Successfully reported this slideshow.

Nettskolen hvordan virker_den

1,187 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nettskolen hvordan virker_den

 1. 1. Nettskolen – hvordan virker den? Astrid de Mora, lærerveileder NKI Nettstudier september 2010 Presentasjonen er tilgjengelig på: www.slideshare.net/AdeMora
 2. 2. Hvem er Astrid, på Nettskolen? 1. Ansatt 15 år i NKI, nå: lærerveileder med ansvar for praktisk oppfølging fra A til Å av 150 deltidsansatte lærere 1. Lærer - hittil 4 000 fullførte www.nki.no/pp/demora 3. Student 12 fullførte kurs, så langt…. www.nki.no/pp/StudentAstrid
 3. 3. Innhold  Fra fjernundervisning til nettstudier  Læringsfilosofi for nettstudenter,  Filosofi for Sesam; NKIs egenutviklede LMS  3 Elementer: brukere, innhold og LMS = Nordens største nettskole  Nettskolen bak passord: 3
 4. 4. Før: NKI Fjernundervisning… 4
 5. 5. Nå: NKI Nettstudier… Morten Flate Paulsen, 1989 5
 6. 6. Stadig nye høyder på Nettskolen 2011 Kvalitetsbarometer… 2009 Nettilgang + månedsrapport til alle studenter 2006 Læringspartnertjenesten 2004 Planleggingsverktøyet og responstidsmåling 1996 De første kursene på www 1986 NKI utviklet Europas første LMS for fjernundervisning 1959 – 1986 Brevskole 6
 7. 7. NKI Nettstudier 2010: I dag 18.09.2010 kan du begynne å studere! 12566 studenter studerer i dag noen av våre 400 kurs. For å hjelpe deg med studiene står våre studieledere og 199 lærere til disposisjon så du er ikke alene! • 150 deltidsansatte lærere: i snitt 2,6 kurs og 84 studenter hver: Tall fra 2009: I årets første åtte måneder hadde lærerne håndtert 28 185 besvarelser/innsendinger fra studentene (snitt 188) samt et ukjent antall henvendelser på e-post/telefon. 7
 8. 8. NKIs læringsfilosofi for nettstudenter: NKI Nettstudier skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet, i et læringsfellesskap der studentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre. 8
 9. 9. Filosofien for Sesam, NKIs egenutviklede LMS: • Sesam skal støtte opp om NKIs læringsfilosofi for nettstudenter. • I tillegg skal Sesam legge vekt på at tjenestene skal være personlige, interaktive, dynamiske og transparente. • Dessuten skal systemet legge forholdene til rette for at lærere og andre ansatte får tilgang til informasjon og tjenester som gjør dem best mulig i stand til å tilrettelegge læringen og følge opp studentene på en personlig, effektiv og skikkelig måte. 9
 10. 10. Nettskolen består av tre elementer: 1. Brukerne 2. Innhold 3. Sesam (LMS) Samspillet = 10
 11. 11. 1. Brukerne = tre grupper 1. Studenter 2. Lærere 3.Administrasjon 11
 12. 12. 1. Studenten? Hvem er det? Min motivasjon for å begynne studier innen interiør er en livslang interesse for dette området. De siste åra har vært dominert av boligprosjekter. … Nå er vi snart i mål med totalrenovering av et hus fra 1975 her i Sandnessjøen, og bygger om på hytta i tillegg. www.nordvux.net/object/24824/jegutfordretmegselv.htm Se flere studenter på www.nki.no/pp/
 13. 13. 2. Læreren, hvem er det? Deltidsansatt hos NKI Se våre lærere på Alder: 21 – 68 www.nki.no/pp/ Hovedarbeid: • Lærer • Ansatt privat/offentlige bedrifter • Selvstendig næringsdrivende • Hjemmeværende • Forfatter • Student • Pensjonist 13
 14. 14. 3. Administrativt ansatte, hvem er det? Se alle NKI ansatte på www.nki.no/Generell-informasjon/Infosenter/Ansatte Vil du vite mer om Jan? www.nki.no/pp/jen 14
 15. 15. 2. Innhold = tre elementer: 1. Faglig kursinnhold = studieveiledning 2. Studiehåndbøker, eksamensinformasjon, ressurser m.m. 3. Innlegg i forum, nyheter, automatiske e-postmeldinger om aktiviteter på den enkeltes nettside 15
 16. 16. 3. Sesam = nettsider med verktøy for de tre brukergruppene: 1. Studentsider 2. Lærersider 3. Administrasjonssider + kommunikasjon mellom brukernes sider, og NKIs administrative datasystem = STAS 16
