicació. Producció audiovisual, de línies mestres destratègia de comunicació gratuïtes treballs periodístics, projectes editorials,organització desdeveniments... Adreça: Sitges Aquells nois tan simpàtics · Creativitat, comunicació, publicitat, disseny Informació: www.sintagmes.com · Tel. 610 882 491 gràfic, imatge corporativa, packaging, editorial, comunicació on-line, websites Socis ADEG: 10% de descompte en la realització i desenvolupament de Adreça: C. Milà i Fontanals, 14-26 1r 3a· 08012 Barcelona / Plaça Constitució, qualsevol projecte 4 · 08720 Vilafranca del Penedès Informació: www.aquellsnoistansimpatics.cat · Tel. 617 319 931 IMMOBILIÀRIA Socis ADEG :Consultes professionals gratuïtes. 10% de descompte sobre el projecte contractat. Finques Montané 1943 · Immobiliària, Administració Comunitats de Propietaris Aderça: Plaça de la Vila 3 · 08800 Vilanova i la Geltrú Artrivity · Disseny global: disseny gràfic, multimèdia, interiorisme i disseny de Informació: www.finquesmontane.cat · Tel. 93 811 52 11 · producte (imatge corporativa, webs, interiorisme comercial, packaging, catàlegs) finques@finquesmontane.cat A.: Carrer Josep Anton Marquès, 4, baixos esquerra · 08800 Vilanova i la G. Socis ADEG: 10% de descompte en la formalització de contractes de locals Informació: www.artrivity.com · Tel. 93 893 10 72 comercials en lloguer Socis ADEG: Consultoria i gestió del disseny gratuïtes. 5% de descompte. IMPREMTA Azor Creatius Gràfics ·Disseny gràfic · Identitat Corporativa · Comunicació · Publicitat · Packaging i Producte · Editorial Gràfiques Ferpala · Edicions gràfiques Adreça: Migdia, 27, 1r · 08720 Vilafranca del Penedès Adreça: Av. Eduard Toldrà, 111 · 08800 Vilanova i la Geltrú Informació: www.azordisseny.com · info@azordisseny.com · 93 817 12 79 Informació: www.ferpala.es · Tel. 93 893 70 11 Socis ADEG: Descompte del 10% sobre el projecte contractat Socis ADEG: Per a nous clients, amb una comanda superior a 300 euros, les targetes de regal. Cocolia · Disseny gràfic - Identitat corporativa - Direcció dart - Creativitat - Comunicació gràfica - Websites - Interactius - Publicitat - Creacions de marca Grafyprint · Disseny gràfic i impresió digital Adreça: Palmerar de baix, 6-8, baixos 1a - 08800 Vilanova i la Geltrú Adreça: Carrer del Codonyat, 7 · 08800 Vilanova i la Geltrú Informació: www.cocolia.cat · Tel. 93 893 38 86 Informació: www.grafyprint.com · Tel. 93 893 35 50 · Fax 93 893 16 42 Socis ADEG: 7% de dte. en la creació i disseny de la vostra identitat corporativa Socis ADEG: 10% de descompte Edd Estudi de Disseny · Disseny gràfic, identitat corporativa, direcció dart, Padisgraf · Impremta digital. Plòters. Expositors. Pancartes creativitat, comunicació gràfica, websites, interactius, publicitat Adreça: Carrer Dr. Fleming, 27 · 08800 Vilanova i la Geltrú Adreça: Carrer Sant Joan 14-16, entresol 3 · 08720 Vilafranca del Penedès Informació: www.padisgraf.com · Tel. 93 810 00 53 Informació: www.estudiedd.com · info@estudiedd.com · Tel. 93 892 52 91 Socis ADEG: 10% de descompte. Tracte preferent. Socis ADEG: 10% de descompte en la creació i disseny de la vostra identitat corporativa Rètols i Cartonatges El Tigre · Embalatges: Venda al detall i a l’engròs, de tot tipus de caixes de cartró; regal, embalatge, troquelades … Tot tipus de rètols Globusfera · Consultoria estratègica de comunicació i imatge per a pimes. i impressions digitals sobre gran varietat de suports Desenvolupament destratègies de vendes i llançament de productes. Creació Adreça: Rambla Samà, 12 · 08800 Vilanova i la Geltrú i disseny de marca i identitat corporativa. Gestió i planificació de mitjans publicitaris Informació: www.cartigre.com · Tel. 93 893 03 77 Adreça: Plaça Soler i Gustems, 4, 3r · 08800 Vilanova i la Geltrú Socis ADEG: 10% de descompte en tots els productes Informació: www.globusfera.com · Tel. 93 814 50 15 Socis ADEG: 30% de descompte en la contractació dun projecte i lexecució INFORMÀTICA · TECNOLOGIA dimatge corporativa i un 5% en la resta de serveis de lempresa Sistemes Informàtics a16 · Consultoria i assessoria en noves tecnologies, Marsal Mestres · Regals d’empresa publicitat i promoció internet i informàtica amb més de 15 anys dexperiència en el desenvolupament Adreça: General Cortijo, 21 · 08720 Vilafranca del Penedès de software per a empreses. Informació: www.marsalmestres-pto.com · Tel. 93 817 41 42 Adreça: Carrer Col·legi 7, 2n, 1a · 08800 Vilanova i la Geltrú Socis ADEG: Per a compres fins a 500 euros un obsequi. Entre 501 a 2.500 Informació: www.a16.com · Tel. 93 814 85 77 euros, el 10% de descompte. Per compres dentre 2.501 i 6.000 euros, el Socis ADEG: Accés sense càrrec al mòdul "Newsletter" de la plataforma "Canal 15% de descompte i per compres superiors a 6.000 euros el 20% de descompte. Client" (www.canal.cat). Permet fer trameses de butlletins electrònics als clients.

×