Дослідження ринку інтернет-реклами в Україні за 2020 рік

Комітет з питань інтернет-реклами ІнАУ
Комітет з питань інтернет-реклами ІнАУКомітет з питань інтернет-реклами ІнАУ
Дослідження ринку
інтернет-реклами
в Україні за 2020 рік
БЕРЕЗЕНЬ 2021
2
зміст
про комітет
цілі дослідження
результати
пошукова реклама
методика
партнери
mobile vs desktop
вартість кліку
обсяг пошукової реклами в Україні
медійна інтернет реклама
методика
партнери
обсяг медійної інтернет-реклами в Україні
частки по видах
обсяг інтернет-реклами в Україні
додатки
контакти
3
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
18
19
74%
Частка мобільного трафіку
від загального обсягу пошукової
реклами у 2020 році
6.9 млрд грн
Обсяг пошукової реклами в Україні у
2020 році склав 6,9 млрд грн —
на 13% менше, ніж у 2019 році
13.5 млрд грн
Загальний обсяг інтернет-реклами в Україні у
2020 році склав 13.5 млрд грн — показник виріс
на 7% порівняно з 2019 роком
26
6.6 млрд грн
Обсяг медійної реклами в Україні у
2020 році склав 6,6 млрд грн —
на 41% більше, ніж у 2019 році
3
про Комітет
lнтернет Асоцiацiя України
була створена у 2000 роцi з метою консолiдацї
зусиль всiх зацiкавлених сторiн у розвитку iнтернету
в Українi. Повсякденна дiяльнiсть lнАУ полягає в
практичнiй реалiзацiї проєктiв, що сприяють розвитку
українського сегменту глобальної мережi. Наразi
членами Асоцiацiї є понад 220 компанiй.
Комiтет lнАУ з питань iнтернет-реклами
об’єднує провiднi компанiї рiзних сегментiв ринку
iнтернет-реклами України. Загалом Комiтет працює
на постiйнiй основi й реалiзує ряд ринкових iнiцiатив.
мета дослiдження —
виміряти обсяг і окремі показники ринку
інтернет-реклами в Україні для кращого
розвитку та більшої прозорості ринку
З великою вдячнiстю до всiх компанiй,
що беруть активну участь у розвитку ринку.
Цiкавого перегляду – і тримайте хвилю!
голова Комiтету
Іван Кучеренко
Бiльше iнформацiї: http://adcom.inau.ua
Компанії-членкині
Комітету
Дослідження обсягів інтернет-реклами в Україні
відбувається під егідою та за ініціативи ІнАУ з
2012 року.
4
методика пошукова реклама
методика
вимірювання обсягу
пошукової реклами
обсяг ринку
платного пошуку в Україні
24 категорії*
топ 100 (SimilarWeb)
кількість переходів
по платному пошуку
постачальник: SimilarWeb
середня вартість кліку
постачальник:
Агенції, які працюють на
ринку performance-реклами
* Розширений перелiк категорiй — у додатку. У вереснi 2019 року SimilarWeb оновила перелiк категорiй
5
методика пошукова реклама
методика вимірювання
обсягу пошукової реклами
Вимiрювання обсягу пошукової реклами
в Українi здiйснюється у два етапи.
етап 1: етап 2:
збір даних обробка даних
В основi збору даних лежить
сегментацiя веб-сайтiв, що вiдвiдують
користувачi з України, на 24 категорiї
згiдно з класифiкацiєю ресурсу
SimilarWeb. Перелiк та детальний
опис категорiй знаходяться у додатку.
Данi щодо кiлькостi вiдвiдувань з
платного пошуку за дослiджуваний
перiод надає платформа SimilarWeb.
Середню вартiсть клiку та частку
мобiльного трафiку отримуємо
шляхом анкетування агенцiй, що
брали участь у дослiдженнi. Агенцiї
надають данi виключно по тих
категорiях, у яких розмiщують
пошукову рекламу.
Методика обчислення даних:
Середня вартiсть клiку в категорiї =
сума значень вартостi клiку, наданих
агенцiями, подiлена на кiлькiсть
агенцiй. Розраховується окремо
по кожнiй з категорiй.
Середньозважена вартiсть клiку
в категорiї розраховується на основi
частки категорiї у загальнiй кiлькостi
переходiв з пошукової реклами.
В результатi додавання
середньозваженої вартостi клiку по
всiх 24 категорiях вираховується
середньозважена
вартiсть клiку на ринку.
Глосарій дослідження
Пошукова реклама — оплата видавцевi
з прив'язкою до певного пошукового
слова або фрази. Пошукова реклама
включає платну пошукову видачу.
Рекламодавець — органiзацiяабопри-
ватнаособа, яка є замовником реклами.
Інтернет-користувачi з України —
загальна кiлькiсть користувачiв
iнтернету з України.
Обсяг пошуковоiї реклами в Українi —
це кошти рекламодавцiв, витраченi на
розмiщення реклами в пошукових
системах для iнтернет-користувачiв
з України.
Середня частка мобiльного трафiку
в пошуковiй рекламi — середнє
значення частки переходiв,
отриманих з мобiльних пристроїв.
Данi отриманi вiд агенцiй.
Обсяг пошуковоiї реклами в
категорiї = множення середньої
вартостi клiку на кiлькiсть вiдвiдувань
з платного пошуку в категорiї.
Обсяг пошуковоiї реклами в Українi
розраховується шляхом множення
середньозваженої вартостi клiку
на ринку на загальну кiлькiсть вiдвi-
дувань з платного пошуку по всiх
24 категорiях.
6
партнери
дослідження ринку пошукової
інтернет-реклами в Україні
Компанiї, що безпосередньо проводили дослiдження,
надавали статистичнi данi або забезпечували технологiчну пiдтримку.
партнери
під егідою та з ініціативи
партнер дослідження
73%
27%
7
desktop
mobile
результати пошукова реклама
mobile vs desktop
Частка мобiльного платного пошуку у 2020 році зросла
незначною мірою і склала 74%, порiвняно з 73% у 2019 році.
Темпи росту частки мобiльного трафiку на ринку вiдчутно не
відрізняються, від показників 2019 року.
2020 H1 2020 H2
2018 2019 2020
73%
27%
66%
34%
74%
26%
75%
25%
8
23.7
9.52
7.24
6.74
5.49
21.53
13.58
10.35 10.13
7.75
14.03
13.19
11.41
8.92
7.93
результати пошукова реклама
4.53 ₴
2019 H2 5.52 ₴
2020 H1 4.29 ₴
2020 H2
середньозважена
вартiсть клiку
Після зростання у першому
півріччі наразі можемо
спостерігати відчутне зниження
середньої вартості кліку.
середня вартiсть
клiку по категорiях
За підсумками двох півріч 2020
року найвища вартість кліку
стабільно залишається в категорії
«Закон та уряд» і сягає позначки
14.03 грн, найнижча – з категорії
«Мистецтво та розваги» перейшла
в категорію «Новини та медіа» і
склала всього 1.44 грн.
топ-5 категорiй
за вартiстю
Вартiсть клiку по всiх категорiях — у додатку
Закон
та
уряд
Бізнес
та
споживчі
послуги
Подорожі
та
туризм
Наука
та
освіта
Фінанси
Закон
та
уряд
Фінанси
Важка
промисловість
та
машинобудування
Бізнес
та
споживчі
послуги
Дім
і
сад
Закон
та
уряд
Азартні
ігри
Бізнес
та
споживчі
послуги
Фінанси
Дім
і
сад
10.58
7.55
7.27 7.06 7.02
4.54 ₴
2019 H1
Бізнес
та
промисловість
Кар’єра
та
освіта
Інтернет
Та
телекомунікації
Відпочинок
і
хоббі
Для
дорослих
* Розширений перелiк категорiй — у додатку. У вереснi 2019 року SimilarWeb оновила перелiк категорiй
9
обсяг ринку пошукової реклами в Україні
спліт mobile/desktop
обсяг пошукової реклами mobile/desktop
загальна кількість переходів
приріст рік до року
середня вартість кліку
результати пошукова реклама
66% 34% 73% 27% 74% 26%
619.410.570 445.460.220 365.009.465
+35% -13%
5 887 068 386 ₴ 7 951 763 799 ₴ 6 911 710 058 ₴
3.23 ₴ 4.53 ₴ 4.83 ₴
2018 2019 2020
mobile
desktop 2 001 603 251 ₴
3 885 465 135 ₴ mobile
desktop 2 107 736 679 ₴
5 844 027 120 ₴ mobile
desktop 1 762 563 052 ₴
5 149 147 006 ₴
10
методика
вимірювання обсягу
медійної реклами
методика медійна реклама
Формування списку найбiльших Продавцiв медiйної iнтернет-реклами
Холдинги та сайти
з сукупним мiсячним охопленням
української iнтернет-аудиторiї
бiльше 1.5 млн
Всього 23 Продавця
• 7 холдингів
• 10 сейлз-хаузів і мереж
• 6 окремих майданчиків
Решта потрапляє в групу «Інші продавці»
Сейлз-хауси та Мережі
вiдбираються рiшенням
комiтету ІнАУ
Формування
Пула Агенцiй
До Пула входять Агенцiiї,
якi надали анкету
на 1-му етапi дослiдження
Решта потрапляе в групу «lншi агенцiї»
Всього 19 Агенцій
Агенції
за рішенням
Комітету ІнАУ
Формування Пула Агенцiй iнтернет-реклами
11
методика медійна реклама
методика вимірювання
обсягу медійної реклами
Вимiрювання обсягу медійної реклами в
Українi здiйснюється у три етапи.