 17. 17. 3. Administrasjonssider: • søk etter brukere og kurs • forumvakt (oversikt over alle innlegg i alle kurs) • maler for e-poster fra SESAM • kurspubliseringsverktøy • oppgaveverktøy • meldingssystem /startsiden Hovedtyngden av administrasjonen av • rapporter brukere foregår pr. i dag i NKIs • teknisk studentadministrative system = STAS 17
 18. 18. 2. Lærersider: Responstidsmåling Oversikt over innkomne besvarelser fra Studentene Studentenes mapper med innsendingen(e) Forsinket student Studenter som har planlagt 18
 19. 19. Mer om lærersidene: • Informasjon til lærere: Ressurser (Lærere har også tilgang til den informasjonen som studentene ser på sine nettsider.) • Arbeidsbok: lagring av løsningsforslag m.m. (alltid tilgjengelig) • Studieinformasjon: Studiehåndbøker, eksamen m.m. • Pedagogen: forum for lærere 19
 20. 20. Kvalitetsbarometer - kommer i 2011 • Fra 2004 har vi målt lærernes responstid fortløpende: • Spørreundersøkelser; jevnlig men ikke fortløpende • Kvalitetsbarometer: – Studentene skal oppfordres til å evaluere sine læreres arbeid, fortløpende… – Vi skal også måle studentenes fornøydhetsgrad med studiemateriellet og administrasjonen 20
 21. 21. Kvalitetsbarometer på studentenes side: Vi oppfordrer deg til å svare på begge spørsmålene en gang per studieenhet. Svarene vises anonymt på lærerens websider. Du kan endre svarene når som helst. Hvor fornøyd er du med lærerens arbeid? Svært fornøyd Fornøyd Nøytral Misfornøyd Svært misfornøyd Skriv inn dine kommentarer til lærerens arbeid så langt i kurset og dine synspunkter på lden tilbakemeldingen du fikk på denne innsendingen: Jeg synes læreren kunne gi mer utfyllende forklaringer i sin tilbakemelding på studieenhet 3. Jeg er veldig fornøyd med at læreren deltar så aktivt i forum  Lagre 21
 22. 22. Kvalitetsbarometer på lærers side: NKIs mål for kvalitet: 90 % Evaluering av meg siste 90/180 dager: 93/84 %. Evaluering av lærernes siste 90/180 dager: 86/89 % Du har fått 25 verbale evalueringer som er tilgjengelige i en egen evalueringsrapport.  Evalueringen skal være anonym Prosentangivelsen skal vise andelen av studenter som er: Svært fornøyd, Fornøyd eller Nøytral  Lærere skal få automatiske meldinger når prosentangivelsen går under eller over et bestemt tall 22
 23. 23. Pedagogen NKI har i mange år hatt et eget nettbasert forum der lærere og ansatte kan diskutere pedagogiske problemstillinger og praktiske utfordringer. Pr. i dag 200 medlemmer og til tider stor aktivitet. Høstens temaer har blant annet vært: • Responstider • Bruk av kildehenvisninger • Aktiviteten i de forskjellige kursforumene, • Nytten av NKIs planleggingssystem • Dysleksi og hvordan de bør håndtere spesielt svake studenter. Pedagogen brukes også av administrasjonen som informasjonskanal til lærerne. 23
 24. 24. 1. Studentsider: 1. Det nettbaserte innholdet i kursene 2. Planleggingsverktøyet 3. Innsendingsverktøyet 4. Nyheter 5. Mappe med alle innsendinger og tilbakemeldinger fra lærer 6. Kontaktlister 7. Læringspartnere 8. Profil: personlig presentasjon, innstillinger for synlighet og forummeldinger 9. Ressurser, eksamensinformasjon, studiehåndbok 10. Arbeidsbok 24
 25. 25. Kursinnhold; studieveiledningen: • mal for kurssider: – Om kurset – Studieenhet 1 – Studieenhet 2 osv. – en studieenhet = en innsending • veiledning og kommentarer til lærebøkene • hvordan arbeide med kurset • illustrasjoner • Øvingsoppgaver/selvtester • lenker til eksterne nettsteder • innsendingsoppgaver 25