етап 1: етап 2:
збір даних
від агенцій
збір даних
від продавців
обробка
даних
• сума коштiв медiйної реклами,
отриманих вiд рекламодавця на
кожного з Продавців;
• сума коштiв на iнших Продавцiв;
• агентська комiсiя;
• частка в оборотi окремих
сегментiв медiйної реклами;
• частка в оборотi закупiвель за
допомогою Programmatic;
• частка соцiальних медiа
• та меседжерiв (FB, lnstagram,
Twitter, YouTube, Skype, Viber та
iн.).
Анкета мiстить:
• назву Продавця (анкета не
знеособлена);
• % в оборотi всiх Агенцiй Пула;
• % в оборотi iнших Агенцiй;
• % прямих продажiв;
• % в оборотi закупiвель через
Programmatic.
Анкета сейлз-хаузiв i мереж, крiм
того, мiстить % в оборотi по кожному
з холдингiв i Сайтiв (необхiдно
для запобiгання дублювання даних).
• розрахунок обороту по кожному з
опитаних Продавцiв;
• розрахунок поправки до обороту
кожного опитаного Холдингу або
Сайту для уникнення дублювання
оборотiв Сейлз-хаузiв i Мереж;
• розрахунок обороту по кожному не
опитаному Продавцю зi списку;
• розрахунок сумарного обсягу
ринку медiйної iнтернет-реклами
• (без поправки на комiсiю Агенцiй);
• розрахунок частки прямих
продажiв майданчикiв
рекламодавцям;
• розрахунок поправки на комiсiю
Агенцiй;
• розрахунок пiдсумкової цифри
обсягу
• ринку медiйної iнтернет-реклами.
Глосарій дослідження
Банерна реклама — розмiщення
анiмованого або статичного банера
на сайтi видання з або без
можливостi переходу на сторiнку
рекламодавця.
Нестандартнi рiшення — вигляд
рекламних файлiв, при створеннi яких
може бути використаний
технологiчний сценарiй або сценарiй
java. Допускається iнтерактивна
взаємодiя з користувачем.
Спонсорство — конкурси та
розiграшi, брендування, спонсорськi
прояви в iграх, замовнi редакторськi
матерiали.
Цифрова вiдеореклама —
з'являється у потоцi перед, пiд час
(призупиняючи), пiд час зупинки або
пiсля вiдеоконтенту (pre-roll, mid-roll,
pause-roll, post-roll), демонстрованого
за допомогою вiдеоплеєра. А також
реклама, яка вiдображається
всерединi вiдеоплеєра над
вiдеоконтентом.
етап 3:
12
проводиться під егідою
партнер дослідження
партнери
дослідження ринку медійної
інтернет-реклами в Україні
Компанії, що безпосередньо проводили дослідження,
надавали статистичні дані або забезпечували прозорість.
агенції сейлз-хаузи та видавці
партнери
0.594
0.916
1.014
1.288
1.784
2.512
3.511
4.722
6.648
13
результати медійна інтернет-реклама
обсяг ринку
медійної
інтернет-реклами
Обсяг медійної інтернет-реклами
продовжує активно зростати з року в рік.
У 2020 році обсяг сегменту сягнув
відмітки 6.6 млрд грн, що на 41%
перевищує показники 2019 року.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+54% +11% +27% +39% +41% +40% +34% +41%
загальний
обсяг
млрд
грн
14
результати медійна інтернет-реклама
12%
39%
5%
9%
35%
13%
39%
4%
9%
35%
види
медійної
інтернет-реклами
У 2020 році найбільші витрати
рекламодавців припали на банерну
рекламу та цифрове in-stream відео,
частки 35% та 39% порівняно з
показниками 35% та 39% у 2019 році.
Сегмент цифрового in-page відео
продовжує активно зростати.
банерна реклама
нестандартні рішення
спонсорство
цифрове відео
in-page відео
in-stream відео
2019 2020
15
5%
10% 11%
26%
33%
42%
23%
30%
45%
50% 51%
59%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
частка
programmatic
Частка programmatic на ринку медійної інтернет-реклами стабільно зростає. У
2020 році частка programmatic у агенцій зросла до 41.7%, що на 8.8 процентних
пунктів більше, ніж у 2019 році.
У продавців частка programmatic зросла до 59%.
результати медійна інтернет-реклама
частка
прямих продажiв
Частка прямих продажів за підсумками 2020 року склала 51.2%, що на 5.8
процентних пунктів менше показників 2019 року.
у продавців
у агенцій
49% 45%
39% 42% 41%
48%
53% 56% 57%
51%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
16
результати медійна інтернет-реклама
частка соціальних медіа
та месенджерів
Частка витрат на рекламу у соціальних медіа та месенджерах у агентств дещо
зросла та склала у 2020 році 46.2%, що на 0.7 процентних пунктів більше, ніж у
2019 році.
Соціальні медіа та месенджери: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype,
Viber та інші.
частка mobile
в медійній інтернет-рекламі
Частка mobile в медійній інтернет-рекламі значно зросла й досягла 63.6% у 2020
році.
У порівнянні з 2019 роком, частка цифрового відео стабільно зростає. In-stream
відео досягло позначки 28.2%, показник in-page сягнув позначки 2.9%.
34.50%
45.50% 46.20%
2018 2019 2020
нестандартні рішення
банерна реклама
спонсорство
in-page відео
цифрове відео
in-stream відео
25.9%
5.6%
1%
2.9%
28.2%
2020
частка mobile
63.6%
27.6%
1.6%
0.6%
1.6%
16.3%
2019
частка mobile
47.7%
17
загальний підсумок
види
інтернет-реклами
в Україні
Частка пошукової реклами
залишається найбільшою у
порівнянні з іншими видами
реклами й складає 51%.
Частки банерної реклами та
in-stream відео зросли у
порівнянні з показниками 2019
року.
62.74%
12.89%
3.20%
1.79%
4.66%
14.72%
2019
млн
грн
пошукова реклама
банерна реклама
нестандартні рішення
спонсорство
цифрове відео
in-page відео
in-stream відео
50.97%
17.06%
4.27%
1.81%
6.57%
19.32%
2020
18
загальний підсумок
обсяг інтернет-
реклами в Україні
Загальний обсяг ринку інтернет-реклами в
Україні у 2020 році виріс відносно 2019
року й складає 13.5 млрд грн.
Частки медійної та пошукової інтернет-
реклами за підсумками 2020 року склали
49% і 51%, зазнавши значних коливань
відносно 2019 року з показниками 47%
і 63%.
5887
7951 6912
3511
4722 6648
37%
63%
37%
63%
49%
51%
2018
2019
2020
медійна реклама (вкл. відео)
платний пошук
Загалом
(млн):
9 398 UAH
346 USD
Загалом
(млн):
12 673 UAH
490 USD
Загалом
(млн):
13 560 UAH
525 USD
9398
12673 13560
9269
11526
12175
3493
4240
3159
1612 1850 1466
578 717 717
2018 2019 2020
Інтернет
ТБ
Також на основі отриманих у дослідженні
даних можна не тільки визначити обсяг
ринку інтернет-реклами та динаміку її
зростання, але й порівняти результати з
іншими видами реклами.
Оцінка інтернет-реклами за даними
ІнАУ, оцінка інших медіа за даними ВРК
OOH
Преса
Радіо
загальний
обсяг
млн
грн
19
додаток 1.1
категорії підкатегорії
Arts and Entertainment Мистецтво та розваги Анiмацiя та комiкси, Мистецтво та розваги, Книги та лiтература, Гумор, Музика, Виконавськi види мистецтва,
Фiльми та телетрансляцiї, Образотворче мистецтво та дизайн мультимедiйнi iнструменти, Мережа,
Програмування, Програмне забезпечення
Business and Consumer
Services
Бiзнес та споживчi послуги Бiзнес та споживчi послуги, Бiзнес послуги, Маркетинг та реклама, Онлайн-Маркетинг, Видавництво та друк,
Нерухомiсть, Переїзд та побутовi перевезення, Транспорт та логiстика, Текстиль
Computers Electronics and
Technology
Комп'ютери, електронiка та
технологiї
Рекламнi мережi, Комп'ютерне обладнання, Комп'ютерна безпека, Комп'ютери, електронiка та технологiї,
Побутова електронiка, Електронна пошта, Обмiн файлами та хостинг, Графiчнi мультимедiа та веб-дизайн,
Програмування та програмне забезпечення, Пошуковi системи,
Соцiальнi мережi та онлайн-спiльноти, Телекомунiкацiї, Веб-хостинг та доменнi iмена
E-commerce and Shopping Електронна комерцiя та
покупки
Аукцiони, Оголошення, Купони та знижки, Електронна комерцiя та покупки, Ринок , Порiвняння цiн, Квитки
Finance Фiнанси Бухгалтерський облiк та аудит, Банкiвська позика та кредитування, Фiнанси, Фiнансове планування та
управлiння, Страхування, lнвестування
Food and Drink Їжа та напої Напої, Кулiнарiя та рецепти, їжа та напої, Продовольчi магазини, Ресторани та доставка, Вегетарiанство та
веганство
Gambling Азартнi iгри Бiнго, Казино, Азартнi iгри, Лотерея, Покер, Ставки на спорт
Games lгри Настiльнi та картковi iгри, lгри, Пазли та головоломки, Рольовi iгри, Вiдеоiгри, Консолi та аксесуари
Health Здоров'я Залежнiсть, Альтернативна та народна медицина, Бiотехнологiї та фармацевтика, Дитяче здоров'я,
Стоматологiя та стоматологiчнi послуги, Проблеми розвитку та фiзичнi вади, Здоров'я людей похилого вiку,
Здоров'я, Стан здоров'я та проблеми зi здоров'ям, Медицина, Чоловiче здоров' я, Психiчне здоров' я,
Харчування та фiтнес, Дiетичне харчування та фiтнес, Аптека, Громадське здоров'я та безпека, Жiноче
здоров'я
Heavy lndustry and Engineering Важка промисловiсть та
машинобудування
Аерокосмiчна та оборонна промисловiсть, Сiльське господарство, Архiтектура, Хiмiчна промисловiсть,
Будiвництво та технiчне обслуговування, Енергетика, Важка промисловiсть
та машинобудування, Метали i гiрнича промисловiсть, Стiчнi води та навколишне середовище
категорії веб-сайтів
в Українi згiдно з оновленою
класифiкацiєю SimilarWeb,
що дiє з вересня 2019
https://www.similarweb.com/category
20
додаток 1.1
категорії підкатегорії
Hobbies and Leisure Хобi та дозвiлля Родовiд та генеологiя, Антикварiат та колекцiонування, Табори, скаутинг, вiдпочинок на свiжому повiтрi,
Ремесла, Хобi та дозвiлля, Моделi, Фотографiя
Home and Garden Дiм i сад Меблi, Садiвництво, Дiм i сад, Домогосподарство та технiчне обслуговування, Дизайн iнтер‘єру
Jobs and Career Робота i кар‘єра Пiдбiр персоналу, Робота i кар‘єра, Занятiсть та працевлаштування
Law and Government Закон та уряд Уряд, lммiграцiя та вiзи, Закон та уряд, Правоохорона та захист, Законнiсть, Нацiональна безпека
Lifestyle Стиль життя Краса i косметика, Догляд на дiтьми, Мода та зовнiшнiй вигляд, Подарунки та квiти, Ювелiрнi
вироби та продукти розкошi, Стиль життя, Тютюн, Весiлля
News and Media Новини та медiа Новини та медiа
Pets and Animals Домашнi улюбленцi
та тварини
Тварини, Птахи, Риби та акварiуми, Конi, Корм i товари для тварин, Домашнi улюбленцi, Домашнi
улюбленцi та тварини
Reference Materials Довiдковi матерiали Словники та енциклопедiї, Мапи, Публiчнi записи та довiдники, Довiдковi матерiали
Science and Education Наука та освiта Астрономiя, Бiологiя, Бiзнес навчання, Хiмiя, Коледжi та унiверситети, Наука про Землю, Екологiя, Освiта,
Гранти, стипендiї, фiнансування, lстрорiя, Бiблiотеки та музеї, Лiтература,
Математика, Фiлософiя, Фiзика, Наука та освiта, Соцiологiя, Погода
Sports Спорт Американський футбол, Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Скелелазiння, Велоспорт, Фентезi спорт, Екстримальнi
види спорту, Риболовля, Гольф, Полювання та стрiльба, Бойовi мистецтва, Регбi, Бiг, Футбол, Спорт, Тенiс,
Волейбол, Воднi види спорту, Зимовi види спорту
Travel and Tourism Подорожi та туризм Розмiщення та готелi, Перельоти, Оренда авто, Наземний транспорт, Туристичнi пам'ятки, Перевезення та
екскурсiї
Vehicles Транспортнi засоби Автомобiльна промисловiсть, Авiацiя, Човни, Моделювання та моделiнг, Мотоцикли, Мотоспорт, Транспорт
Adult Для дорослих Для дорослих
категорії веб-сайтів
в Українi згiдно з оновленою
класифiкацiєю SimilarWeb,
що дiє з вересня 2019
https://www.similarweb.com/category
21
додаток 1.2
категорії веб-сайтів
в Українi згiдно з
класифiкацiєю SimilarWeb
станом на липень 2019
категорії підкатегорії
Shopping Покупки Антикварiат та колекцiонування, Аукцiони, Дiти, Оголошення, Одяг, Побутова електронiка, Купони, Етнiчнi та
регiональнi товари, Квiти, Меблi, Загальний товар, Подарунки,
Будинок та сад, Ювелiрнi вироби, Музика, Офiснi продукти, Публiкацiї, Спорт, Весiлля
lnternet and Telecom lнтернет i телекомунiкацiї Рекламнi мережi, Чати та форуми, Доменнi iмена та реестрацiя, Електронна пошта, Файлообмiнники,
Мобiльнi розробники, lнтернет-маркетинг, Пошуковi системи, Соцiальнi мережi, Телекомунiкацiї, Веб дизайн,
Веб хостинг
Career and Education Кар‘єра та освiта Бiзнес-тренiнг, Освiта, Людськi ресурси, Робота та зайнятiсть, Унiверситети та коледжi
Autos and Vehicles Авто та транспорт Автомобiльна промисловiсть, Автоновини, Авiацiя, Катання на човнах, Купiвля автомобiлiв, Прокат
автомобiлiв, Моделювання, Мотоцикли, Автоспорт, Потяги та залiзниця
Finance Фiнанси Бухгалтерський облiк, Банкiвська справа, Кредити, позики та iпотечнi кредити, Фiнансовий менеджмент,
Гранти та стипендiї, Страхування, lнвестування
Business and lndustry Бiзнес та промисловiсть Аерокосмiчна та оборонна промисловiсть, Сiльське господарство та лiсове господарство, Асоцiацiї,
Бiотехнологiя та фармацевтика, Бiзнес-послуги, Хiмiкалiї, Будiвництво та обслуговування, Обслуговування
клiентiв, Електронна комерцiя, Енергiя, Промисловi товари та послуги, Маркетинг та реклама ,Метали i