 26. 26. Individuelt planleggingsverktøy: Student, september 2010: Planleggingsverktøyet synes jeg virket litt truende i starten. Men etter å ha gått igjennom dette kurset (Lær å lære), ser jeg nytten av det. Det er en fin måte Besvarelser som er fullført og holde seg à jour på. Det blir litt mer forpliktende når planen er Besvarelser som er forsinket i forhold til planen utfylt, og jeg vet det er noen som ”følger med”. Jeg tror det er en Besvarelser som er planlagt god hjelp for å kunne gjennomføre denne typen studie. 26
 27. 27. Innsendingsverktøyet: 27
 28. 28. Studentmappen ”mine resultater”: NB! Kun innsendingsoppgaver i mappen – all annen kommunikasjon foregår på direkte e-post, foreløpig… 28
 29. 29. Forum: Forum er først og fremst ment som en faglig diskusjonskanal for studentene, men ansatte og lærere følger med i de foraene som angår dem. 29
 30. 30. Meldinger fra forum på e-post: Med en gang = Oppsummering pr. dag/uke = må lesbar direkte i e-posten: logge inn for å lese innleggene 30
 31. 31. Læringspartnere: Student på Regnskapsskolen, august 2010: Jeg synes det er positivt at nettskolen har et slikt opplegg hvor man har muligheten til å studere ”sammen” med andre. Man kan fort bli ensom i en slik studentrolle. Her har man mulighet til å utveksle erfaringer, få svar på ulike spørsmål man kommer opp med underveis, man kan sjekke ut om man jobber i riktig retning, få nye ideer….. Det er positivt at det ligger ute informasjon om hvor man bor, telefonnummer og e-post adresser, slik at man kan ta kontakt med noen som kanskje bor i nærområdet. Som nevnt tidligere vil jeg vurdere å bruke Forum og kanskje skaffe meg noen Læringspartnere senere i studiet. (Har i september 2 læringspartnere.) 31
 32. 32. Arbeidsbok: Del filer med læringspartnere 32
 33. 33. Kontaktlister Lærer og studieleder Studenter på kurset som har valgt global, åpen eller faglig begrenset presentasjon. Listen viser navn, poststed, sist innlogget, neste innsending (m/dato hvis planlagt), ønsker/ønsker ikke læringspartner. Lærer tildeles automatisk. Studenter som samarbeider, eller har undervisning i klasse eller i en attføringsbedrift kan oppleve å ha forskjellige lærere. 33
 34. 34. Studiehåndbok, eksamensinformasjon, ressurser, talesyntese… 34
 35. 35. Profil Endre Endre persondata Passord Synlighet på Nettskolen Ønsker/ønsker ikke læringspartner Skriv en personlig Meldinger presentasjon, og legg fra forum, inn et bilde  hvor ofte? 35
 36. 36. Alle studenter får månedsrapport på e-post, som inneholder: • Informasjon til alle • Personlig informasjon: – Progresjon – Kurs – Plan • med påminnelse ved forsinkelse – Eksamener • påmeldt • avlagt – Innstillinger for: • synlighet • forummeldinger – Kontaktdata • Studenten kan selv bestille rapporten, når som helst fra sin nettside. 36
 37. 37. Ny student, hva skjer: • Velkomstmelding på e-post med relevant informasjon inkl. brukernavn og passord til Nettskolen. • Studenter tilknyttet attføringsbedrifter får i tillegg en e- post fra sin studieleder. • ”Kom-i-gang” - demonstrasjon av Nettskolen • Alle får tilgang til introduksjonskurset Lær å lære = kun studiemateriell på nettsidene = kan starte med en gang. • Trykt studiemateriell pr. post – ca 1 uke. 37
 38. 38. Kom i gang: Astrid de Mora
 39. 39. Velkommen til introduksjonskurset Lær å lære! Vi anbefaler at du begynner dine NKI studier med dette kurset. • Her vil du lære litt om hvordan det er å studere ved NKI, og hvordan du kan bruke studietiden best mulig. • Du får råd og tips om hvordan du best tilegner deg ny kunnskap, og hvordan du husker det du har lært. • Du lærer også litt om nettsidene våre og hvordan du bruker dem. I tillegg får du praktisk informasjon om ditt forhold til NKI. 39
 40. 40. …i gang på Nettskolen, når du vil, hvor du vil: 40
 41. 41. Takk for oppmerksomheten! Spørsmål om ?? Presentasjonen er tilgjengelig på: www.slideshare.net/AdeMora

×