гiрничодобувна промисловiсть, Видавництво та друк, Нерухомiсть, Текстиль та нетканi матерiали, Транспорт
та логiстика, Оптова торгiвля
Games lгри Настiльнi та картковi iгри, Мiнiатюри, Онлайн iгри, Головоломки та Пазли, Рольовi iгри, Вiдео iгри
Arts and Entertainment lМистецтво та розваги Анiмацiя та комiкси, Архiтектура, Нагороди, Знаменитостi та розважальнi новини, Мода
i моделювання, Гумор, Фiльми, Музика та аудiо, Виконавськi види мистецтва, Фотографiя, Телебачення та
вiдео
Health Здоров'я Залежнiсть, Альтернативна та народна медицина, Здоров'я дитини, Стани та хвороби, Стоматологiя, Освiта
та ресурси, Охорона здоров'я, Медикаменти,Чоловiче здоров'я, Психiчне здоров'я, арчування, АПТЕКА,
Продукти та покупки, Громадське здоров'я та безпека, Репродуктивне здоров'я, Здоров'я людей похилого вiку,
Здоров'я жiнок
Computer and Electronics Комп'ютери та електронiка Комп'ютерне обладнання, Комп'ютерна безпека, Побутова електронiка, Графiчнi та мультимедiйнi
iнструменти, Мережа, Програмування, Програмне забезпечення
22
додаток 1.2
категорії веб-сайтів
в Українi згiдно з
класифiкацiєю SimilarWeb
станом на липень 2019
категорії підкатегорії
Travel Туризм Розмiщення та готелi, Авiакомпанії та аеропорти, Дороги та автостради, Туризм
Home and Garden Дiм i сад Садiвництво, Домогосподарство, Декор iнтер‘єру, Релокацiя та переїзд, Дитяча та iгрова кiмнати
People and Society Люди i суспiльство Злочиннiсть та кримiнальне переслiдування, Смерть, lнвалiди та люди iз спецiальними потребами, Геї,
лесбiянки i бiсексуали, Генеалогiя, lсторiя, Свята, Фiлантропiя, Фiлософiя, Вiдносини та знайомства, Релiгiя та
духовнiсть, Жiночi iнтереси
Books and Literature Книги та лiтература Роздрiбна торгiвля книгами, Електроннi книги, Фольклор, Посiбники та огляди
News and Media Новини та ЗМl Бiзнес новини, Коледж та унiверситетська преса, Друкованi та електроннi журнали, Газети, Новини спорту,
Технологiчнi новини, Погода
Food and Drink Їжа та напої Напої, Кейтеринг, Кулiнарiя та рецепти, Продовольчi та харчовi магазини, Ресторани та доставка,
Вегетарiанство i Веганство
Reference Довiдка Архiви, Запитати в експерта, Словники та енциклопедiї, Довiдники, Бiблiотеки та музеї, Карти
Pets and Animals Домашнi вихованцi та
тварини
Продукти тваринного походження та послуги, Птахи, Риба та акварiуми, Конi, Домашнi тварини
Sports Спорт Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Велоспорт та велосипеди, Кiнний, Екстримальнi види спорту, Фентезi спорт,
Риболовля, Футбол, Гольф, Бойовi мистецтва, Регбi, Бiг, Футбол, Тенiс, Волейбол, Воднi види спорту, Зимовi
види спорту
Law and Government Влада та закон Влада, lммiграцiя та вiзи, Закон, Вiйська та оборонна
Beauty and Fitness Фiтнес та краса Краса, Бодi-арт, Косметика, Фiтнес, Волосся, Догляд за шкiрою, Втрата ваги
Gambling Азартнi iгри Бiнго, Казино, Лотереї, Покер, Положення та органiзацiї, Спорт
Science Наука Сiльське господарство, Астрономiя, Бiологiя, Хiмiя, Наука про Землю, Освiтнi ресурси, lнженерiя та
технологiї, Навколишне середовище, lнструменти та приладдя, Математика, Фiзика, Соцiальнi науки
Adult Для дорослих
Recreation and Hobbies Вiдпочинок i хобi Антикварiат, Табори, Скелелазiння, Збiр, Ремесла, Моделi, Нудизм, На вiдкритому повiтрi, Скаутинг,
Тематичнi парки, Тютюн, Зброя
23
вартість кліку
по категоріях
категорії середній CPС, грн 2020 H1 2020 H2
Мистецтво та розваги 3,53 ₴ 2,33 ₴
Бізнес та споживчі послуги 10,13 ₴ 11,41 ₴
Громада та суспільство 4,51 ₴ 3,00 ₴
Комп'ютери, електроніка та технології 5,40 ₴ 3,99 ₴
Електронна комерція та покупки 4,43 ₴ 2,99 ₴
Фінанси 13,58 ₴ 8,92 ₴
Їжа та напої 6,49 ₴ 4,93 ₴
Азартні ігри 7,22 ₴ 13,19 ₴
Ігри 6,14 ₴ 4,01 ₴
Здоров'я 6,11 ₴ 6,49 ₴
Важка промисловість та машинобудування 10,35 ₴ 6,92 ₴
Хобі та дозвілля 4,49 ₴ 4,15 ₴
Дім і сад 7,75 ₴ 7,93 ₴
Робота і кар'єра 4,69 ₴ 3,49 ₴
Закон та уряд 21,53 ₴ 14,03 ₴
Стиль життя 4,45 ₴ 5,17 ₴
Новини та медіа 4,24 ₴ 1,44 ₴
Домашні улюбленці та тварини 5,04 ₴ 4,22 ₴
Довідкові матеріали 4,03 ₴ 2,64 ₴
Наука та освіта 6,11 ₴ 6,25 ₴
Спорт 3,84 ₴ 2,81 ₴
Подорожі та туризм 7,04 ₴ 5,04 ₴
Транспортні засоби 4,80 ₴ 3,26 ₴
Для дорослих 6,55 ₴ 3,00 ₴
середньозважений CPC 5,52 ₴ 4,29 ₴
додаток 2.1
24
категорії desktop PPC visits частка % desktop PPC visits частка %
Мистецтво та розваги 1 934 159 1,21% 3 440 439 1,68%
Бізнес та споживчі послуги 1 247 401 0,78% 1 365 987 0,67%
Громада та суспільство 619 936 0,39% 525 053 0,26%
Комп'ютери, електроніка та технології 12 969 461 8,11% 14 141 203 6,89%
Електронна комерція та покупки 66 168 362 41,38% 90 196 581 43,97%
Фінанси 4 036 241 2,52% 3 364 897 1,64%
Їжа та напої 1 703 363 1,07% 1 127 221 0,55%
Азартні ігри 496 293 0,31% 802 787 0,39%
Ігри 1 676 312 1,05% 1 953 488 0,95%
Здоров'я 4 979 298 3,11% 5 239 800 2,55%
Важка промисловість та машинобудування 1 927 542 1,21% 1 694 293 0,83%
Хобі та дозвілля 1 759 252 1,10% 2 004 995 0,98%
Дім і сад 15 928 738 9,96% 14 839 716 7,23%
Робота і кар'єра 1 860 483 1,16% 2 636 509 1,29%
Закон та уряд 1 024 631 0,64% 1 122 043 0,55%
Стиль життя 20 195 686 12,63% 22 447 116 10,94%
Новини та медіа 254 842 0,16% 447 422 0,22%
Домашні улюбленці та тварини 1 628 575 1,02% 3 233 614 1,58%
Довідкові матеріали 99 625 0,06% 91 999 0,04%
Наука та освіта 1 460 067 0,91% 1 473 198 0,72%
Спорт 1 335 030 0,83% 817 628 0,40%
Подорожі та туризм 5 623 614 3,52% 17 195 565 8,38%
Транспортні засоби 10 921 937 6,83% 14 848 902 7,24%
Для дорослих 37 866 0,02% 110 297 0,05%
загальний обсяг 159 888 713 100% 205 120 753 100%
обсяг пошукової реклами
по категоріях
2020 H1
додаток 3.1 2020 H2
25
додаток 4
посилання на дослідження,
що згадані в матеріалі
ІнАУ – Обсяг ринку медійної
інтернет-реклами України
І півріччя 2018 року
https://detector.media/rinok/article/140965/2018-09-13-obsyag-poshukovoi-reklami-v-
ukraini-syagnuv-ponad-26-mlrd-grn-inau/
2018 рік
https://www.slideshare.net/memabox/uia-paid-search-in-ukraine-20162018
І півріччя 2019 року
https://www.slideshare.net/memabox/uia-paid-search-in-ukraine-2019-h1
2019 рік
https://detector.media/rinok/article/140965/2018-09-13-obsyag-poshukovoi-reklami-v-
ukraini-syagnuv-ponad-26-mlrd-grn-inau/
І півріччя 2020 року
https://www.slideshare.net/memabox/uia-internet-ad-market-in-ukraine-report-2020h1
http://adcom.inau.ua
контакти
Іван Кучеренко
Голова Комітету з питань
інтернет-реклами при ІнАУ
i.kucherenko@inau.ua
Володимир Куковський
Виконавчий директор ІнАУ
dir@inau.ua
1 of 26

More Related Content

What's hot(20)

Цифрова економіка.pptxЦифрова економіка.pptx
Цифрова економіка.pptx
Management department, SSU138 views
Digital Out Of HomeDigital Out Of Home
Digital Out Of Home
Khyati Bhatia499 views
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay6.7K views
Робота інтернет-магазинуРобота інтернет-магазину
Робота інтернет-магазину
Катерина Семененко2.1K views
Political Proganda, Marketing & BrandingPolitical Proganda, Marketing & Branding
Political Proganda, Marketing & Branding
Sairana Mohd Saad387 views
Tema 1 predmet i metod statystykyTema 1 predmet i metod statystyky
Tema 1 predmet i metod statystyky
Elina Valuh101 views
Report arabic social media 2022Report arabic social media 2022
Report arabic social media 2022
FouadBenali6154 views
Digital 2021 Thailand (January 2021) v01Digital 2021 Thailand (January 2021) v01
Digital 2021 Thailand (January 2021) v01
DataReportal105.6K views
Cronin 2022 Trends March 2022Cronin 2022 Trends March 2022
Cronin 2022 Trends March 2022
MiaWalters11K views

Similar to Дослідження ринку інтернет-реклами в Україні за 2020 рік(20)

UIA Paid search in Ukraine (2016-2018)UIA Paid search in Ukraine (2016-2018)
UIA Paid search in Ukraine (2016-2018)
Oleksandr Yatsenko11.2K views
UIA Paid search in Ukraine (2019H1)UIA Paid search in Ukraine (2019H1)
UIA Paid search in Ukraine (2019H1)
Oleksandr Yatsenko419 views
Uia adcom internet-market-researchUia adcom internet-market-research
Uia adcom internet-market-research
Marketing Media Review237 views
Presentation zahyst TNTUPresentation zahyst TNTU
Presentation zahyst TNTU
Роман Оксентюк583 views
Lviv startup club presentationLviv startup club presentation
Lviv startup club presentation
Lviv Startup Club370 views
Bigpolicy (2)Bigpolicy (2)
Bigpolicy (2)
Volodymyr Zakaliuzhnyi48 views
Vozyk 2011Vozyk 2011
Vozyk 2011
StartupLine 262 views

Дослідження ринку інтернет-реклами в Україні за 2020 рік

 • 2. 2 зміст про комітет цілі дослідження результати пошукова реклама методика партнери mobile vs desktop вартість кліку обсяг пошукової реклами в Україні медійна інтернет реклама методика партнери обсяг медійної інтернет-реклами в Україні частки по видах обсяг інтернет-реклами в Україні додатки контакти 3 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 18 19 74% Частка мобільного трафіку від загального обсягу пошукової реклами у 2020 році 6.9 млрд грн Обсяг пошукової реклами в Україні у 2020 році склав 6,9 млрд грн — на 13% менше, ніж у 2019 році 13.5 млрд грн Загальний обсяг інтернет-реклами в Україні у 2020 році склав 13.5 млрд грн — показник виріс на 7% порівняно з 2019 роком 26 6.6 млрд грн Обсяг медійної реклами в Україні у 2020 році склав 6,6 млрд грн — на 41% більше, ніж у 2019 році
 • 3. 3 про Комітет lнтернет Асоцiацiя України була створена у 2000 роцi з метою консолiдацї зусиль всiх зацiкавлених сторiн у розвитку iнтернету в Українi. Повсякденна дiяльнiсть lнАУ полягає в практичнiй реалiзацiї проєктiв, що сприяють розвитку українського сегменту глобальної мережi. Наразi членами Асоцiацiї є понад 220 компанiй. Комiтет lнАУ з питань iнтернет-реклами об’єднує провiднi компанiї рiзних сегментiв ринку iнтернет-реклами України. Загалом Комiтет працює на постiйнiй основi й реалiзує ряд ринкових iнiцiатив. мета дослiдження — виміряти обсяг і окремі показники ринку інтернет-реклами в Україні для кращого розвитку та більшої прозорості ринку З великою вдячнiстю до всiх компанiй, що беруть активну участь у розвитку ринку. Цiкавого перегляду – і тримайте хвилю! голова Комiтету Іван Кучеренко Бiльше iнформацiї: http://adcom.inau.ua Компанії-членкині Комітету Дослідження обсягів інтернет-реклами в Україні відбувається під егідою та за ініціативи ІнАУ з 2012 року.
 • 4. 4 методика пошукова реклама методика вимірювання обсягу пошукової реклами обсяг ринку платного пошуку в Україні 24 категорії* топ 100 (SimilarWeb) кількість переходів по платному пошуку постачальник: SimilarWeb середня вартість кліку постачальник: Агенції, які працюють на ринку performance-реклами * Розширений перелiк категорiй — у додатку. У вереснi 2019 року SimilarWeb оновила перелiк категорiй
 • 5. 5 методика пошукова реклама методика вимірювання обсягу пошукової реклами Вимiрювання обсягу пошукової реклами в Українi здiйснюється у два етапи. етап 1: етап 2: збір даних обробка даних В основi збору даних лежить сегментацiя веб-сайтiв, що вiдвiдують користувачi з України, на 24 категорiї згiдно з класифiкацiєю ресурсу SimilarWeb. Перелiк та детальний опис категорiй знаходяться у додатку. Данi щодо кiлькостi вiдвiдувань з платного пошуку за дослiджуваний перiод надає платформа SimilarWeb. Середню вартiсть клiку та частку мобiльного трафiку отримуємо шляхом анкетування агенцiй, що брали участь у дослiдженнi. Агенцiї надають данi виключно по тих категорiях, у яких розмiщують пошукову рекламу. Методика обчислення даних: Середня вартiсть клiку в категорiї = сума значень вартостi клiку, наданих агенцiями, подiлена на кiлькiсть агенцiй. Розраховується окремо по кожнiй з категорiй. Середньозважена вартiсть клiку в категорiї розраховується на основi частки категорiї у загальнiй кiлькостi переходiв з пошукової реклами. В результатi додавання середньозваженої вартостi клiку по всiх 24 категорiях вираховується середньозважена вартiсть клiку на ринку. Глосарій дослідження Пошукова реклама — оплата видавцевi з прив'язкою до певного пошукового слова або фрази. Пошукова реклама включає платну пошукову видачу. Рекламодавець — органiзацiяабопри- ватнаособа, яка є замовником реклами. Інтернет-користувачi з України — загальна кiлькiсть користувачiв iнтернету з України. Обсяг пошуковоiї реклами в Українi — це кошти рекламодавцiв, витраченi на розмiщення реклами в пошукових системах для iнтернет-користувачiв з України. Середня частка мобiльного трафiку в пошуковiй рекламi — середнє значення частки переходiв, отриманих з мобiльних пристроїв. Данi отриманi вiд агенцiй. Обсяг пошуковоiї реклами в категорiї = множення середньої вартостi клiку на кiлькiсть вiдвiдувань з платного пошуку в категорiї. Обсяг пошуковоiї реклами в Українi розраховується шляхом множення середньозваженої вартостi клiку на ринку на загальну кiлькiсть вiдвi- дувань з платного пошуку по всiх 24 категорiях.
 • 6. 6 партнери дослідження ринку пошукової інтернет-реклами в Україні Компанiї, що безпосередньо проводили дослiдження, надавали статистичнi данi або забезпечували технологiчну пiдтримку. партнери під егідою та з ініціативи партнер дослідження
 • 7. 73% 27% 7 desktop mobile результати пошукова реклама mobile vs desktop Частка мобiльного платного пошуку у 2020 році зросла незначною мірою і склала 74%, порiвняно з 73% у 2019 році. Темпи росту частки мобiльного трафiку на ринку вiдчутно не відрізняються, від показників 2019 року. 2020 H1 2020 H2 2018 2019 2020 73% 27% 66% 34% 74% 26% 75% 25%
 • 8. 8 23.7 9.52 7.24 6.74 5.49 21.53 13.58 10.35 10.13 7.75 14.03 13.19 11.41 8.92 7.93 результати пошукова реклама 4.53 ₴ 2019 H2 5.52 ₴ 2020 H1 4.29 ₴ 2020 H2 середньозважена вартiсть клiку Після зростання у першому півріччі наразі можемо спостерігати відчутне зниження середньої вартості кліку. середня вартiсть клiку по категорiях За підсумками двох півріч 2020 року найвища вартість кліку стабільно залишається в категорії «Закон та уряд» і сягає позначки 14.03 грн, найнижча – з категорії «Мистецтво та розваги» перейшла в категорію «Новини та медіа» і склала всього 1.44 грн. топ-5 категорiй за вартiстю Вартiсть клiку по всiх категорiях — у додатку Закон та уряд Бізнес та споживчі послуги Подорожі та туризм Наука та освіта Фінанси Закон та уряд Фінанси Важка промисловість та машинобудування Бізнес та споживчі послуги Дім і сад Закон та уряд Азартні ігри Бізнес та споживчі послуги Фінанси Дім і сад 10.58 7.55 7.27 7.06 7.02 4.54 ₴ 2019 H1 Бізнес та промисловість Кар’єра та освіта Інтернет Та телекомунікації Відпочинок і хоббі Для дорослих * Розширений перелiк категорiй — у додатку. У вереснi 2019 року SimilarWeb оновила перелiк категорiй
 • 9. 9 обсяг ринку пошукової реклами в Україні спліт mobile/desktop обсяг пошукової реклами mobile/desktop загальна кількість переходів приріст рік до року середня вартість кліку результати пошукова реклама 66% 34% 73% 27% 74% 26% 619.410.570 445.460.220 365.009.465 +35% -13% 5 887 068 386 ₴ 7 951 763 799 ₴ 6 911 710 058 ₴ 3.23 ₴ 4.53 ₴ 4.83 ₴ 2018 2019 2020 mobile desktop 2 001 603 251 ₴ 3 885 465 135 ₴ mobile desktop 2 107 736 679 ₴ 5 844 027 120 ₴ mobile desktop 1 762 563 052 ₴ 5 149 147 006 ₴
 • 10. 10 методика вимірювання обсягу медійної реклами методика медійна реклама Формування списку найбiльших Продавцiв медiйної iнтернет-реклами Холдинги та сайти з сукупним мiсячним охопленням української iнтернет-аудиторiї бiльше 1.5 млн Всього 23 Продавця • 7 холдингів • 10 сейлз-хаузів і мереж • 6 окремих майданчиків Решта потрапляє в групу «Інші продавці» Сейлз-хауси та Мережі вiдбираються рiшенням комiтету ІнАУ Формування Пула Агенцiй До Пула входять Агенцiiї, якi надали анкету на 1-му етапi дослiдження Решта потрапляе в групу «lншi агенцiї» Всього 19 Агенцій Агенції за рішенням Комітету ІнАУ Формування Пула Агенцiй iнтернет-реклами
 • 11. 11 методика медійна реклама методика вимірювання обсягу медійної реклами Вимiрювання обсягу медійної реклами в Українi здiйснюється у три етапи. етап 1: етап 2: збір даних від агенцій збір даних від продавців обробка даних • сума коштiв медiйної реклами, отриманих вiд рекламодавця на кожного з Продавців; • сума коштiв на iнших Продавцiв; • агентська комiсiя; • частка в оборотi окремих сегментiв медiйної реклами; • частка в оборотi закупiвель за допомогою Programmatic; • частка соцiальних медiа • та меседжерiв (FB, lnstagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber та iн.). Анкета мiстить: • назву Продавця (анкета не знеособлена); • % в оборотi всiх Агенцiй Пула; • % в оборотi iнших Агенцiй; • % прямих продажiв; • % в оборотi закупiвель через Programmatic. Анкета сейлз-хаузiв i мереж, крiм того, мiстить % в оборотi по кожному з холдингiв i Сайтiв (необхiдно для запобiгання дублювання даних). • розрахунок обороту по кожному з опитаних Продавцiв; • розрахунок поправки до обороту кожного опитаного Холдингу або Сайту для уникнення дублювання оборотiв Сейлз-хаузiв i Мереж; • розрахунок обороту по кожному не опитаному Продавцю зi списку; • розрахунок сумарного обсягу ринку медiйної iнтернет-реклами • (без поправки на комiсiю Агенцiй); • розрахунок частки прямих продажiв майданчикiв рекламодавцям; • розрахунок поправки на комiсiю Агенцiй; • розрахунок пiдсумкової цифри обсягу • ринку медiйної iнтернет-реклами. Глосарій дослідження Банерна реклама — розмiщення анiмованого або статичного банера на сайтi видання з або без можливостi переходу на сторiнку рекламодавця. Нестандартнi рiшення — вигляд рекламних файлiв, при створеннi яких може бути використаний технологiчний сценарiй або сценарiй java. Допускається iнтерактивна взаємодiя з користувачем. Спонсорство — конкурси та розiграшi, брендування, спонсорськi прояви в iграх, замовнi редакторськi матерiали. Цифрова вiдеореклама — з'являється у потоцi перед, пiд час (призупиняючи), пiд час зупинки або пiсля вiдеоконтенту (pre-roll, mid-roll, pause-roll, post-roll), демонстрованого за допомогою вiдеоплеєра. А також реклама, яка вiдображається всерединi вiдеоплеєра над вiдеоконтентом. етап 3:
 • 12. 12 проводиться під егідою партнер дослідження партнери дослідження ринку медійної інтернет-реклами в Україні Компанії, що безпосередньо проводили дослідження, надавали статистичні дані або забезпечували прозорість. агенції сейлз-хаузи та видавці партнери
 • 13. 0.594 0.916 1.014 1.288 1.784 2.512 3.511 4.722 6.648 13 результати медійна інтернет-реклама обсяг ринку медійної інтернет-реклами Обсяг медійної інтернет-реклами продовжує активно зростати з року в рік. У 2020 році обсяг сегменту сягнув відмітки 6.6 млрд грн, що на 41% перевищує показники 2019 року. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 +54% +11% +27% +39% +41% +40% +34% +41% загальний обсяг млрд грн
 • 14. 14 результати медійна інтернет-реклама 12% 39% 5% 9% 35% 13% 39% 4% 9% 35% види медійної інтернет-реклами У 2020 році найбільші витрати рекламодавців припали на банерну рекламу та цифрове in-stream відео, частки 35% та 39% порівняно з показниками 35% та 39% у 2019 році. Сегмент цифрового in-page відео продовжує активно зростати. банерна реклама нестандартні рішення спонсорство цифрове відео in-page відео in-stream відео 2019 2020
 • 15. 15 5% 10% 11% 26% 33% 42% 23% 30% 45% 50% 51% 59% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 частка programmatic Частка programmatic на ринку медійної інтернет-реклами стабільно зростає. У 2020 році частка programmatic у агенцій зросла до 41.7%, що на 8.8 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році. У продавців частка programmatic зросла до 59%. результати медійна інтернет-реклама частка прямих продажiв Частка прямих продажів за підсумками 2020 року склала 51.2%, що на 5.8 процентних пунктів менше показників 2019 року. у продавців у агенцій 49% 45% 39% 42% 41% 48% 53% 56% 57% 51% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 • 16. 16 результати медійна інтернет-реклама частка соціальних медіа та месенджерів Частка витрат на рекламу у соціальних медіа та месенджерах у агентств дещо зросла та склала у 2020 році 46.2%, що на 0.7 процентних пунктів більше, ніж у 2019 році. Соціальні медіа та месенджери: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber та інші. частка mobile в медійній інтернет-рекламі Частка mobile в медійній інтернет-рекламі значно зросла й досягла 63.6% у 2020 році. У порівнянні з 2019 роком, частка цифрового відео стабільно зростає. In-stream відео досягло позначки 28.2%, показник in-page сягнув позначки 2.9%. 34.50% 45.50% 46.20% 2018 2019 2020 нестандартні рішення банерна реклама спонсорство in-page відео цифрове відео in-stream відео 25.9% 5.6% 1% 2.9% 28.2% 2020 частка mobile 63.6% 27.6% 1.6% 0.6% 1.6% 16.3% 2019 частка mobile 47.7%
 • 17. 17 загальний підсумок види інтернет-реклами в Україні Частка пошукової реклами залишається найбільшою у порівнянні з іншими видами реклами й складає 51%. Частки банерної реклами та in-stream відео зросли у порівнянні з показниками 2019 року. 62.74% 12.89% 3.20% 1.79% 4.66% 14.72% 2019 млн грн пошукова реклама банерна реклама нестандартні рішення спонсорство цифрове відео in-page відео in-stream відео 50.97% 17.06% 4.27% 1.81% 6.57% 19.32% 2020
 • 18. 18 загальний підсумок обсяг інтернет- реклами в Україні Загальний обсяг ринку інтернет-реклами в Україні у 2020 році виріс відносно 2019 року й складає 13.5 млрд грн. Частки медійної та пошукової інтернет- реклами за підсумками 2020 року склали 49% і 51%, зазнавши значних коливань відносно 2019 року з показниками 47% і 63%. 5887 7951 6912 3511 4722 6648 37% 63% 37% 63% 49% 51% 2018 2019 2020 медійна реклама (вкл. відео) платний пошук Загалом (млн): 9 398 UAH 346 USD Загалом (млн): 12 673 UAH 490 USD Загалом (млн): 13 560 UAH 525 USD 9398 12673 13560 9269 11526 12175 3493 4240 3159 1612 1850 1466 578 717 717 2018 2019 2020 Інтернет ТБ Також на основі отриманих у дослідженні даних можна не тільки визначити обсяг ринку інтернет-реклами та динаміку її зростання, але й порівняти результати з іншими видами реклами. Оцінка інтернет-реклами за даними ІнАУ, оцінка інших медіа за даними ВРК OOH Преса Радіо загальний обсяг млн грн
 • 19. 19 додаток 1.1 категорії підкатегорії Arts and Entertainment Мистецтво та розваги Анiмацiя та комiкси, Мистецтво та розваги, Книги та лiтература, Гумор, Музика, Виконавськi види мистецтва, Фiльми та телетрансляцiї, Образотворче мистецтво та дизайн мультимедiйнi iнструменти, Мережа, Програмування, Програмне забезпечення Business and Consumer Services Бiзнес та споживчi послуги Бiзнес та споживчi послуги, Бiзнес послуги, Маркетинг та реклама, Онлайн-Маркетинг, Видавництво та друк, Нерухомiсть, Переїзд та побутовi перевезення, Транспорт та логiстика, Текстиль Computers Electronics and Technology Комп'ютери, електронiка та технологiї Рекламнi мережi, Комп'ютерне обладнання, Комп'ютерна безпека, Комп'ютери, електронiка та технологiї, Побутова електронiка, Електронна пошта, Обмiн файлами та хостинг, Графiчнi мультимедiа та веб-дизайн, Програмування та програмне забезпечення, Пошуковi системи, Соцiальнi мережi та онлайн-спiльноти, Телекомунiкацiї, Веб-хостинг та доменнi iмена E-commerce and Shopping Електронна комерцiя та покупки Аукцiони, Оголошення, Купони та знижки, Електронна комерцiя та покупки, Ринок , Порiвняння цiн, Квитки Finance Фiнанси Бухгалтерський облiк та аудит, Банкiвська позика та кредитування, Фiнанси, Фiнансове планування та управлiння, Страхування, lнвестування Food and Drink Їжа та напої Напої, Кулiнарiя та рецепти, їжа та напої, Продовольчi магазини, Ресторани та доставка, Вегетарiанство та веганство Gambling Азартнi iгри Бiнго, Казино, Азартнi iгри, Лотерея, Покер, Ставки на спорт Games lгри Настiльнi та картковi iгри, lгри, Пазли та головоломки, Рольовi iгри, Вiдеоiгри, Консолi та аксесуари Health Здоров'я Залежнiсть, Альтернативна та народна медицина, Бiотехнологiї та фармацевтика, Дитяче здоров'я, Стоматологiя та стоматологiчнi послуги, Проблеми розвитку та фiзичнi вади, Здоров'я людей похилого вiку, Здоров'я, Стан здоров'я та проблеми зi здоров'ям, Медицина, Чоловiче здоров' я, Психiчне здоров' я, Харчування та фiтнес, Дiетичне харчування та фiтнес, Аптека, Громадське здоров'я та безпека, Жiноче здоров'я Heavy lndustry and Engineering Важка промисловiсть та машинобудування Аерокосмiчна та оборонна промисловiсть, Сiльське господарство, Архiтектура, Хiмiчна промисловiсть, Будiвництво та технiчне обслуговування, Енергетика, Важка промисловiсть та машинобудування, Метали i гiрнича промисловiсть, Стiчнi води та навколишне середовище категорії веб-сайтів в Українi згiдно з оновленою класифiкацiєю SimilarWeb, що дiє з вересня 2019 https://www.similarweb.com/category
 • 20. 20 додаток 1.1 категорії підкатегорії Hobbies and Leisure Хобi та дозвiлля Родовiд та генеологiя, Антикварiат та колекцiонування, Табори, скаутинг, вiдпочинок на свiжому повiтрi, Ремесла, Хобi та дозвiлля, Моделi, Фотографiя Home and Garden Дiм i сад Меблi, Садiвництво, Дiм i сад, Домогосподарство та технiчне обслуговування, Дизайн iнтер‘єру Jobs and Career Робота i кар‘єра Пiдбiр персоналу, Робота i кар‘єра, Занятiсть та працевлаштування Law and Government Закон та уряд Уряд, lммiграцiя та вiзи, Закон та уряд, Правоохорона та захист, Законнiсть, Нацiональна безпека Lifestyle Стиль життя Краса i косметика, Догляд на дiтьми, Мода та зовнiшнiй вигляд, Подарунки та квiти, Ювелiрнi вироби та продукти розкошi, Стиль життя, Тютюн, Весiлля News and Media Новини та медiа Новини та медiа Pets and Animals Домашнi улюбленцi та тварини Тварини, Птахи, Риби та акварiуми, Конi, Корм i товари для тварин, Домашнi улюбленцi, Домашнi улюбленцi та тварини Reference Materials Довiдковi матерiали Словники та енциклопедiї, Мапи, Публiчнi записи та довiдники, Довiдковi матерiали Science and Education Наука та освiта Астрономiя, Бiологiя, Бiзнес навчання, Хiмiя, Коледжi та унiверситети, Наука про Землю, Екологiя, Освiта, Гранти, стипендiї, фiнансування, lстрорiя, Бiблiотеки та музеї, Лiтература, Математика, Фiлософiя, Фiзика, Наука та освiта, Соцiологiя, Погода Sports Спорт Американський футбол, Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Скелелазiння, Велоспорт, Фентезi спорт, Екстримальнi види спорту, Риболовля, Гольф, Полювання та стрiльба, Бойовi мистецтва, Регбi, Бiг, Футбол, Спорт, Тенiс, Волейбол, Воднi види спорту, Зимовi види спорту Travel and Tourism Подорожi та туризм Розмiщення та готелi, Перельоти, Оренда авто, Наземний транспорт, Туристичнi пам'ятки, Перевезення та екскурсiї Vehicles Транспортнi засоби Автомобiльна промисловiсть, Авiацiя, Човни, Моделювання та моделiнг, Мотоцикли, Мотоспорт, Транспорт Adult Для дорослих Для дорослих категорії веб-сайтів в Українi згiдно з оновленою класифiкацiєю SimilarWeb, що дiє з вересня 2019 https://www.similarweb.com/category
 • 21. 21 додаток 1.2 категорії веб-сайтів в Українi згiдно з класифiкацiєю SimilarWeb станом на липень 2019 категорії підкатегорії Shopping Покупки Антикварiат та колекцiонування, Аукцiони, Дiти, Оголошення, Одяг, Побутова електронiка, Купони, Етнiчнi та регiональнi товари, Квiти, Меблi, Загальний товар, Подарунки, Будинок та сад, Ювелiрнi вироби, Музика, Офiснi продукти, Публiкацiї, Спорт, Весiлля lnternet and Telecom lнтернет i телекомунiкацiї Рекламнi мережi, Чати та форуми, Доменнi iмена та реестрацiя, Електронна пошта, Файлообмiнники, Мобiльнi розробники, lнтернет-маркетинг, Пошуковi системи, Соцiальнi мережi, Телекомунiкацiї, Веб дизайн, Веб хостинг Career and Education Кар‘єра та освiта Бiзнес-тренiнг, Освiта, Людськi ресурси, Робота та зайнятiсть, Унiверситети та коледжi Autos and Vehicles Авто та транспорт Автомобiльна промисловiсть, Автоновини, Авiацiя, Катання на човнах, Купiвля автомобiлiв, Прокат автомобiлiв, Моделювання, Мотоцикли, Автоспорт, Потяги та залiзниця Finance Фiнанси Бухгалтерський облiк, Банкiвська справа, Кредити, позики та iпотечнi кредити, Фiнансовий менеджмент, Гранти та стипендiї, Страхування, lнвестування Business and lndustry Бiзнес та промисловiсть Аерокосмiчна та оборонна промисловiсть, Сiльське господарство та лiсове господарство, Асоцiацiї, Бiотехнологiя та фармацевтика, Бiзнес-послуги, Хiмiкалiї, Будiвництво та обслуговування, Обслуговування клiентiв, Електронна комерцiя, Енергiя, Промисловi товари та послуги, Маркетинг та реклама ,Метали i гiрничодобувна промисловiсть, Видавництво та друк, Нерухомiсть, Текстиль та нетканi матерiали, Транспорт та логiстика, Оптова торгiвля Games lгри Настiльнi та картковi iгри, Мiнiатюри, Онлайн iгри, Головоломки та Пазли, Рольовi iгри, Вiдео iгри Arts and Entertainment lМистецтво та розваги Анiмацiя та комiкси, Архiтектура, Нагороди, Знаменитостi та розважальнi новини, Мода i моделювання, Гумор, Фiльми, Музика та аудiо, Виконавськi види мистецтва, Фотографiя, Телебачення та вiдео Health Здоров'я Залежнiсть, Альтернативна та народна медицина, Здоров'я дитини, Стани та хвороби, Стоматологiя, Освiта та ресурси, Охорона здоров'я, Медикаменти,Чоловiче здоров'я, Психiчне здоров'я, арчування, АПТЕКА, Продукти та покупки, Громадське здоров'я та безпека, Репродуктивне здоров'я, Здоров'я людей похилого вiку, Здоров'я жiнок Computer and Electronics Комп'ютери та електронiка Комп'ютерне обладнання, Комп'ютерна безпека, Побутова електронiка, Графiчнi та мультимедiйнi iнструменти, Мережа, Програмування, Програмне забезпечення
 • 22. 22 додаток 1.2 категорії веб-сайтів в Українi згiдно з класифiкацiєю SimilarWeb станом на липень 2019 категорії підкатегорії Travel Туризм Розмiщення та готелi, Авiакомпанії та аеропорти, Дороги та автостради, Туризм Home and Garden Дiм i сад Садiвництво, Домогосподарство, Декор iнтер‘єру, Релокацiя та переїзд, Дитяча та iгрова кiмнати People and Society Люди i суспiльство Злочиннiсть та кримiнальне переслiдування, Смерть, lнвалiди та люди iз спецiальними потребами, Геї, лесбiянки i бiсексуали, Генеалогiя, lсторiя, Свята, Фiлантропiя, Фiлософiя, Вiдносини та знайомства, Релiгiя та духовнiсть, Жiночi iнтереси Books and Literature Книги та лiтература Роздрiбна торгiвля книгами, Електроннi книги, Фольклор, Посiбники та огляди News and Media Новини та ЗМl Бiзнес новини, Коледж та унiверситетська преса, Друкованi та електроннi журнали, Газети, Новини спорту, Технологiчнi новини, Погода Food and Drink Їжа та напої Напої, Кейтеринг, Кулiнарiя та рецепти, Продовольчi та харчовi магазини, Ресторани та доставка, Вегетарiанство i Веганство Reference Довiдка Архiви, Запитати в експерта, Словники та енциклопедiї, Довiдники, Бiблiотеки та музеї, Карти Pets and Animals Домашнi вихованцi та тварини Продукти тваринного походження та послуги, Птахи, Риба та акварiуми, Конi, Домашнi тварини Sports Спорт Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Велоспорт та велосипеди, Кiнний, Екстримальнi види спорту, Фентезi спорт, Риболовля, Футбол, Гольф, Бойовi мистецтва, Регбi, Бiг, Футбол, Тенiс, Волейбол, Воднi види спорту, Зимовi види спорту Law and Government Влада та закон Влада, lммiграцiя та вiзи, Закон, Вiйська та оборонна Beauty and Fitness Фiтнес та краса Краса, Бодi-арт, Косметика, Фiтнес, Волосся, Догляд за шкiрою, Втрата ваги Gambling Азартнi iгри Бiнго, Казино, Лотереї, Покер, Положення та органiзацiї, Спорт Science Наука Сiльське господарство, Астрономiя, Бiологiя, Хiмiя, Наука про Землю, Освiтнi ресурси, lнженерiя та технологiї, Навколишне середовище, lнструменти та приладдя, Математика, Фiзика, Соцiальнi науки Adult Для дорослих Recreation and Hobbies Вiдпочинок i хобi Антикварiат, Табори, Скелелазiння, Збiр, Ремесла, Моделi, Нудизм, На вiдкритому повiтрi, Скаутинг, Тематичнi парки, Тютюн, Зброя
 • 23. 23 вартість кліку по категоріях категорії середній CPС, грн 2020 H1 2020 H2 Мистецтво та розваги 3,53 ₴ 2,33 ₴ Бізнес та споживчі послуги 10,13 ₴ 11,41 ₴ Громада та суспільство 4,51 ₴ 3,00 ₴ Комп'ютери, електроніка та технології 5,40 ₴ 3,99 ₴ Електронна комерція та покупки 4,43 ₴ 2,99 ₴ Фінанси 13,58 ₴ 8,92 ₴ Їжа та напої 6,49 ₴ 4,93 ₴ Азартні ігри 7,22 ₴ 13,19 ₴ Ігри 6,14 ₴ 4,01 ₴ Здоров'я 6,11 ₴ 6,49 ₴ Важка промисловість та машинобудування 10,35 ₴ 6,92 ₴ Хобі та дозвілля 4,49 ₴ 4,15 ₴ Дім і сад 7,75 ₴ 7,93 ₴ Робота і кар'єра 4,69 ₴ 3,49 ₴ Закон та уряд 21,53 ₴ 14,03 ₴ Стиль життя 4,45 ₴ 5,17 ₴ Новини та медіа 4,24 ₴ 1,44 ₴ Домашні улюбленці та тварини 5,04 ₴ 4,22 ₴ Довідкові матеріали 4,03 ₴ 2,64 ₴ Наука та освіта 6,11 ₴ 6,25 ₴ Спорт 3,84 ₴ 2,81 ₴ Подорожі та туризм 7,04 ₴ 5,04 ₴ Транспортні засоби 4,80 ₴ 3,26 ₴ Для дорослих 6,55 ₴ 3,00 ₴ середньозважений CPC 5,52 ₴ 4,29 ₴ додаток 2.1
 • 24. 24 категорії desktop PPC visits частка % desktop PPC visits частка % Мистецтво та розваги 1 934 159 1,21% 3 440 439 1,68% Бізнес та споживчі послуги 1 247 401 0,78% 1 365 987 0,67% Громада та суспільство 619 936 0,39% 525 053 0,26% Комп'ютери, електроніка та технології 12 969 461 8,11% 14 141 203 6,89% Електронна комерція та покупки 66 168 362 41,38% 90 196 581 43,97% Фінанси 4 036 241 2,52% 3 364 897 1,64% Їжа та напої 1 703 363 1,07% 1 127 221 0,55% Азартні ігри 496 293 0,31% 802 787 0,39% Ігри 1 676 312 1,05% 1 953 488 0,95% Здоров'я 4 979 298 3,11% 5 239 800 2,55% Важка промисловість та машинобудування 1 927 542 1,21% 1 694 293 0,83% Хобі та дозвілля 1 759 252 1,10% 2 004 995 0,98% Дім і сад 15 928 738 9,96% 14 839 716 7,23% Робота і кар'єра 1 860 483 1,16% 2 636 509 1,29% Закон та уряд 1 024 631 0,64% 1 122 043 0,55% Стиль життя 20 195 686 12,63% 22 447 116 10,94% Новини та медіа 254 842 0,16% 447 422 0,22% Домашні улюбленці та тварини 1 628 575 1,02% 3 233 614 1,58% Довідкові матеріали 99 625 0,06% 91 999 0,04% Наука та освіта 1 460 067 0,91% 1 473 198 0,72% Спорт 1 335 030 0,83% 817 628 0,40% Подорожі та туризм 5 623 614 3,52% 17 195 565 8,38% Транспортні засоби 10 921 937 6,83% 14 848 902 7,24% Для дорослих 37 866 0,02% 110 297 0,05% загальний обсяг 159 888 713 100% 205 120 753 100% обсяг пошукової реклами по категоріях 2020 H1 додаток 3.1 2020 H2
 • 25. 25 додаток 4 посилання на дослідження, що згадані в матеріалі ІнАУ – Обсяг ринку медійної інтернет-реклами України І півріччя 2018 року https://detector.media/rinok/article/140965/2018-09-13-obsyag-poshukovoi-reklami-v- ukraini-syagnuv-ponad-26-mlrd-grn-inau/ 2018 рік https://www.slideshare.net/memabox/uia-paid-search-in-ukraine-20162018 І півріччя 2019 року https://www.slideshare.net/memabox/uia-paid-search-in-ukraine-2019-h1 2019 рік https://detector.media/rinok/article/140965/2018-09-13-obsyag-poshukovoi-reklami-v- ukraini-syagnuv-ponad-26-mlrd-grn-inau/ І півріччя 2020 року https://www.slideshare.net/memabox/uia-internet-ad-market-in-ukraine-report-2020h1
 • 26. http://adcom.inau.ua контакти Іван Кучеренко Голова Комітету з питань інтернет-реклами при ІнАУ i.kucherenko@inau.ua Володимир Куковський Виконавчий директор ІнАУ dir@inau.ua